Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 78 din 141

Rolul Băncii Naționale a României

Scurt istoric al Băncii Naţionale a României BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI (BNR), înfiinţată în anul 1880, este banca centrală a României. Banca Naţională este o instituţie publică independentă, cu sediul central în municipiul Bucureşti. Este unica instituţie autorizată să emită însemne monetare, sub formă de bancnote... citește mai departe

34 pagini 7 puncte Extras Preview

Gestiunea portofoliului de titluri financiare. Rolul băncilor de investiții

1 Definirea si clasificarea portofoliilor de titluri financiare Portofoliul de titluri reprezinta totalitatea titlurilor de valoare pe care le detine o banca. Cea mai simpla metoda de clasificare a portofoliilor este gruparea lor in raport cu tipul instrumentelor financiare care le compun. Din punct de vedere se... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii

1. Mijloacele atrase ale băncii. Mijloacele atrase ale băncii acoperă 90.0 la sută din necesităţile totale de resurse băneşti pentru efectuarea operaţiunilor active. Rolul mijloacelor atrase constă în mobilizarea persoanelor fizice şi juridice, care sunt temporar disponibile pe piaţă resurselor creditare. Prin... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Impactul globalizării asupra activității bancare

Cap.1. Definirea conceptuala a procesului de globalizare 1.1. Globalizare – concept Termenul de “globalizare” a apărut pentru prima dată în Merriam Webster Dictionary în 1961 Termenul este folosit sub formă de “globalizare” în literatura anglo-saxonă (globalization în SUA, globalization în Marea Britanie), în timp... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Obiectivele și Operațiunile Băncii Reglementelor Internaționale

Obiectivele şi operaţiunile Băncii Reglementelor Internaţionale 1. Organizarea Băncii Reglementelor Internaţionale 1.1. Istoricul Băncii Reglementelor Internaţionale Banca Reglementelor Internaţionale este cea mai veche dintre instituţiile financiare internaţionale şi rămâne centrul principal pentru cooperare... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață

1. Sistemul bancar în contextul economiei de piaţă 1.1. Apariţia şi organizarea băncilor centrale Momentul aparariţiei băncilor nu poate fi precizat cu exactitate, acestea având un trecut foarte îndepărtat. Unele teorii leagă momntul apariţiei băncilor cu cel al apariţiei monedei; o altă teorie este aceea că... citește mai departe

43 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Banca Comercială Română SA

CAPITOLUL I ACTIVITATEA BANCARA IN ROMANIA. 1.1.ACTIVITATEA BANCARA PRIVITA CA SISTEM. Sistemul activitatii bancare reprezinta totalitatea bancilor care functioneaza in economie intr-o anumita perioada, privite ca intreprinderi specializate in circulatia capitalului de imprumut si care au drept mobil de... citește mai departe

83 pagini 8 puncte Extras Preview

Misiune de audit intern la Primăria Comunei Mihai Viteazu privind înregistrarea, evidența și inventarierea patrimoniului

După cum se poate observa, o misiune de audit intern de regularitate prezintă 4 etape: pregătirea misiunii de audit, intervenţia la faţa locului, raportul de audit intern şi urmărirea recomandărilor, toate acestea fiind cuprinse schematic mai sus. 1. PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Această etapă cuprinde... citește mai departe

42 pagini 10 puncte Extras Preview

Bursa de Valori și Mecanismele Ei

Bursa reprezintă o culme a pieţei, maturitatea, chintesenţa ei. Dezvoltarea comerţului începută în timpuri istorice primitive a avut nevoie de mii de ani până a găsit această formă sublimată de tranzacţii, inventând bursa. Spiritul acestei instituţii este însă marcat de tradiţiile comerciale, istorice, culturale... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Extras Preview

Studiu de caz pentru Banca Comercială

Se aleg două variabile cauzale, x1 şi x2 şi o variabilă rezultativă y. Se culeg date pentru minim 10 unităţi (sau pentru minim 10 perioade de timp, daca se foloseşte o singura unitate). Se va analiza existenţa şi intensitatea legăturii folosind coeficienţii de corelaţie multiplă şi coeficienţii de corelaţie... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Control Bancar Ulterior

1. Obiectivele specifice controlului bancar ulterior Obiectivele controlului financiar ulterior executat în societăţile bancare se stabilesc în etapa de programare a activităţii şi pot fi regăsite într-un cadru analitic, detaliat pe baza operaţiunilor respective. De asemenea, aceste obiective pot fi specifice şi... citește mai departe

19 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Industria bancară contemporană - rolul băncilor comerciale

BIBLIOGRAFIE 10 CAP I. Scurt istoric Primele banci in acceptiunea moderna le regasim in: 1071 la Venetia cand Dogele Michele al XI infiinteaza Banca de Venezia cu scopul de a face operatiuni de administrarea bunului public pentru cetate: 1341 la Barcelona, 1407 la Genova, strans legata de viata economica din... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Practică BRD

CAPITOLUL I. Prezentarea generală a societăţii bancare şi a unităţii bancare teritoriale operative 1.1 Scurt istoric al societăţii bancare şi a unităţii teritoriale Perioada 1923-1947 Istoria BRD începe în 1923, odată cu crearea Societăţii Naţionale pentru Credit Industrial. Obiectivul acestei instituţii publice... citește mai departe

40 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Indicatori economici utilizați în activitatea de creditare

INTRODUCERE Pentru a exista şi funcţiona, întreprinderea trebuie să dispună de un anumit capital, de anumite fonduri, care se formează în amplul proces al fluxurilor monetare, băneşti, interne şi externe ale întreprinderii. Mulţimea agenţilor economici, legăturile dintre ei şi stat, fac necesare fluxurile de... citește mai departe

54 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Concurență și competitivitate - BRD-BCR

Introducere Urmând modelul băncilor europene, băncile de pe piaţa din România au adoptat în ultimii ani strategii noi de marketing şi promovare pentru produsele şi serviciile lor. Aceasta a condus la o evoluţie destul de rapidă a băncilor în ţara noastră. Dacă până în anul 2000 băncile au fost preocupate de... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Extras Preview

Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață

Cap 1. Sistemul bancar în contextul economiei de piaţă Tranziţia la economia de piaţă reprezintă un proces amplu şi complex, multidimensional Sistemul bancar al unei ţări reprezintă coloana vertebrală financiară a economie de piaţă. 1.1 Reforma şi evoluţia sistemului bancar românesc după 1989 Restructurarea... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Oferta de Carduri a Băncii Transilvania

Istoria băncii a început în Cluj-Napoca, în 1994, din iniţiativa unor oameni de afaceri din Cluj. Ideea a fost aceea de a crea o bancă locală, un brand de Cluj. Spiritul antreprenorial al fondatorilor săi a determinat consolidarea poziţiei Băncii Transilvania, într-o primă etapă, în Cluj şi, ulterior, la nivel... citește mai departe

25 pagini 6 puncte Extras Preview

Monografie Polonia

CAPITOLUL 1 – PREZENTAREA SISTEMULUI BANCAR DIN POLONIA 1.1. ISTORIC Începuturile sistemului bancar polonez se regăsesc la mijlocul secolului al XIV –lea.Băncile Cahal care au fost menţinute prin comunele evreieşti în oraşele mari au jucat un rol important încă de la sfârşitul secolul al XVII –lea şi până la... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Riscul de Lichiditate la BCR

Introducere Când vorbim despre lichiditatea unei instituţii de credit avem totdeauna în vedere capacitatea acesteia de a efectua în mod neîntrerupt operaţiuni de încasări şi plăţi în conturile clienţilor, dar şi pentru activitatea proprie. În activitatea bancară se lucrează cu un mare număr de clienţi, cărora li se... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Extras Preview

Monografie Austria

Sistemul Bancar din Austria 1 Cap. 1 Descrierea sistemului bancar din Austria 1.1 Introducere Situată în centrul Europei, Austria este o ţară cu peisaje impresionante, începând cu munţii Alpi, cu dealurile acoperite de viţă de vie şi terminând cu lacurile de munte. Considerată ca fiind “inima” bătrânului... citește mai departe

35 pagini 6 puncte Extras Preview

Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României

1.Evoluţia regimului valutar în România 1.1 Premisele trecerii la un nou regim valutar Până la sfârşitul anului 1989, în ţara noastră politica valutară s-a înfăptuit în condiţiile monopolului valutar, forma prin care se manifesta conducerea nemijlocită şi unitară a întregii activităţi valutare de către stat. Pe... citește mai departe

57 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Documentația bancară în societatea informațională

I.Conceptul de documentaţie bancară Documentaţia bancară este o sintagmă ce desemnează în mod generic totalitatea înscrisurile constatatoare a unor drepturi de creanţă pe baza cărora se efectuează diferite operaţiuni bancare şi înregistrari în evidenţa contabilă. Fac parte din această categorie de înscrisuri:... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Instrumentele financiare tranzacționate pe piața de capital din România

CAPITOLUL I ACŢIUNILE ŞI OBLIGAŢIUNILE, INSTRUMENTELE FINANCIARE TRANZACŢIONATE LA BURSA DE VALORI BUCUREŞTI I.1. ACŢIUNILE, INSTRUMENTELE FINANCIARE TRANZACŢIONATE LA BURSA DE VALORI BUCUREŞTI I.1.1. GRUPAREA ŞI CARACTERISRICILE ACŢIUNILOR Acţiunile sunt instrumente financiare primare emise şi tranzactionate... citește mai departe

58 pagini 9 puncte Extras Preview

Sistemul Bancar din Lituania

Sistemul bancar din Lituania Originile băncii centrale din Lituania datează din 1768 când Seimas(Parlamentul unicameral al Lituaniei) a decis instituirea unei bănci de emisiune, Bank Polski i Litewscki.Ideea a fost pusă in aplicare in 1792 si sucursale ale băncii urmau să fie deschise la Vilnius, Gardinas si Minsk.... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

BCR - Istoric, Evolutie, Produse Financiare Oferite

Capitolul 1 Poziţionarea Băncii Comerciale Române în sistemul bancar românesc 1.1. Evolutia şi diagnoza juridică a BCR Până la sfârşitul anului 1989, sistemul bancar românesc oferea un număr limitat de servicii şi produse bancare. După 1989, România a fost martoră a multor schimbări, iar trecerea la o economie... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview