Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 31 din 141

Analiza Indicatorilor de Performanță

Introducere Sistemul bancar este un segment indispensabil în cadrul economiei, avându un rol important în cadrul pieţei financiare. Buna funcţionare a întregii economii este indisolubil legată de crearea unui sistem bancar funcţional, performant, bine consolidat. În aceste condiţii, monitorizarea performanţelor... citește mai departe

51 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Analiză Privind Plățile Electronice în România

Cap 1 Caracteristici ale sistemelor de plăţi prin carduri Cardul este un instrument de plată electronic, respectiv un suport de informaţie standardizat, securizat şi individualizat, care permite deţinătorului sau să utilizeze disponibilităţile băneşti proprii dintr-un cont deschis pe numele sau la emitentul... citește mai departe

34 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Crearea unui produs bancar de retail - card de credit de consum

Introducere Produsul dezvoltat este o combinaţie între două produse de creditare populare, cardul de credit, respectiv creditul de consum. Elementul de noutate al acestui produs de creditare constă în posibilitatea transformării sumei de rambursat aferente unei linii de credit la scadenţă, într-un credit de consum... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Analiza Creditului Bancar pe Termen Lung în Cadrul CEC Bank

CAPITOLUL 1: CREDITUL BANCAR 1.1. Noţiunea de credit bancar Termenul „credit” vine din limba franceză de la „crédit”, care înseamnă încredere. În cadrul activităţii economice prin credit se înţelege împrumutul acordat de o persoană fizică sau juridică numită creditor, fie vânzare de mărfuri, fie executarea de... citește mai departe

43 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza contului curent al BPE a Republicii Moldova

INTRODUCERE Importanța proiectului. Analiza soldului contului curent al BPE a R.Moldova, cât și a componentelor sale prin intermediul unui șir de indicatori, care să ne permită evaluarea acestuia în dinamică, este necesară pentru a determina tendințele economiei R.Moldova, fie de creștere și dezvoltare, fie de... citește mai departe

29 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Creditarea Persoanelor Fizice

Creditul Noţiunea de credit este utilizată în sensuri diferite, după cum este vorba de comerţ, de legislaţie fiscală sau de contabilitate. Ca şi o definiţie generală se poate spune că exprimă ansamblul de relaţii economice prin care capitalul disponibil, ca urmare a nesincronizării momentelor reproducţie, este... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras

Strategii de politică monetară - țintirea inflației

Argument În acest proiect ne propunem să dezbatem tema “Strategii de politică monetară”. Vom încerca să explicăm noţiunea de politică monetară şi în acelaşi timp să enumerăm obiectivele şi strategiile sale, ce sunt acestea şi cum pot fi îndeplinite. Am dezvoltat cu precădere subiectul inflaţiei deoarece este cea... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Finanțarea Imobiliară Rezidențială din Irlanda

Capitolul 1. Criza mondială a pieţei imobiliare rezidenţiale 1.1 Cele patru crize ale pieţei imobiliare rezidenţiale Criza imobiliară a pieţei imobiliare rezidenţiale a cunoscut patru etape, gestionarea fiecăreia dintre ele determinând evoluţia ulterioară a crizei: a. Primele semne de sufocare: înainte de... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Gestiunea bazei monetare

I. CUVINTE CHEIE Cuvinte cheie propuse : - Masă monetară - Bază monetară; - Agregat; - M1,M2,M3 II. OBIECTIVELE STUDIULUI Obiectivele propuse: Însuşirea de noţiuni cheie:masă monetară,bază monetară,agregat.M1,M2,M3. Înţelegerea exactă a conceptului de bază monetară; Cunoaşterea rolului monedei în... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Operațiuni bancare - Raiffeisen Bank

CAPITOLUL I - Despre raiffeisen bank - 1.1 Scurt istoric Grupul Raiffeisen este cel mai mare grup bancar privat din Austria, fiind înfiinţat de Friedrich Wilhelm Raiffeisen, primar al mai multor oraşe germane. În anul 1862, F. W. Raiffeisen a întemeiat în Anhausen, Germania prima uniune de credit. Prima uniune... citește mai departe

41 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și Funcționarea Sistemului Bancar

INTRODUCERE Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor categorii de institutii financiar-bancare care functioneaza intr-o tara, raspunzand necesitatilor unei etape a dezvoltarii social-economice. In general, sistemul bancar dintr-o tara cuprinde: - cadrul institutional, format din: o... citește mai departe

43 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Evoluții ale Activității Bancare de Retail în România de la Origini Până în Prezent

Cap 1 Activitatea bancară de retail în România 1 1 Generalități privind conceptul de retail banking Termenul de ”retail banking” provine din limba engleză și înseamnă „activitate bancară cu amănuntul”, astfel, prin acest termen se consideră activitatea bancară întreprinsă cu populația Băncile se axează în ultimul... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Structura și Caracteristicile Sistemului Financiar din România

Capitolul 1. Aspecte generale privind sistemul financiar 1.1. Noțiunea de sistem financiar și elementele sale Noţiunea de sistem reprezintă un ansamblu de elemente ( reguli, principii,etc. ) care se află ȋntr-o relaţie structurală, de interdependenţă şi de interacţiune reciprocă, formând un tot organizat, tot care... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Lansarea pe piața bancară din România a Creditului Wedding

CAPITOLUL 1.ANALIZA INTERNĂ A BĂNCII ȘI A MEDIULUI BANCAR 1.1.Descrierea succincă a băncii Raiffeisen și locul ei în sistemul bancar. În România, prezenţa băncii Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (RZB) a început în anul 1994 prin deschiderea unui sediu la Bucureşti. Cu sediul în Viena, în anul 1998, aceasta a... citește mai departe

40 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Temă de creație. cardul Eyes

Cardul EYES Cardurile de debit au ajuns să înlocuiască tot mai mult banii reali cu cei electronic datorită avantajelor pe care acestea le oferă: • Acces rapid și sigur la cont • Efectuarea de tranzacții cu ajutorul internetului • Plata facturi utilități direct de acasă • În cazul pierderii sau furtului... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Activitatea Bancară de Retail din Germania

Capitolul 1. Sistemul bancar din Germania 1.1.Scurt istoric Sistemul bancar german a fost caracterizat de o serie de mutații cauzate de reunificarea Germaniei, băncile est-germane necesitând eforturi pentru modernizarea și formarea personalului. Concurența pe piața bancară, până în anul 1958, s-a menținut în... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Implicații ale crizei globale recențe asupra activității de creditare din românia

Rezumat : Cunoscută drept cea mai mare criză de după „Marea Depresiune”, actuala criză globală a modificat structura economică a mai multor ţări construind astfel un cerc vicios cu reduceri ale cererii agregate, condiţii restrictive de creditare şi creştere a ratei şomajului. În România, situaţia s-a deteriorat... citește mai departe

39 pagini 7 puncte Extras Preview

Sistemul Bancar al Japoniei

CAPITOLUL 1 Descrierea sistemului bancar din Japonia 1.1 ISTORIC Apariţia primelor bănci în Japonia datează din secolul XVII, find cauza necesităţii de a deservi dezvoltării comerţului, industriei şi agriculturii. În 1617 în Osaka, au fost eliberaţi pentru prima dată bani de argint, atunci fiind fondata şi... citește mai departe

58 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Monografia Sistemului Bancar Spaniol

CAP 1. SISTEMUL BANCAR SPANIOL Sistemul bancar reprezintă ”ansamblul instituţiilor, relaţiilor financiar-bancare, normelor, infrastructurilor, tehnicilor ce interacţionează în mod complex, cu scopul de a mobiliza sub formă de depozite şi distribui sub formă de credite fonduri financiare, precum şi de a oferi... citește mai departe

30 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Creditul de Nevoi Personale

I. CREDITUL-trăsături şi funcții Creditul sau operațiunea de creditare reprezintă operațiunea prin intermediul căreia o persoană fizică sau juridică intră în posesia unor resurse financiare, cu promisiunea de a rambursa în viitor suma împrumutată şi dobânda aferentă acesteia. În procesul de definire a creditului... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Preview

Auditul Financiar sub Raport Juridic

1. Auditul legal 2. Auditul contractual 1. Auditul legal reprezinta indeplinirea obligatiilor cu rivire la supravegherea gestiunii inteprinderii patrimoniale, verificarea si certificarea bilantului contabil. Aceasta activitate este realizata de cenzori potrivit dispozitiilor legale,pe baza mandatului acceptat si... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras

Lucrări practice - SIF 2 ,SIF 3 și BET Fi pe luna ianuarie

Lucrarea practică nr. 1 Trendul claselor de actiuni SIF2 si SIF3 în luna ianuarie 2012 Tabel Nr. 1 – Prețurile de închidere pentru SIF2, SIF3 și BET-FI Lei/acţiune Zile cu şedinţe de bursă SIF 2 SIF3 BET-FI 04.01.2012 1,09 0,573 19.575,48 05.01.2012 1,075 0,5645 19.260,71 06.01.2012 1,079 0,56 19.289,69... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Funcții Banca Centrală

1668 - Banca suedeză Riksbank 1694 – Banca Angliei 1800 - Banca Franţei 1880 - Banca Naţională a României (o treime din capital aparţinea statului, iar în 1929, doar 10% din capital mai aparţinea statului român. După cel de-al doilea război mondial, Banca Naţională a României a fost preluată de stat şi a făcut... citește mai departe

26 pagini 6 puncte Extras

Gestiunea bancară a riscului de credit

Capitolul I - RISCUL DE CREDIT 1.1.Creditul – Definitie. Importanţa economică a creditului Creditul permite disponibilizarea de fonduri lichide pentru investiţii sau activităţi curente. Fondurile disponibile, constând în economii pentru diferite perioade de timp, precum şi fondurile strânse prin vânzarea de... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Monografia Sistemului Bancar din Spania

Capitolul 1 Sistemul bancar din Spania 1.1. Istoria sistemului bancar din Spania Sistemul bancar spaniol a luat naștere o dată cu crearea primei mari bănci spaniole, numită Banca Națională San Carlos, în 1782, fiind banca oficială de stat responsabilă de administrarea datoriei publice. Primul său director a fost... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview