Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 120 din 141

Serviciile Bancare

1. Nevoia pe care o satisface serviciul bancar Băncile oferă servicii pure sau însoţite de produse care servesc drept suport fizic pentru serviciul de bază şi de asemeni oferă servicii secundare. Serviciile bancare se bazează pe folosirea echipamentelor (automate de vânzare,calculatoare) şi pe utilizarea... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Băncile comerciale

Bancile comerciale si rolul lor in finantarea economiei Bancile reprezinta principalii intermediari financiari ,principala lor caracteristica fiind aceea de a pune in circulatie creante asupra lor insele ,sporind volumul mijloacelor de plata si,implicit,al masei monetare.Ele faciliteaza formarea capitalului... citește mai departe

50 pagini 7 puncte Extras Preview

Conturi bancare

1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare Toţi agenţii economici, ca persoane juridice, cât şi persoanele fizice, potrivit cadrului normativ în vigoare, au posibilitatea şă-şi deschidă conturi la oricare din băncile comerciale existente. Prin conturile deschise la bănci se evidenţiază, în general,... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Banca Românească

Cap.1: Scurt istoric Cu o experienţă de 14 ani de activitate, Banca Românească oferă clienţilor săi o gamă largă de produse şi servcii pentru persoane fizice şi pentru corporaţii. În octombrie 2003, cel mai mare grup financiar din Europa de Sud-Est, Grupul National Bank of Greece (NBG), a achiziţionat pachetul... citește mai departe

72 pagini 8 puncte Extras Preview

Tehnică bancară - BRD

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALA A BANCII BRD – Groupe Societe Generale SA este o societae pe actiuni admisa la tranzactionare pe o piata reglementata si functioneaza ca persoana juridica romana, in conformitate cu legislatia privind societatile comerciale, cu reglementarile privind piata de capital si cu... citește mai departe

127 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Plățile electronice

Progresele deosebite realizate in domeniile informaticii si telecomunicatiilor au revolutionat societatea si au schimbat radical relatiile banca – client si chiar conceptul despre banca. Noile tehnologii au devenit atat un catalizator al marilor schimbari de care beneficiaza consumatorii de servicii bancare, cat si... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Extras Preview

Locul și Rolul Băncilor Mutuale și Cooperatiste în Economie

Activitatea cooperatistă reprezintă un fenomen de o deosebită amploare şi complexitate şi dispune de un potenţial uman şi material valoros. Aceasta activitate este individualizată în peisajul societăţii contemporane, prin doctrina sa şi prin activitatea curentă pe care o desfăşoară, dar nu în ultimul rând, prin... citește mai departe

29 pagini 7 puncte Extras Preview

Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Sistemul bancar – este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile, efectuînd decontările băneşti, creditînd economia naţională, acceptînd depozitele de la persoanele fizice şi juridice, sunt mediatori la distribuirea capitalului, contribuind... citește mai departe

152 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Acivitatea băncilor comerciale pe piața de capital

INTRODUCERE Sistemul bancar este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile sunt mediatori la distribuirea capitalului, contribuind esenţial la creşterea produsului intern brut al ţării. Băncile moderne acordă un spectru larg şi multilateral de servicii clienţilor săi – de la cele... citește mai departe

63 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Marketingul Bancar

CAPITOLUL 1 Particularităţile marketingului bancar 1.1 Conceptul de marketing bancar. Definiţie şi rol Cu ocazia celei de-a cincea Întâlniri Europene de Marketing Financiar , organizat la Geneva, Philip Kotler afirma că se poate considera existenţa a cinci faze successive (stadii) ale marketingului bancar şi... citește mai departe

38 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Banca Africană de Dezvoltare

CAPITOLUL 1 Africa – cadrul economic general şi perspective de dezvoltare 1.1 Africa – între evoluţia lumii contemporane şi nevoia de dezvoltare economică Spre sfârşitul anilor '80 şi începutul anilor '90 ai secolului trecut, pe scena politică internaţională s-au produs mutaţii profunde, care au generat... citește mai departe

38 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Creditele Personale

Competitia bancilor in a credita populatia a nascut noi tipuri de afaceri in Romania: firmele specializate de consultanta si informare financiara pentru persoanele fizice si brokerii de credite. Afacerea creste de patru ori intr-un an. Activitatea de creditare la purtator are deja mai bine de doi ani si se impune... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

BIRD - organizare și funcționare

Reconstructia unei noi ordini internationale dupa cel de-al doilea razboi mondial (1939-1945) implica impunerea unor reguli de conduita in plan international de natura politica, monetara, economica, sociala si comerciala. Aceasta noua ordine s-a exprimat , din punct de vedere juridic, prin conventii internationale.... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview

Dezvoltarea activității de piață prin diversificarea, modernizarea și promovarea produselor și serviciilor bancare în rețeaua de unități a Băncii Comerciale Române - sucursala județeană Harghita

Laureatul premiului Nobel în economie, John Kenneth Galbraith, aprecia că menirea unui sistem economic este să procure bunurile şi să presteze serviciile de care au nevoie oamenii. “Fără un astfel de sistem – care (…) să legifereze şi să menţină ordinea, să pregătească apărarea colectivităţii – viaţa ar fi grea”1.... citește mai departe

132 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Monografie la societate comercială - SC Promilch SRL

S.C Promilch S.R.L. este o societate comercială cu răspundere limitată, care îşi desfăşoară activitatea potrivit legislaţiei României. Societatea a fost înfiinţată în anul 1997 de către Domnul BAKKER SJOERD LAMMERT, fiind o societate înfiinţată cu 85,26% investiţie olandeză indirectă şi 14,74 % investiţie română... citește mai departe

117 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii

Profiturile băncii fluctuează în funcţie de schimbările neanticipate ale ratei dobânzii precum şi a compoziţiei pasivelor, deoarece cheltuiala cu dobânda poate creşte sau scade mai mult decât veniturile din dobandă. În urma acestor schimbări este pusă în pericol şi poziţia băncii faţă de riscul de dobândă. Managerii... citește mai departe

16 pagini 5 puncte Extras Preview

Organizarea și evoluția sistemului bancar românesc

Sistemul bancar din România este un sistem pe două nivele, cuprinzând Banca Naţională a României şi instituţiile de credit. Acest sistem a fost introdus în decembrie 1990, fiind primul pas al procesului de reformă bancară. Cadrul legislativ care guvernează sistemul bancar cuprinde: -Legea privind Statutul Băncii... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Prezentarea Bank Leumi

Cu mai mult de 100 de ani in urma in urma sa stabilit in Londra la 27 februarie 1902, compania Anglo-Palestiniana care a devenit in timp Bank leumi Ie- Israel cu prima sucursala deschisa in Jaffa in anul 1903. Astazi , Bank Leumi Ie-Israel are o retea internationala cu sucursale in cele mai importante centre... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Preview

Structura Sistemului Bancar al Republicii Moldova și Fenomenul Falimentului Bancar

Sistemul bancar reprezintă ansamblul băncilor care funcţioneaţă într-o economie. Studierea lui este foarte important. În conţinutul tezei se prezintă o analiză a sistsemului bancar în R.M şi fenomenul falimentului bancar. Teza cuprinde trei, capitole cu titlurile respective: „Reprezentarea generală a sistemului... citește mai departe

35 pagini 9 puncte Extras Preview

Banca Elveției

1. Istoricul Bancii Elvetiei Banca Nationala a Elvetiei a fost fondata pe baza Legii federale a Bancii Nationale a Elvetiei, care a intrat in vigoare la 16 ianuarie 1906. Afacerea a inceput la 20 iunie 1907. Banca Nationala a Elvetiei este o societate pe actiuni guvernata de prevederi speciale ale Legii federale.... citește mai departe

18 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Riscurile pe care și le asumă BancPost la acordarea creditelor

CAPITOLUL 1 - RISCURILE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 1.1. Definirea şi identificarea riscurilor Orice organizaţie cu profil economic sau financiar se conduce după un statut propriu, care consfinţeste sfera de activitate şi care, în mod direct, îi defineşte personalitatea şi specificul afacerilor de care se ocupă. Aceste... citește mai departe

99 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Numerarul ca instrument de plată - operațiunile de casierie la bănci

4.1. Numerarul ca instrument de plată 4.1.1. Structura şi caracteristicile numerarului Numerarul în circulaţie este constituit din bancnotele şi monedele metalice aflate la agenţii economici şi persoane fizice. Bancnotele sunt titluri de credit emise de Băncile Centrale prin care acestea se obligă să restituie la... citește mai departe

4 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Rezerva minimă obligatorie și rolul ei în activitatea bancară

Introducere Sistemul rezervelor minime obligatorii este instituit pentru a asigura o lichiditate minimă în sistemul bancar şi constă în obligaţia băncilor, care colectează depozite, de a consemna în conturile lor deschise la banca centrală, sume stabilite prin aplicarea unei cote procentuale asupra bazei de calcul,... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Preview

Riscul de rată a dobânzii

Odată cu dezvoltarea volumului creditelor la rată de dobândă variabilă şi a instrumentelor extrabilanţiere, instabilitatea ratelor de dobândă a început să impună preocupări pentru găsirea metodelor de analiză şi de acoperire a acestui risc. Riscul de rată a dobânzii se defineşte prin efectele variaţiilor ratelor de... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Temă de creație - creditul partener

Creditul Partener „VIITORUL AFACERII tale începe ACUM” Tot mai multe bănci din România îşi îndreptă atenţia spre finanţarea activităţii desfăşurate de IMM-uri. Bănci importante (Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, Bancpost, BRD Groupe Société Géné́rale, Libra Bank, ABN AMRO) din... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview