Toate documentele din domeniul Agronomie - pagina 91 din 114

Mașina pentru împrăștiat gunoi de grajd MIG-5

TEHNOLOGIA DE EXPOATARE A AGREGATULUI TRACTOR U650M + MIG 5 1. Destinaţia agregatelor şi parametrii constructivi ai agregatelor Agregatul Tractor U650M + Maşina de împrăştiat gunoi (MIG 5) este destinat pentru administrarea gunoiului de grajd prin împrăştiere pe suprafaţa solului, pentru culturile de câmp pe teren... citește mai departe

23 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Mașina de administrat amendamente MA-3,5

1. Destinaţia şi parametrii constructivi ai MA-3,5. Maşina MA-3,5 este destinată pentru transportul şi împrăştierea pe suprafaţa solului a îngrăşămintelor minerale şi a amendamentelor. De asemenea ea mai poate fi utilizată pentru transportul şi împrăştierea îngrăşămintelor organice sub formă de mraniţă, precum şi... citește mai departe

24 pagini 9 puncte Extras Preview

Compostul

Metoda cea mai buna de valorificare a reziduurilor organice de tot felul o reprezinta compostarea. Ce este compostul? Biroul de standardizare din Quebec defineste compostul astfel: un produs matur solid rezultat din compostare, care este un proces condus de bio-oxidare a substratului organic heterogen solid... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor

Condiţii generale Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - serviciul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor central care are responsabilitatea elaborării şi implementării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, a definirii... citește mai departe

55 pagini Gratis Extras Preview

Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura

1. INTRODUCERE Pământul este o condiţie materială a existenţei oricărei producţii, nu numai în agricultură ci şi în industrie, transporturi, construcţii, aşezări omeneşti şi altele. Dacă în industrie şi în alte domenii de activitate pământul funcţionează ca fundament, indiferent de însuşirile solului, în... citește mai departe

63 pagini 12 puncte Extras Preview

Intinerarii Tehnologice la Mizacom SRL

Introducere Având în vedere marea diversitate a exploataţiilor agricole, cunoaşterea lor constituie un aspect important pentru stabilirea unei strategii de dezvoltare adecvată. Agricultorul îşi alege sistemul de producţie, în funcţie de condiţiile socio-economice în care el îşi desfăşoară activitatea pentru... citește mai departe

63 pagini 8 puncte Extras Preview

Nitriții

1. CONSIDERAŢII GENERALE Nitratul (NO3) este un anion anorganic rezultat din oxidarea azotului. Este nutrientul esenţial al sintezei proteinelor şi aminoacizilor pentru plante şi joacă un rol important în ciclul azotului în sol şi apă. În prezenţa oxigenului din apă amoniacul este transformat de către bacterii (... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Extras Preview

Sisteme integrate de aditivare și procesare alimentară

1 GENERALITATI Acest termen nu este descriptiv pentru alimente in sine, ci se refera la un tip de servire care asigura, la cateva secunde de la comanda, livrarea de alimente proaspat preparate, care nu necesita tacamuri pentru a fi consumate. Acest tip de servire depinde in principal de programarea bazata pe... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Importanța și răspândirea florii-soarelui în lume și în România

Importanţa Floare–soarelui este una din cele mai importante plante uleioase cultivate pe glob (13% din producţia mondială de ulei) şi cea mai importantă plantă uleioasă pentru România. Uleiul extras din achenele de floarea-soarelui este semisicativ şi se caracterizează prin culoare, gust, şi miros plăcute,... citește mai departe

74 pagini 11 puncte Extras Preview

Coloizii Solului

În greceşte coloid înseamnă”precum-lipiciul” Materia organică sau anorganică cu particule de dimensiuni foarte mici şi o suprafaţă corespondentă foarte mare pe unitatea de masă Dimensiune mai mică de 0.001 mm 1.Argile silicate cristaline (filosilicati) 2.Argile silicate non-cristaline (alofan si imogolita)... citește mai departe

24 pagini 5 puncte Extras

Proiect la siguranță alimentară și nutriție umană - tehnologia produselor de panificație - biscuti

I. SIGURANTA CONSUMATORULUI DE ALIMENTE * Devenita o problema globala a omenirii, interconectata cu celelalte probleme globale ( de mediu, energetic ), problema agroalimentara intra nu numai in preocuparea organizatiilor internationale, a guvernelor si a specialistilor in domeniu, ea a devenit o preocupare de masa,... citește mai departe

45 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Agenți cu acțiune de sechestrare, stabilizare, tamponare, întărire și sinergetică - citrații prezentare mod de acționare, mecanisme, aplicații, obținere, determinări, aspecte biochimice și toxicologice

alimentari sunt substanţe care se adaugă în alimente, cu scopul de a le îmbunătăţi gustul sau aspectul. Unii sunt folosiţi din vechime, de exemplu conservarea castraveţilor în oţet, sărarea şuncii sau folosirea oxidului de sulf în vinuri. Odată cu dezvoltarea industrializării producţiei de alimente în a doua... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Extras Preview

Tehnologii - instalații, utilaje, parametrii de operare, de conservare, concentrare prin absorbție

Tema abordata in proiect In acest proiect vom aborda particularitatile, parametrii de operare (de conservare) prin intermediul membranelor semipermeabile. Absorbtia prin membrane de filtrare 1. Introducere Filtrarea prin membrană. Filtrarea este procedeul de separare a particulelor solide prezente într-un... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Extras Preview

