Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 80 din 141

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5

CAPITOLUL 1. INFORMAŢII GENERALE SIF 2 şi SIF 5 1.1. INFORMAŢII GENERALE SIF MOLDOVA S.A. 1.1.1. PRECIZAREA DATEI DE ÎNFIINŢARE SIF MOLDOVA S.A., DATE GENERALE, STRUCTURA ACŢIONARIATULUI Societatea s-a înfiinţat ca societate de investiţii financiare la data de 20 februarie 1997. Denumirea societăţii este... citește mai departe

71 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Calculul valorii unitare a activului net al OPCVM - particularități în state ale UE

CAPITOLUL 1. CALCULUL VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET AL O.P.C.V.M. 1.1. DEFINIŢIA O.P.C.V.M. Organismele de plasament colectiv reprezintă vehicule investiţionale care realizează atragerea economiilor individuale prin ofertă publică sau apel privat şi plasarea colectivă a acestora în scopul fructificării.... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Comunicarea Problemelor de Audit celor Responsabili cu Guvernanță

Introducere Scopul acestui Standard Internaţional de Audit (ISA) este de a stabili standarde şi de a oferi îndrumări în ceea ce priveşte comunicarea problemelor de audit financiar care apar în cursul auditării situaţiilor financiare între auditor şi cei responsabili cu guvernanţa unei entităţi. Aceste comunicări... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Standardul Internațional de Audit 500

Scopul acestui Standard Internaţional de Audit (ISA) este de a stabili reguli şi de a oferi recomandări asupra cantităţii şi calităţii probelor de audit care trebuie obţinute atunci când are loc un audit al situaţiilor financiare, precum şi asupra procedurilor pentru obţinerea acelor probe de audit. Auditorul... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Tendințe Privind Alternativa Bănci Universale - Bănci Specializate

Cap.1 Tendinţe şi perspective în activitatea bancară contemporană Tradiţional, băncile au jucat un rol cheie în economia statelor, prin derularea de activităţi de intermediere financiar-bancară. Evoluţia activităţii bancare a înregistrat particularităţi de-a lungul timpului. În ultimii ani se disting o serie de... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Bancar Internațional

CAPITOLUL I. EVOLUŢIA SISTEMULUI BANCAR INTERNAŢIONAL 1.1 Băncile şi intermedierea financiară Conceptul de bancă datează din cele mai vechi timpuri, însă de la apariţia sa şi până în prezent a evoluat succesiv în timp, de la forme embrionare la activităţi extrem de complexe. În forma sa iniţială comerţul bancar... citește mai departe

94 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și Conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Capitolul 1. Înființarea B.I.R.D. - scurt istoric Reconstrucția unei noi ordini internaționale după cel de-al doilea război mondial (1939-1945) implică impunerea unor reguli de conduită în plan internațional de natură politică, monetară, economică, socială și comercială. Această nouă ordine s-a exprimat , din punct... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Monedă Internațională

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este o sinteză a evoluţiei monedei unice euro spre statutul de monedă internaţională. Se ştie că moneda euro a fost creată şi pentru a contrabalansa puterea în creştere a dolarului. În ultimul deceniu abordările referitoare la conceptual de Uniune Economică şi Monetară şi monedă unică... citește mai departe

83 pagini 8 puncte Extras Preview

Raportul de audit - rol și conținut

1. ROLUL RAPORTULUI DE AUDIT Standardul Internaţional de Audit (ISA) nr. 700 stabileşte procedurile şi principiile fundamentale şi modalităţile lor de aplicare cu privire la forma şi conţinutul raportului auditorului independent emis pe baza concluziilor rezultate din auditarea situaţiilor financiare ale unei... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Cuprins Extras

Managementul Riscului de Solvabilitate

Capitolul 1. Riscul de solvabilitate în activitatea bancara 1.1. Aspecte teoretice Riscul este privit ca o măsură a neconcordanţei dintre diferite rezultate posibile, mai mult sau mai puţin favorabile sau nefavorabile, într-o acţiune viitoare. Riscul bancar este un fenomen care poate apărea pe întregul parcurs al... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Definirea noțiunii de control și formele sale

Control financiar Cap.1. Definirea activităţii de control financiar Originea activităţii de control se regăseşte în expresia latinească” contra rolus” ceea ce însemna verificarea actului original după duplicatul acestuia, încredinţat unei persoane specializate în acest scop. Aparitia statului a constituit... citește mai departe

26 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Decontări intra și interbancare la BCR

1 Instrumente de plată utilizate de BCR-ERSTE Bank Ordinul de plată Ordinul de plată este o dispoziţie necondiţionată, dată de către emitentul acesteia, unei societăţi bancare receptoare de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani. O astfel de dispoziţie este considerata ordin de plată numai... citește mai departe

18 pagini 5 puncte Extras Preview

Instrumente moderne de plată oferite de Bancpost

INSTRUMENTE MODERNE DE PLATĂ Bancpost oferă o gamă dieversificată de carduri, punând la dispoziţia clienţilor atât carduri de debit, cât şi carduri de credit. Carduri de debit pe care Bancpost le oferă sunt: • Prospera; • Ultra; • Taifun; • Suprema; Carduri de credit pe care Bancpost le oferă sunt: • Visa... citește mai departe

18 pagini 5 puncte Extras Preview

Creditarea bancară la Bancpost

1. OPERAŢIUNI DE CREDITARE BANCARĂ Bancpost prin unităţile sale acordă credite sau alte angajamente pe termen scurt a căror durată de rambursare nu depăşeşte 12 luni, pe termen mediu cu o durată de rambursare cuprinsă între 1 şi 5 ani şi pe termen lung cu o durată de rambursare care depăşeşte 5 ani. Creditele... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Sistemul informațional bancar - Bancpost

1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR pe exemplul Bancpost INTRODUCERE Denumire legală: S.C. Bancpost S.A; Formă legală: Societate pe acţiuni; Sediul Central: Calea Vitan 6-6A, Tr. B şi C, Et. 1-7, Sector 3, 031296 Bucureşti; Registrul Comerţului: J40/9052/1991; Cod Unic de Înregistrare: RO 404416; Registrul... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Credite și Depozite BCR

1. Creditarea bancară. Persoane fizice şi agenţi economici 1.1. Creditarea persoanelor fizice Banca Comercială Română oferă clienţilor săi un complex de produse şi servicii cu scopul satisfacerii nevoilor venite din partea acestora. În alegerea unei din variantele de creditare oferite de BCR clienţii vor... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Produse Bancare de Creditare Oferite de o Bancă Comercială Populației

Creditul reprezinta o categorie economica, ce exprima relatii de repartitie a unei parti din PIB sau din venitul national, prin care se mobilizeaza si se distribuie disponibilitatile din economie si se creeaza noi mijloace de plata, in scopul satisfacerii unor nevoi de capital si ai realizarii unor obiective ale... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Extras Preview

Politici și Tehnici de Control Documentar

Procedeele folosite pentru realizarea în bune condiţii a obiectivelor specifice controlului financiar, alcătuiesc metoda controlului, ce constă în modul sistematic de efectuare a unei lucrări, altfel spus, modalitatea de a acţiona în vederea realizării verificărilor obiectivelor propuse. Ca un procedeu specific... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Monografie Banca Franței

Capitolul 1 Sistemul bancar francez 1.1 ISTORIC În perioada Evului Mediu şi la începutul timpurilor moderne, activităţile bancare din Franţa au cunoscut o întârziere şi mai dificilă de dezvoltare decât în ţările vecine. Metodele de banking, inventate în principiu în Italia, au fost adoptate şi de Franţa constând... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Practică Banc Post - Agenția Piața Voievozilor, Iași

CAP.I PREZENTAREA BANCPOST Bancpost a fost înfiinţată la 1 iulie 1991, cu un capital social de 226 milioane lei, în urma reorganizării sectorului comunicaţiilor. În scurt timp îşi formează o reţea teritorială impresionantă şi îşi câştigă un loc important pe piaţa bancară românească. In 1992 Bancpost avea 13.000 de... citește mai departe

54 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Islanda, faliment național

1. Introducere Era odată, nu cu foarte mult vreme în urmă, o insulă fericită unde locuitorii păreau să fi găsit cel mai sigur drum spre paradis. Acolo, în mica şi pitoreasca Islanda, capitalismul financiar fermecase aproape întreaga populaţie. Îmbogăţiţi fără să stie de ce şi cum, islandezii au trait aproape... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Practică CEC Bank

INTRODUCERE Creditarea este un concept fundamental frecvent folosit în prezent, atât în învătământul universitar, cât şi în practica economică din toata ţara noastrã, care are însă aspecte numeroase ce necesitã aprofundãri si eludări în deplina lor semnificaţie. Lucrarea de faţã “ Credite acordate persoanelor... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Extras Preview

România Imobiliară

Numărul total de locuinţe private, în România, este de aproximativ 8,1 milioane, din care aproximativ 67% din locuinţe trebuie reabilitate termic. Peste 40% din clădirile din mediul urban sunt multietajate şi necesită lucrări complexe de reabilitare; de asemenea, 15% din familiile din România trăiesc în condiţii... citește mai departe

28 pagini 6 puncte Extras Preview

Creditul și ipoteca

Creditul Trăsături caracteristice Creditul este operaţiunea prin care se iau în stăpânire imediată resurse, în schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, în mod normal însoţite de plata unei dobânzi ce remunerează pe împrumutator. Operaţiunea priveşte două părţi. O parte acordă creditul. Cealaltă parte îl... citește mai departe

21 pagini 5 puncte Extras Preview

Metode și Tehnici de Diminuare a Riscului Investițional

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Globalizarea economiei mondiale se caracterizează în primul rând printr-o stabilitate a relaţiilor şi legăturilor informaţionale, financiare, tehnologice între ţări. O însemnătate deosebită în cadrul apariţiei, dezvoltării şi menţinerii acestor relaţii internaţionale o... citește mai departe

80 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview