Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 34 din 141

Evoluția CEC Bank în economia românească

Introducere CEC bank este o bancă universală ce ofera diferite servicii atât persoanelor fizice cât şi celor juridice. Serviciile oferite de Cec Bank sunt diverse printre care amintim credite, depozite, servicii bancare electronice, carduri , librete, transferuri, cash- management, fonduri de investiitii,... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Bancar European în Condițiile Monedei Unice

1 Structura și evoluția sistemului bancar în tările uniunii europene Evoluţia sistemului bancar european evidenţiază aportul factorului legislativ la integrarea sistemului bancar. În acest sens grupează acţiunile întreprinse de factorii legislativi (Comisia Europeana şi Consiliul de Miniştri) în 5 etape: -... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Instituții financiar-monetare internaționale - Banca Europeană de Investiții

INTRODUCERE Banca Europeană de Investiții este o instituție nonprofit, carre se autofinanțează, fiind independentă de bugetul alocat Uniunii Europene Banca este finanțată prin împrumuturi pe piețele de capital, beneficiind de cel mai bun rating de credit până în prezent (AAA) de pe piețele de capital Situată pe... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Monografie Banca Italo Romenă Iași

Capitolul 1 1.1. Istoricul și evoluția BITR – Gruppo Veneto Banca Banca Italo Romena a fost înființată în anul 1980 ca un prim exemplu de joint-venture între Italia și România în sectorul bancar, iar în anul 2000 a fost achiziționată de către Veneto Banca. Prin achiziționarea Băncii Italo Romena s-a dorit crearea... citește mai departe

91 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Riscul Creditării Persoanelor Fizice

Creditarea este considerată a fi principala operațiune bancară pentru mulți observatori. Putem afirma despre credite că acestea într-adevăr ocupă un loc primordial printre plasamentele băncii. La nivel național sau local dezvoltarea economică poate fi influențată de modul alocării fondurilor pe care o bancă le... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Băncile - caracterizare generală

1. Diversitatea înseamnă existenţa unui număr sporit de instituţii de credit definite de legea bancară a fiecărei ţări şi ale căror caracteristici sunt şi ele diferite. Avem mai multe criterii: a.din punct de vedere al activităţii/clientelei : bănci universale şi instituţii de credit specializate; b.după... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras

Importanța stabilității prețurilor

1.1 Definirea stabilitatii preturilor Consiliul guvernatorilor, octombrie 1998: ,,Stabilitatea preturilor se defineste ca o crestere anuala mai mica de 2 % a indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) pentru zona 0” . Deşi Tratatul de la Maastricht stabileşte în mod clar că obiectivul fundamental al BCE... citește mai departe

24 pagini 7 puncte Extras Preview

Digital Wallet - temă de creație

Introducere La nivel naţional, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană şi cu dezvoltarea economiei, s-a manifestat o creştere importantă a volumului tranzacţiilor de plată, precum şi a interesului operatorilor economici pentru existenţa unor sisteme de plăţi eficiente şi sigure. Într-o perioadă în care... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Temă de creație

Introducere Intr-o perioada in care optimizarea de costuri este obligatorie, multe banci merg pe varianta inovarii de produse pentru atragerea de noi clienti, in locul extinderii retelei de unitati. Costurile aferente unei retele extinse sunt foarte ridicate iar la final, acest cost este transferat de banci tot... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Cardul contactless - temă de creație

Introducere La nivel naţional, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană şi cu dezvoltarea economiei, s-a manifestat o creştere importantă a volumului tranzacţiilor de plată, precum şi a interesului operatorilor economici pentru existenţa unor sisteme de plăţi eficiente şi sigure. Într-o perioadă în care... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Lansarea pe piață a produsului Edu BT

INTRODUCERE Implementarea unui nou produs bancar este un proces complex şi costisitor pentru bănci, în care se implică mai multe departamente, de la marketing şi comercial, la IT şi comunicare. Crearea şi lansarea pe piaţă a unui produs bancar ajunge să coste câteva sute de mii de euro, în funcţie de volumul... citește mai departe

31 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Corporația Financiară Internațională

1. Trăsăturile Corporației Financiare Internționale 1.1. Scurt istoric Corporaţia Financiară Internaţională (International Finance Corporation) şi-a început activitatea la 20 iulie 1956 în vederea susţinerii dezvoltării întreprinderilor private din ţările în curs de dezvoltare, fără garanţii guvernamentale. În... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Bancar din Polonia

CAPITOLUL 1 – PREZENTAREA SISTEMULUI BANCAR DIN POLONIA Polonia, oficial Republica Polonă este o țară în centrul Europei, având capitala la Varșovia cu o populație de 38,1 milioane de locuitori și cu o suprafața totală de 312.684 km^2. Se învecinează la nord cu Rusia, la est cu Lituania, Belarus și Ucraina, la sud... citește mai departe

30 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Monografie Raiffeisen Bank

1. Prezentarea şi organizarea societăţii bancare 1.1. Scurt istoric şi evolutia băncii în cadrul sistemului bancar romanesc Prеzența Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (RZB) în Romania a început în anul 1994 prin deschiderea unei reprezentаnțe la București. În 1998, reprezentanța a fost trаnsformată într-o... citește mai departe

63 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul bancar în Republica Moldova

Sistemul bancar este un ansamblu coerent de instituții bancare, ce funcionează într-o țară, răspunzând necesităților unei etape de dezvoltare social-economice.El este un domeniu în plină ascensiune şi implică în dezvoltarea sa întreaga economie. Sistemul bancar a apărut ca o necesitate a societătii. În procesul... citește mai departe

7 pagini 7 puncte Extras Preview

Creditul ipotecar la Unicredit Țiriac Bank

1.1.PRINCIPALELE CARACTERISTICI Produs Creditul ipotecar de locuinta/constructii A.) Credit ipotecar de locuinta B.) Credit ipotecar de constructii Beneficiari - Persoane fizice Scop A.) - Achizitionarea/renovarea/reamenajarea unei case/unui apartament - Achizitionarea/renovarea/reamenajarea unei case de... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Banca Centrală Europeană și Instrumentele Sale de Politică Monetară

Introducere Această lucrare își propune să analizeze politicile monetare ale Băncii Centrale Europene și instrumentele folosite de aceasta pentru a-și duce la îndeplinire obiectivele.Obiectivul principal este de a menține stabilitatea prețurilor pe termen mediu si lung. Banca Centrală Europeană a fost înființată... citește mai departe

51 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Lucrare practică managementul portofoliului

1. Identificarea și interpretarea trendului prețului de închidere al fiecărei clase de acțiuni Prețul de închidere a unei acțiuni, dintr-o anumită zi, reprezintă prețul ultimei tranzacții al acțiunii pentru ziua respectivă (mai este numit și CLOSE sau CLOSING PRICE). Pentru acțiunile listate la Bursa de Valori... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere al Siauliu Bank

Indicatorii de apreciere a performanţelor bancare în cadrul băncii Šiaulių 1. Scurtă descriere a băncii Šiaulių Banca Siauliu a fost înfiinţată pe data de 4 februarie 1992. Are sediul central în oraşul Siauliai şi a fost fondată cu un capital iniţial de 16 milioane de ruble (aproximativ 16000 LTL). Este una din... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Formarea Resurselor FMI

1. Noţiuni generale privind Fondul Monetar Internaţional În cooperarea monetară şi financiară dintre statele lumii un loc important îl deţin organismele monetare şi financiare care prin activitatea lor, privită în ansamblu, şi prin politicile promovate urmăresc pe de o parte, asigurarea unei evoluţii ordonate a... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite

INTRODUCERE Sectorul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a pieţei financiare din Republica Moldova Deficitul de resurse accesibile pentru agenţii economici, majorarea cererii la produsele bancare precum şi creşterea gradului de intermediere financiară au reprezentat condiţiile principale ale creşterii... citește mai departe

73 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Utilizarea instrumentelor de plată de debit (ordin de plată și CEC) în decontările interbancare din România

1. Particularități cu privire la instrumentele de plată de debit 1.1. Necesitatea utilizării instrumentelor de debit în România Ordinul de plată este reprezentat de o dispoziție necondiționată, dată de către deținătorul unui cont bancar băncii sale, de a pune la dispoziția unui anumit beneficiar o sumă de bani... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Forme ale cheltuielilor publice cu subvențiile și implicațiile lor asupra activității economice

Cap. 1 : Conceptul de subvenție și clasificarea acestora. 1.1. Definirea subvențiilor și semnificația acestora. Subvențiile sunt o formă de ajutor nerambursabil acordat de către stat agenților economici aflați în situații dificile. Prin intermediul subvențiilor se asigură o funcționare normală, a acestor agenți... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Risc și incertitudine - raporturile între risc și individ

Noțiunea de risc: Zi de zi ne întâlnim cu diferite evenimente care demonstrează existența riscurilor. Accidentele, calamitățile naturale, crizele economice ca cea din prezent toate produc pagube importante și presupun grade de risc diferite. În cele mai multe cazuri aceste riscuri nu pot fi prevăzute și de aceea... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Politică monetară unică - BCE

CAPITOLUL 1. POLITICA MONETARĂ A BCE: OBIECTIVE ȘI INSTRUMENTE 1.1 Obiective ale politicii monetare unice Principalul obiectiv al Sistemului European al Băncilor Centrale îl constituie menţinerea stabilităţii preţurilor. De asemenea, SEBC sprijină politicile economice, pentru a contribui la realizarea obiectivelor... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview