Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 99 din 253

Contabilitate financiară

CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE 1. Definiţii, delimitări şi structuri privind activele imobilizate Activele imobilizate sunt activele unei intreprinderi destinate utilizarii pe o perioada indelungata in .activitatea acesteia. Activele imobilizate reprezinta deci bunurile si valorile destinate sa serveasca o... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare

CAPITOLUL I CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR 1.1. CONTROLUL- FUNCŢIE DE EFICIENŢĂ A CONDUCERII Noua legislatie privind economia de piata în România a generat diverse forme de agenti economici publici si privati. Pe baza acestei noi legislatii s-au constituit, functioneaza si se perfectioneaza urmatoarele forme de... citește mai departe

70 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Studiul de caz asupra analizei costurilor de producție aferente contabilității de gestiune la societatea SC Sorste SA

CAPITOLUL 1 Prezentarea societăţii 1.1 Forma juridică Societatea este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni cu capital integral privat. Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prevederile din contractul si statutul societăţii. 1.2 Denumirea... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Auditul Financiar Privind Imobilizările Corporale

AUDITUL FINANCIAR PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE Etapa 1. Prezentarea cadrului legislativ privind imobilizările corporale - IAS16 Imobilizări corporale - Legea 82/1991 Republicată în 2008 - OMFP 1752/2005 Reglementări contabile conform cu directivele europene - Codul Fiscal - Normele de aplicare a Codului... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza costurilor înregistrate de firma Electroprecizia

INTRODUCERE Fiecare agent economic, pentru a putea sa-şi orienteze activitatea trebuie să dispună de o analiză financiara corespunzătoare, în cadrul căreia un rol deosebit revine mărimii şi dinamicii profitului. Oricare ar fi forma de profit (contabil, economic) acesta este măsurat absolut (ca masă, ca volum) şi... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Prezentarea Generală a Firmei SC Autosport SRL

Prezentarea generală a firmei Sc. Autosport SRL Denumirea societăţii: Sc Autosport SRL, persoana juridică română demunită în actul constituţional. Sediul social al societăţii este în Sfintu Gheorghe, Jud. Covasna, str. Fraţiei ,nr. 5, cod postal 537340, telefon: 040/264/438/899, fax: 040/264/438/899, e-mail:... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Firmei SC Virexim SRL

Confruntata cu mediul economic dinamic,contabilitatea se prezinta intr – o situatie din ce in ce mai dificila pentru ca raspunde tuturor functiilor ce – i sunt atribuite:mijloc juridic de proba,instrument de control si de dare de seama,instrument economic si de gestiune. Lucrarea practica vine sa ateste realitatea... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Extras Preview

Diagnostic Economic la SC Viarom Construct SA

CAPITOLUL 1. Prezentarea firmei S.C. VIAROM Construct SA este o societate românească de construcţii cu capital integral privat, parte a grupului francez EUROVIA, specializată în construcţii, infrastructură de transport şi construcţii edilitare. EUROVIA SA Franţa, una din cele 4 companii ale grupului VINCI,... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Imobilizările corporale

Imobilizări corporale – sunt bunuri materiale, deţinute de agenţii economici, denumite şi imobilizări materiale sau active fixe tangibile şi utilizate pe o perioadă indelungată în producţia de bunuri, prestarea de servicii, sau scopuri administrative. Imobilizările corporale cuprind: -terenurile; -construcţiile;... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție

Conţinutul, caracteristicile şi principalele structuri ale stocurilor Stocurile sunt active circulante*)deţinute pentru a fi vândute, în curs de producţie în vederea vânzării sau sub formă de materii prime , materiale şi alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea Capitalului Social

INTRODUCERE Informaţia şi îndeosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al progresului. Realitățile societăţii moderne ne arată că odată cu dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate al acesteia, trebuie să se dezvolte... citește mai departe

51 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispoziţiile prestabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt puse în operă într-un mod eficace şi apt în vederea atingerii obiectivelor.” (ISO 8402) INTRODUCERE... citește mai departe

136 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea instituțiilor publice

1. Institutiile publice. Trasaturi, particularitati, clasificare. Institutiile publice sunt unitati patrimoniale create si organizate de stat pentru realizarea functiei sale in domeniul adm. publice, in sfera actiunilor social – culturale, in aparare, ordine publica si siguranta nationala, invatamant, sanatate,... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea bancară

1. Principile de organizare a lucrului de evidenţă şi operaţional în bănci. Particularităţile şi sarcinele contabilităţii. Banca este o unitate structurală de bază a sferei circulaţiei monetare.Producţia unităţii bancare sunt serviciile legate de organizarea plăţilor şi decontărilor. Evidenţa conturilor persoanelor... citește mai departe

57 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale la SC Plopeni SA

SCURT ISTORIC AL S.C.”PLOPENI”S.A. In opisul documentar ce consemneaza cele mai importante momente de evolutie ale acestei unitati se afla Decretul Regal Nr.419\12.02.1937, care consfinteste nasterea Uzinei Mecanice Margineanca ”data in obladuirea Administratiei Publice Autonome din cadrul Ministerului Inzestrarii... citește mai departe

24 pagini 7 puncte Extras Preview

Bază de date în Access 2010

Informatiidespre Microsoft Office 2010 Microsoft Access este un program pentru crearea si administrarea bazelor de date şi beneficiază de toate facilităţile Microsoft Windows. Este integrat în Microsoft Office permiţând schimbul de informaţii cu alte aplicaţii din Office. De asemenea, permite folosirea datelor... citește mai departe

12 pagini 10 puncte Extras Preview

Bazele contabilității

SEMINAR 1 TEMA PRINCIPALĂ : OBIECTIVUL CONTABILITATII SUBIECTE: - Structura patrimoniului - Principii contabile APLICAŢII: - Situatie neta - Rezultat - Bilant contabil - Principii contabile - O societate inregistreaza urmatoarele elemente patrimoniale : cladiri 500.000, numerar in cont 10.000, datorii la... citește mai departe

46 pagini Gratis Extras Preview

Analiza Echilibrului Economico - Financiar al Întreprinderii

Capitolul 1 – Stadiul cunoaşterii 1.1. Noţiunea de echilibru economico - financiar Problema echilibrului general al economiei ocupă un loc de seamă în teoria şi practica economică. Definirea echilibrului variază de la o teorie la alta, dar aşa cum arată laureatul la premiul Nobel pentru economie, francezul E.... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Extras Preview

Note de curs contabilitate financiară

SEMESTRUL I 11.X.2004 Curs1 REGULI GENERALE DE ORGANIZARE A CONTABILITĂŢII FINANCIARE După ’89 sistemul contabil românesc a cuprins ca şi perioade de dezvoltare următoarele: 1990-1994 perioadă în care s-a încercat adaptarea contabilităţii de sorginte sovietică la noile condiţii ale economiei de piaţă;... citește mai departe

70 pagini Gratis Extras Preview

Principii și Politici Contabile. Tratamente Contabile

Pentru organizarea corectă a contabilităţii la nivelul instituţiilor publice şi pentru evaluarea corectă a posturilor cuprinse în situaţiile financiare se va ţine seama de următoarele principii contabile: - principiul continuităţii activităţii – presupune că instituţia publică îşi continuă în mod normal... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Exemplu de calcul al costului de producție - studiu de caz la SC Silvarom SA

INTRODUCERE Obiectul contabilităţii de gestiune îl constituie determinarea costurilor prestabilite, înregistrarea cheltuielilor ocazionate de activitate de producţie, executarea de lucrări, prestări servicii, determinarea costului efectiv, stabilirea abaterilor dintre costul prestabilit şi costul efectiv, analiza... citește mai departe

15 pagini 9 puncte Extras Preview

Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială la SC Industrializarea Laptelui Dâmbovița SA

1.OBIECTIVE,PRINCIPII SI FACTORI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE CONTABILITATE A INTEPRINDERII 1.1 Cunoaşterea concretă a întreprinderii(istoricul activităţii) În perioada 1957-1960 a luat fiinţa sub denumirea,,Prodlacta’’ unitatea se Industrializare a laptelui Dâmboviţa. Până la împărţirea teritorială a ţării în... citește mai departe

32 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea imobilizărilor

Tranzitia la economia de piata presupune cunoasterea aprofundata a realitatilor din tara noastra, a experientei si modelelor de economie de piata existente in tarile dezvoltate preluandu-se de la acestea acele elemente care se pot aplica cu succes. Programele de reforma includ trei masuri fundamentale: a)... citește mai departe

43 pagini 7 puncte Extras Preview

Audit

Prefaţă Auditul - reprezintă procesul efectuat de către un auditor ce posedă o calificare corespunzătoare pe parcursul cărora înregistrările contabile ale întreprinderii ce apar în calitatea de obiect pentru discuţii detaliate vor permite auditorului formularea opiniei privind veridicitatea, obectivitatea şi... citește mai departe

77 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Subiecte Contabilitate

S1.Evidenta economica – principii de organizare si tipuri In toate statele lumii, functioneaza un system informational economic care asigura culegerea, prelucrarea si sintetizarea informatiilor cu caracter economico-financiar pe baza carora se elaboreaza deciziile in domeniu. Sursa de baza a acestui system o... citește mai departe

16 pagini 3 puncte Extras Preview