Tehnologii -instalații, utilaje, parametrii de operare, de conservare cu ajutorul câmpului magnetic a produselor agroalimentare fluide

1.Informaţii generale despre campul magnetic In jurul unui conductor strabatut de curent exista un camp magnetic, ce exercita o forta asupra unui purtator de sarcina in miscare. La fel cum definim vectorul intensitatea campului electric E, ca fiind forta ce actioneaza asupra unitatii sarcinii de proba aflata in... citește mai departe

40 pagini 8 puncte Extras Preview

Tehnologii -Instalatii, Utilaje, Parametrii de Operare- de Conservare, Dezinfectare a Condimentelor, Sistemelor Condimentare

1. INTRODUCERE 1.1. Condimentele Termenul de condimente sau mirodenii a fost aplicat mai întâi şi ingredientelor cu gust pătrunzător şi iute sau aromatic (de exemplu: ghimbirul), şi aromelor sau parfumurilor (de exemplu: mirtul) şi chiar şi ingredientelor folosite la îmbalsamări. Astăzi există tendinţa de a... citește mai departe

40 pagini 10 puncte Extras Preview

Hrană sigură pentru animale - alimente sigure pentru om - sănătate - pui de carne

INTRODUCERE Dinamica constant ascendentă a populaţiei globului, extinderea obiectivelor industriale şi dezvoltarea centrelor urbane au determinat creşterea cerinţelor de energie, de materii prime şi de hrană, procese care sunt limitate de resursele naturale ale planetei. În aceste condiţii o preocupare a lumii... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Întrebări și răspunsuri la TOVPV

1. În structura bobului de grâu, cea mai importantă componentă sub aspectul utilizării în alimentaţie este: a. Stratul cu aleuronă. b. Coleoptilul. c. Endospermul. d. Pericarpul. e. Coleoriza. 2. Provenienţa unei faini (specia de cereale din care provine făina) poate fi stabilită pe baza următoarelor... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Preview

Biotehnologia obținerii dextranului prin cultura speciei leuconostoc mezenteroides

INTRODUCERE Datorită proprietăţilor sale fizico-chimice (greutate moleculară medie, distribuţie a greutăţii moleculare şi structura moleculară), dextranul exercită trei efecte biologice de importanţă majoră si anume: 1. ameliorarea circulaţiei sanguine; 2. expansionarea volumului plasmatic (efect hipervolemic); 3.... citește mai departe

55 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Ameliorarea și Protecția Solului

Răspuns testul nr. II 1. Arătaţi deosebirile între lucrările hidroameliorative şi agropedoameliorative. Execuţia lucrărilor agropedoameliorative are la bază studierea atnetă a solului astfel încât fiecare lucrare să fie realizată în raport cu morfologia şi caracteristicile profilului de sol. Lucrări... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Economia Mediului

Răspuns testul nr. I 1. Care este obiectul de studiu al disciplinei Economia mediului? Economia mediului este o ramură a ştiinţelor economice, al cărui obiect îl constituie gestionarea naturii din punct de vedere al îmbinării armonioase a intereselor imediate, pe termen scurt, cu cele de perspectivă pe termen lung... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Agrotehnică și Herbologie

1. Care este importanţa practică a cunoaşterii temperaturii minime de germinare a plantelor de cultură? Temperatura minimă de germinaţie are un rol important în stabilire a datei semănatului. Durata de germinaţie a seminţelor este determinată de temperatura la care s-a semănat. Momentul optim de semănat pentru... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Noutăți în contabilitatea românească - armonizarea cu standardele internaționale de contabilitate

ASPECTE PRIVIND PROCESUL DE ARMONIZARE CONTABILĂ DIN ROMÂNIA Armonizarea contabilă internatională este procesul prin care regulile sau normele nationale, diferite de la o tară la alta, uneori divergente, sunt perfectionate pentru a fi făcute comparabile. Până acum un sfert de secol, contabilii nu numai că vorbeau... citește mai departe

20 pagini 9 puncte Extras Preview

Evoluția Principalelor Resurse ale Producției Agricole din România după Anul 1989

Fondul funciar Terenul agricol, indiferent de natura relaţiilor juridice în care se încadrează, reprezintă înainte de toate principalul mijloc de producţie din agricultură. Dacă în afara altor mijloace de producţie utilizate în sfera producţiei agricole producţia de bunuri agricole ar putea avea loc, mai greu, dar... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Sinteza legilor privind proprietățile funciare de după 1989 - prezentare generală, impact social și consecințe

Putem defini dreptul funciar ca un ansamblu de norme juridice care reglementează relaţiile sociale privitoare la terenurile ce constituie fondul funciar al României , indiferent de deţinători şi de forma de proprietate asupra acestora Relaţiile sociale cu privire la terenuri care fac obiectul de reglementare al... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Extras Preview

Producerea Cartofului în Vitro

INTRODUCERE Agricultura reprezintă o preocupare umană foarte veche, istoria sa derulându-se în paralel cu cea a civilizaţiei. Ideea unei agriculturi durabile (sustenabile) constă în ridicarea productivităţii acesteia, cu obţinerea unor profituri sigure şi constante cu minim de efecte negative asupra mediului şi... citește mai departe

49 pagini 8 puncte Extras Preview