Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 116 din 141

Tehnică bancară - Banca Transilvania

BANCA TRANSILVANIA S.A. 1. MODUL DE ORGANIZARE A SOCIETĂŢILOR BANCARE A. Statutul juridic Povestea de succes a băncii a început în Cluj-Napoca, acum 14 ani, din iniţiativa unor oameni de afaceri din Cluj. Ideea a fost aceea de a crea o bancă locală, un brand de Cluj. Banca TRANSILVANIA S.A., s-a înfiinţat ca... citește mai departe

68 pagini 7 puncte Extras Preview

Politica Creditară a Băncii

1. IDENTIFICAREA, CARACTERISTICA ŞI CLASIFICAREA CREDITELOR BANCARE Creditul bancar este operaţiunea prin care cel împrumutat (debitorul) ia în stăpînire imediată resurse băneşti în schimbul unei promisiuni-angajament de rambursare viitoare, însoţite de plata unei dobînzi ce remunerează banca. Creditul băncii este... citește mai departe

39 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Raiffeisen Bank - proiect de practică

Scurt istoric, RZB - Australia a fost fondată în 1927 pentru a coordona activităţile şi politicile financiare ale întregului grup bancar Raiffeisen şi este responsabilă cu tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în numele grupului la nivel naţional şi internaţional. Serviciile bancare oferite sunt completate de... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Preview

Marketing Bancar

1. STRUCTURI BANCARE. ORGANIZAREA ACTIVITĂłII · Angajate tot mai profund în viata economică si financiară, în ultimii 20-30 de ani, băncile au fost supuse unui puternic proces de schimbare, determinat de modificările survenite în economia si structurile geopolitice ale lumii, a sistemului monetar international,... citește mai departe

66 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Politici și Instituții financiar-bancare

I. Contextul financiar international Componenta a stiintei economice, economia financiara abordeaza alocarea resurselor în timp, distingându-se, în plus, de alte ramuri ale economiei prin concentrarea ei asupra activitatilor monetare, în care moneda, de un tip sau altul, se manifesta în ambele faze ale... citește mai departe

57 pagini Gratis Extras Preview

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de intermediere bancară, băncile comerciale îndeplinesc următoarele funcţii (operaţiuni) tradiţionale1 consacrate prin lege: a)acceptarea de depozite; b)contractarea de credite,... citește mai departe

59 pagini Gratis Extras Preview

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii bancare, precum si în formarea deprinderilor practice si abilitatilor de utilizare a acestei oferte de produse din partea bancilor. Acest scop se concretizeaza în... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Băncile Comerciale

I. 1. Istoria băncilor comerciale în Europa Băncile comerciale, denumite dupa noile norme „instituţiile de credit”, sunt definite astfel, prin Legea 58/1998: a) entităţi care desfăşoară cu titlu profesional activitate de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi de acordare de credite în... citește mai departe

40 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Instrumente de plată internaționale

1. BAZA JURIDICĂ A PLĂŢILOR INTERNAŢIONALE Relaţiile comerciale dintre ţări se bazează adesea pe acorduri şi convenţii, prin care statele işi asuma drepturi şi obligaţii în domeniul economic, financiar şi de plăţi, dintre care cel mai important este acordul comercial şi de plati. Platile internationale reprezinta... citește mai departe

28 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Istoria activității bancare și a apariției monedei

Capitolul I. Antichitatea si Evul Mediu Sectiunea 1. Orientul Antic Originea bancilor se pierde in negura timpurilor. In Antichitate, templele erau nu numai locase de cult, ci totodata si locuri de adapostire a bogatiilor. Imprumutand aceste bogatii, preotii realizau un dublu scop: obtineau recunostinta si un mic... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul european de bănci centrale

Introducere Lucrarea de faţă, cu titlul „ Sistemul European de Bănci Centrale – Politica Monetară Unică” reprezintă un studiu asupra elementelor arhitecturale ale SEBC şi a subdiviziunilor acestuia. O structurare a acestui Sistem devine iminentă pentru a putea oferi o imagine de ansamblu prin prisma celor două... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Informațional al Băncilor Comerciale

Băncile care operează într-o ţară împreună cu banca centrală formează sistemul bancar naţional (,,two-tier system”) care, la rândul său, este o parte a sistemului bancar internaţional. Totodată, prin natura activităţii lor, băncile comerciale trebuie să dezvolte şi să întreţină relaţii cu operatori economici din... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Preview

Banca Mondială

INTRODUCERE Banca Mondialã a fost infiintata in anul 1946 in virtutea acordurilor de la Bretton – Woods, obiectivul sau initial fiind finantarea reconstructiei economiilor statelor membre, afectate de cel de-al doilea Razboi Mondial.Banca Mondială acordă împrumuturi guvernelor şi agenţiilor guvernamentale care pot... citește mai departe

32 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Săptămâna financiară

Argument - O schimbareschimbarede de mentalitatementalitatein in societateasocietatearomaneascaromaneascaesteesteimposibilaimposibilafarafarao o amplaamplaconstientizareconstientizarea a prezentuluiprezentului. . PentruPentruca ca aniianiistudentieistudentieisunt sunt, de , regula regula, , decisivi in formarea... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Creditarea persoanelor juridice MICRO IMM în practica Băncii Raiffeisen

CAP I. CREDITUL BANCAR-INTRODUCERE Creditul a apărut iniţial în Orientul Mijlociu, unde constituia monopolul marilor proprietari funciari şi al preoţilor şi devine unul din mecanismele fundamentale ale vieţii economice începând din anii 1850-1860, odată cu declanşarea revoluţiei industriale în EUROpa de Vest,... citește mai departe

27 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Tehnici și operațiuni bancare

1) BANCA IN ECONOMIE Banca este o institutie ce a evoluat in timp incercand sa gaseasca mijloacele adecvate pentru a usura efectuarea operativa si sigura a platilor in spatiu si timp si a gasi procedurile necesare schimbarii unor active prezente proprii sau colectate pentru active mai multe in viitor. Bancile... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Plan de afaceri pentru obținerea unui împrumut bancar în vederea construcției de apartamente de lux

1.1. Scopul studiului Lucrarea de fata are ca scop documentarea pentru compania SC “RUMOB ” SRL in vederea obtinerii unui imprumut de la IMOCREDIT pentru extinderea firmei pentru constructia a unui imobil de 12+5 apartamente de lux, situat in Sibiu, str Talmacel nr 2. Creditul va fi utilizat pentru constructia... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Preview

Sistemul Informațional Bancar

„Sistemul este un ansamblu de elemente materiale sau nemateriale, format în general din echipamente, metode, tehnici, procedee, modele, personal, utilizate în interacţiune prin intermediul unor procese ce asigură transformarea unor elemente de intrare în elemente de ieşire prin intermediul unui mecanism specific şi... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Decontările cu numerar

Banii au reprezentat din totdeauna pentru economie şi societate un instrument acceptat de toţi participanţii la schimburile economice, o formă particulară imediat mobilizatoare a avuţiei sociale, o întruchipare a puterii de cumpărare ce conferă deţinătorului dreptul la o parte din produsul social al unei ţări.... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Preview

Cardul bancar - evoluții ale utilizării cardului

Luand in considerare dezvoltarea si modernizarea economiilor lumii din ultimele patru decenii, in paralel cu dezvoltarea activitatii bancare si de distributie, care au fost puternic influentate de revolutia tehnologica, introducerea noilor tehnologii computerizate la nivelul acestor activitati a avut un puternic... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Extras Preview

Piața monetară - rata dobânzii de politică monetară

Luna Rata dobânzii (procente pe an) iunie 2008 9,75 mai 2008 9,50 aprilie 2008 9,03 martie 2008 9,00 februarie 2008 8,00 ianuarie 2008 7,50 - Rata dobânzii de politică monetară este rata la care BNR atrage depozite pe termen de o săptămână (două săptămâni - până pe data de 6 mai 2008 şi o lună - înainte de 1... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Preview

Gestiunea Riscurilor Bancare în Perspectiva Aplicării Acordului Basel II

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele mai fascinante domenii de exploatare. Acestui sector i-au fost dedicate numeroase lucrări cu caracter fundamental sau aplicativ. La acestea se adaugă si prezenta lucrare,... citește mai departe

71 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Caracteristici Calitative ale Situațiilor Financiare

Introducere Caracteristicile calitative sunt atributele care determină utilitatea informaţiei oferite de situaţiile financiare. Cele patru caracteristici calitative principale sunt: inteligibilitatea, relevanţa, credibilitatea şi comparabilitatea. Inteligibilitatea O calitate esenţială a informaţiilor furnizate... citește mai departe

3 pagini 6 puncte Extras Preview

Gestiunea imobiliară

Terenurile se inregistreaza contabil la intrarea in patrimoniu la valoarea stabilita potrivit legii, in functie de clasele de fertilitate, suprafata, amplasament si alte criterii la valoarea de achizitie. Problema stabilirii valorii terenului, respectiv a pretului, este deosebit de complexa si mult discutata in... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Administrarea întreprinderii

Introducere Competitivitatea este o preocupare cu totul noua, de aceea a fost subiectul multor analize critice si dezbateri. Economia mondiala, aflata in prezent in curs de globalizare, este caracterizata printr-o competitie libera, dar care are la baza o serie de reguli ale “fairplay-ului”. Referatul are la baza... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview