Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 37 din 141

Banca Inter-Americană de Dezvoltare (BID)

Capitolul 1 : Aspecte generale privind Banca Inter-Americană de Dezvoltare Dezvoltarea relațiilor internaționale de ordin politic, economic, financiar, social și cultural a dus la studierea și găsirea unor modalități de organizare a relațiilor economice internaționale. Astfel, s-a trecut de la conlucrarea... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Corporația Financiară Internațională

1. Obiectivele Corporaţiei Financiare Internaţionale Corporaţia Financiară Internaţională(CFI) este o instituţie membră a Grupului Băncii Mondiale care ajută sectorul privat din ţările în curs de dezvoltare. Scopul pentru care CFI acordă aceste împrumuturi, după cum rezultă din primul articol al statutului său,... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiza Evoluției Indicatorilor din Contul de Profit și Pierdere pentru Banca Caisse des Depots din Franța

1. Analiza evoluției contului de profit și pierdere Caisse des Depots a fost fondată în urma legii din 28 aprilie 1816 și de atunci s-a implicat în toate proiectele majore pentru modernizarea țării. De la începutul activității sale, s-a stabilit principii cu privire la independența Consiliului de supraveghere,... citește mai departe

24 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Monografie bancară - Unicredit Țiriac Bank

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie UniCredit Ţiriac Bank este o bancă a cărei activitate desfăşurată este de tip universal, iar clienţii sunt începând cu persoane fizice, continuând cu persoane fizice autorizate, întreprinderi mici şi mijlocii, până la companii multinaţionale din România.... citește mai departe

54 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Creditul furnizor și creditul cumpărător

CAP I. CREDITUL BANCAR- INTRODUCERE Creditul a aparut initial in Orientul Mijlociu, unde constituia monopolul marilor proprietari funciari si al preotilor si devine unul din mecanismele fundamentale ale vietii economice incepand din anii 1850-1860, odata cu declansarea revolutiei industriale in Europa de Vest,... citește mai departe

45 pagini 7 puncte Extras Preview

Creditul furnizor și creditul cumpărător

Creditele- cumparator au meritul ca, prin intermediul lor, se canalizeaza o parte importanta a resurselor de catre creditare ale sistemului bancar, uneori si a resurselor bugetare ale statelor exportatoare, in sustinerea eforturilor de promovare a exporturilor, ca latura principala a politicii statului respectiv.... citește mai departe

26 pagini 6 puncte Extras

Carduri bancare

I. Definiţie Cardul este un instrument de decontare care asigură posesorului autorizat achiziţionarea de bunuri şi servicii fără prezenţa efectivă a numerarului. Cu ajutorul cardului putem efectua următoarele operaţiuni: retragere de numerar, plata bunurilor şi a serviciilor, transferul de fonduri din conturi. II.... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Rolul Băncii Centrale în Sistemul de Plăți din România

CAPITOLUL 1- BANCA CENTRALĂ 1.1.Banca centrală – scurt istoric, atribuţii Toate sistemele bancare, cu excepţia celui din Hong Kong, au o bancă centrală. Apariţia şi dezvoltarea sistemului bancar (în secolele XIV şi XV) au precedat apariţia băncilor centrale (în secolul XVII). Banca suedeză Riksbank, fondată în... citește mai departe

33 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Bazele Teoretice ale Controlului Bancar

Capitolul 1.Evolutia istorică a controlului financiar în România Controlul financiar din tara noastra a cunoscut mai multe forme, odata cu aparitia fiscalitatii, de la formarea primelor nuclee statale. In Principatele Romane, domnitorii aveau drepturi depline asupra veniturilor, de orice fel, stranse de la supusi.... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Lucrări practice la managementul portofoliului EBS și BCC

Lucrarea nr.1 Trendul claselor de acţiuni BCC şi EBS în luna septembrie 2011 Tabel nr.1 Evoluţia preţurilor de închidere a acţiunilor BCC şi EBS, în perioada septembrie 2011 (lei/acţ) Ziua Preţ închidere acţ. BCC Preţ închidere acţ. EBS Indice ROT-X 01.09.2011 0,0570 105,70 9587,90 02.09.2011 0,0545 102,10... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Practică de specialitate - Piraeus Bank

Capitolul 1 Sistemul informaţional bancar 1.1. Scurt istoric al Piraeus Bank România Piraeus Bank Group este astăzi una dintre cele mai dinamice şi active organizaţii financiare din Grecia. Fondată în 1916, Piraeus Bank a trecut printr-o perioadă în care a fost proprietate de stat înainte să fie privatizată în... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Falimentul Băncii Barings

CAP.1 Falimentul în activitatea bancară 1.1.Definiție și carcateristici generale Termenul de “faliment bancar” poate avea semnificații diferite, în funcție de faptul că legislațiile naționale sunt diferite de la o țară la alta. În acest context în SUA termenul de faliment presupune o procedură care vizează fie... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Monografie - Sistemul Bancar din Slovacia

Capitolul I Descrierea sistemului bancar din Slovacia 1.1. Scurt istoric Pentru a putea înțelege mai bine sistemul bancar slovac, se dovedește necesară o scurtă introducere în ceea ce reprezintă Slovacia ca țară, ca politică, ca economie și nu în ultimul rând ca societate. Dizolvarea Imperiului Austro-Ungar la... citește mai departe

23 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Politica Monetară a BNR în Perspectiva Aderării României la Moneda Euro

INTRODUCERE Continentul European a cunoscut, de-a lungul timpului, evoluţia unor sisteme monetare naţionale cu unităţi monetare emise de către diferite state, pornind de la dreptul suveran al acestora. “Moneda fiind o instituţie istorică ea a urmat şi urmează totdeauna evoluţia socieatăţii umane. Rolul esenţial al... citește mai departe

46 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Adion Comp SRL

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la S.C. ADION COMP S.R.L 1.1Surt istoric SC Adion Comp SRL este o societate cu capital integral privat ce a fost infiintata in anul 1994 si are ca obiect de activitate comertul cu amanuntul in magazine specializate. SC Adion Comp SRL are forma juridica de societate cu... citește mai departe

45 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Control Financiar - Metode de Control

Balanta de control sah descopera erorile din registrul jurnal,erorile rezultate in urma unei inregistrari de doua ori,atat pe debit cat si pe credit,a inversarii unei formule contabile,sau erori de calcul.Balanta de control sah contine pe langa seriile de egalitati si corespondenta conturilor.Astfel se evita... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Cadrul politicii monetare unice - instrumentele de politică monetară a Băncii Centrale Europene

1.Delimitarea conceptului privind politica monetară Stabilitatea prețurilor reprezintă la nivelul băncilor centrale o prioritate,părere sustinută de mediul academic ṣi de către publicul larg,iar politica monetară este cea care se ocupă de realizarea acestui scop.Economiile industrializate,cat ṣi cele emergente au... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Riscurile Bancare și Modalități de Gestionare

Introducere În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele mai fascinante domenii de exploatare. Acestui sector i-au fost dedicate numeroase lucrări cu caracter fundamental sau aplicativ. La acestea se adaugă si prezenta lucrare,... citește mai departe

54 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și Managementul Fondului Monetar Internațional

Introducere Fondul Monetar Internaţional este o organizaţie internaţională care cuprinde 187 de ţări membre şi are drept obiective principale stimularea creşterii economice, promovarea cooperării monetare internaţionale şi a stabilităţii valutare, asigurarea unui nivel înalt de ocupare a forţei de muncă şi nu în... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Evoluției Indicatorilor din Contul de Profit și Pierdere pentru Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ din Japonia

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ este cea mai mare bancă din Japonia, care a fost înfiinţată la 1 ianuarie 2006, odată cu fuziunea Băncii Tokyo-Mitsubishi şi Băncii UFJ. La 31 octombrie 2010 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ a fost clasată de către Bloomberg, ca fiind cea mai mare bancă din... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Extras Preview

Procedee și Tehnici de Control Financiar - Bancar

Capitolul 1 Introducere în procedeele şi tehnicile de control financiar Procedeul de control reprezintă un ansamblu de reguli specifice, tehnici şi instrumente care, îmbinate cu profesionalism, se aplică în vederea soluţionării concrete a problemelor ce decurg din funcţiile controlului. Utilizarea tehnicilor şi... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Politica monetară a FED al SUA în contextul crizei financiare internaționale recente

Introducere Criza financiară internaţională a pus în dificultate economiile din întreaga lume, printre acestea numărându-se şi economia SUA, estimată a fi cea mai puternică pe plan mondial. Aşadar, chiar dacă economia ţării este dezvoltată, SUA a simţit actuala criză financiară pe toate planurile, în principiu... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Managementul Riscului de Lichiditate - BRD

Introducere Locul şi rolul băncilor în economie este strâns legat de calitatea lor de intermediar principal în relaţia economii-investiţii, relaţie hotărâtoare în creşterea economică. Ca intermediari între depunătorii de economii şi beneficiarii de credite, băncile realizează următoarele: colectează fonduri; îşi... citește mai departe

27 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Pieței Produselor și Serviciilor de Private Banking în Lume

Capitolul 1. Consideraţii generale despre „private banking” 1.1. Conceptul de private banking Private Banking desemnează activitatea de consiliere financiară personalizată şi administrarea banilor clienţilor cu venituri mari sau care deţin active lichide însemnate, precum şi tranzacţii personale prompte, în... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Riscul de Nerambursare

Caracteristica lumii contemporane este incertitudinea. Mediul economic, cel monetar, cel financiar bancar sunt permanent supuse unei concurenţe acerbe. Astăzi băncile sunt privite de către specialişti, şi nu numai, ca fiind acele instituţii care administrează riscul. Această caracterizare dată băncilor se... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview