Toate documentele din domeniul Automatică - pagina 28 din 43

Simularea modului de funcționare al unei centrale termice în mediul Lab Windows CVI

4. Consideraţii generale. Panoul de comandă DESCRIEREA PĂRŢILOR COMPONENTE A - Comutator vară/iarnă, reglare încălzire B - Buton Reset / Funcţie test-service C - Buton ON/OFF D- Funcţie Confort E - Regulator temperatură apa calda menajera F - Led verde de semnalizare a funcţiei Confort G- Led roşu de... citește mai departe

20 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Arhitecturi de Calculatoare

1. Obiectivele lucrării: Sistemele de calcul au avut, în ultimii ani, o evoluţie explozivă datorată în primul rând evoluţiei din domeniul electronicii şi tehnologiilor actuale. Cele mai răspândite calculatoare de pe piaţă se bazează pe procesoare produse de firma Intel. Din acest motiv pe parcursul acestei şedinţe,... citește mai departe

66 pagini Gratis Extras Preview

Proiectarea unui Controller Digital

Modelul de stare : m1 = masa masinii (2500 Kg) m2 = masa suspensiei (320 Kg) k1 = constanta elastica a suspensiei (80000 N/m) k2 = constanta elastica a cauciucului (500000 N/m) b1 = constanta de amortizare a suspensiei (350 N/m) b2 = constanta de amortizare a cauciucului (15020 N/m) u = forta de control... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Automatizări

1. Introducere Automatica este ansamblul metodelor şi mijloacelor de realizare a unor legături (corelaţii) intre diferite elemente şi instalaţii ale unui proces tehnologic în vederea eliminării intervenţiei operatorului în conducerea şi supravegerea acestuia. Scopurile urmărite prin automatizare sunt: -... citește mai departe

80 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Sisteme de Reglare Automată

1. Argument Omul, ca fiinţă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaşte şi stăpâni natura, de a dirija fenomene ale naturii în scopul uşurării existentei sale. În procesul cunoaşterii, omul urmăreşte evoluţia în timp a unor mărimi caracteristice in raport cu evoluţia altor mărimi,... citește mai departe

42 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Convertor de cod de 4 biți pentru conversia codului binar zecimal ponderat 7421 în codul binar zecimal ponderat 5421 (logică combinațională)

Enunţul proiectului nr. 77 Să se proiecteze un convertor de cod de 4 biţi pentru conversia codului binar zecimal ponderat 7421 în codul binar zecimal ponderat 5421 (logică combinaţională).Proiectul va cuprinde următoarele puncte: a) Să se exprime funcţiile logice asociate circuitului combinaţional cu FCD (forma... citește mai departe

41 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Giroscopul

Tema proiectului: Sa se studieze giroorizontul cu corectii neliniare de tip releu ideal montat pe o platforma mobila cu viteza constanta, atingand urmatoarele puncte: - trasarea caracteristicilor (t), (t) si () cu si fara frecare, neglijand sau nu si ; - pentru fiecare din situatiile de mai sus se vor... citește mai departe

25 pagini 9 puncte Extras Preview

Sisteme de Conducere Bazate pe Microprocesoare

Convertor "inteligent" RS232 - RS485 1. Cerinte: Sa se proiecteze un convertor "inteligent" RS232 - RS485 (half duplex, pe doua fire), cu comutarea automata a directiei de transfer pe bus-ul RS485 la detectarea traficului de date pe linia RS232. Cerinte suplimentare: 1. Se va folosi microcontrollerul Atmel... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme automate cu eșantionare

Sistemele cu informaţii discrete includ în componenţa lor subansambluri de prelucrare numerică a datelor, respectiv calculatoare numerice (CN). Până în anii '60-‘70 erau utilizate calculatoarele analogice pentru simularea sistemelor de control automat. Tehnologia analogică utilizată în mecanică, pneumatică şi... citește mai departe

199 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Baze de Date

Capitolul 1. Introducere 1.1 Informaţii şi date În cadrul fiecărei activităţi disponibilitatea informaţiei şi capacitatea de a o gestiona în mod eficient sunt esenţiale. Din acest motiv, fiecare organizaţie dispune de un sistem informaţional care gestionează informaţia necesară realizării funcţiilor respectivei... citește mai departe

140 pagini Gratis Extras Preview

Calcul Numeric

Capitolul 1 CALCULUL ÎN VIRGULĂ MOBILĂ 1.1 Aritmetica în virgulă mobilă Rezolvarea diferitelor probleme cu ajutorul calculatorului numeric depinde, într-o prima instanţă, de posibilitatea de a reprezenta numerele în maşina de calcul folosită. Această posibilitate depinde de tipul numerelor şi de structura... citește mai departe

314 pagini Gratis Extras Preview

Java

1. Introducere în limbajul de programare Java 1.1. Ce este Java? • o insulă din Indonezia (126 650 km², 65 mil. locuitori) • un jargon american pentru cafea • o platformă şi un limbaj de programare orientat pe obiecte Utilizarea Internetului ca mediu pentru difuzarea de informaţii, dar şi de programe,... citește mai departe

139 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Aplicații ale modelării și simulării în procesele industriale

Simularea unui FCS (Field Control Station) Simularea este o imitaţie a unui lucru real, stare de fapt, sau sistem. Exista 4 mari clase de sisteme: - sisteme naturale : sistemul galactic, atomul - sisteme fizice : o casa, o masina, o instalatie de productie - sisteme abstracte: matematica, literatura - sisteme... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Proiectarea Regulatoarelor Numerice pe Baza Răspunsului Impus al SRA

Este o metodă specifică sistemelor discrete fără echivalent în sistemele continue, elementul central fiind fixarea răspunsului dorit ydk la un semnal de referinţă dat (de regulă o treaptă sau rampă unitară discretă). Această metodă are caracter de generalitate înglobând metoda timpului minim(dead-beat) sau metoda... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Exemple de Proiectare a Regulatoarelor Numerice

Problema 1 Fie un obiect reglat cu funcţia de transfer (1) Să se proiecteze un regulator numeric prin metoda alocării directe în domeniul timp care să asigure eroare staţionară nulă la intrare treaptă unitară, un suprareglaj şi un timp tranzitoriu tr=5s. Soluţie Aflăm mai întâi ecuaţia recursivă a părţii fixate... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Proiectarea și utilizarea filtrelor Kalman la radarele folosite pentru determinarea țintelor aeriene

CAPITOLUL I Introducere în filtre Kalman 1 .Introducere Teoretic, un filtru Kalman este un estimator pentru problema liniar pătratică. Aceasta se defineşte ca fiind o problemă în estimarea unei stări instantanee al unui sistem dinamic liniar perturbat de zgomot alb, folosind măsurători legate liniar de stare,... citește mai departe

76 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Automate Secvențiale și Programabile

Cap I. Introducere 1.1. Definiţii Un automat, reprezintă orice sistem (dispozitiv) ce operează în momente discrete de timp şi este definit de variabile ce iau valori discrete care pot fi codificate binar şi îşi pot atribui un număr finit de configuraţii distincte. Schema bloc a unui automat este reprezentată în... citește mai departe

38 pagini Gratis Extras Preview

Estimatoare Stochastice-Filtre

6.1. FILTRU WIENER Problema filtrării constă în a determina estimarea variabilelor sistemului atunci când mediul în care se desfăşoară procesul prezintă perturbaţii aleatoare. Se va studia aspectul stochastic al noţiunii de estimatori dezvoltat în capitolul precedent. Pentru a aborda această problemă pot fi... citește mai departe

58 pagini Gratis Extras Preview

Estimatoare Deterministe

5.1 SISTEME CONTINUE Numeroasele metode de comandă a proceselor, utilizează principiul reacţie de stare (comanda optimă, decuplarea, alocarea polilor …). În cele mai multe cazuri, singurele mărimi accesibile sistemului fiind variabilele de intrare şi de ieşire, este necesar ca pornind de la aceste informaţii să se... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras Preview

Urmărirea estimării și identificării în comanda proceselor

UTILIZAREA ESTIMĂRII ŞI IDENTIFICĂRII ÎN COMANDA PROCESELOR 4.1 COMANDA PRIN STRATEGIA ALOCĂRII POLILOR Un proces liniar staţionar este descris de ecuaţia de stare: - în cazul continuu: (4.1) - în cazul discret: (4.2) unde, în ambele cazuri, , şi . Se presupune că tripletul (A, B, C) este concomitent... citește mai departe

56 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea experimentală a convergenței lentilelor

1. Lentile. a. DEFINITIE • Lentila este un mediu optic marginit de doi dioptri (sferici sau combinatii de dioptri sferici si plani) Fig. 1: Elementele componente ale unei lentile convergente. Fig. 2: Reflexia si refractia unei lentile convergente. b. ELEMENTELE LENTILEI • Centrele de curbura ale... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Evaluarea Selectivității și Liniarității Receptorului Radio

1.Scopul lucrării 1.Însuşirea metodelor de evaluare a selectivităţii şi liniarităţii unui receptor. 2.Cunoaşterea valorilor uzuale a parametrilor cu ajutorul cărora evaluăm performanţele menţionate pentru un receptor radio profesional în diferite moduri de lucru. 3.Cunoaşterea schemei şi a aparaturii de măsură.... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Inteligență Artificială

Capitolul 1: Introducere în I.A. I.A. este un domeniu al Informaticii care are ca scop dezvoltarea unor maşini, calculatoare, "inteligente", adică care să fie capabile să rezolve probleme pentru care metodele clasice de rezolvare, de calcul pur şi simplu, nu sunt eficace şi/sau aplicabile. O astfel de definiţie... citește mai departe

72 pagini Gratis Extras Preview

Reglarea automată a nivelului într-un rezervor

1. Generalităţi Se consideră un rezervor cilindric închis, de secţiune constantă, alimentat la partea superioară prin intermediul unei conducte având debitul Qi . La partea inferioară rezervorul este prevăzut cu o conductă ce asigură evacuarea fluidului din rezervor, debitul de evacuare Qe fiind modificat prin... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview