Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 98 din 253

Contabilitatea Împrumuturilor Acordate Clientelei de Către Cooperativele de Credit - Paralelă între Sistemul Contabil al Cooperațiilor de Credit și Cel al Băncilor

CAP.1. TENDINŢE ÎN DEZVOLTAREA COOPERATIVELOR DE CREDIT ÎN ROMÂNIA 1.1. APARIŢIA COOPERATIVELOR DE CREDIT Cooperativa de credit este o instituţie de credit constituită ca o asociaţie autonomă de persoane fizice, unite voluntar în scopul îndeplinirii nevoilor şi aspiraţiilor lor comune de ordin economic, social şi... citește mai departe

62 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea de Gestiune

I. Introducere Potrivit prevederilor Legii Contabilitaţii nr. 82 din 24.12.1991, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 454 din 18 iubie 2008, persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din lege au obligaţia sa organizeze şi să conducă contabilitate proprie, inclusiv contabilitatea de... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Auditul intern la Spitalul Județean Alba

1. PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Această etapă cuprinde procedurile:  iniţierea auditului P01- Ordinul de serviciu, P02 – Declaraţia de independenţă, P03 – Notificarea privind declanşarea misiunii de audit intern;  colectarea şi prelucrarea informaţiilor P04;  analiza riscurilor P05;  elaborarea... citește mai departe

39 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Plan de afaceri SC Floare de Colț SRL

SUMARUL Crearea unei unităţi hoteliere este un lucru destul de dificil, de asemenea si dezvoltarea unei unitati hoteliere este dificila deoarece necesita timp, un departament de marketing serios si personal competent. In ultima perioada se observa o stagnare a acestei piete: piata serviciilor hoteliere. In sezonul... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Extras Preview

Războiul Rece al Referențialelor Contabile

Abrevieri - I.A.S.B. = International Accounting Standards Board - F.A.S.B. = Financial Accounting Standards Board - I.F.R.S. = International Financial Reporting Standards - US GAAP = US Generally Accepted Accounting Principles Capitolul 1. Eforturile depuse de F.A.S.B şi a I.A.S.B pentru atingerea... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Extras Preview

Clasele Contabile

CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA CAPITALURILOR Capitalurile exprimă, sub formă bănească, obligaţiile întreprinderii faţă de cei care au participat la constituirea sa. Capitaluri proprii Provizioane Datorii pe termen lung CAPITALUL SOCIAL (cont 101) se împarte în: capital subscris nevărsat (cont 1011) capital... citește mai departe

90 pagini Gratis Extras

Bilanțul contabil în concepție americană

1. NOŢIUNE ŞI FUNCŢIILE BILANŢULUI CONTABIL Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare, decizie şi control, este necesar ca în urma lucrărilor curente de contabilitate să se sintetizeze periodic informaţiile generate de conturi şi calculele contabile, în documente de sinteză expresiv şi relevante,... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate

LUCRAREA nr. 1 Bilant nr. 1 S.C. Xandra S.R.L ACTIV PASIV Nr. Simbol Denumire element Suma Nr. Simbol Denumire element Suma 1. 201 Cheltuieli de constituire 29.000 1. 1011 Capital subscris nevarsat 6.000 2. 2111 Terenuri 50.000 2. 1022 Capital subscris varsat 48.000 3. 212 Constructii 40.000 3. 1061 Rezerve... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza pe instituția publică RATBV

PREZENTARE GENERALĂ A RATBV Transportul urban de persoane constituie o activitate cu un pronunţat caracter social – acesta prin definiţie necreând bunuri materiale sau produse noi, ci efecte utile pentru societate, cu profunde implicaţii asupra colectivităţii. Prin specificul ei, această prestaţie este una din... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitate de Gestiune. SC Nord-Asig Broker de Asigurare SRL

Introducere Prin intermediul prezentei lucrări încerc să fac remarcată importanţa evidenţei contabile pentru buna desfăşurare a unei activităţi, pentru luarea deciziilor, pentru planificare, prognozare a activităţilor viitoare sau întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor, prin urmare,... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Preview

Sisteme Informatice Gestiune

1. Sistem, noţiuni generale. Definirea noţiunii de sistem are o mare importanţă teoretică şi practică, fapt pentru care unii autori au căutat să o delimiteze cât mai complet. Sistemul, în literatura de specialitate, se defineşte ca "mulţimea de componente şi legături identificabile si interdependente evoluând... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras Preview

Plan de afaceri pentru obținerea unui credit bancar - SC Tarri City SRL

I. Descrierea firmei: 1.Denumirea firmei: SC TARRI CITY SRL 2.Numărul şi data înregistrării la Registrul Comerţului: 3.Cod fiscal / cod unic de înregistrare: 4.Forma juridică de constituire: societate cu raspundere limitată 5.Adresa, telefon, fax: Str. Lipscani nr. 34, Bucuresti, sect 3 6.Tipul activităţii... citește mai departe

24 pagini 7 puncte Extras Preview

Proiectarea unui Sistem Informatic de Gestiune la SC Husil-Pan SRL

PROIECTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC DE GESTIUNE LA SC HUSIL-PAN SRL 1.Analiza intreprinderii 1.1. Prezentarea intreprinderii SC HUSIL-PAN SRL Activitatea de obţinerea a produselor de panificaţie reprezintă una dintre cele mai vechi preocupări ale omului şi totodată una dintre ramurile principale ale industriei... citește mai departe

11 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Controlul modului de calcul, înregistrare și vărsare la bugetul statului a impozitului pe profit

Metodologia de control privind impozitul pe profit : Verificarea impozitului pe profit reprezintă una dintre cele mai importante componente a controlului financiar şi fiscal , deoarece pe de o parte se stabileşte modul de gestionare a patrimoniului unei societăţi , iar pe de altă parte reprezintă sursa de... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Doctrina și deontologia profesiei contabile

A. Tezele fundamentale ale profesiei contabile I. Necesitatea şi importanţa cunoştinţelor doctrinare Conştientizarea rolului profesiei contabile. Comandamentele fundamentale ale profesiei. Cunoaşterea modului de organizare. Semnificaţia terminologiei specifice. II. Profesia contabilă: concept, structură, rol... citește mai departe

22 pagini Gratis Cuprins Extras

Bugetul de Venituri și Cheltuieli

Capitolul I. SC APATERM SA – rolul sãu în economia localã S.C. APATERM SA Galaţi este o entitate publică cu capital integral de stat şi are ca obiect de activitate atât distribuţia energiei termice preluate de la producător către populaţie şi agenţi economici, cât şi producerea şi distribuţia agentului termic pe... citește mai departe

26 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Importanța funcționarului public

Cap. I: Notiuni introductive 1.1. Notiunea de institutie publica Conform Legii nr. 544/2001, in cap. I, art. 2, se da o definitie cat se poate de completa si de succinta a notiunii de institutie publica: “ prin autoritate (institutie publica) se intelege orice autoritate sau institutie publica, precum si orice... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea lichidării societăților comerciale

Introducere Cuvinte cheie: dizolvare, evaluare patrimoniu, lichidarea activului, satisfacerea pasivului, bilantul de lichidare, partajul patrimoniului. Avand in vedere ca in prezent ne confruntam cu momente de recesiune economica, multe societati au avut de suferit numeroase transformari. Aceste transformari s-au... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Expertiza Contabilă în Procesul Civil

Consideraţii generale privind procesul civil Potrivit Constituţiei României orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor a libertăţilor şi intereselor sale legitime. Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică printr-un act administrativ sau nesoluţionarea în termen legal... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Extras Preview

Frauda și eroarea, factori determinanți ai falimentului companiei Worlcom

I. Cadrul teoretic 1. Reglementările legale privind procedura de faliment a unei entităţi. 1.1. Descrierea procedurii Reglementarile legale specifice procedurii falimentului se gasesc in Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, publicata in MO nr.359 din 21.04.2006, si Ordonanta de urgenta a Guvernului... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Extras Preview

Studiu privind Calculul Pragului de Semnificație în Activitatea de Audit Financiar

Pragul de semnificaţie în audit Introducere Potrivit Standardului de Audit 320 „Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite unui auditor exprimarea unei opinii, potrivit căreia situaţiile financiare au fost întocmite sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru general de... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza și Diagnosticul Financiar SC Artego SA

Capitolul I. Prezentare Artego SA Istoric Pe Platforma de Nord a municipiului Targu-Jiu, in 1975 , lua fiinta Intreprinderea de Articole Tehnice de Cauciuc si Cauciuc Regenerat debutand cu producerea in principal, a cauciucului regenerat. An de an s-a inregistrat o larga diversificare a gamei de produse si... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Extras Preview

Raport Audit Financiar la SC Turbo SA

1. SC TURBO SA Craiova, este o companie mijlocie, aplica IAS ( Standardele Internationale de Contabilitate) din anul 2002 si a intocmit la 31.12.2006 „ Situatiile financiare” anuale conforme cu Directiva IV- a a CEE aprobata prin OMFP nr.1752/2005 ( art.3 alin.1). Pentru exercitiul financiar 2006 SC Turbo SA nu... citește mai departe

26 pagini 8 puncte Extras Preview

Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din țara x și referențialul internațional, proiect de convergență

INTRODUCERE La nivel mondial, doua organisme joaca un rol dominant în materie de armonizare contabila: Consiliul standardelor de contabilitate financiara (FASB - Financial Accounting Standards Board), organismul american de normalizare, si Consiliul standardelor internationale de contabilitate (IASB - International... citește mai departe

42 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL

Motto: „La sfârşitul zilei socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii” NICOLAE IORGA INTRODUCERE Lucrarea ,Calculul şi Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului cu studiu de caz la S.C. Euro Edil Nord S.R.L. a fost elaborata sub îndrumarea domnului... citește mai departe

115 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview