Toate documentele din domeniul Asigurări - pagina 31 din 49

Abordarea economico-financiară a Conceptului de Asigurare

Tema: Abordarea economico-financiară a conceptului de asigurare 1. Conţinutul economic al asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă Asigurarea - transferul riscurilor către o organizaţie specializată, în schimbul plăţii primei de asigurare. Asigurări - trăsături distincte -existenţa unor riscuri... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Alternative de Finanțare prin Împrumuturi a Cheltuielilor Publice de Interes Local

1. Noţiuni specifice execuţiei părţii de cheltuieli din bugetele locale Executia părţii de cheltuieli a bugetelor publice se deruleaza pe baza unor principii, reguli, metode, tehnici, procedee si operaţiuni care au susţinere in legislaţia finanţelor publice şi alte acte normative adoptate de legislativ ori emise de... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Protecția socială a persoanelor cu dizabilități

Protectia sociala-componenta a politicii sociale Conceptul de politica sociala a statului Politica socială a statului reprezintă un ansamblu de scopuri şi instrumente de analiză prin care puterea publică realizează afectarea normativă a resurselor publice şi a distribuirii veniturilor în perspectiva umanistă a... citește mai departe

28 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare

INTRODUCERE Obiectivul principal al prezentului eseu constă în studierea şi desprinderea aspectelor legate de locul şi rolul pe care asigurările de riscuri financiare îl ocupă atât pe piaţa românească, cât şi pe plan internaţional. În lumea financiară de astăzi, în care competiţia este în continuă creştere, pentru... citește mai departe

44 pagini 8 puncte Extras Preview

Cum să Indemnizăm Victimele Terorismului

Introducere Creată în 1937, Federaţia Franceză a Societăţilor de asigurare (FFSA) grupează, în 2007, 281 de membri, reprezentând 90% din piaţa franceză a asigurărilor şi aproximativ 100% din activitatea internaţională a întreprinderilor acestei pieţe. Această asociaţie reuneşte societăţi anonime, societăţi de... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Evoluția Pieței Asigurărilor în România

I.1.Precizări privind managementul companiilor de asigurări In conformitate cu prevederile art. 13 din Norma privind autorizarea asiguratorilor, pusa in aplicare prin Ordinul nr. 6/2007 al Presedintelui CSA, persoanele semnificative si conducerea executiva a unei companii de asigurari/ reasigurari trebuie sa aiba... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Raport asigurări

Întroducere 1. Organizarea practicii de licenţă. Practica de producţie, pentru anul universitar 2007-2008, s-a efectuat în baza contractului încheiat între Academia de Studii economice şi Reprezentanţa a Companiei Internaţionale de Asigurări ,,Garantie” S.A. str. Puskin,47/1.Termenul de desfăşurare a practicii de... citește mai departe

31 pagini 7 puncte Extras Preview

Considerații generale privind asigurările

1. Conceptul de asigurare De-a lungul timpului, agenţii economici au căutat să descopere şi să aplice diverse mijloace de protecţie împotriva riscurilor generatoare de pagube potenţiale la care erau expuse activitatea lor de producţie şi comercializare, precum şi persoanele care exercitau asemenea activităţi,... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Politica de Profit și de Dividend a Societăților de Asigurare

CAPITOLUL I PIAŢA INTERNAŢIONALĂ A ASIGURĂRILOR ŞI REASIGURĂRILOR I.1. TRĂSĂTURILE GENERALE ALE PIEŢELOR DE ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI Creşterea economică deosebită a ţărilor industrializate în ultimele decenii, progresul tehnic şi dezvoltarea socio-umană sub toate aspectele au dus la apariţia şi dezvoltarea... citește mai departe

38 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurări II

În funcţie de riscul asigurat, asigurările de persoane se împart în două mari categorii: 1. Asigurări de viaţă care acoperă riscul de supravieţuire şi riscul de deces (asigurări de supravieţuire, asigurări de deces, asigurări mixte de viaţă); 2. Asigurări de persoane, altele decât cele de viaţă, care acoperă... citește mai departe

97 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări

1.1. Necesitatea activităţii de asigurare în ţara noastră Nevoia de protecţie a oamenilor a existat întotdeauna, întrucât în decursul vieţii, se acumulează o serie de bunuri, de valori, care pot dispărea dintr-o clipă în urma unui furt, a unui incendiu sau a unui cutremur. Pe de altă parte, integritatea fizică,... citește mai departe

127 pagini Gratis Extras Preview

Asigurarea Aeronavelor

Capitolu1. Asigurarea aeronavelor- caracterizare generală În aviaţie la fiecare contract de asigurare, se examinează calităţile pilotului, tipul aparatului de zbor, dotarea electronică de la bord, aspectele geografice ale zborurilor, precum şi scopul folosirii aparatului de zbor. Aparatele de zbor şi riscurile... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Indemnizații și ajutoarele de asigurări sociale

Indemnizaţiile şi ajutoarele de asigurări sociale Indemnizaţiile şi ajutoarele constituie o altă formă de ocrotire a cetăţenilor. Prin asigurările sociale de stat se acordă următoarele indemnizaţii şi ajutoare: indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii; indemnizaţii în caz de... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Locul și rolul asigurărilor în plan economico-financiar și social

INTRODUCERE Putem spune, într-un fel, că asigurarea a apărut odată cu apariţia societăţii umane. Avem cunoştinţă de două tipuri de economii care au caracterizat societatea de-a lungul timpului: economiile de schimb (realizate cu elemente corespunzătoare: pieţe de schimb, bani, instrumente financiare diverse) şi... citește mai departe

49 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurările în România în perioada tranziției la economia de piață

„Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul ”asigurare” pe uşa fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om pentru că sunt convins că pentru sacrificii neconceput de mici, familii întregi pot fi protejate împotriva catastrofelor care le-ar putea distruge pentru totdeauna. Abia atunci aş putea fi mulţumit, căci... citește mai departe

34 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurarea ca Intermediar Financiar

Asigurarea constituie un mijloc de a repartiza,asupra unui mare numar de persoane fizice si juridice,paguba provocata de un fenomen(eveniment) sau de un complex de fenomene(evenimente) unui numar redus dintre acestea.Paguba provocata de aceste evenimente devine suportabila,cu ajutorul asigurarilor,de catre cei care... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Asigurarea Bunurilor pe Timpul Transportului Terestru

Capitolul 1 Caracterizarea generală a asigurărilor 1.1 Necesitatea constituirii unor fonduri de protecţie împotriva riscurilor Împotriva riscurilor, a pericolelor care-i afecteazã existenţa ori îi prejudiciazã bunurile, aşa cum sunt calamitãţile naturale sau accidentele, omul cautã în permanenţã sã se protejeze.... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Modelul liberal de securitate socială - principii, practici, rezultate

Capitolul I Prezentare generalã 1.1Delimitãri conceptuale Securitatea socialã este definitã ca orice mãsurã stabilitã prin lege ce are menirea de a menţine venitul individual/ familiei sau de a furniza un venit în cazul în care toate sursele de venit au dispãrut sau când în mod excepţional intervin cheltuieli... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor societăților de asigurări

CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR SOCIETATILOR DE ASIGURARI 1.Aspecte teoretice privind veniturile si cheltuielile societăţilor de asigurări 1.1. Structura şi importanţa veniturilor şi cheltuielilor societăţilor de asigurări Producerea riscurilor asigurate obligă societăţile de asigurări la efectuarea... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurări și Reasigurări

Tema 1. Esenţa economică, rolul şi funcţiile asigurării în economia de piaţă 1. Obiectul de studiu, metodele, structura şi scopul cursului. 2. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţă, integritatea corporală a omului şi bunurile lui. 3. Forme de protecţie a oamenilor şi... citește mai departe

161 pagini Gratis Extras Preview

Asigurarea De Răspundere Civilă Auto

1. CONCEPTUL DE ASIGURARE RCA Asigurările de răspundere civilă reprezintă o componentă de mare importanţă şi actualitate a activităţii de asigurare. Prin asigurările de răspundere civilă se acoperă prejudiciul produs de asigurat - persoana fizică sau persoana juridică - unor terţe persoane. În toate cazurile este... citește mai departe

44 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Piața asigurărilor în Uniunea Europeană

COORDONATE ALE REGLEMENTĂRILOR PRIVIND PIAŢA UNICĂ A ASIGURĂRILOR Piaţa asigurărilor reprezintă cadrul unde au loc operaţiile de asigurare, realizate pe baze contractuale. Aici se întălnesc cererea de asigurare care vine din partea persoanelor fizice şi juridice asigurabile, care deoresc să încheie diverse tipuri... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurări Comerciale

CAPITOLUL I 1. Ce este riscul şi cum pot agenţii economici să se protejeze împotriva acestuia? Riscul reprezintă posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de a suporta o pagubă. Riscul poate fi astfel un pericol posibil. Agenţii economici se pot proteja împotriva riscului... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Asigurările Sociale de Sănătate

Tipuri de asigurări sociale de sănătate Asigurările sociale de sănătate, reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei care asigura acordarea unui pachet de servicii de baza pentru asigurati si sunt obligatorii. Art. 34 din Constituţia României consacră dreptul la ocrotirea sănătăţii prevăzând:... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurări și transporturi

. Conceptul de asigurare-functiile asigurarii Asigurarea reprezinta un sistem de relatii economice care implica aportul unui numar mare de persoane fizice si juridice in constituirea unui fond banesc, in conditiile in care sunt amenintate de aceleasi pericole in existenta si activitatile lor, pericole probabile,... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview