Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 97 din 253

Analiza și proiectarea unui sistem informatic privind protecția și securitatea muncii la o societate comercială

CAPITOLUL 1. ANALIZA șI MODELAREA SISTEMULUI INFORMAțIONAL EXISTENT 1.1 PREZENTAREA GENERALĂ A ORGANIZAțIEI Date de identificare a firmei DENUMIRE FIRMA:SC COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. CIF : A08436107 ADRESA: Plaça d’Europa 2-4 08902 L’Hospitalet de Llobregat ( BARCELONA) TELEFON: 934 930 100 l FAX:... citește mai departe

110 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Bancară

TEMA 1 ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII BANCARE Conţinut: 1. Obiectul contabilităţii bancare 2. Principiile contabilităţii bancare 3. Documentele evidenţei bancare 4. Organizarea circuitului documentelor bancare 5. Planul de conturi Rezumat: Conducătorii instituţiilor de credit răspund de buna organizare şi... citește mai departe

206 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

1. Descrierea organizatiei guvernamentale În contextul respectĂrii angajamentelor asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeana, Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiztiilor Publice (A.N.R.M.A.P) s-a înfiintat prin Ordonanta de urgentăa Guvernului nr.74/2005 aprobată cu... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Extras Preview

Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA

Introducere Obiectivul acestei lucrări este de a propune ca instrument, pentru satisfacerea nevoilor proprii de informare şi fundamentarea deciziilor, contul de profit şi pierdere. Analiza economico-financiară a unei întreprinderi porneşte de la o serie de indicatori, indicatori care ne sunt furnizaţi de bilanţ,... citește mai departe

115 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Standardul internațional de contabilitate nr. 12 - IAS 12

Obiectiv Baza legală pentru determinarea impozitului pe profit o constituie Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, cu modificările şi completările ulterioare, şi Instrucţiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, aprobate prin H.G. nr. 859/2002, cu modificările şi completările... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Extras Preview

Calculația Costurilor

Introducere Principala componentă a controlului de gestiune o constituie bugetarea, întrucât o gestiune previzională presupune a bugeta principalele domenii de activitate ale întreprinderii şi a controla respectarea prevederilor bugetelor. Rezultă că, în sfera bugetării se înscriu bugetele, de regulă, anuale şi... citește mai departe

49 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Strategii investiționale în afaceri

1. Înfiinţaţi o firmă şi puneţi în evidenţă motivul alegerii domeniului de activitate. „ Pentru cei care manifestă o grijă specială faţă de autoturismul propriu, CARSERVICE oferă servicii complete şi facilităţi pentru a asigura comfortul şi siguranţa necesară în efectuarea formalităţilor şi reparaţiilor”. Pentru... citește mai departe

29 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate creativă

CAPITOLUL I. TEHNICI DE MANIPULARE A PERFORMANTELOR ÎNTREPRINDERII PRIN INGINERII CONTABILE Tehnicile de manipulare a performantelor întreprinderii sunt oferite de tratamentele si politicile contabile recomandate de normele contabile internationale. Existenta mai multor „optiuni” posibile în materie contabila,... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Tematică Contabilitate

1. Definirea patrimoniului agenţilor economici. Patrimoniul reprezintă totalitatea bunurilor de natură materială sau nematerială precum şi a drepturilor şi obligaţiilor titularilor de patrimoniu referitoare la aceste bunuri. 2. Ce înţelegeţi prin dubla reprezentare în contabilitate? Oricare ar fi operaţia făcută... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Studiul de fezabilitate - Grădinița cu Program Prelungit Pokemon

Fundamentaţi decizia de investiţie a unităţii „Grădiniţa cu program prelungit POKEMON” , care este o societate în administrarea statului, parcurgând următoarele etape: 1. Prezentaţi datele de identificare ale firmei. 2. Prezentaţi programul investiţional al firmei. 3. Realizaţi o analiză a mediului de afaceri.... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Extras Preview

Independența Liberului Profesionist Contabil

Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România stabileşte norme de conduită pentru profesioniştii contabili şi formulează principiile fundamentale care trebuie respectate de către profesioniştii contabili din tara noastră în vederea realizării obiectivelor comune, fie că acţionează în diferite... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Tratate și politici contabile privind leasingul înainte și după integrarea României în Uniunea Europeană

Operatiuni de leasing sunt acele activitati comerciale prin care o parte , denumita locator , se obliga ca la solicitarea celeilalte parti, denumita locatar , sa cumpere sau sa preia de la un tert , denumit furnizor , un bun mobil sau imobil si sa transmita utilizatorului posesia sau folosinta asupra acestuia ,... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Extras Preview

Strategii Investitionare în Afaceri

1.Prezentarea firmei S.C. „DigiNet” S.R.L. ce are ca domeniu de activitate comertul si analiza SWAT. ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII”S.C DigiNet S.R.L. ,, Subsemnatul, Echert Robert, nascut in Radauti, Jud. Suceava la data de 31 mai 1990, de cetatenie romana, domiciliat in Radauti, Jud Suceava, str. Manejului,... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Extras Preview

Controlul, evaluarea și auditul grupurilor multinaționale

CAPITOLUL I GRUPURILE DE SOCIETĂŢII, ENTITATE DISTINCTĂ ÎN MEDIUL ECONOMIC 1.1.Apariţia grupului de societăţi: o nouă treaptă în evoluţia organizării entităţilor În zilele noastre grupul de societăţi reprezintă o realitate la fel de importantă ca şi întreprinderea. Societăţile comerciale nu se mai pot baza pe... citește mai departe

69 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia

1. PREAMBUL Având în vedere: (i) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Fitoterapie S.A. nr. 2 din data de 28 ianuarie 2009; (ii) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Sintofarm S.A. nr. 3 din data de 28 ianuarie 2009; În temeiul dispoziţiilor (i) Legii nr.... citește mai departe

36 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

Introducere Economia de schimb în condiţiile contemporane este de neconceput fără existenţa banilor. Aceştia fac parte din viaţa omului de zi cu zi, reprezentînd poate cel mai interesant istrument economic asupra căruia omul s-a aplecat pentru a-l inţelege, pentru a-i descoperi natura, rolul, funcţiile şi... citește mai departe

73 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Metoda contabilității

Notiunea de metoda Ca orice disciplina stiintifica contabilitatea are o anumita metoda specifica de lucru pentru realizarea obiectului sau. Metoda contabilitatii reuneste mai multe procedee tehnice de lucru.Intr-o acceptiune generala metoda este o cale rationala de urmat pentru atingerea unui scop, iar procedeul... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Organizarea și funcționarea CECCAR

Dispoziţii generale 1. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, denumit în continuare Corpul, este persoană juridică de utilitate publică şi autonomă, din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, în condiţiile prevăzute de lege. 2. Corpul, prin delegaţia primită din... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Societatea Comercială

Societatea comercială IRINA S.A. prezintă la 31.05.2010 următoarea situaţie a patrimoniului: ACTIV PASIV Terenuri 100000 Clădiri 170000 Amortizarea clădirilor 100000 Maşini şi utilaje 100000 Mijloace de transport 50000 Titluri de participare 10000 Materii prime 12000 Produse finite 15000 Mărfuri 30000... citește mai departe

39 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Materiilor Prime

CONTABILITATEA STOCURILOR DE MATERII PRIME, MATERIALE ŞI OBIECTE DE INVENTAR 1. Conţinutul şi structura stocurilor 1.1 Stocurile Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia când au starea de marfă sau produse rezultate din... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect PSI la un SRL

DESCRIEREA ORGANIZATIEI Unitatea la care s-a realizat acest proiect este o societate cu raspundere limitata, fiind o persoana juridica romana care isi desfasoara activitatea potrivit legislatiei romane si cu un capital integral autohton. Aceasta s-a infiintat in anul 1991 de catre 2 asociati, ingineri de profesie... citește mai departe

14 pagini 9 puncte Extras Preview

Contabilitate bancară

TEMA 1 ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII BANCARE -1. Obiectul contabilităţii bancare -2. Principiile contabilităţii bancare -3. Documentele evidenţei bancare -4. Organizarea circuitului documentelor bancare -5. Planul de conturi 1. Obiectul contabilităţii bancare -Obiectul contabilităţii instituţiilor de credit îl... citește mai departe

100 pagini Gratis Extras Preview

Poziția financiară a unei întreprinderi - SC Cosmilact SRL

S.C COSMILACT S.R.L 1. Scurtă prezentare a întreprinderii/firmei realizate La data de 26.04.2001, după parcurgerea etapelor de înființare și întocmirea documentelor de mai jos prevăzute de Legea nr 31/1990, Monitorul Oficial nr. 335/1997, se constituie S.C COSMILACT S.R.L. S.C COSMILACT S.R.L. este o societate... citește mai departe

23 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitate

Unitatile patrimoniale: Regii autonome(infintate de catre guvern-persoane juridice), companii nationale, societati agricole, asociatii cooperative, asociatii de asigurari si reasigurari, societatiile comerciale, BNR, societatile bancare. SC-societati comerciale-au ca actionari pers fizice si/sau juridice sau... citește mai departe

13 pagini 5 puncte Extras Preview

Sistemul de calcul contabil digrafic, balanțe de verificare

1. Sistemul de calcul contabil digrafic.Balante de verificare Situatia economica a unei societati comerciale, la un moment dat, se prezinta dupa urmatorul bilant: Bilant initial Nr. Crt Denumire element Activ Sume Nr. crt Denumire element Pasiv Sume 1 Terenuri 89500000 1 Capital subscris nevarsat... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Extras Preview