Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 16 din 141

Dobânda bancară - dublă calitate - venit și cheltuială

Capitolul I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND DOBÂNDA 1.1. Concepte generale privind dobânda Dobânda are un rol important în orientarea și dirijarea tendințelor economice și în aprecierea performanțelor financiare ale sistemului bancar. Dobânda își găsește utilitatea în influențarea inflației și a deflației, mobilizează... citește mai departe

50 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul fiscal din România - caracterizare generală și posibilități de perfecționare

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată “Sistemul fiscal din România. caracterizare generală şi posibilităţi de perfecţionare” este structurată pe două capitole şi prezintă sistemul fiscal, principiile acestuia, caracteristicile, componentele precum şi cele mai importante reforme care au avut loc în ţara noastră.... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza comparativă a activității băncilor centrale din SUA, Japonia și zona euro

1. Introducеrе Banca Cеntrală Еuropеană rеprеzintă cеa mai înaltă autoritatе monеtară din zona еuro. La fеl ca Rеzеrva Fеdеrală în Statеlе Unitе alе Amеricii, la fеl ca Banca Japoniеi sau Bundеsbank în Gеrmania, Banca Cеntrală Еuropеană еstе еmitеntul şi paznicul constituţional al еuro. Activitatеa еi cеntrală... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Monografia unei bănci cu caracter internațional - UniCredit Group

Capitolul 1. Istoric şi politica băncii UniCredit este o bancă comercială europeană de conducere, cu o reţea internaţională care acoperă 50 de pieţe, cu mai mult de 9 000 de sucursale şi peste 148 000 de angajaţi. Grupul operează în 20 de ţări: Austria, Azerbaijan, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia,... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Monografia sistemului bancar German

Capitolul 1.Sistemul bancar al Germaniei 1.1 Istoric Sistemul bancar german a trăit o periodă de intense mutații cauzate de reunificarea Germaniei, băncile est-germane necesitând eforturi importante pentru modernizarea și formarea personalului. Concurența pe piața bancarăs-a menținut în limite înguste, până în... citește mai departe

39 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Creditarea pe termen mediu și lung

În cazul exporturilor de mare valoare, a exporturilor complexe, ca si a unor forme de cooperare industrială, se apelează la tehnicile de creditare pe termen mediu si lung. Aceste tehnici de creditare permit mobilizarea de pe pieţele financiare internaţionale prin intermediul unor mecanisme specifice a unui volum... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Ratingul de credit al clienților corporate - studiu comparativ

1. Evaluarea riscului global de credit Băncile comerciale se confruntă cu o serie de riscuri legate de operațiunile lor curente, iar expunerea acestora la risc poate fi o expunere inerentă activității obișnuite sau o expunere suplimentară, generată de dorința de a obține profit mai mare decât cel normal. În cazul... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Economisirea prin intermediul unității de fond și a fondurilor de investiții BCR

Scurt istoric al unităţilor de fond În secolul XVII-lea, un comerciant din Olanda oferea partenerilor săi de afaceri un fond de investiţii al cărui motto era „Endragt maakt magt”, adica „unitatea înseamnă putere”. Ideea lui Abraham van Ketwich era simplă şi foarte asemănătoare cu ceea ce înseamnă în prezent... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modele de Control Intern COSO și COCO

Introducere Într-un fel sau altul, toată lumea efectuează control în activităţile cotidiene şi în toate domeniile de activitate de aceea controlul este o preocupare general Din aceste considerente, toţi oameni care fac afaceri, dar mai ales managerii, profesionişti în domeniu au în permanenţă în fata întrebarea... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impactul Crizei Financiare Asupra Sistemului Bancar

Rezumat: Instituţiile bancare deţin un rol important în sectorul financiar şi în buna funcţionare a economiei. Din acest motiv crearea unui sistem bancar funcţional, capabil să ofere o gamă largă de produse şi servicii a devenit o preocupare permanentă. Dupa criza din anul 2008, structura sistemelor bancare, atât... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Comparație electronic banking și internet banking

Capitolul 1 Aspecte generale ale utilizării Internet banking-ul pe piața românească Internet banking-ul cunoscut și sub denumirea de Online-banking permite efectuarea tranzacțiilor și a plăților prin utilizarea internetului și anume prin accesarea web-site-ului băncii respective. Internet banking-ul ușurează... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

PREZENTARE Tranziţia de la sistemul centralizat la cel de piaţă a devenit un eveniment de importanţă majoră atât pe plan politic, cât şi economic, al ultimului deceniu al secolului al XX-lea, cuprinzând peste 1/3 din populaţia Globului, respectiv ţările din Europa Centrală şi de Est, noile state independente din... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Acordarea și Garantarea Creditelor pentru Exporturi și Importuri de Către Eximbank România

Capitolul 1. Prezentarea EximBank România 1.1. Istoric Banca de export și import a României, Eximbank S.A. este creată în anul 1992, fiind ca formă de proprietate o societate pe acțiuni. Acționarii principali ai băncii sunt: Ministerul Fianțelor care este majoritar și deține 95,374% din portofoliul de acțiuni,... citește mai departe

16 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza Pieței Produselor și Serviciilor de Plăți pentru Persoane Fizice în România

Capitolul 1. Caracteristici principale ale pieței produselor și serviciilor bancare de plăți pentru persoane fizice în România Serviciile și produsele bancare sunt principalele noțiuni pe care se bazează activitatea bancară. Băncile oferă clienților săi servicii prin operarea în conturi a unor cerințe ale... citește mai departe

16 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza Pieței Cardurilor de Credit în România

Cap 1 Aspecte generale specifice cardurilor de credit 1.1 Evoluţia cardurilor de credit Apariţia cardurilor de credit s-a datorat dezvoltării la nivel global a tehnologiilor informatice,respectiv electronice,această apariţie fiind considerată ca fiind o inovaţie revoluţionară,având ca scop principal simplificarea... citește mai departe

20 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Lucrare practică (actiunile SNP și TIV) - managementul portofoliului

Lucrarea numărul 1 Trendul preţurilor de închidere ale acţiunilor SNP şi TLV în perioada 20 octombrie-28 noiembrie 2014 Tabelul nr.1 Preţul de închidere al acţiunilor în perioada 20.10-28.11 2014(lei/acţ.) Zile şedinţe bursă SNP TLV BET 20.10.2014 0.4280 1.7000 6.8357 21.10.2014 0.4200 1.7420 6.9285... citește mai departe

21 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

România și FMI

I. Introducere. O nouă vizită a misiunii Fondului Monetar Internaţional în România. O misiune a Fondului Monetar Internaţional este prezentă în Bucureşti, în perioada 2-16 iunie, pentru a treia evaluare a acordului stand-by de tip preventiv. Misiunea FMI este condusă de reprezentantul pentru România, Andrea... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnici de Diminuare a Riscului Operațional

Introducere conceptul de risc operaţional este definit în principalul act normativ prin care sunt stabilite reperele administrării riscurilor semnificative bancare. Alături de riscul de credit şi de piaţă, riscul operaţional este considerat o categorie de risc semnificativ bancar. din motive de complexitate si grad... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Computerizarea constantei elastice a variației prin formula liberă de alegere a prețului

Acest articol ajuta la exprimarea constantei elastice a varietatii optiunilor de pret prin termenii noncentrali al lui chi-patrat. Aceasta aplicatie reda solutii prin utilizarea formulelor de aproximare si derivatii simple, uzuale si eficiente. I . Relatiile intre volalitate si nivelul de pret Exista anumte... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Evaluarea Riscului de Rată a Dobânzii la Banca Transilvania prin Metoda Repricing Gap

Introducere Principalele surse ale riscului de dobanda o reprezinta corelatiile imperfecte dintre data maturitatii (pentru ratele fixe de dobanda) sau data actualizarii pretului (pentru rate de dobanda variabile) aferente activelor si pasivelor purtatoare de dobanda, evolutia adversa a curbei ratei radamentului... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview

Caiet de practică - Alpha Bank

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE Alpha Bank a fost fondată în 1879 de către John F. Costopoulos, care a înfiinţat o societate comercială de mici dimensiuni în oraşul Kalamata. În 1918 departamentul de banking al firmei "J.F. Costopoulos" a fost denumit "Bank of Kalamata". În 1924 Banca şi-a mutat sediul... citește mai departe

66 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Strategii de politică monetară - țintirea inflației

1. Introducere Fenomenul inflaționist s-a făcut simțit în viața oamenilor încă de la începuturi sub diverse forme,care au afectat într-o mare măsură bunul mers al vieții economice, sociale și politice. În literatura de specialitate,inflația se desfășoară ca fiind o creștere generalizată a prețurilor în condițiile... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul Riscurilor Bancare

I INTRODUCERE Riscurile fac obiectul unei mari atentii in banci . Cuplul risc-performanta este indisociabil in universul bancar , aceasta reflectare a riscurilor se prelungeste in masurarea performantelor . Definirea riscurilor si performantelor este un demers clasic, dar important deoarece constituie punctual de... citește mai departe

37 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Monografia Sistemului Bancar din Slovacia

Capitolul I Descrierea sistemului bancar din Slovacia 1.1. Scurt istoric Până la sfârşitul Primului Război Mondial, Slovacia a făcut parte din Regatul Ungariei. În urma fuziunii dintre Republica Cehă şi Slovacia s-a format un nou stat numit Cehoslovacia iar la 1 ianuarie 1993, aceasta a redevenit o republică... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc

INTRODUCERE De fiecare dată când facem comparaţii între preţurile practicate de două sau mai multe magazine la aceleaşi produse, când ne gândim că nu ne avantajează cursul valutar de săptămâna aceasta şi preferăm să mai asteptăm înainte de a ne converti banii, luăm decizii economice. Atunci când dorim să realizăm... citește mai departe

100 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview