Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 93 din 253

Informații contabile și decizii manageriale privind fluxul de numerar

Informatii contabile si decizii manageriale privind fluxul de numerar 1. Informatii contabile privind fluxurile de numerar Conform IFRS, prin fluxurile de trezorerie sau de numerar înţelegem intrările sau ieşirile de numerar şi echivalente de numerar pe parcursul unui exerciţiu financiar. Numerarul cuprinde... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect firmă Malldani

PROIECT Firma Malldani A. Istoricul firmei Firma şi-a început activitatea în anul 1960. Afacerea a fost proiectată şi realizată de trei veri din clanul Malldani (Adriano, Carlo şi Roberto) de vârstă apropiată. Adriano, cel mai mare dintre ei a lucrat câţiva ani într-un magazin de confecţii, de unde şi ideea de a... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

Conținutul economic, funcția contabilă și corespondența conturilor din clasa 5

Continutul economic, functia contabila si corespondenta conturilor din CLASA 5 (conturi de trezorerie) GRUPA 50- INVESTITII PE TERMEN SCURT 501 Actiuni detinute la entitati afiliate (A) 505 Obligatiuni emise si rascumparate (A) 506 Obligatiuni(A) 508 Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (A) 509... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit

INTRODUCERE Domeniul financiar bancar reprezintă unul din cele mai importante domenii ale activităţii economice. Activitatea de creditare bancară prezintă importanţa atât în tarile dezvoltate, cat şi în ţările aflate în tranziţie la economia de piaţa, cum este cazul României. Slaba dezvoltare a pieţei de capital a... citește mai departe

113 pagini 13 puncte Extras Preview

Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor

Introducere Politica fiscală evoluează şi se schimbă continuu, adoptîndu-se necesităţilor ivite la o anumită etapă, în funcţie de obiectivele politice, economice şi sociale ale statului. Pe plan financiar impozitele constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor... citește mai departe

59 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Implicațiile financiare ale amortismentului la nivelul societății comerciale

INTRODUCERE Economiştii sunt persoanele de a căror prestaţie profesională depinde, într-o mare măsură, rezultatele profitabile ale unei întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile liberei iniţiative. Acestia trebuie să fie în măsură să elaboreze şi să fundamenteze decizii care să aibă drept scop... citește mai departe

81 pagini 9 puncte Extras Preview

Monografie Contabilă a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare

I. Descrierea organizatiei guvernamentale Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare 1.1. Scurt istoric În perioada 1955-2008 regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorică, nivelul de subordonare, atributiile actualei Comisii Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Extras Preview

Raportul auditorului independent în contextul practicii internaționale

Tema 11: Raportul auditorului independent în contaxtul practicii internaționale. 1. Cadrul aplicabil raportului auditului independent. 2. Raportul auditului independent privind situațiile financiare. 3. Modificări ale raportului auditorului independent. 1 – Standerdele internaționale de audit și standardele... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Prevederile Cadrului Normativ la Acceptarea unui Angajament de Audit

10 Prevederile cadrului normativ la acceptarea unui angajament de audit 1) Norme şi recomandări în procesul de acceptare a angamentului de audit 2) Cerinţe minime cu privire la angajarea misiunii de audit 3) Rolul scrisorii de angajament in constientizarea termenii auditului 1 Preventiv acceptării... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Rentabilitatea Capitalului Propriu

RENTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU Indicatorii Semne convent A. pr. A. d. g. Abatere (+; -) A B 1 2 3 1. Profitul per de gest pina la impoz, mii lei P 573,9 1446.8 +874.9 2.Profit net, mii lei PN 496.5 1102.2 +605.7 3. Capital prop, mii lei CPr 21589.8 22588.4 +996.6 4. Suma tot active, mii lei TA 22830.0... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Analiza factorială a profitului brut

Analiza factoriala a profitului din activitatea operationala : RAO Indicatori Anul Precedent Anul de Gestiune Abatere absoluta (+,-) Rez infl factorilor (+/-) A 1 2 3=2-1 4 1.Profitul brut (pierdere globala ), mii lei 2912,0 3474,0 +562,0 +562,0 2.Alte venit operationale, mii lei 760,0 845,0 +85,0 +85,0... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Analiza economică a SC Armatura SA

CAPITOLUL I. Istoricul firmei Armatura 1.1. Istoricul firmei Istoria fabricatiei de articole de robinetarie in Romania, se suprapune pana la identificare cu istoria SC Armatura SA din Cluj-Napoca. In anul 1884 este fondata la Bucuresti prima firma producatoare de articole de robinetarie din Romania sub numele... citește mai departe

86 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul

Pe măsura dezvoltării forţelor şi a relaţiilor sociale de producţie, în scopul creării de bunuri şi servicii destinate satisfacerii trebuinţelor şi dezvoltării sociale, s-a simţit nevoia unei cunoaşteri ştiinţifice, a unei evidenţe şi măsurări, precum şi a unui control asupra elementelor procesului reproducţiei... citește mai departe

51 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza situației generale și a eficienței utilizării activelor imobilizate

INTRODUCERE: Descriere societate SC Bermas SA are sediul in Suceava, Platforma Industriala Scheia, Strada Rulmentului, cod 5000, judetul Suceava. Numarul de inregistrare de la Registrul Comertului este J33/37/1991, codul fiscal R723636, telefon: 030-223.098, fax: 030-225.648. Scurt istoric. In 1990 se infiinteaza... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Comparison of the accounting regulations for intangible assets applied in different national GAAP and in IFRS

Introduction The aim of this dissertation paper is to depict and analyze the differences and similarities between the accounting treatments regarding intangible assets from several National Generally Accepted Accounting Principles and the accounting treatments regarding intangible assets from International... citește mai departe

86 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Prezenta firmelor multinaționale în România - aspecte în plan economic și în planul raportării financiare

Introducere Una dintre cele mai mari forţe de presiune cu care se confruntă evoluţia ţărilor şi a uniunilor de comerţ internaţional este reprezentată de puterea şi influenţa firmelor multinaţionale (FMN) ca parte a răspunsului acestora la globalizare. Combinarea creşterii investiţiilor străine directe,... citește mai departe

20 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 1.1.Instituţiile publice în cadrul economiei naţionale Administraţia publică (A.P.) Acest sector grupează toate unităţile ce au ca funcţie principală realizarea de servicii necomerciale destinate celorlalte sectoare instituţionale, în vederea... citește mai departe

265 pagini Gratis Extras Preview

Politici și opțiuni contabile privind impozitul pe profit

A. OBIECTIV IAS 12 prevede regimul contabil al impozitului pe profit. Stabileste principii si ofera recomandari pentru inregistrarea in contabilitate a consecintelor fiscale si viitoare legate de : recuperarea sau decontarea viitoare a valorii contabile a activelor sau pasivelor din bilant, dar si tranzactiile... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Situația economico-financiară a unei firme

Situaţia economico-financiară a firmei SC„ANYS” SA, la 01.01., se prezintă în bilanţul de mai jos: ACTIV Bilanţ iniţial PASIV (RON) Nr. crt. Denumirea postului Sume Nr. crt. Denumirea postului Sume 1 Terenuri 5.000 1 Capital subscris nevărsat 10.000 2 Construcţii 80.000 2 Capital subscris vărsat 120.000 3... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea Fedor-Serv SRL

I.INTRODUCERE In noul sistem contabil din Romania contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist , adica cuprinde contabilitatea financiara si de gestiune. Contabilitatea financiara descrie circuitul patrimonial al societatii luat in totalitatea si structuralitatea sa. Obiectivul sau principal il... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate generală SC Alcor SRL

I.Obiective, principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii: 1.Cunoasterea concretă a întreprinderii: SC ALCOR SRL a luat fiinta in data de 04.03.1991.Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J04/1033/1991. Avand ca obiect principal de activitate ,, Lucrari de... citește mai departe

52 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Aplicarea Principiilor de Bază ale Controlului Accesului și pe Linie de Personal în Cadrul unei Organizații

STAREA DE FAPT SC Contabilitate SRL are ca obiect de lucru Activităţi de contabilitate si audit financiar, consultanţă in domeniul fiscal. Această societate îşi desfăşoară activitate într-o clădire de birouri şi dispune de un birou cu două încăperi, o baie şi o cameră destinată arhivării documentelor contabile.... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Biletul la Ordin

Introducere Lucrarea de faţă, intitulată „Biletul la ordin” îşi propune să prezinte principalele aspecte legate de utilizarea acestui instrument de plată în relaţiile de plăţi interne sau externe, accentul fiind pus pe latura pragmatică, pe implicaţiile fenomenelor analizate. În acest sens s-a recurs la numeroase... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Recenzie - Cum să devii bogat, Donald Trump

Donald Trump Unul dintre cei mai celebri miliardari din Statele Unite, Donald Trump este şi unul dinte cei mai remarcabili reprezentanţi ai visului american. Plecat de la aproape nimic, a făcut avere în urma afacerilor din sectorul imobiliar, a pierdut totul şi apoi şi-a refăcut averea. Viaţa sentimentală agitată... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Preview

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE In contextul actual al economiei de piata o unitate economica poate sa obtina rezultate deosebite in conditiile concurentei numai daca rodusele finite realizate , lucrarile executate si serviciile prestate sunt de o calitate buna si la un pret acceptabil . Productia destinata vanzarii trebuie sa fie... citește mai departe

50 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview