Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 24 din 141

Linie de Credit - SC Passiflora Srl

S.C. Passiflora S.R.L a luat fiinţă în 1992 ca societate cu răspundere limitată şi al cărui obiect de activitate îl reprezintă comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate. În prezent firma are 6 angajaţi si anume: 2 farmacişti; 4 asistenţi de farmacie. S.C. Passiflora S.R.l.... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras

Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova

INTRODUCERE Sistemul bancar reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale pieței financiare, activitatea acestuia determinând în foarte multe cazuri direcțiile de dezvoltare ale unei economii. Evenimentele care au avut loc în cadrul economiei mondiale în ultimii 3-4 ani au demonstrat încă o dată rolul... citește mai departe

81 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Impactul Globalizării Financiare asupra Politicii Monetare

INTRODUCERE În lucrarea tratată, vom evidenţia importanţa unui fenomen global binecunoscut, respectiv globalizarea financiară şi implicaţiile pe care o are aceasta asupra politicii monetare în principal, cu efecte şi asupra celorlalte componente ale politicii economice. Globalizarea financiară se manifestă atât... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza Pieței Produselor și Serviciilor de Plăți pentru Persoane Fizice în România

Capitolul 1. Caracteristici generale ale pieței produselor și serviciilor de plăți în România În România evoluția și dezvoltarea plăților este un aspect legat în primul rând de monedă, ca o grupare organizată a transferurilor monetare ce are drept scop finalizarea tranzacțiilor economice. Plățile în monedă... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Strategiilor de Investiții și a Performanțelor Fondurilor de Pensii din România

Capitolul. 1 Sistemul de pensii private din România După implementarea reformei pensiilor, în România există trei piloane: Pilonul I (Legea 263/2010)- sunt banii virați către bugetul public de pensii de către angajat (10,5% din venitul salarial brut) și de către angajator (20,8% din venitul salarial brut) Pilonul... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

SIF Moldova și SIF Muntenia. analiză comparativă

Capitolul 1. Aspecte introductive despre SIF Moldova și SIF Muntenia 1.1 Informații generale despre SIF Moldova Cadrul legal - SIF Moldova SA este o societate de investiții financiare de tip închis cu investiții preponderent în acțiuni, cu grad mediu de risc și plasamente temporare de lichiditate în instrumente cu... citește mai departe

33 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Manipularea Cecurilor Electronice în Sistemele de Internet Banking

INTRODUCERE Societatea umanã cunoaşte în momentul de faţã una din cele mai profunde transformãri din întreaga ei existenţã, în care informatica joacã un rol determinant. Dacã deceniul trecut a fost marcat de apariţia şi perfecţionarea calculatoarelor personale, uşor accesibile şi la preţuri din ce în ce mai... citește mai departe

78 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Raiffeisen Bank

Prezentare Raiffeisen Bank International Raiffeisen Bank International AG (RBI) este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii bancare corporate şi de investiţii din Austria şi o bancă universală de top în Europa Centrală şi de Est. Acesta a rezultat în urma fuziunii dintre principalele arii de afaceri ale... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Preview

Sistemul Bancar German

Capitolul I 1.Sistemul bancar german 1.1.Istoric În anul 1916 odată cu apariația Băncii din Hamburg,formată după modelul Băncii din Amsterdam ia naștere sistemul bancar german. Inițial aceasta o fost doar o bancă de depozite,dar mai târziu a efectuat și operațiuni de viramente.Prin inființarea Băncii de la... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnici și operațiuni bancare

1. APLICATII OPЕRAŢIUNI PASIVЕ Problеma 1: Sociеtatеa bancară “GAMA” a hotărât să еmită noi acţiuni, ştiind că еa еstе cotată pе piaţa RASDAQ. Sе cunoaştе că: cursul unеi acţiuni еstе dе 12000 UM; valoarеa nominală a unеi acţiuni еstе dе 10000 UM; nr. dе acţiuni vеchi = 10000 buc; nr. dе acţiuni noi еmisе sunt 1000... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

Calcularea Impozitului pe Profit

1. Lеgislatiе privind impozitul pе profit 1.1. Dispozitii gеnеralе Prеvеdеrilе rеfеritoarе la impozitul pе profit lе rеgăsim în Codul Fiscal la Titlul II “Impozitul pе profit”, cât şi în cеlе 113 alinеatе din normеlе mеtodologicе dе aplicarе a acеstuia. Conform Codului Fiscal, anul fiscal îl rеprеzintă anul... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu Privind Datoria Externă a României în Perioada 2001-2009

MOTIVAŢIA, IMPORTANŢA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII Datoria externă a devenit o temă de mare importanţă în condiţiile actuale ale dezvoltării economiei mondiale, precum şi ale noilor tendinţe ale politicii internaţionale. Fiind un subiect dinamic şi de actualitate, mi-a stârnit interesul şi m-a determinat să îl... citește mai departe

78 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Controlul financiar exercitat prin Garda Financiară

Controlul financiar exercitat prin Garda Financiara 1. Scurt istoric al infiintarii si functionarii Garzii Financiare in Romania. Garda Fiananciara a fost infiintata la sfarsitul secolului al XIX-lea si a functionat in judetele din Transilavania. Functionarii Garzii Financiare se numeau inspectori fiscali si... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă

I. Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori 1.1 Introducere Metodologia de exercitare a controlului financiar reprezintă acel proces de stabilire a unor relaţii faptice cu privire la starea unor activităţi economice, ce presupune derularea mai multor etape succesive şi independente. Cenzorul... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Uniunea Europeană - origine, evoluție și perpective

Capitol 1 – Istoricul Uniunii Eropene (UE) 1) Ideea de Europa unită Apariția comunităților europene nu a avut loc deodată, în urma unei singure întâlniri politice la nivel înalt sau ca urmare a demersurilor unei singure personalități marcante a vieții sociale de la jumătatea secolului trecut. Dintre momentele... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Operațiuni și instituții de credit

Curs 1 Operatiuni si institutii de credit Organizarea si functionarea sistemelor bancare Rolul bancilor in cadrul unei economii poate fi analizat prin utilizarea conceptelor de: - intermediere intre agentii debitori si creditori in economie - finantare ,colectarea depozitelor si gestionarea mijloacelor de plata.... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Activitatea de Creditare a Persoanelor Juridice

I. ACTIVITATEA DE CREDITARE A PERSOANELOR JURIDICE 1.1 Documentaţia necesară obţinerii de credite 1.2 Analiza activităţii clienţilor 1.3 Situaţia garanţiilor asiguratorii 1.4 Aprobarea şi tragerea creditelor 1.1 Documentaţia necesară obţinerii de credite - Documentaţia generală depusă de solicitant: •... citește mai departe

76 pagini 9 puncte Extras Preview

Tendințe Actuale în Creditarea Bancară Corporate în România

Capitolul 1. Tendințe ale standardelor de creditare ale clienților coporate în România La nivel agregat, standardele de creditare au cunoscut o înăsprire ușoară în primul trimestru din 2012 și se prognozează o continuare a trendului de sporire restrictivității standardelor de creditare. În structură, băncile au... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza Riscului de Creditare la Piraeus Bank România

Cap. 1 Riscul de credit la Piraeus Bank România 1.1 Strategia de risc a PBR privind riscul de credit Riscul de credit este definit de Banca Națională a României ca fiind riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de către contrapartidă a obligațiilor... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

M-banking - context național și internațional

Conceptul de Mobile Banking Mobile banking (de asemenea, cunoscut sub numele de mbanking) este un termen utilizat pentru efectuarea consultărilor de sold, tranzacții de plăți, operațiuni de credit și alte tranzacții bancare prin intermediul unui dispozitiv mobil, cum ar fi un telefon mobil sau Personal Digital... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contractele Futures pe Curs Valutar

Un contract futures pe valute este un acord de vointa de a cumpara/vinde o suma determinata de valuta la un pret stabilit in momentul incheierii contractului la o data viitoare. Ca şi in contractul forward, partea care se obligă să cumpere (cumpărătorul de futures) dobandeşte o poziție long pe activul suport.... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras

Contractele Swap - rata dobânzii

Contractele swap reprezintă acorduri încheiate pe un anumit termen, între doi operatori financiari prin care cei doi efectuează un schimb reciproc de active financiare. Contractele swap au început să fie utilizate în anii ’80 și au la origini contractele de credit paralele și ”back-to-back”. În cadrul unui... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras

Studiu Privind Independența Băncii Naționale a României în Comparație cu Băncile Centrale din UE

Capitolul I Conceptul de independenţă al băncii centrale Conceptul de independenţă a băncii centrale poate fi definit în următorii termeni: ,,situaţia în care guvernul nu deţine nici o pârghie pentru a influenţa deciziile băncii centrale în ceea ce priveşte politica monetară’’, asemenea idee fiind veche și... citește mai departe

29 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Operațiunile cu titluri

I. ELEMENTE TEORETICE PRIVIND OPERATIUNI CU TITLURI (actiunile) TITLURILE reprezinta un subiect mult discutat si mediatizat, despre care s-a scris foarte mult, dar se intampla de multe ori ca termenii sa fie incurcati, asa ca voi incerca sa prezint lucrurile inainte de toate din punctul de vedere al societatilor... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Preview

Romanian Commercial Bank and The Financial System în România

In order to identify the banks role it is necessary to locate them within the financial system, as being the main part of it. But what is the financial system? 1.1.The financial system The financial system - is defined as the totality of economic relations expressed in a financial form that appear between the... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview