Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 22 din 141

Sistemul Bancar din Elveția

1.Sistemul Bancar din Elveția 1.1.Istorie Elveția este o țară importantă a Europei și a lumii, în ciuda dimensiunilor sale reduse, fiind un stat federal alcătuit din 26 de regiuni denumite cantoane, motiv pentru care mai este denumită și ”ţara cantoanelor ”. În Elveția s-au retras cavalerii templieri după... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Termenii Specifici ai Contractelor de Credit

1. Specificul activitǎţii de creditare Activitatea de creditare se desfǎşoarǎ în condiţii specifice. Activităţile permise instituţiile de credit, conform legislaţiei naţionale, sunt în: limita autorizaţiei acordate de către BNR, care constau, în: “urmatoarele activităţi: a) atragere de depozite si de alte fonduri... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Evoluția Sistemului Bancar Românesc

1.Originea practicii bancare Tablele de cotabilitate, care au fost descoperite sub ruinele templului Uruc din Mesopotamia, în perioada cuprinsã între anii 3400 şi 3200 înaintea erei noastre, dovedesc faptul cǎ, practica bancarǎ, îşi are originea în antichitate. Arheologii, au facut cunoscut faptul cǎ, în acele... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Managementul riscului de creditare în băncile din România

1. Manifestarea riscului de creditare Activitatea de creditare reprezintă o preocupare permanentă a băncilor, întrucât este principala operaţiune prin care se realizează plasarea resurselor băncii şi principala activitate generatoare de profit a unei bănci. Prin intermediul creditării, băncile contribuie, pe de o... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Impactul Basel III în Performanta Sistemului Bancar Romanesc

1. Introducere Criza economică şi financiară prelungită a fost o provocare pentru instituţiile financiare, deşi cele din România au fost mai puţin afectate întrucât nu au fost expuse la active toxice, dar şi datorită măsurilor prudenţiale şi administrative adoptate de către Banca Naţională a României. În contextul... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Structura capitalului bancar

1. Introducere Structura capitalului se referă la provenienţa surselor de constituire a capitalurilor firmei. Cu alte cuvinte, structura capitaluluise referă laalternativele pecare o firmă le-ar putea adoptapentru a obținefondurile necesare desfășurării activităților sale.Sursele definanțaredisponibile pentru orice... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Factorii determinanți ai profitabilității sistemului bancar românesc

1. Introducere Băncile joacă un rol important în finanțareaactivității economice a oricărei țări. De aceea, existența unui sistem bancar sănătos presupune bănci profitabileși bine capitalizate. Ultimii ani, au reprezentat o provocare pentru sistemele bancare ca urmare a efectelor crizei financiare izbucnite în... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Tipuri de credit

Capitolul 1 Creditul. Dispozitii generale 1.1 Conceptul de credit Creditul constituie un contract prin care o bancă transmite unei firme sau unei persoane fizice o sumă de bani pentru a o folosi o anumită perioadă de timp pentru realizarea unui scop cu obligaţia de a restitui suma şi dobânda aferentă conform... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Cuprins Extras

Control de Gestiune

TEMATICA- CONTROLUL DE GESTIUNE Subiecte:a)- Controlul de gestiune-concept b)- Controlul de gestiune-definiţie,trăsături,obiective c)- Controlul de gestiune-istoric,evoluţie d)- Controlul de gestiune-perspective e)- Controlul de gestiune-legatura cu gestiunile întreprinderii... citește mai departe

109 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Prezentare Bancpost

 În iulie 1991 a luat fiinţă Bancpost, unul dintre cele mai cunoscute branduri româneşti de după 1989 şi unul dintre pilonii industriei financiar-bancare din România. Primii 22 de ani de activitate se cuantifică în cifre importante: Bancpost este o bancă de top 10 în România, este al 5-lea nume de marcă bancar... citește mai departe

33 pagini 6 puncte Extras

Particularități ale activității birourilor de credit în lume

Capitolul 1. Cаrаcteristici generale ale birourilor de credit Biroul de credit reprezintă entitatea care are ca principаlă аctivitate colectareа informaţiilor cu privire la comportamentul clienţilor diverselor instituţii financiar-bancare, în relаţiile financiаre cu acestea, informаţii pe care le furnizează... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Monografie Austria

Capitolul 1 Analiza evoluţiei bilanţului contabil 1.1. Scurt istoric În 1991, Banca de Economii Zentralsparkasse und Kommerzialbank der Gemeinde Wien și Österreichische Landerbank au fuzionat și prin urmare a luat naștere ,, Bank Austria”, este cea mai mare bancă din Austria şi cea mai profitabilă. Începând cu... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Structura sistemelor bancare contemporane

1. Considеraţii gеnеralе privind structura sistеmеlor bancarе Tеrmеnul dе sistеm bancar poatе fi dеfinit ca fiind un ansamblu dе instituţii, rеguli, rеlaţii financiar – bancarе, tеhnici şi infrastructuri cе sе condiţionеază rеciproc, cu scopul dе a atragе fonduri financiarе sub formă dе dеpozitе şi dе a lе... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Supravegherea Financiară Integrată versus Supravegherea Financiară Sectorială

Introducere Ultimele decenii au fost caracterizate de un proces amplu de dezvoltare a inovaţiei financiare şi a sistemului financiar, care a determinat apariţia unor pieţe noi, crearea de noi produse financiare sau transformări în domeniul reglementării şi supravegherii. Datorită acestor transformări, domeniul... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza Strategiei de Țintire Directă a Inflației în România

Introducere ,,Inflаţia, ca şi bolile apare din motive diverse. Anumite procese inflаţioniste provin din partea cererii, altele din parteа ofertei. Dar o carаcteristică esenţială a inflaţiilor moderne este că ele au o dinamică internă şi sunt greu de oprit după ce s-au declаnşat” Inflаţia a evoluаt odаtă cu... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Profilul consumatorului de internet banking din România

PROFILUL CONSUMATORULUI DE INTERNET BANKING ÎN ROMÂNIA Introducere Expresia “internet banking” este din ce în ce mai folosită în limbajul curent al multor persoane din România datorită mediatizării de care a avut timp în ultimii ani. Până și reclamele TV au început să își canalizeze mesajul spre familiarizarea... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sepa și Implicațiile Sale

Introducere Libera circulație a capitalurilor, a făcut ca la nivel mondial, sistemele de decontare și de plăți să capete o importanță din ce în ce mai importantă. În special în ultimele două decenii, volumul global al tranzacțiilor comerciale, ca și valoarea acestora să fie din ce în ce mai mare, trendul acesta... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Activitatea Bancară la Nivel Internațional Întreprinse de Băncile din Țările din Europa Centrală și de Est

CAP.1 Caracteristici ale sistemului bancar din Europa Centrala și de Est Cu toate că economia europeană este dominată încă de turbulențe în zona euro, aceasta are impact și în Europa Centrală și de Est. Sectorul bancar din această zonă a arătat ca este mai rezistent și mai puternic decât se anticipase la începutul... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Plasamentele băncilor în România - credite corporate versus titluri de stat

Cap. 1 Caracteristicile plasamentelor bancare în România 1.1 Caracteristici ale plasamentelor bancare în România Plasamentul bancar reprezintă o investiție într-un activ care va fi un mijloc de profit în viitor. În viziunea băncilor, plasamentele bancare reprezintă plasarea disponibilităţilor băneşti sub formă de... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Optimizarea Costurilor Bancare la Raiffeisen Bank

Conţinutul costurilor bancare Costurile bancare reprezintă o sursă cheie de informaţii în ceea ce priveşte profitabilitatea unei bănci, în toată lumea dar şi, într-un mediu bancar dificil cum este cel al României, toată atenţia fiind îndreptată asupra costurilor şi posibilelor reduceri ale acestora. Optimizarea... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Operațiuni bancare privind acordarea de credite corporate pe exemplul BCR

Definirea obiectivelor - Esenta conceptului de creditare - Necesitatea aparitiei creditului - Formele creditului - Creditul-parghie de dezvoltare a activitatii economice - Principiile activitatii de creditare Cuvinte cheie  Credit  Importanta creditului bancar  Prudenta bancara  Asigurarea riscului de... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Operațiuni bancare privind acorarea de credite corporate

Necesitatea creditului Fenomenele si procesele de credit reprezinta, in economia moderna, unele dintre cele mai importante probleme, rezolvarea lor concreta avand deosebite implicatii in economie. Majoritatea societatilor private nu dispun în prezent de suficiente fonduri pentru desfasurarea activitatii in... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras

Premise pentru Aderarea României la Zona Euro

Cap. 1. Condiții pentru integrarea României in Uniunea Europeana Statutul de membru al Uniunii Europene nu se poate dobândi de pe o zi pe alta ci presupune atingerea unor ținte prin parcurgerea unor proceduri complexe. Din moment ce condițiile de aderare sunt împlinite, statele candidate trebuie să pună in rigoare... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect de practică - Banca Comercială Română

INTRODUCERE Banca Comercială Română este cea mai mare instituţie bancară din România. Fondată la 1 decembrie 1990, în cadrul procesului de restructurare pe două niveluri a sistemului bancar românesc, Banca Comercială Română a început să funcționeze prin preluarea portofoliului de credite pentru industrie, gestionat... citește mai departe

53 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Creditarea Bancară

Creditul reprezintă orice angajament de plată a unei sume de bani în schimbul dreptului la rambursarea sumei plătite, precum şi la plata unei dobânzi sau a altor cheltuieli legate de această sumă sau orice prelungire a scadenţei unei datorii şi orice angajament de achiziţionare a unui titlu care încorporează o... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview