Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 117 din 141

Riscul de Creditare al Persoanelor Fizice

Rolul calităţii portofoliului de creditare bancara Pentru mulţi observatori principala operaţiune bancară este creditarea. Într-adevăr, între plasamentele băncilor, pe primul loc se situează creditele. Felul în care banca alocă fondurile pe care le gestionează poate influenţa într-un mod hotărâtor dezvoltarea... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Tehnică bancară - practică în producție - unitatea bancară BancPost - sucursala Cluj

Bancpost a fost înfiintata în 1991, ca banca universala, comerciala si de economii, cu capital de stat, devenind în noiembrie 2002 prima banca privatizata integral din sistemul bancar românesc. Astazi, la 15 ani de la înfiintare, Bancpost este una dintre cele mai importante banci din România, oferind o gama extinsa... citește mai departe

148 pagini 8 puncte Extras Preview

Produsul Bancar de Economisire - Eco-Plas

PRODUSUL BANCAR DE ECONOMISIRE: „ECO-PLAS” ESPERA BANK este o bancă universală care oferă servicii diversificate şi se adresează atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice, fiind caracterizată de trei elemente esenţiale: - PROMPTITUDINE - CREDIBILITATE - SIGURANŢĂ ESPERA BANK este societate pe... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Produs Bancar de Economisire - ChildrenSmile

Recenzie - Capitali Descrierea produsului bancar ChildrenSmile este un produs bancar de economisire, în lei, destinat persoanelor fizice - pǎrinţi tineri, care doresc sǎ economiseascǎ, în numele copiilor lor, pentru o perioadǎ de 8 ani, astfel încât în final aceştia din urmǎ sǎ beneficieze de o cǎlǎtorie la... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

BRD

Organizarea şi sistemul de informare Banca se află în acest moment în plin proces de restructurare al cărui scop este mai buna repartizare a sarcinilor şi responsabilităţilor între diverse departamente, direcţii şi sucursale şi creşterea a eficienţei fluxului de informaţii în cadrul băncii. În plus fluxul de... citește mai departe

81 pagini 8 puncte Extras Preview

Contul curent - prezentare Banca Transilvania

Să analizăm,odată cu intocmirea acestui proiect,dacă aceasta formă de economisire reprezintă cel mai uzual mod de a administra banii . Acest lucru îl vom realiza utilizând următorii paşi: -definirea contului curent si evidentierea operatiunilor acestuia -necesitatea utilizarii contului curent -categoriile de... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Extras

Gestiune bancară

TEMA 1. Esenţa şi tendinţa dezvoltării gestiunii bancare 1. Conceptul, conţinutul şi principii ale gestiunii bancare. 2. Particularităţi şi scopul gestiunii bancare. 3. Direcţiile principale ale gestiunii bancare: gestiunea finanţelor şi gestiunea personalului. 1. Gestiunea este câmpul în care se interpătrund... citește mai departe

63 pagini Gratis Extras Preview

Practică la Raiffeisen Bank

Raiffeisen BANK Scurt istoric, RZB - Australia a fost fondată în 1927 pentru a coordona activităţile şi politicile financiare ale întregului grup bancar Raiffeisen şi este responsabilă cu tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în numele grupului la nivel naţional şi internaţional. Serviciile bancare oferite sunt... citește mai departe

58 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Euro vs US Dollar

I. The EURO The euro (currency sign: €; banking code: EUR) is the official currency of the European Union (EU), used in 15 member states, known collectively as the Eurozone (Austria, Belgium, Cyprus, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Portugal, Slovenia, Spain).... citește mai departe

56 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Cardurile bancare

1.1. ISTORICUL CARDURILOR În ultimul deceniu se afirmă tot mai puternic în economiile de piaţă avansate specializarea: plăţi fără numerar. Progresul tehnologiilor informatice şi de telecomunicaţii a permis globalizarea tranzacţiilor şi creşterea fiduciarităţii în comerţul de servicii. Serviciile financiare au... citește mai departe

86 pagini 13 puncte Extras Preview

Armonizarea fiscală la nivelul Uniunii Europene

CAPITOLUL I COORDONATE ALE POLITICII FISCALE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE 1.1 Consideraţii privind politica fiscală la nivelul Uniunii Europene Îxn efortul depus de statele Europei pentru atingerea indicatorilor impuşi ca şi condiţie de aderare la Uniunea Europeană se înscriu şi măsurile care au trebuit să fie... citește mai departe

32 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Banca Europeană de Investiții

INTRODUCERE Atunci când vorbim de Uniunea Europeană din zilele noastre putem spune că este rezultatul unui proces care a început acum mai bine de o jumătate de secol prin crearea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului. Deşi principalul motiv al acestei noi Comunităţi a fost pacea durabilă, ulterior s-a ajuns... citește mai departe

20 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate Bancară

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE CREDIT Activitatea bancară în România se desfăşoară prin instituţii de credit autorizate, în condiţiile legii. În conformitate cu legea 58/1998 privind activitatea bancare, republicată în M. Of. partea I nr. 78/24.01.2005, instituţia de credit reprezintă: a) entitatea... citește mai departe

170 pagini Gratis Extras Preview

Piețe capital

INTRODUCERE Orice economie este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate în tranzacţionarea de active financiare. Circuitul activelor financiare, de la ofertanţii de fonduri (investitorii) la utilizatorii de fonduri, are drept obiectiv satisfacerea nevoilor economice, scopul final fiind... citește mai departe

157 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Mecanismul Financiar Bancar

1.1. Conceptul de mecanism financiar Potentialul economic al unei tari, posibilitatile acesteia de a satisface cerintele economico – sociale, locul pe acre il ocupa in economia mondiala si masura participarii la diviziunea internationala a muncii, asigurarea unor conditii de viata decenta a populatiei, ca si... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

BCR - sucursala Galați

Rolul băncilor în economie creşte substanţial la nivel zonal şi mondial în condiţiile amplificării schimburilor comune dezvoltării relaţiilor economice între state în special avântului fără precedent luat de tehnologia informaţională din ultimele decenii. Trebuie facută o distincţie în ceea ce priveşte definirea... citește mai departe

104 pagini 8 puncte Extras Preview

Lichiditatea Bancară

1.1 Nevoia de lichiditate Lichiditatea este necesară băncilor pentru furnizarea fondurilor necesare dezvoltării, precum şi pentru compensarea fluctuaţiilor bilanţiere aşteptate şi neaşteptate. Prin lichiditatea unei bănci înţelegem capacitatea acesteia de a face faţă în mod eficient retragerii de depozite şi... citește mai departe

22 pagini 9 puncte Extras Preview

Creditul Help

Una din principalele probleme ale autorităţilor din România o reprezintă retrocedarea caselor naţionalizate. Valoarea despăgubirilor care se acordă foştilor proprietari şi moştenitorilor acestora, pentru apartamentele nerestituite în natură, precum şi preţul de vânzare, după caz, se stabilesc pe baza prevederilor... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Extras Preview

Politicile și facilitățile speciale de finanțare oferite țărilor membre de către Fondul Monetar Internațional

1.1 FMI- prezentare generală FMI este o organizaţie internaţională care are 185 de ţări membre, înfiinţată pentru a promova cooperarea monetară internaţională, stabilitatea valutară şi acorduri valutare sistematice, pentru a stimula creşterea economică şi niveluri înalte de folosire a forţei de muncă şi pentru a... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Preview

Eficiența investițiilor

Eficienta investitiilor C2 Rolul investitiilor in dezvoltarea economiei. Clasificarea investitiilor dupa natura proiectelor de investitii Investitii = acele cheltuieli efectuate de o firma pentru a obtine o crestere a masei sale de profit. Aceste cheltuieli sunt efectuate atat pentru construirea unor noi... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Riscurile de Audit

Introducere Entitatile urmaresc strategii prin care sa isi realizeze obiectivele s i in functie de natura operatiunilor si a sectorului de activitate, de mediul de reglementare in care functioneaza si de dimensiunea si complexitatea for, se confrunta cu o varietate de riscuri ale activitatii. Conducerea este... citește mai departe

36 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitatea Veniturilor Bancare

Veniturile bancare reprezinta contravaloarea serviciilor realizate de banca în baza functiilor de intermediere si de gestiune a mijloacelor de plata. Banca încaseaza dobânzi la creditele acordate sau la depozitele create la alte banci, încaseaza comisioane, chirii la operatiunile de leasing precum si din venituri... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Cheltuieli Bugetare

I.1. Scurt istoric Directia generală a finantelor publice este unitate teritorială a Ministerului Finantelor Publice, prin care se realizează, în mod unitar, strategia si programul Guvernului în domeniul finantelor publice si se aplică politica fiscală a statului. Coordonarea la nivel central este asigurată de... citește mai departe

81 pagini 9 puncte Extras Preview

Activitatea bancară din țara noastră

CAPITOLUL I ELEMENTE CARACTERISTICE ACTIVITĂŢII BANCARE -ORGANIZARE ŞI STRUCTURĂ- 1.1. Sistemul bancar din România – evoluţii şi perspective. Începuturile activităţilor cu caracter bancar în sensul modern al termenului au fost precedate în ţările româneşti de prezenţa, inerentă perioadei de dezvoltare a... citește mai departe

113 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Cardul bancar

CARDUL BANCAR Istoria cardului bancar începe după al doilea război mondial odată cu expansiunea economică, extinderea serviciilor pentru populaţie şi necesitatea unei alternative la plăţile de valori mici pentru care numerarul nu mai satisfăcea cerinţele comercianţilor şi ale populaţiei. In 1950 apare în SUA cardul... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview