Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 105 din 141

Relația client-bancă

Capitolul 1 Caracteristici generale ale relaţiei bancă – client 1. 1. Introducere Elementul principal de unde începe o activitate de management bancar performantă este elaborarea unei strategii bancare. Strategia unei bănci trebuie să cuprindă toate domeniile de activitate a acesteia şi să precizeze obiective... citește mai departe

22 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Tester SRL

CAP.1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AGENTULUI ECONOMIC “S.C TESTER S.R.L” 1.1 Scurt istoric Firma TESTER a fost înfiinţată la data de 15 noiembrie 1993. Activitatea firmei a debutat cu vânzarea pe piaţa locală a unor produse, în special alimentare, aduse de la angrosiştii şi importatorii din Bucureşti. Treptat,... citește mai departe

80 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Le Risque Bancaire

I. CHAPITRE La définition du risque Le risque désigne un danger bien identifié, associé à l'occurrence à un événement ou une série d'événements, parfaitement descriptibles, dont on ne sait pas s'ils se produiront mais dont on sait qu'ils sont susceptibles de se produire dans une situation exposante. Il est aisé de... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Politica Economică a Uniunii Europene

Scurt istoric al integrării Începutul procesului de integrare europeană poate fi considerat anul 1950, când ministrul francez al Afacerilor Externe, Robert Schuman, a propus implicarea câtorva state europene într-un proiect de cooperare mai strânsă. Iniţiativa a constat în integrarea producţiei de cărbune şi oţel a... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Preview

Inflația

1. Considerente teoretice asupra inflaţiei Fenomen economic deosebit de complex şi cuprinzător, inflaţia a generat o amplă dezbatere intre economişti. In prezent nu exista o teorie general acceptată a inflaţiei, cauzele care generează acest proces economic putând fi de ordin economic, psihologic, social-politic,... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Mutații în Cadrul Produselor și Serviciilor Bancare

Capitolul 1. Sistemul bancar – între metode tradiţionale şi tehnologii moderne Economia mondială este marcată, în toate sectoarele sale, de specificul secolului al XXI-lea, care a creat o lume informatizată, şi odată cu ea, o economie digitală, în care informaţia alături de inovaţie reprezintă premise ale... citește mai departe

26 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Recomandări privind minimizarea riscurilor modalităților de plată internaționale utilizate în BC

NOTĂ INFORMATIVĂ Complexul bancar, monetar şi cel financiar reprezintă “sistemul nervos” al unei economii naţionale şi reflectă starea sănătăţii sale. Din punct de vedere a sistemului financiar-bancar, derularea plăţilor internaţionale constituie componenta cea mai cunoscută şi în acelaşi timp necunoscută, cea mai... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

La Banque Centrale Europeene

La Banque centrale européenne (BCE) est la banque centrale de l’Union européenne. Elle est chargée de définir les grandes orientations de politique monétaire de la zone euro et de prendre les décisions nécessaires à sa mise en œuvre. Elle a été créée en 1998 et son siège est à Francfort, en Allemagne. Occupant une... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Depozite Bancare

Introducere Economia de piaţă situează în centrul activităţii sale instituţia financiară, numită şi banca. Banca ca fiind o instituţie financiară trebuie să îndeplinească o multitudine de funcţii: funcţia de emisiune monetră, de centru al politicii monetare, funcţia de banca băncilor, de centru valutar şi... citește mai departe

42 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Factoring - BC Moldova Agroindbank SA

Factoringului este o noua metoda de acordare a creditului si reprezinta o conventie incheiata intre factor si aderent, prin care aderentul transfera factorului o parte sau toate creantele pe care le poseda asupra tertilor debitori,dupa care factorul se oblige sa incasezer si sa suporte riscul insolvabilitatii... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Extras Preview

Piețe financiare și operațiuni la bursă

TITLURILE FINANCIARE: CARACTERISTICI, PLASAREA LOR PE PIATA Patrimoniul unei firme poate fi privit din punct economic si juridic. ACTIVELE – pot fi privite sub aspect: juridic (activ – inseamna un drept cu continut economic aflat in patrimoniul firmei, iar pasivul – o obligatie care se poate evalua in bani);... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de piaţă, băncile au un rol major, ele acţionând ca ”vârf de lance” în promovarea reformei şi manifestarea concretă a mecanismului autoreglării economice. Prima mare... citește mai departe

110 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Operațiunile de economisire și creditare a CEC SA

INTRODUCERE Sub aspectul circulaţiei monetare, luată atât în prezenta perioadă de tranziţie cât şi în perspectivă, rolul şi importanţa CEC Bank, a sucursalelor şi a filialelor sale va creşte foarte mult. S-a creat, de altfel, o anumită psihologie a fiecărui cetăţen de a-şi păstra economiile şi disponibilităţile la... citește mai departe

92 pagini 9 puncte Extras Preview

Studiu Monografic BRD

Istoria B.R.D. dateazǎ din anul 1923, când Societatea Naţionalǎ pentru Credit Industrial a fost înfiinţatǎ ca instituţie naţionalǎ. La 1 Decembrie 1990, BANCA ROMÂNǍ pentru DEZVOLTARE a fost înfiinţatǎ ca o bancǎ comercialǎ cu statutul legal de companie pe acţiuni, preluând activele si pasivele Bǎncii de Investiţii.... citește mai departe

60 pagini 8 puncte Extras Preview

Studiu Monografic la Bancpost

CAPITOLUL 1 Prezentarea societǎţii bancare. Istoric şi evoluţie 1. Momentul istoric. Principalele etape şi evoluţia Bancpost este astăzi una dintre cele mai importante banci din România. Având o echipa puternică de specialişti, dispune de o reţea teritoriala extinsă şi oferă o gamă largă de produse şi servicii... citește mai departe

126 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Rolul băncilor comerciale în desfășurarea relațiilor de credit

Introducere Apărut o dată cu schimbul în natură şi cunoscînd în evoluţia sa numeroase forme,creditul îndeplineşte un rol esenţial in economia modernă. Sistemul de credit evidenţiază două nivele de organizare a operaţiunilor de cre¬ditare: sistemul instituţiilor bancare şi sistemul instituţiilor nebancare. Sistemul... citește mai departe

54 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul creditar la etapa actuală în Republica Moldova

Introducere Operatiunile active ale bancilor sunt cele de plasare a fondurilor acestora, in cadrul lor cele mai importante sunt cele de creditare. Acestea vizeaza toate operatiunele prin care banca actioneaza cu titlu oneros, pune sau promite sa puna fonduri la pozitia persoanelor juridice si fizice sau ia, in... citește mai departe

44 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Credite bancare la etapăa actuală în Republica Moldova

Introducere. Apărut o dată cu schimbul în natură şi cunoscînd în evoluţia sa numeroase forme,creditul îndeplineşte un rol esenţial in economia modernă. Sistemul de credit bancar este reprezentat de banca centrală a statului şi de diverse tipuri de bănci. Politica de credit realizată prin Banca Centrală cu ajutorul... citește mai departe

49 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect economic realizat la B.R.D. - G.S.G. Roman

PARTEA I CAP 1. MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII UNEI BANCI – B.R.D. – G.S.G. 1.1. Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii bancare Banca aleasa de mine pentru aceasta disciplina este BRD – GSG Sucursala din Mun. Roman, jud. Neamt, deoarece in aceasta localitate domiciliez. BRD – GSG este... citește mai departe

152 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață

CAPITOLUL 1 BANCA CENTRALĂ ISTORIC, EVOLUŢIE, ORGANIZARE 1.1 Apariţia şi evoluţia băncilor centrale 1.1.1 Repere istorice în crearea primelor bănci centrale Pentru a porni în căutarea relaţiilor ce apar între banca centrală şi celelalte bănci din sistemul bancar, trebuie să observăm în primul rând faptul că... citește mai departe

49 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Determinarea Prețului Acțiunii sub Influența Factorilor Economico Financiari

Introducere Liberalizarea vieţii economice în România a deschis calea unor fundamentări riguroase, pe principii economice, a deciziilor de investire a capitalului. Legea cererii şi ofertei pe o piaţă concurenţială creează premise pentru stabilirea unor preţuri juste, de echilibru ale activelor deţinute în... citește mai departe

71 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Control Bugetar

PROCESUL BUGETAR Ansamblu de acţiuni şi măsuri întreprinse de stat în scopul concretizării politicii financiare aplicate de GUVERN; Derularea procesului bugetar presupune existenţa unor resurse financiare şi alocarea lor în scopul furnizării către populaţie a bunurilor şi serviciilor publice; PROCESUL BUGETAR... citește mai departe

118 pagini Gratis Extras

Securitatea în Aplicațiile E-business

În economia actuală, informaţia este unul dintre cele mai importante bunuri ale unei organizaţii, probabil inferioară doar resurselor umane. Informaţia a devenit importantă şi la intrare şi la ieşire. Astfel securitatea informaţiei este de importanţă deosebită pentru companiile care vor să implementeze e-business.... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Preview

Piețe de capital

Procesul de constructie a pietei de capital in Romania a cunoscut urmatoarele etape : - Crearea cadrului legal prin Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori ; - Crearea unei autoritati competente – Comisia Nationala al Valorilor Mobiliare ; - Crearea Bursei de Valori Bucuresti ; -... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras

Plan de afaceri pentru finanțare - SC Pod Băneasa SA

Istoricul firmei si activitatea sa: SC.POD BANEASA SA s-a înfiintat în 17 iunie 1991, cu un capital social integral privat de 200.000.000 lei (20.000 ron). Obiectul principal de activitate al societătii îl reprezintă „activităti specifice pentru restaurante si alimentatie publică”, conform codului CAEN 5530. pe... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview