Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 84 din 253

Impozitul pe Profit

Introducere Impozitul reprezintă o formă de prelevare a unei părti din veniturile persoanelor fizice sau juridice, cu caracter obligatoriu si cu titlu nerambursabil, la dispoziţia statului şi care nu presupune o contraprestaţie din partea acestuia. Potrivit articolului 138 alineatul 1 din Constituţia României,... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea operațiunilor privind amortizarea imobilizărilor corporale

Capitolul 1CADRUL LEGAL AL CONTABILITATII CHELTUIELILORSI A VENITURILOR Abordarea generala a IASC este trasata in ˝cadrul pentru elaborarea si prezentatrea situatiilor financiare˝ care, la randul lui, este legat strans de conceptele de situatii ale organismului american de normalizare. Simplificand argumentele,... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras

Contabilitatea unui Agent Economic

1.Prezentare generala a aplicatiei: Activele sunt elemente patrimoniale cu ajutorul cărora se produc bunuri şi servicii şi de pe urma cărora se aşteaptă intrări viitoare de numerar. În activitatea unei entităţi cu profil de producţie şi distribuţie activele imobilizate au un rol aparte atât în bilanţul societăţii... citește mai departe

35 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza Transferurilor din Interiorul Grupurilor

Realizarea strategiei lor globale conduce grupurile de societăţi la deplasarea resurselor de la o entitate din cadrul grupului spre o alta. Dacă nu sunt luate în considerare mişcările tranzitorii, executate doar cu scopul unui plasament temporar şi centralizat, celelalte fluxuri (mişcări) prezintă un caracter... citește mai departe

26 pagini 6 puncte Extras Preview

Documente și Monografie Contabilă privind Stocurile

Organizarea documentaţiei primare şi a evidenţei operative În cazul înteprinderii, activele circulante materiale (stocurile) ocazionează numeroase operaţii, care pot fi grupate dupa conţinutul lor în operaţii de aprovizionare şi conservare, operaţii de eliberare din depozite, inventariere. Aceste operaţiuni sunt... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Extras Preview

Probleme Seminar - IAS IFRS

Exemplul 2. Societatea romaneasca M detine 80% din capitalul unei filiale F, situata in strainatate. La 31.12.N, situatia celor doua societati de prezinta astfel: Bilantul societatii M (RON) Elemente 31.12.N-1 31.12.N Titluri de participare (F) 4.000.000 4.000.000 Disponibil 125.000 100.000 Total Active... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Impozitul pe Venit

Impozitul pe venit, se aplică următoarelor venituri: 1. în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României; 2. în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfăşoară activitate independentă prin intermediul... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Impozitul pe Profit

Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile persoanelor fizice sau juridice, cu caracter obligatoriu şi cu titlu nerambursabil, la dispoziţia statului şi care nu presupune o contraprestaţie din partea acestuia. Potrivit art. 138 alin. 1 din Constituţia României, impozitele datorate... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Metode Statistice Cantitative - Indici-Ritmuri

Indicatori 2003 2004 2005 I/R 1Venituri din productia vanduta 782.035 1.354.303 1.412.734 Indice de pret (%) - 122 111,7 Ven.din prod. comp(u.m.) Inflatare 1.065.710 1.512.756 1.412.734 Deflatare 782.035 1.110.084 1.036.686 Transf. val. 232.044 329.377 358.470 Indice(ritm)-cu baza fixa - 141,94 132,56... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Preview

Adevărul în contabilitate

Rezumat: Informaţiile financiare sunt utile în procesul de decizie pentru partenerii companiei după cum acestea îndeplinesc anumite calităţi. Caracteristicile calitative reprezintă atributele care stabilesc utilitatea informaţiilor oferite de situaţiile financiare. Cadrele general al Consiliul pentru Standarde... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Problema eticii și adevărului în contabilitate

Motto : "Etica în sensul său mai larg, se ocupă cu comportamentul uman, în raport cu ceea ce este moral bun şi rău, corect şi greşit. Este de aplicare a valorilor de luare a deciziilor. Aceste valori includ onestitate, corectitudine, responsabilitate, respect şi compasiune." - Rushworth Kidder , Preşedintele... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Disponibilităților

Argument In sfera activitatii de trezorerie a intreprinderii se cuprind toate operatiile de gestiune a investitiilor financiare pe termen scurt, a valorilor de incasat, a disponibilitatilor banesti, a altor valori de trezorerie, precum si concursurile bancare sub forma creditelor de scont si de trezorerie.... citește mai departe

28 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Etapele lichidării unei societăți

- Se întocmesc situaṭiile patrimoniului la data începerii lichidării - Se stabilesc valorile de lichidare de către un expert, de exemplu pentru terenuri, construcṭii, titluri de participare, mărfuri, clienṭi, se acordă sconturi sau alte reduceri pentru plăṭile înainte de termen, se stabilesc cheltuielile cu... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Creanțele și Datoriile Entitații

Argument Consider ca tema aleasǎ “Creanţele si datoriile entitaţii” defineşte contabilitatea ca fiind un sistem informaţional utilizat pentru cuantificarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor utile în procesul de luare a deciziilor economice. În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să... citește mai departe

47 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Baze de Date

NOTIUNI GENERALE PRIVIND BAZELE DE DATE TERMINOLOGIA UTILIZATĂ DE MODELUL RELAŢIONAL Baza de date a fost gândită ca o colecţie unică de date, un ansamblu de date unitar organizat şi structurat la care să aibă acces diverşi utilizatori pentru operaţii curente de adăugare, modificare sau extragere de date şi care să... citește mai departe

105 pagini Gratis Extras

Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz

1. CONSIDERAŢII GENERALE Impozitul reprezintă cea mai importantă şi cea mai veche resursă financiară aflată la dispoziţia statului. La baza unei adevarate democraţii, impozitele, sunt considerate, de drept şi de fapt, o instituţie cu caracter permanent. Impozitul are caracter universal, ca o consecinţă a... citește mai departe

46 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitatea mărfurilor

In vederea documentarii cu privire la proiectul in domeniul contabilitatii financiare am studiat şi analizat activitatea desfăşurată de SOCIETATEA COMERCIALĂ ZBORUL S.R.L., înfiinţată in anul 1997. TRANSPORTUL – prestari de servicii in transporturi rutiere de marfuri, reprezinta activitatea de baza a societatii.... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Controlul Financiar de Gestiune la SC Sephora SA

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE 1.1. Definitia controlului financiar de gestiune Controlul financiar de gestiune este un control ulterior care urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale cu privire la gestionarea si gospodărirea mijloacelor materiale si băneşti pe baza documentelor... citește mai departe

48 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Soluții Eficiente pentru o Bună Comunicare în Misiunile de Audit Financiar

Introducere În lumea auditului financiar, comunicarea este un subiect esenţial, dar în acelaşi timp rar discutat din punct de vedere al aspectelor psihologice şi sociale implicate. Din activitatea practică, se observă că, de cele mai multe ori, succesul unei misiuni de audit depinde de facilitarea comunicării... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitatea TVA-ului

CAP.I – ASPECTE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII ELEMENTELOR BILANŢIERE / PATRIMONIALE I. Introducere 1. Impozitele şi taxele Impozitele reprezintă forma de prelevare a unei părţi din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice la dispoziţia statului în vederea acoperirii... citește mai departe

41 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Aspecte Teoretice Privind Contabilitatea și Fiscalitatea Rezultatului Exercițiului Financiar

INTRODUCERE Alegerea temei “Studiu privind contabilitatea şi fiscalitatea rezultatului exerciţiului la S.C.Relee S.A” constă pe de o parte în importanţa rolului pe care îl au situaţiile financiare în viaţa economico – financiară a unei societăţi şi, pe de altă parte, în multitudinea de posibilităţi şi oportunităţi... citește mai departe

42 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Operațiuni de Leasing

INTRODUCERE Analiştii comerţului internaţional au scos în evidenţă faptul că leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare în acest domeniu. Insistenţa asupra acestui tip de contract este explicată de mai mulţi autori prin pragmatismul şi eficacitatea lor. În contextul economic actual din... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Extras Preview

Înființarea unei PFA

• Calitatea de a fi angajat propriu;………………………………………………….…3 • Conditii pentru a putea fi PFA;……………………………………….………......….3 • Autorizatia;…………………………………………………….……………….…….4 • Dovada calificarii profesionale;……………………………….………………...….4 • Anularea autorizatiei;…………………………………………….……..……….…..5 • Constatarea contraventiilor... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Extras Preview

Evaziunea Fiscală în România

Introducere Fenomenul de evaziune fiscalǎ este o adevărata problema,nu numai în ţara noastră, dar pe întregul mapamond. În aceastǎ lucrare ne vom rezuma doar la Romania şi vom încerca sǎ prezentǎm cât mai bine acest subiect. “ România, campioană europeană la evaziune fiscala!” , astfel rǎsunǎ titlurile ziarelor.... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

IAS 1

Acest standard a fost revizuit şi cuprinde toate modificările care rezultă din IFRS-urile publicate până la 17 ianuarie 2008. Revizuirea survine ulterior celei din septembrie 2007. Motivele revizuirii IAS 1 au fost: - agregarea informaţiilor din situaţiile financiare pe baza caracteristicilor comune; - separarea... citește mai departe

53 pagini Gratis Extras