Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 18 din 141

Activitățile bancare și rolul lor în economie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA SISTEMULUI ŞI APARATULUI BANCAR ÎN PERIOADA ACTUALĂ I.1. Organizarea şi conducerea sistemului şi aparatului bancar în ţara noastră Structura şi funcţionarea sistemului bancar în perioada economiei planificate prezintă anumite particularităţi.... citește mai departe

109 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Influența operațiunilor de pasiv asupra profitabilității bancare

Capitolul I Managementul operațiunilor bancare 1.1 Rolul băncilor comerciale în cadrul sistemelor bancare Băncile comerciale sau băncile de depozit realizează majoritatea operațiunilor bancare utilizând o gamă diversificată de produse și servicii bancare, respectiv atragerea de depozite, gestiunea mijloacelor de... citește mai departe

181 pagini 9 puncte Extras Preview

Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014

Introducere Economia de piaţă presupune, în mod necesar, existenţa unui sistem bancar capabil să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente. Creditul este considerat un instrument activ în stimularea... citește mai departe

66 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu comparativ al eficienței procesului de adecvare a capitalului - prevederile acordului Basel I, Basel II, Basel III

1. Introducere Importanţa cunoaşterii formelor riscului, precum şi a modalităţilor de evitare a lui, este evidenţiată de catalogarea perioadei actuale din managementul bancar drept „era managementului de risc”. În domeniul bancar, importanţa gestiunii a riscurilor a sporit considerabil la începutul anilor ’80 din... citește mai departe

41 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Gestiunea financiară a întreprinderii

Plan de afaceri – produse de panificatie Capitolul I - Definirea obiectivului, a coordonatelor juridice şi comerciale ale afacerii 1. Domeniul de activitate al afacerii propuse S.C. MALVINA S.R.L., cu un capital subscris de 10.000.000 lei a fost înfiinţată în 5 aprilie 1999 şi este înmatriculată în Registrul... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Extras Preview

Activitatea de Creditare a Persoanelor Fizice - Raiffeisen Bank

CAPITOLUL I Importanţa activităţii de creditare şi prezentarea produselor oferite de Raiffeisen Bank pentru persoanele fizice 1.1 Activitatea de creditare bancară Activitatea de creditare bancară reprezintă „operaţiunea activă a băncilor comerciale de realizare a echilibrului la nivel macroeconomic” .... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii Moderne de Marketing Bancar

CAP. 1. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND ACTIVITATEA DE MARKETING BANCAR 1.1 Conceptul de marketing bancar Introducerea marketingului în sectorul bancar a fost lentă şi sinonimă până în anii 70 cu publicitatea şi relaţiile publice. Chiar şi după această dată, rolul marketingului era privit mai mult din punct de vedere... citește mai departe

63 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Banca Transilvania

Şi-a început activitatea în 1994, în Cluj, fiind o Banca locala, un brand al orasului. La început şi-a îndreptat atenţia spre sectorul IMM-urilor dar, datorită cererii pieţei ea, şi-a diversificat domeniul de activitate, devenind, în 1997 prima bancă cotată la Bursa de Valori Bucureşti. Este singura bancă cu capital... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Analiza Stadiului de Dezvoltare a Gestiunii Riscurilor Financiare în România

INTRODUCERE În opinia unor autori , riscul financiar este un risc adiţional riscului de afaceri pe care şi-l asumă proprietarii întreprinderii atunci când fac apel la finanţarea externă. Riscurile financiare sunt asociate cu apariţia unor evenimente financiare nefavorabile, precum: evoluţii nefavorabile ale... citește mai departe

43 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Obiectivele și operațiunile băncii reglementelor internaționale BRI

Capitolul 1. Organizarea Băncii Reglementelor Internaționale ( BRI ) 1.1 Scurtă prezentare a Băncii Reglementelor Internaționale Banca Reglementelor Internaționale reprezintă principalul centru de cooperare internatională între băncile centrale, fiind de asemenea cea mai veche instituției financiară... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Produse și Servicii Bancare

I. Istorie Societatea Națională de Credit Industrial, strămoșul BRD-Groupe Société Générale, a fost creată în 1923 ca instituție publică, statul deținând 20% din capitalul social, Banca Națională a României 30%, restul fiind deținut de particulari, printre care și un grup de foști directori ai Marmorosch, Blank &... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Stabilitatea bancară din Republica Moldova

In conformitate cu datele din 30.04.2014, în Republica Moldova funcţionează 14 bănci licenţiate, inclusiv sucursaleale băncilor şi ale grupurilor financiare străine. Numărul total de subdiviziuni ale băncilor constituie 1297, dintre care 348 filiale, 949 agenţii, puncte de schimb valutar și reprezentanțe nu avem.... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Lichiditatea Agroindbank

Introducere Activitatea principală a unei bănci constă în atragerea de disponibilităţi de pe piaţă, care împreună cu capitalul propriu, să fie plasate în afaceri profitabile. Aceasta presupune ca băncile vor fi în măsură să asigure preţul resurselor atrase de pe piaţă, cheltuielile de funcţionare proprii şi să... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

Considerații privind activitatea de retail banking pe exemplu BRD-GSG

INTRODUCERE Această lucrare are ca scop tratarea unei teme extrem de importantă pentru activitatea bancară din contextul economic contemporan și anume retail banking-ul, devenit o afacere profitabilă atât pentru persoanele fizice, care îşi îmbunătăţesc prin această modalitate nivelul de trai, cât și pentru băncile... citește mai departe

41 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cecul - Instrument de Credit

Noţiunea de cec – instrument de plată Cecul este un instrument de plată şi de credit utilizat de titularii de conturi bancare cu disponibil corespunzător în aceste conturi. Cecul se aseamană cu cambia, dar are un regim juridic distinct, chiar dacă unele dipoziţii sunt asemănătoare. Ceea ce caracterizează cecul... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Strategia Băncilor Spaniole în America Latină

Crearea Uniunii Economice și Monetare în Europa, semnarea acordului NAFTA (North American Free Trade Area) sau a tratatului MERCOSUR (Mercado Comun del Sur) în America Latina demonstrează faptul că din ce în ce mai multe țări, indiferent de nivelul de dezvoltare economică, își deschid piețele în vederea colaborării... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Implicații ale Instrumentelor Derivate de Credit Asupra Activității Financiar - Bancare

Capitolul 1 Abordări teoretice privind derivatele de credit Potrivit concepţiei economice tradiţionale, rolul sistemului bancar, respectiv al pieţei financiare şi de capital, este alimentarea economiei reale cu capital. În lumea globalizării se lărgesc posibilităţile pieţei financiare şi de capital. În ultimele... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Banca Românească

Scurt istoric Banca Românească a fost înfiinţată în anul 1993 ca bancă comercială universală, în totalitate cu capital privat, lărgindu-şi treptat gama de produse şi servicii, astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor partenerilor săi de afaceri. Începând cu septembrie 1996, banca a devenit primul agent... citește mai departe

54 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Managementul riscului bancar în cadrul Băncii Transilvania

În prezent, mediul economic, financiat şi bancar sunt dominate în principal de incertitudine, risc şi de o concurenţă semnificativă. Instituţiile bancare sunt privite ca fiind entităţile care se ocupă de gestiunea riscului. Riscul reprezintă un factor de bază al activităţii întreprinderilor, pentru că acestea nu îşi... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Extras Preview

Transformări în Reglementarea Pieței de Capital din România în Contextul Integrării Europene

Capitolul 1. Cadrul legislativ cu privire la piaţa de capital din România 1.1. Necesitatea modificării şi adoptării unui cadru legislativ privind piaţa de capital Procesul de integrare a României în Uniunea Europeană a fost posibil şi prin integrarea pieţei de capital din ţara noastră la piaţa de capital... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Gestiunea Bancară

1. Introducere Piata financiara este extrem de volatila datorita influentei unui numar mare de factori obiectivi si subiectivi. Din aceasta cauza, in lupta lor pentru maximizarea profitului, institutiile de credit se confrunta in permanenta cu tot felul de riscuri. In general riscul (industrial, commercial,... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Infrastructura adiacentă supravegherii bancare

persoană juridică de drept privat constituită sub formă de societate cu răspundere limitată sau de societate pe acţiuni, înregistrată conform legislaţiei, care prestează, în conformitate cu prezenta lege, servicii de formare, prelucrare şi păstrare a istoriilor de credit, precum şi de prezentare a rapoartelor de... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras

Supravegherea procesului de spălare a banilor

Spalarea banilor: atribuirea drepturilor legale de proprietate,utilizare sau dispunere de bani sau alte bunuri provenite din comiterea infracțiunilor, adica trecerea lor dintr-o economie subterana ,neformala , in una legala care pentru a putea folosi aceste fonduri în mod deschis și public. Spălarea banilor... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras

Riscul Creditării Bancare

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente. Prin activitatea desfăşurată de bănci, de colectare de resurse financiare... citește mai departe

56 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Politică fiscală a Austriei

1.1 Impozitul pe profit Austria are un sistem clasic de impozitare a profiturilor companiilor, implementat incepand cu anul 1988. Subiectii acestui tip de impozit sunt: companiile pe actiuni, companiile cu raspundere limitata, fundatiile private, entitatile publice care desfasoara activitati comerciale,... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Preview