Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 88 din 141

Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare

Tema 1: Relaţiile Bancă-Client. Esenţa operaţiunilor bancare. 1. Operaţiuni şi servicii bancare: actualitate şi perspectivă Totalitatea operaţiunilor pe care le efectuează banca în folosul clienţilor pot fi clasificate în 3 categorii având la bază funcţiile principale ale băncii: • Serviciile de finanţare a... citește mai departe

175 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Depozite Bancare

Introducere Băncile comerciale din Republica Moldova au o ofertă largă de depozite pentru persoane fizice. Pentru a deschide un cont de depozit la băncile din R. Moldova veţi avea nevoie doar de actul de identitate şi o copie a lui, fără a fi nevoie să demonstraţi originea banilor. Depozitele pot fi deschise atît... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Cecul Bancar

1.Introducere Cecul a fost inventat de persani înaintea erei noastre. Este, prin urmare, unul din cele mai vechi instrumente fînanciare (cu excepţia monedei, evident). Denumirea “cec” (cheque, check) a apărut în Anglia medievală. Istoricii atribuie lui Thomas Greslam meritul de a fi introdus în 1557 primul cec... citește mai departe

41 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Dinamica indicelui soldului contului curent

INTRODUCERE Actualitatea temei. Într-o lume în care interdependentele economice sunt în continuă crestere, evolutiile în privinta raporturilor dintre încasările si plătile externe, respective intrările si iesirile de investitii străine, ce sunt reflectate în Balanta de Plăti Externe, joacă un rol important în... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Reflecții asupra managementului bancar

1. Analiza activităţii bancare este necesară pentru a determina posibilităţile de activitate a băncii în prezent şi viitor, corespunderea situaţiilor financiare a băncii, realităţilor economice şi a normelor impuse de către autorităţile de supraveghere. Analiza activităţii bancare se efectuează în urma... citește mai departe

58 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme de plăți

Definitie, elemente constitutive si structura sistemelor de plati In sens larg, un sistem de plati poate fi definit ca un set de intelegeri privind descarcarea obligatiilor asumate de agentii economici ori de cate ori acestia achizitioneaza resurse reale sau financiare. Obiectul acestor intelegeri este stabilirea... citește mai departe

36 pagini 8 puncte Extras Preview

E-money și E-banking - Concepte Moderne

Prin natura activităţii lor, structurile financiar-bancare în interrealaţiile cu cele economice şi sociale, se află în postura unor prestatori de servicii specifice, pentru care trebuie să folosească anumite tehnologii. Astfel, acţionând ca intermediari financiari, băncile comerciale trebuie să fie apte să... citește mai departe

26 pagini 7 puncte Extras Preview

Diagnosticul Financiar la SC Omega SRL

1. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1 Scopul şi rolul diagnosticului financiar Este necesar a începe cu o definiţie a diagnosticului financiar: un ansamblu de instrumente şi metode care permit aprecierea situaţiei financiare şi a performanţelor unei întreprinderi. Prin intermediul unei analize retrospective, diagnosticul... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Riscuri Bancare - Gestiunea Riscului de Lichiditate

CAPITOLUL I DEFINIREA SI DELIMITAREA ANUMITOR ASPECTE I.1 DEFINIREA RISCULUI IN ACTIVITATEA CONTEMPORANA Riscul este o noţiune relativ recentă ( în engleză apare în secolul XVII şi vine din spaniolă, anume din vocabularul navigaţiei: a parcurge un pericol sau a fi percutat de un recif), astfel că o diferenţă... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Rolul și influența creditului în economie

Introducere Unul din sectoarele care pot avea un rol hotărâtor în creşterea economică a unei ţări este sectorul bancar. O bancă poate fi definită ca o instituţie care mobilizează mijloace băneşti temporar disponibile, finanţează şi creditează persoanele fizice şi juridice, organizează şi efectuează decontările şi... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras

Fundamentarea deciziei utilizatorului în operațiunile de leasing

INTRODUCERE Dezbaterile privind finanţarea necesităţilor înregistrate la nivelul firmelor au reprezentat o permanentă preocupare a specialiştilor în domeniu dar mai ales a managerilor. Opinia majoritară este aceea că finanţarea investiţiilor trebuie să se realizeze din surse ce au caracter de permanenţă. Însă, o... citește mai departe

38 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Supravegherea și reglementarea bancară în Marea Britanie

CAP. 1: INCEPUTURILE SISTEMULUI BANCAR BRITANIC Începând cu iulie 1944 sistemul monetar internaţional de la Bretton-Woods (SUA) impune in relaţiile internaţionale o serie de principii in cadrul cărora băncile private interveneau puţin în afara câmpului tradiţional de finanţare a schimburilor comerciale... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Finanțarea rezidențială imobiliară din Austria

CAP 1:PIATA IMOBILIARA REZIDENTIALA DIN AUSTRIA Austria este o locaţie profitabilă şi pentru investitori internaţionali. Austria le oferă investitorilor străini un program vast de promovare incluzând: facilităţi pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pentru cercetare şi dezvoltare, pentru înfiinţări de firme sau... citește mai departe

17 pagini 5 puncte Extras Preview

Comunicare și Transparență în Politici Monetare

Introducere Proiectul de fată cu titlul “Comunicare si transparentă în politici monetare” are ca scop tratarea unor probleme importante atât pentru băncile centrale dar cât si pentru celelalte bănci, respectiv aplicarea unei bune comunicări si a transparentei politicilor monetare adoptate. Proiectul analizează din... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Retail banking - activitatea bancară de retail în Franța

Caracterizarea activitătii bancare din Franta Conform Legii bancare din 1984 sistemul bancar francez se împarte în 6 mari categorii , astfel: - bănci membre ale Asociatiei Franceze a Băncilor, ce functionează conform principiilor unor bănci clasice ( Societe General si BNP-Parisbas); - bănci mutuale si... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Portofoliul creditar al Băncii Moldindconbank

Banca Comercială "Moldindconbank" S.A. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din Moldova. Banca şi-a început activitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filială a Stroibank-ului din URSS, sarcinile de bază ale căreia erau finanţarea construcţiilor obiectelor industriale, întreprinderilor complexului... citește mai departe

52 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Stabilitatea şi siguranţa băncilor comerciale reprezintă o importanţă majoră pentru protejarea intereselor deponenţilor şi pentru asigurarea continuităţii intermedierii activităţii financiare şi a prestării serviciilor bancare sigure agenţilor din diverse ramuri ale... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiara SIF3 și SIF4

I. Introducere I.1. Informatii generale – SIF3 Înfiintată la 1 noiembrie 1996, Societatea de Investitii Financiare Transilvania este un fond închis de investitii autoadministrat si cu capital integral privat românesc. S.I.F. Transilvania este înmatriculată în Registrul Comertului sub nr. J08/3306/1992, având codul... citește mai departe

44 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Activitatea Bancară de Retail în Marea Britanie

Activitatea bancară de retail în Marea Britanie Sistemul bancar britanic a luat amploare odată cu dezvoltarea pieţei Londrei şi prin importanţa lirei sterline, dominând sistemul bancar mondial încă din prima jumatate a secolului al XIX-lea. Odată cu abolirea legii cerealelor(1846- Legea cerealelor „Corn Laws”),... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Crearea unui Produs de Economisire

Prezentarea produsului - Junior contul copiilor Având în vedere că România este o tară care face parte din Uniunea Europeană, am creat un produs de economisire adresat copiilor, venind în sprijinul acestora prin ferirea de griji ce le-ar putea avea în viitor. Astfel, am creat produsul Junior contul copiilor, ce... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Analiza Serviciului Bancar Private Banking

Scurt istoric Serviciul de private banking a apărut pe piată la sfârsitul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea, în Anglia si Elvetia . Se consideră însă că primele servicii de private banking au apărut acum 500 de ani în Italia când au apărut primele bănci care si-au orientat activitatea către... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Produse și servicii bancare oferite persoanelor fizice de către Banca Transilvania SA

INTRODUCERE Apariţia băncilor moderne este strâns legată de dezvoltarea comerţului cu cetăţile îndepărtate şi acumularea capitalului monetar în special pe această bază, expresie a dezvoltării producţiei manufacturiere şi a expansiunii generale a economiei. Legate de nevoile comerţului şi desfăşurând principalele... citește mai departe

83 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu Comparativ Servicii și Produse Bancare

I.CEC BANK Istoric Originile CEC Bank se regasesc in eforturile elitelor politice si economice din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de a pune ordine in finantele publice ale tanarului stat roman, rezultat in urma Unirii din 1859. CEC Bank este continuatoarea activitatilor initiate de prima institutie de... citește mai departe

25 pagini 6 puncte Extras Preview

Rating Financiar Bancar

CURS 1 Ratingul financiar: funcţii, caracteristici, credibilitatea informaţiilor furnizate şi scalele de notare a principalelor agenţii de rating 1.1. FUNCŢII, CARACTERISTICI ALE RATINGULUI FINANCIAR Ratingul este un cuvânt a cărui traducere literală semnifică „evaluare", desemnând în acelaşi timp un proces... citește mai departe

254 pagini Gratis Extras Preview

Piața Creditului pe Termen Scurt

I. PIAŢA CREDITULUI PE TERMEN SCURT ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SCHIMBURILE COMERCIALE INTERNAŢIONALE 1.1. Piaţa creditului pe termen scurt – abordarea conceptuală 1.1.1. Conceptul de credit Creditul sau relaţia de credit reprezintă o categorie importantă a relaţiilor economice de piaţă. Operaţiunile economice din care... citește mai departe

87 pagini Gratis Cuprins Extras Preview