Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 30 din 141

Consiliul European

CONSILIUL EUROPEAN Vocea statelor membre 1. Scurt istoric Primul summit al şefilor de stat sau de guvern al statelor UE a avut loc în februarie şi iulie 1961, în Paris şi Bonn. Acestea erau summit-uri informale a liderilor Comunităţii Europene şi au fost iniţiate din cauza resentimentelor preşedintelui francez... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Metodologia de Exercitare a Controlului Financiar

1.Conceptul și necesitatea apariției controlului financiar Termenul de “control” se află în legătură cu expresia “contra rolus”, care desemnează acţiunea de verificare a actului original după duplicatul încredințat unei alte persoane. Ca și concept, controlul constă în verificarea programelor stabilite, a erorilor,... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Practică BRD

Scurt istoric al Băncii Române pentru Dezvoltare- Groupe Société Générale BRD-Groupe Société Générale este cea de-a doua bancă din România după totalul activelor, fiind o bancă globală. Banca are peste 2,5 milioane clienţi şi operează o reţea de 930 de unităţi. În 1923 se înfiinţează Societatea Naţională de... citește mai departe

42 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Comparativă între Tipuri de Depozite

Capitolul I Semnificaţia Conceptuală a Depozitului Bancar 1. Aspecte ale depozitului bancar Depozit din punct de vedere financiar- bancar, este suma de bani, valută sau hârtii de valoare, obiecte preţioase, depuse în cont sau spre păstrare la bănci, cu sau fără stipulaţie de dobândă, pe numele unei persoane... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Evoluției Indicatorilor din Contul de Profit și Pierdere pentru Uni Credit din Italia pentru Ultimii 7 Ani

UniCredit Grup este cel mai mare grup bancar din Italia, din punct de vedere al capitalizării bursiere, înregistrând circa 30 miliarde EURO. Odată cu finalizarea cu succes a schimbului de acţiuni prin care 93,93% din acţionarii HVB Grup au dat curs ofertei UniCredit, noul grup format şi-a început activitatea. Cu... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Extras Preview

Sistemul bancar din Croația

I.Sistemul bancar croat I.1. Scurt istoric În Croația, față de alte țări centrale și est-europene, sistemul bancar a fost structurat pe 2 nivele înainte de a începe perioada de tranziție de la socialism la capitalism, însă acesta a fost reactualizat introducându-se practici bancare bazate pe piață. Încă din... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza portofoliului de acțiuni

Capitolul 1. Contextul macroeconomic actual Criza economico - financiară cu influențe la nivel global a fost factorul care a declanșat procesul de ajustare a unor dezechilibre macroeconomice și asupra României, resimțind consecințele acesteia prin scăderea activității economice. Însă, în ceea ce privește contextul... citește mai departe

49 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Strategia de țintire a inflației - politica BNR de control a ratei inflației

Introducere Inflaţia este un dezechilibru major prezent în economia oricărei ţări, reprezentat de o creştere generalizată a preţurilor şi de scăderea simultană a puterii de cumpărare a monedei naţionale. Din punct de vedere etimologic, termenul de inflaţie provine din latinescul „inflare”, iar ulterior s-a... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Politici și Strategii Bancare Abordate în Lansarea Creditului Casa Verde

Creditul “Casa Verde” În prezent, în sistemul bancar românesc, majoritatea produselor şi serviciilor oferite de către instituţiile bancare nu se diferenţiază foarte mult de la o bancă la alta. Principalele diferenţieri sunt datorită variabilelor (ratele de dobândă, suma minimă şi maximă acordată, durata... citește mai departe

28 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Rolul Băncilor Străine în Sectorul Bancar al Țărilor Noi Membre ale Uniunii Europene

CAPITOLUL I. INTERNAȚIONALIZAREA BANCARĂ Diminuarea restricțiilor în ceea ce privește intrarea pe piață și, implicit, căutarea de noi oportunități a condus la pătrunderea băncilor pe teritoriul altor state, concluzând la apariția unui puternic proces de internaționalizare bancară, fapt ce determină apariția de noi... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Mobile banking - evoluții și perspective în România

CAP I. CONCEPTUL DE MOBILE -BANKING M-banking sau mobile banking poate fi considerat ca fiind ansamblul procedurilor sau a modalităților tehnice prin care plata (dovada unei plăți) este făcută prin intermediul telefonului mobil, fie ca acțiune de sine stătătoare, fie în cadrul unor tranzacții comerciale sau... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza financiară a clienților - Raiffeisen Bank

CAP.I ACTIVITATEA DE CREDITARE ÎN ROMÂNIA Creditarea „reprezintă componenta cea mai importantă a operaţiunilor de plasament ale băncilor, atât din punct de vedere al volumului de activitate, cât şi al participării la realizarea profitului bancar”. Creditul acordat populaţiei a constituit segmentul cel mai dinamic... citește mai departe

37 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Monografia unei bănci cu caracter internațional - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

CAP I. SISTEMUL BANCAR DIN SPANIA Sistemul bancar din Spania a înregistrat o dinamică semnificativă în ultimele decenii, suferind ample transformări, datorate procesului de integrare europeană. La sfârșitul anului 2010, numărul de insituții bancare aflate sub supravegherea Băncii Națională a Spaniei ajunge la... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Finanțarea Imobiliară Rezidențială din Franța

CAP I. PIAȚA IMOBILIARĂ REZIDENȚIALĂ DIN FRANȚA Sistemele de finanțare a locuințelor de pe piața europeană au evoluat, rezultând o mare diversitate de instituții care oferă credite ipotecare. În unele țări, creditele ipotecare sunt acordate de către instiutuțiile specializate (de ex. Băncile ipotecare, societățile... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Monografia Sistemului Bancar din Slovacia

Capitolul I. Sistemul Bancar din Republica Slovacă 1.1 Scurt istoric Slovacia la fel ca şi Cehia a avut confruntări grave la sfârşitul celui de-al II-lea război mondial, din cauzaguvernanţei comuniste. Ea a fost nevoită să se alăture Cehiei pentru a forma un nou stat numit Cehoslovacia. Istoria ne arată că... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Lansarea pe piața bancară din România a unui produs de creditare

I. ANALIZA INTERNĂ ABĂNCII ŞI A MEDIULUI BANCAR 1.1 Descriere succintă a băncii şi locul ei în sistemul bancar Raiffeisen Bank este o bancă universală de top pe piaţa românească, oferind o gamă completă de produse şi servicii de calitate superioară persoanelor fizice, IMM-urilor şi corporaţiilor mari, prin... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza pieței creditelor auto în România

1.Creditul auto – caracteristici generale În zilele noastre autoturismul nu mai este un lux el constituind un strict necesar atât pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice. În economia de astăzi, tot mai multe persoane nu deţin mijloace băneşti suficiente pentru a-şi achiziţiona un autovehicul “cu banii... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Stabilitatea prețurilor și strategia de politică monetară a Băncii Centrale Europene

Capitolul 1. Stabilitatea preţurilor ca obiectiv fundamental al politicii monetare a Băncii Centrale Europene 1.1 Conceptul de stabilitate a preţurilor Cu referire la obiectivele politicii monetare, general acceptate indiferent de ţară putem menţiona următoarele obiective : - Stabilitatea preţurilor; -... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Identificarea și Interpretarea Trendului Prețului de Închidere al Fiecărei Clase de Acțiuni

Din grafic se poate observa că acţiunea are un trend ascedent, fiecare preţ maxim fiind mai mare decât precedentul, la fel şi în cazul celor minime. Preţul maxim de închidere s-a înregistrat în data de 31 iulie şi a fost de 0.5090 lei/acţiune iar cel minim de închidere a fost înregistrat în data de 4 iulie la... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Creditul ipotecar comparativ între Banca Transilvania și Banca CEC

I. Inflaţia din luna februarie 2007 Continuarea procesului dezinflaţiei pe parcursul trimestrului IV 2006 a condus la obţinerea unei performanţe mai bune decât cea prevăzută de ţinta de inflaţie pentru 2006 (5,0 la sută ±1 puncte procentuale), rata anuală a inflaţiei coborând în luna decembrie la 4,87 la sută. O... citește mai departe

29 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Cadrul Tradițional al Evaluării Rezultatelor Economico - Financiare ale unei Firme

Cadrul tradiţional al evaluării rezultatelor economico – financiare ale unei firme Evaluarea rezultatelor financiare ne ajută să identificăm punctele slabe şi punctele tari ale activităţii unei firme, precum şi modul de îndeplinire a obiectivelor financiare prestabilite. Pentru acest lucru sunt folosite... citește mai departe

79 pagini Gratis Extras Preview

Piața Internațională a Contractelor Derivate

1. Generalităţi privind sfera contractelor derivate Contractele derivate sunt contracte la termen, care au apărut şi s-au dezvoltat în timp, din dorinţa investitorilor de a-şi diversifica şi diminua riscul aferent unui portofoliu de valori mobiliare (hedging), dar şi din dorinţa acestora de a realiza câştiguri... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview

Raiffeisen Bank - Produse și Servicii Bancare

1.Înființarea băncii Raiffeisen 1.1.Momentul istoric al înființării Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG În contextul existenței unei situații economice grave în ceea ce privește populația germană, în secolul XlX, Friderich Wihelm Raiffeisen(1818-1888) și-a asumat sarcina de a ușura această stare de fapt, creând o... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Produse și Servicii Bancare

1. Raiffeisen Bank – Reuşim împreună Raiffeisen Bank este o bancă universală de top pe piaţa românească, oferind o gamă completă de produse şi servicii de calitate superioară persoanelor fizice, IMM-urilor şi corporaţiilor mari, prin multiple canale de distribuţie: unitaţi bancare, retele de ATM si EPOS,... citește mai departe

24 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Indicatorilor de Performanță

Introducere Sistemul bancar este un segment indispensabil în cadrul economiei, avându un rol important în cadrul pieţei financiare. Buna funcţionare a întregii economii este indisolubil legată de crearea unui sistem bancar funcţional, performant, bine consolidat. În aceste condiţii, monitorizarea performanţelor... citește mai departe

51 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview