Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 35 din 141

Fuziuni și achiziții transfrontaliere în sectorul bancar european

Capitolul I Achiziții și fuziuni tranfrontaliere în sectorul bancar european Aflată la începutul noului mileniu, lumea străbate o perioadă de refaceri profunde, crize economice, financiare , sociale, schimbări de regimuri politice și modificări ale structurii economice globale. Fluxurile financiare internaționale... citește mai departe

18 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Gestiunea Creditelor la Banca Comercială Română

GESTIUNEA CREDITELOR LA BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 1. CREDITUL SI SISTEMUL BANCAR ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ : 1.1. Continutul si necesitatea creditului: Creditul bancar apare ca un sistem de relaţii între întreprinderi şi bănci, în cadrul căruia mijloacele băneşti ale întreprinderii devenite temporar disponibile în... citește mai departe

24 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Piața monetară internațională

Procesul comunicării economice prin bani pe piaţa monetară internaţională. Semnele băneşti ale pieţei monetare internaţionale. Mecanismele de emisiune şi utilizare ale semnelor băneşti pe piaţa monetară internaţională. În cadrul Economiei mondiale, la fel ca şi pe plan naţional, are loc un amplu proces de... citește mai departe

29 pagini Gratis Extras

Practică în Bănci pe Exemplu Sucursalei BRD-GSG Neamt

1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 1.1. Documente şi programe informatice utilizate Calitatea activităţii bancare este direct influenţată de organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional, de operativitatea, precizia şi calitatea informaţiilor culese, prelucrate şi transmise, precum şi de fundamentarea... citește mai departe

77 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Riscul - definire, influențe și mecanisme de administrare - modificări de strategie în sistemul bancar în perioada de criză, influențate de riscurile bancare

Riscul? Nimic mai simplu si in acelasi timp ceva mai complex de identificat si mai ales de controlat. Din zorii istoriei, riscurile au constituit una dintre cele mai mari si fascinante provocari pentru umanitate datorita omniprezentei acestuia in toate domeniile de activitate. Ce este riscul? In acceptiunea teoriei... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza Bilanțului Contabil al Commerzbank pe Perioada 2005-2011

Introducere Evoluţie şi istoricul Commerzbank În 1870, un număr de negustori, bancheri şi bancheri comerciale cu capital privat înfiinţează Commerz-und Disconto-Bank din Hamburg. Din 1900, activitatea s-a concentrat tot mai mult la Berlin. A devenit una dintre ţările cu ce mai mare reţea de sucursale. Repere de-a... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Banca Națională a României

1. Banca Națională a României – prezentare generală Banca Națională a României (BNR) este o instituție bancară cu personalitate juridică ce are calitatea de bancă centrală a statului. Aceasta a luat ființă la data de 17 aprilie 1880, fiind din perspectivă cronologică cea de-a 16-a bancă centrală din lume. BNR... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Aspecte Generale privind Banca Europeană De Investiții

CAP.1. Aspecte generale privind Banca Europeană de Investiţii Banca Europeană de Investiţii (BEI) a fost creată pentru a contribui la dezvoltarea economică echilibrată a Uniunii Europene, pentru acordarea creditelor în scopul finanţării proiectelor de investiţii. Banca Europeană de Investiţii (BEI) este instituţia... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitatea bancară

Sa se grupeze mijloacele băncii după conţinutul lor economic: Mijloacele băncii: 1. Mijloace băneşti în casierie 1001 50 450 2. Acţiuni ordinare 3001 290 520 3. Contul „Nostro” la banca Naţională 1031 380 960 4. Credite acordate altor bănci 1350 236 510 5. Imobilizări necorporale 1631 10 500 6. Conturi... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Cadrul normativ și cadrul de organizare a activității de audit bancar

Obiectivele, responsabilităţile şi principiile activităţii de audit intern sunt exprimate şi sumarizate în unele documente cu caracter internaţional (Standardele internaţionale ale activităţii de audit şi Codul de etică a auditorului intern, emise de Institute of Internal Auditors sau cele referitoare la audit, în... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiză Asupra Riscului de Țară

Aspecte generale,definitii: Riscul de tara este un concept relativ nou în gândirea economica, intrat în atentia cercetatorilor abia din anii '70. Termenul nu se bucura nici în prezent de o abordare metodologica unitara, existând înca în jurul sau numeroase confuzii conceptuale. Evaluarea riscului de tara de catre... citește mai departe

32 pagini 7 puncte Extras Preview

Studiu Comparativ privind Creditarea la BT și BRD

INTRODUCERE Referatul, după cum putem deduce şi din titlu, îşi propune să analizeze oferta de credite din sistemul bancar românesc, mai exact la două bănci din sistemul bancar românesc, şi anume BRD şi Banca Transilvania. Pentru această analiză am ales să compar creditele de nevoi personale de la aceste bănci... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Elaborarea Politicii de Produs Bancar a Organizației Royal Bank of Scotland

CAPITOLUL 1. ASPECTE PRIVIND POLITICA DE PRODUS BANCAR IN ACCEPŢIUNEA MARKETINGULUI 1.1. Conceptul de produs in optica de marketing O incursiune in istoria marketingului evidenţiaza faptul ca o serie de acţiuni specifice au apărut şi au început să fie utilizate în practică cu mult înaintea noţiunii care astăzi le... citește mai departe

44 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Activitatea bancară la nivel internațional intreprinsă de băncile din Grecia

1. Bănci de renume în Grecia Grecia a înregistrat o încetinire economică bruscă după o perioadă de creştere robustă, banca centrală estimând o creştere de doar 0,5 procente a PIB-ului corespunzator anului în curs, puţin peste prognozele emise de Comisia Europeană, care vizau o creştere economică de 0,2 procente... citește mai departe

33 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Caracteristici ale Sistemul Bancar din România

Economia de piață presupune existența unui sistem bancar care să asigure mobilizarea disponibilităților monetare ale economiei și orientarea lor spre desfășurarea unor activități economice eficiente. Băncile sunt instituții financiare care concentrează mijloacele de plată și acordă credite, facilitând soluționarea... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice

INTRODUCERE Creditul ipotecar este o noțiune din ce în ce mai întâlnită pe buzele majorității românilor, mai ales a celor tineri. Acesta a devenit principala sursă de finanțare pentru construcția, achiziția, modernizarea sau extinderea unei locuințe. Pentru țările cu o economie în curs de dezvoltare, dezvoltarea... citește mai departe

67 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

The budgetary system in France

1. History of taxes in France The tax system has never been united in France. There have always been an extreme diversity in collection, the base, the rates and the nature of the taxes. Until 1789, taxes were collected by the state, the church and lords. After the French revolution, taxes consisted of taxes on... citește mai departe

13 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Rolul Euro pe Piața Financiară Internațională

Introducere Euro este moneda oficială a 17 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Aceste state, cunoscute colectiv ca „Zona euro”, sunt: Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Slovacia, Slovenia şi Spania. O serie de... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Creditarea Bancară pe Termen Lung

INTRODUCERE Acordarea de împrumuturi bancare este aproape generală pentru firme întrucât de cele mai multe ori este mai bine ca firmele să lucreze cu banii altora. Creditul este principalul produs bancar, dar politicile băncilor legate de credit s-au perfecţionat, se pune accent pe caracterul prudenţial al... citește mai departe

49 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Caracteristici ale Sistemului Bancar din România

1. ISTORIA SISTEMULUI BANCAR ROMANESC Primele dovezi ale desfasurarii unei activitati bancare pe teritoriul Romaniei au fost descoperite intre anii 1786-1855, reprezentand 55 de placi de piatra, gasite intr-o zona de mine aurifere. Aceste mine datau din vremea Daciei Traiane si contin detalii referitoare la... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Creditarea bancară a întreprinderilor

Creditul bancar – notiunea de credit Creditul bancar este operatiunea prin care cel imprumutat (debitorul) ia in stapanire imediata resurse(bani) in schimbul unei promisiuni - angajament de rambursare viitoare, insotite de plata unei dobanzi ce remunereaza banca. Modernizarea activitatii de creditare bancara prin... citește mai departe

40 pagini 6 puncte Extras

Sistemul Bancar al Italiei

1. Sistemul bancar italian 1.1 Caracterizare generală Sistemul bancar este ansamblul diverselor categorii de bănci cu capital autohton sau privat, precum și combinații mixte ale acestora, ce își desfășoară activitatea pe teritoriul unei țări. Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Indicatorilor HSBC Anglia

1. Introducere Hong-Kong and Shangai banking corporation este o bancă inființată la Hong Kong și Shanghai în 1865 și care se concentrează în special pe piața asiatică. Totuși, are importante operațiuni și în Europa, unul din sediile central fiind la Londra. De astfel, este cea mai mare bancă din Europa. Cu sediul... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Programe Comunitare de Pre-Aderare

I. Noțiuni introductive privind programele comunitare de pre- aderare Pentru a promova cooperarea dintre Statele Membre în diverse domenii aflate în legătură cu politicile monetare, Uniunea Europeană a conceput “ Programele Comunitare” pe o perioadă de câțiva ani. Aceste programe au fost mai apoi extinse și... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora

INTRODUCERE Actualitatea temei. Întreaga activitate a băncii comerciale gravitează în jurul ,,resurselor financiare”, generic denumite ,,bani”. Astfel, importanţa formării şi gestiunii resurselor financiare constituie imperativul activităţii bancare. Capitalul bancar joacă un rol important începînd cu constituirea... citește mai departe

79 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview