Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 81 din 141

Sistemul informațional bancar - Bancpost

1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR pe exemplul Bancpost INTRODUCERE Denumire legală: S.C. Bancpost S.A; Formă legală: Societate pe acţiuni; Sediul Central: Calea Vitan 6-6A, Tr. B şi C, Et. 1-7, Sector 3, 031296 Bucureşti; Registrul Comerţului: J40/9052/1991; Cod Unic de Înregistrare: RO 404416; Registrul... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Credite și Depozite BCR

1. Creditarea bancară. Persoane fizice şi agenţi economici 1.1. Creditarea persoanelor fizice Banca Comercială Română oferă clienţilor săi un complex de produse şi servicii cu scopul satisfacerii nevoilor venite din partea acestora. În alegerea unei din variantele de creditare oferite de BCR clienţii vor... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Produse Bancare de Creditare Oferite de o Bancă Comercială Populației

Creditul reprezinta o categorie economica, ce exprima relatii de repartitie a unei parti din PIB sau din venitul national, prin care se mobilizeaza si se distribuie disponibilitatile din economie si se creeaza noi mijloace de plata, in scopul satisfacerii unor nevoi de capital si ai realizarii unor obiective ale... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Extras Preview

Politici și Tehnici de Control Documentar

Procedeele folosite pentru realizarea în bune condiţii a obiectivelor specifice controlului financiar, alcătuiesc metoda controlului, ce constă în modul sistematic de efectuare a unei lucrări, altfel spus, modalitatea de a acţiona în vederea realizării verificărilor obiectivelor propuse. Ca un procedeu specific... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Monografie Banca Franței

Capitolul 1 Sistemul bancar francez 1.1 ISTORIC În perioada Evului Mediu şi la începutul timpurilor moderne, activităţile bancare din Franţa au cunoscut o întârziere şi mai dificilă de dezvoltare decât în ţările vecine. Metodele de banking, inventate în principiu în Italia, au fost adoptate şi de Franţa constând... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Practică Banc Post - Agenția Piața Voievozilor, Iași

CAP.I PREZENTAREA BANCPOST Bancpost a fost înfiinţată la 1 iulie 1991, cu un capital social de 226 milioane lei, în urma reorganizării sectorului comunicaţiilor. În scurt timp îşi formează o reţea teritorială impresionantă şi îşi câştigă un loc important pe piaţa bancară românească. In 1992 Bancpost avea 13.000 de... citește mai departe

54 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Islanda, faliment național

1. Introducere Era odată, nu cu foarte mult vreme în urmă, o insulă fericită unde locuitorii păreau să fi găsit cel mai sigur drum spre paradis. Acolo, în mica şi pitoreasca Islanda, capitalismul financiar fermecase aproape întreaga populaţie. Îmbogăţiţi fără să stie de ce şi cum, islandezii au trait aproape... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Practică CEC Bank

INTRODUCERE Creditarea este un concept fundamental frecvent folosit în prezent, atât în învătământul universitar, cât şi în practica economică din toata ţara noastrã, care are însă aspecte numeroase ce necesitã aprofundãri si eludări în deplina lor semnificaţie. Lucrarea de faţã “ Credite acordate persoanelor... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Extras Preview

România Imobiliară

Numărul total de locuinţe private, în România, este de aproximativ 8,1 milioane, din care aproximativ 67% din locuinţe trebuie reabilitate termic. Peste 40% din clădirile din mediul urban sunt multietajate şi necesită lucrări complexe de reabilitare; de asemenea, 15% din familiile din România trăiesc în condiţii... citește mai departe

28 pagini 6 puncte Extras Preview

Creditul și ipoteca

Creditul Trăsături caracteristice Creditul este operaţiunea prin care se iau în stăpânire imediată resurse, în schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, în mod normal însoţite de plata unei dobânzi ce remunerează pe împrumutator. Operaţiunea priveşte două părţi. O parte acordă creditul. Cealaltă parte îl... citește mai departe

21 pagini 5 puncte Extras Preview

Metode și Tehnici de Diminuare a Riscului Investițional

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Globalizarea economiei mondiale se caracterizează în primul rând printr-o stabilitate a relaţiilor şi legăturilor informaţionale, financiare, tehnologice între ţări. O însemnătate deosebită în cadrul apariţiei, dezvoltării şi menţinerii acestor relaţii internaţionale o... citește mai departe

80 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Riscul de Credit

Cap.I Definirea si delimitarea unor concepte Riscul nu trebuie perceput ca fiind un lucru rău. De fapt, riscul poate induce oportunităţi extraordinare pentru cei care ştiu cum să-l gestioneze. Răspunsul nu este evitarea completă a riscului ci evitarea riscurilor puţin înţelese. Existenţa riscurilor a determinat... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Extras Preview

Monografia - Sistemul Bancar în Portugalia

Capitolul 1 Sistemul bancar portughez Per-total, sistemul financiar al Portugaliei este solid, bine gestionat şi competitiv, cu riscuri şi vulnerabilităţi care se încadrează în limite stabilite şi este susţinut de către un puternic cadru politic. Chiar dacă este relativ mic şi concentrat, sistemul bancar portughez... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Instrumente moderne de plată BCR

Banca BCR utilizează o serie de instrumente de plată care facilitează desfăşurarea operaţiunilor din şi cu ajutorul conturilor la bănci. Aceste instrumente de plată s-au modernizat de-a lungul timpului, trecând treptat de la operaţiunile desfăşurate direct la ghişeele băncilor,prin utilizarea numerarului, la... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview

Banca Centrală și Funcția sa de Centru Valutar

1.Banca centrală 1.1. Banca- concept, istoric Banca se defineste a fi o institutie specializată ce desfăsoară o activitate complexă cu caracter special constând în efectuarea de operatiuni de încasări si plăti în numerar, depozitarea si fructificarea disponibilitătilor bănesti ale clientilor,efectuarea de... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Extras Preview

Corporația Financiară Internațională

Cap.1. Despre Corporaţia Finaciară Internaţională Cap.1.1 Istoricul C.F.I. C.F.I. este membră a Grupului Băncii Mondiale, compusă din Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (I.B.R.D.), Corporaţia Financiară Internaţională (I.F.C.), Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (I.D.A), Agenţia de... citește mai departe

18 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Riscul și politica de creditare

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente. Prin activitatea desfăşurată de bănci, de colectare de resurse financiare... citește mai departe

57 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Acordarea și Garantarea Creditelor pentru Exporturi și Importuri de Către

CAPITOLUL I – CREDITUL INTERNAŢIONAL 1.1. CREDITUL INTERNAŢIONAL – NOŢIUNI GENERALE Creditul internaţional reprezintă un mecanism important de mobilizare a resurselor financiare necesare schimburilor internaţionale, cooperării şi dezvoltării economice a ţărilor. Extinderea schimburilor economice internaţionale,... citește mai departe

30 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul de Taxe și Impozite Locale din România și Rolul Lor

CAPITOLUL I - CONŢINUTUL SISTEMULUI DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE DIN ROMÂNIA Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile şi/sau averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Definiţia clasică a impozitului spune că acesta este o... citește mai departe

32 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Bancar al Greciei

CAPITOLUL I - DESCRIEREA SISTEMULUI BANCAR DIN GRECIA 1.1. ISTORICUL SISTEMULUI BANCAR Primele evidenţe ale activităţilor de tip bancar datează încă din Antichitate. Templele erau văzute de către populaţie ca un loc sigur de plasare a bunurilor, iar contra unui mic profit preoţii luau în administrare atât bunuri... citește mai departe

28 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Piața Internațională de Capital

1. Bursa - elemente definitorii Bursele actuale sînt rezultatul unei evoluţii istorice îndelungate şi reflectă, cu particularităţi zonale sau naţionale, modelul general al pieţei libere; natura specifică a bursei este dată de o serie de caracteristici. Piaţă de mărfuri şi valori Bursele sînt locuri de concentrare... citește mai departe

95 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Practică BRD

1. Rezumat executiv Prin acest proiect am urmărit valorificarea cunoştintelor acumulate pană acum şi transpunerea lor din sfera abordării teoretice, abstracte, într-o dimensiune practică, concretă. În acest sens, am ales pentru efectuarea stagiului de practică o entitate economică a cărei activităţi economice le-am... citește mai departe

66 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Taxa pe Valoarea Adăugată

CAPITOLUL 1. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 1.1. Trăsături ale taxei pe valoarea adăugată Taxa pe valoarea adăugată (TVA) a fost introdusă în ţara noastră în decembrie 1992 cu aplicare de la 1 iulie 1993 înlocuind impozitul pe circulaţia mărfurilor care s-a comportat decenii de-a rândul ca un impozit universal asupra... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Preview

Organizarea, funcționarea și conducerea sistemului bancar

Structura sistemelor bancare Sistemele bancare din principalele ţări dezvoltate sunt eterogene, fiind incluse diverse tipuri de bănci, dar în contextul procesului de globalizare manifestă tendinţă de uniformizare. Din punctul de vedere al gradului de specializare şi a organizării activităţii bancare există doua... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Extras Preview

Sistemul Bancar din Canada

Capitolul 1. Descrierea sistemului bancar canadian 1. Prezentare istoric Sistemul bancar al unei ţări este definit prin reţeaua instituţiilor de credit rezidente în ţara respectivă şi a relaţiilor economice în care componentele acesteia fac parte. Reţeaua instituţiilor de credit este exprimată de tipurile de... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview