Toate documentele din domeniul Automatică - pagina 27 din 43

Reglarea Vitezei unui Automobil - Cruise Control

Schema de principiu Introducere • Modelul sistemului de reglare automată a vitezei unui automobil este relativ simplu. • Dacă inerţia roţilor este neglijată şi dacă se presupune că forţa de frecare (care este proporţională cu viteza automobilului) este singura care se opune mişcării automobilului, atunci problema... citește mai departe

45 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Reglarea Temperaturii unui Cuptor

1. Modelare matematică 2. Proiectarea unui regulator PID 3. Locul rădăcinilor 4. Proiectarea in LQR 5. Determinarea caracteristicilor Bode şi a marginilor de câştig şi de fază 6. Determinarea diagramelor Nichols şi a marginilor de fază şi de câştig. Comparaţie cu 5 7. Proiectarea unui controler cu reactie de... citește mai departe

35 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Sistem de Reglare a Temperaturii Apei din Boiler

1. Regulatoare automate. Generalităti Regulatorul automat are rolul de a prelucra operational semnalul de eroare e (obtinut în urma comparatiei liniar-aditive a mărimii de intrare r si a mărimii de reactie r y în elementul de comparatie, si de a da la iesire un semnal de comandă u pentru elementul de executie... citește mai departe

27 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Studiul Comportării la Transfer a unui Traductor de Debit Industrial și a unui Element de Execuție Pneumatic

1. Scopul lucrării Studiul comportării statice a unor echipamente industriale: traductor de debit, convertor electropneumatic şi element de execuţie pneumatic. 2. Consideraţii teoretice 2.1. Traductorul de debit industrial Traductorul de debit industrial este un element de automatizare având funcţia de a sesiza... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Studiul comportărilor dinamice ale unei rezistențe

1. Scopul lucrării Studiul comportării dinamice a unui element sensibil - termometru industrial cu rezistenţă electrică (termorezistenţă). 2. Consideraţii teoretice În cadrul unui sistem de reglare automată, elementele sensibile (ale dispozitivelor de automatizare) au rolul de a urmări variaţiile mărimii reglate.... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Studiul comportărilor dinamice

1. Scopul lucrării Studiul comportării dinamice a unui schimbător de căldură. 2. Consideraţii teoretice Comportarea dinamică a elementelor automatizate din industria chimică depinde de caracteristicile fizico-chimice ale procesului tehnologic, de regimul de funcţionare şi de particularităţile constructive ale... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Determinări Experimentale pe un Model Analogic Hidraulic

1. Scopul lucrării Identificarea tipului de element de reglare şi caracterizarea lui din punct de vedere dinamic prin intermediul ecuaţiei de răspuns la semnal treaptă. 2. Consideraţii teoretice Studiul comportării dinamice al elementelor de reglare pe baza variaţiei mărimii de intrare sub formă de semnal treaptă... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Rețele Neuronale cu Învățare Nesupravegheată de Tip Kohonen

Utilizarea RNA pentru rezolvarea unor probleme practice necesită parcurgerea, unei etape esenţiale - etapa de învăţare sau antrenare. În majoritatea cazurilor, antrenarea unei RNA constă în determinarea ponderilor conexiunilor sinaptice dintre neuroni wij şi a pragurilor fiecărui neuron i , care asigură... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Grafuri Neorientate

Grafuri neorientate Definiţie. Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de mulţimi (X, U), X fiind o mulţime finită şi nevidă de elemente numite noduri sau vârfuri, iar U o mulţime de perechi neordonate ( submulţimi cu două elemente) din X, numite muchii. Ex. Fig.1 Pentru graful de mai sus avem: X={1, 2,... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Comunicații în LabView

Comunicatii Internet în LabVIEW Diversele versiuni succesive ale mediului de programare grafic LabVIEW si-au adus fiecare contributia la oferirea de noi facilitati pentru dezvoltarea de aplicatii distribuite. Functiile TCP/IP, Remote Data Acquisition, Internet Toolkit, VI Server, Front Panel Web Publishing, Data... citește mai departe

38 pagini 8 puncte Extras

Utilizarea Senzorilor de Proximitate

Argument Tema proiectului meu „Utilizarea senzorilor de proximitate” face parte integrantă din domeniul pregătirii mele profesionale pentru meseria de tehnician mecatronist. În cei patru ani de studiu am abordat întreaga gamă de module de pregătire în domeniu însă cel mai mult m-a atras modulul care are o largă... citește mai departe

25 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Circuite de Impulsuri și Formatoare de Undă

Argument Automatica este ansamblul metodelor şi mijloacelor de realizare a unor legături (corelaţii) intre diferite elemente şi instalaţii ale unui proces tehnologic în vederea eliminării intervenţiei operatorului în conducerea şi supravegerea acestuia. Scopurile urmărite prin automatizare sunt: - îmbunătăţirea... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Exemple VLSM

Exemplul 1: Folosind o adresa de clasa C, 192.168.1.0, configurati routerul cu urmatoarele adrese de caz.Cel puţin 25 de gazde pe adresa, trebuie să fie disponibile în fiecare LAN, de asemenea,trebuie sa se conserve, numărul maxim de adrese pentru viitoarele cresteri. Pentru a suporta 25 gazde pe fiecare subreţea,... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras

Sisteme de Automatizare

Modulul SISTEME DE AUTOMATIZARE este destinat pregătirii elevilor din domeniul TEHNIC, nivel 3, (clasa a XI-a- liceu tehnologic şi clasa a XII-a ruta progresivă), însumează 1 credit şi are alocate un număr de 33 de ore / an, din care: • teorie – 17 ore; • laborator tehnologic – 9 ore • instruire practică – 7 ore;... citește mai departe

77 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Tehnica VLSM

IPv4 defineste o adresa pe 32 biti. - 232 (4,294,967,296) adrese valabile. - Aceasta problema care a aparut este agravata de faptul ca portiuni din adresa IP nu au fost alocate. - IP(Internet Protocol) a fost standardizat in Septembrie 1981. - Cuprinde 5 clase: A, B, C, D si E. Probleme de design: - Adresele... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiză eficientă a MPEG comprimat utilizând informații de tip Macroblock

Metodele de indexare eficiente sunt necesare pentru a manipula cresterea rapida a cantitatii de informatii vizuale din bazele de date video. Analiza video care imparte filtrul video in clipuri sau extrage cadre interesante este un pas important premergator procesului de indexare video. In aceasta lucrare dezvoltam o... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Preview

Capitolul 5 - SQL

Capitolul 5. SQL SQL este un acronim pentru Structured Query Language şi a fost dezvoltat pentru sistemul de gestiune a bazelor de date System R, creat de IBM Research Laboratory, San Jose, California la sfârşitul anilor ’70. SQL a fost standardizat şi a devenit limbajul de referinţă pentru bazele de date... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras

Pornirea și inversarea sensului de rotație la un motor asincron trifazat

1. Pornirea si inversarea sensului de rotaţie la un motor asincron trifazat Elementele principale ale schemei (fig.2.4): - motor de current alternative trifazat-asincron-m; - contactor 1C, 2C pentru pornirea si inversarea sensului de rotaţie; - aparate de protecţie - sigurantele fuzibile e1,e2,e3,e5 - releu... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Reglarea automată a fierberii și condesării

1. SISTEME DE REGLARE AUTOMATĂ (SRA) Întrucât nu este prevăzut un calculator pentru conducere în regim de supra¬veghere, modificarea mărimii de intrare (de referinţă) i se efectuează prin intervenţia manuală a operatorului asupra elementului de prescriere a mărimii de referinţă EPR; această intervenţie manuală... citește mai departe

25 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Robotică

Robotul industrial IRB 1400 1. Caracteristici generale Robotul IRB 1400 este un robot industrial produs de firma ABB Robotics din Suedia. Prin caracteristicile sale poate fi utilizat, în funcţie de efectorul cu care este dotat, în diferite operaţii industriale, cum ar fi: manipulare (deservirea de maşini unelte,... citește mai departe

123 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme de Operare

Linux este un sistem de operare cu divizare a timpului (time-sharing operating system) care prezintă următoarele atribute de baza: - are un sistem ierarhizat de fişiere; - asigură compatibilitatea între fişiere, dispozitive I/O şi mecanismele de comunicaţie între procese; - oferă posibilitatea de a iniţia procese... citește mai departe

55 pagini Gratis Extras Preview

Proiect ISA

Pendulul invers 1. Tema proiectului o constituie un pendul invers montat pe un carucior actionat de un motor de current continuu avand turatia reglata pe indus. Acesta este un model al controlului comportarii unei platforme de lansare la decolare, obiectivul controlului fiind mentinerea in pozitie verticala.... citește mai departe

121 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme Multiprocesor

Curs 1 Introducere Abordarea structurală a sistemelor de proiectare pentru procese complexe cum sunt comanda numerică cu calculatorul (CNC) a maşinilor unelte şi a echipamentelor de comandă a roboţilor industriali conduce la configuraţii de tip multiprocesor. Acestea permit automatizări flexibile locale spre... citește mai departe

48 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Semnalizarea pericolului la conducătorii de taxi

Istoricul Taximetriei Caleştile trase de cai care transportau clienţii contra cost au apărut la începutul secolului al XVII-lea, la Londra şi Paris, iar numărul lor era stabilit prin decrete regale. În secolul al XIX-lea, acestea au fost înlocuite de trăsurile mult mai rapide şi mai sigure ale arhitectului englez... citește mai departe

26 pagini 7 puncte Extras Preview

Proiectarea unei mașini algoritmice de stare

Tema proiect nr.15 O masina algoritmica de stare (ASM) este descrisa dupa cum urmeaza: - Sunt identificate 4 stari stabile distincte. Acestea sunt notate cu: 1 (cod: 00); 2 (cod: 01); 3 (cod:11); 4( cod: 10). - Sunt identifiate 2 intrari (A,B), 2 iesiri neconditionate (K,L) si o iesire conditionata (N). - Starea... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview