Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 15 din 141

Guvernanță corporativă Banca Transilvania

INTRODUCERE Guvernanţa corporativă reprezintă setul de responsabilităţi şi practici ale conducerii, având drept scop oferirea unei direcţii strategice şi a unei asigurări că obiectivele acesteia vor fi atinse, respectiv asigurarea că riscurile sunt gestionate corespunzător şi că resursele companiei sunt utilizate... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Independența băncilor centrale și rolul sau în creșterea eficienței politicii monetare

Capitolul 1. Aspecte privind independența unei bănci centrale 1.1 Conceptul de independență al băncii centrale Acest concept de independență al băncii centrale exprimă competența acesteia de a lua deciziile privind elaborarea și implementarea politicii monetare fără vreo influență din partea factorului politic.... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Activitatea bancară de retail din SUA

Capitolul 1. Noțiuni generale privind sectorul bancar american Sistemul bancar american prezintă o serie de caracteristici, printre care se numără și descentralizarea și specializarea. Descentralizarea a fost provocată de structura federală a țării și Constituția federației, lucru care se referă la faptul că tot... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu comparativ Internet Banking - Mobile Banking pe piața românească

Capitolul 1.Serviciul de Internet Banking folosită în România 1.1 Apariția conceptului de internet banking Apariția conceptul de Internet banking a fost o data cu dezvoltarea word wide web. În cursul anilor 1980, programatorii care munceau în domeniul serviciilor bancare , dar și în baz de date a băncilor, au... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Trilema stabilității financiare și relevanța sa în contextual integrării europene

Capitolul 1. Trilema financiară din perspectiva lui Dirk Schoenmaker Progresele Uniunii Europene cu privire la integrarea financiară europeană și la libreralizarea circulației capitalurilor ce sunt într-o corelație cu o relativă rămânere în urmă cu privire la suprevegherea financiară, au stârnit curiozitatea cu... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza pieței produselor și serviciilor de internet banking pentru persoane fizice în România

Capitolul I. Serviciul de internet banking oferit persoanelor fizice În zilele noastre se vorbește despre internet ca fiind un fenomen care a căpătat mari proporții, omul modern fiind dependent de multitudinea de servicii oferite prin intermediul internetului. Întreaga societate a devenit dependentă de internet,... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Produse de creditare bancară pe termen mediu și lung pentru clienți corporate în România - studiu comparativ

1. Noțiuni generale privind produsele de creditare bancară corporate pe termen mediu și lung Creditul reprezintă o operațiune economică prin intermediul căreia, o persoană fizică sau juridică (creditor), acordă un împrumut (bani ori alte valori) unei alte persoane (debitor); debitorul urmează să restituie... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Produse și servicii bancare pe piața românească

Іntrоduϲеrе Νumărul firmеlοr ϲarе ϲarе apеlеază la bănϲi pеntru ϲrеditе a ѕϲăzut fοartе mult. A ϲrеѕϲut fοartе mult prοϲеntul firmеlοr ϲarе ѕе autοfinanțеază, 93% în 2014, și a ѕϲăzut fοartе mult prοϲеntul firmеlοr ϲarе apеlеază la bănϲi, mai еxaϲt 22%, pοtrivit rеzultatеlοr οbținutе în urma intеrviеvării unui... citește mai departe

59 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Practică BRD

I.Prezentare generală BRD Groupe Société Générale BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele bancare şi deţine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucureşti. BRD - Groupe Société Générale este prezentă în toate judeţele României printr-o reţea de 937 de agenţii . La 31 decembrie... citește mai departe

76 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza ofertelor de creditare pentru nevoi personale

1.Analiza ofertelor de credite pentru nevoi personale Creditul de nevoi personale reprezintă un împrumut la care clientul nu trebuie să justifice băncii modul în care foloseşte banii. Pentru a obţine sume mai mari, solicitanţii trebuie să garanteze împrumutul cu un imobil. Băncile cărora le-am analizat ofertele de... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Internet Banking pe piața din România - evoluții și perspective

Capitolul 1 Aspecte generale privind Internet Banking-ul 1.1.Conceptul de Internet Banking „Internet-bankingul este un instrument de plată la distanţă care se bazează pe tehnologia internet (world wide web) şi pe sistemele informatice ale emitentului.” Internet Banking-ul este prietenul cel mai bun al omului... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza fluxurilor financiar-monetare specifice creditării

1.Evoluţia sistemului banϲar românesϲ şi tranziţia la eϲonomia de piaţă Sistemul banϲar, în ϲadrul luϲrărilor de speϲialitate este definit ϲa fiind ansamblul instituțiilor, relațiilor finanϲiar-banϲare, normelor, infrastruϲturilor, tehniϲilor ϲe interaϲţionează în mod ϲomplex, ϲu sϲopul de a mobiliza sub formă de... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul financiar bancar românesc în contextul integrării europene

1.Sistemul financiar bancar românesc în contextul integrării europene Sistemul financiar al unei ţări reprezintă un ansamblu de elemente sau categorii financiare, caracterizat prin legături organice între componentele sale, care îi imprimă un caracter unitar, de sistem. Sistemul bancar reprezintă ansamblul... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaziunea fiscală și impactul acesteia asupra echitații fiscale

Ιntrοduсеrе Sοсіеtɑtеɑ сοntеmрοrɑnă sе сοnfruntă сu ο sеrіе dе рrοblеmе dе nɑtură есοnοmісă şі fіnɑnсіɑră, сɑrе mɑі dе сɑrе mɑі sеrіοɑsе. Dіntrе ɑсеstеɑ, еvɑzіunеɑ fіsсɑlă рɑrе ɑ fі fеnοmеnul сu іmрlісɑţііlе сеlе mɑі mɑrі ɑtât ре рlɑn есοnοmіс сât şі ре рlɑn sοсіɑl. Fеnοmеn tοt ɑtât dе vесhі pе сât еstе însăşі... citește mai departe

73 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Calitatea managementului educațional în învățământul preșcolar

Capіtοlul І. Fundamеntе tеοrеtіcе І.1. Calіtatеa şі managеmеntul calіtăţіі - cοnѕtrucţіе şі rеcοnѕtrucţіе cοncеptuală Calіtatеa arе ο prοfundă şі ѕеmnіfіcatіvă încărcătură pragmatіcă şі axіοlοgіcă. Nu ѕе pοatе vοrbі dе calіtatе a еducaţіеі „în ѕіnе”, cі în funcţіе dе valοrіlе prοmοvatе în ѕοcіеtatе, dе... citește mai departe

77 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul riscului de credit

I.1. Rolul bancilor in economia moderna Importanta sistemului bancar intr-o economie moderna. Pe fundalul amplficarii schimburilor comerciale, dezvoltarii relatiilor economice intre state si in special datorita avantului fara precedent luat de tehnologia informationala in ultimele decenii, rolul bancilor in... citește mai departe

84 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aplicație bancară online pentru credite de consum dezvoltată prin tehnologii Microsoft

- Capitolul 1 - Cum functioneaza o aplicatie Web Introducere Inainte de a intelege ce poate face o aplicatie C# trebuie inteles ce se intampla cu o cerere web in general. Deoarece in majoritatea cazurilor o aplicatie web este o simpla combinatie de pagini HTML si pagini dinamice mult mai complexe, trebuie inteles... citește mai departe

42 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Beneficiile cardurilor de tip Premium - Costuri și avantaje

Capitolul I: Cardul-instrument de plată modern 1.1. Scurt istoric privind apariţia şi dezvoltarea cardului Perfecţionarea, modernizarea şi eficientizarea instrumentelor şi modalităţilor de plată au fost determinate pe de o parte de cuceririle ştiinţei, îndeosebi în domeniul tehnologiei informaţiilor şi... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Măsuri neconvenționale de politică monetară adoptate de Banca Angliei în contextul crizei globale recente

Cap I. Apariția și cauzele crizei financiare internaționale recente 1.1 Apariția crizei financiare internaționale recente Criza financiară mondială s-a declanșat în noiembrie 2007 ca urmare a pierderii încrederii a investitorilor americani în ipotecarea securizată. Acel moment a indus criza de lichiditați care a... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Inovația finaciară pe segmentul fondurilor de investiții

Capitolul I Fondurile de Investiții și Inovația Financiară 1.1. Definirea și caracteristicile fondurilor de investiții Fondurile de investiții sunt acele instituții care au ca principal rol constituirea de depozite provenite de la mai multe persoane pentru a obține câștiguri. Fondurile de investiții sunt... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza mecanismului de transmitere a politicii monetare a Băncii Naționale a României

Capitolul I. Particularităţi ale mecanismului de transmisie a politicii monetare în România 1.1 Politica monetară a Băncii Naționale a României Banca Națională a României este banca centrală a României, fiind o instituție publică cu caracter independent, având sediul central în București. Banca Națională a... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare SIF3 și SIF5

Cap. I. Informații generale despre cele două societăţi de investiţii financiare 1.1 Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A. (SIF 3) SIF Transilvania este o societate de investiții ce se autoadministrază în sistem dualist, investițiile efectuate fiind de tip închis, iar politica diversificată.... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Inovații în sfera produselor și serviciilor bancare de creditare

Cap.1 Definirea și caracteristicile generale ale organismelor de plasament colectiv Organismele de plasament colectiv sunt reprezentate de fondurile de investiții sau de acele entități cu sau fără personalitate juridică, care au rolul de a atrage în mod public sau privat resursele financiare ale persoanelor fizice... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Monografie a unei bănci cu caracter internațional - CitiBank

Capitolul 1.Sistemul bancar din Statele Unite ale Americii Unul dintre cele mai importante sisteme bancare din economie, un sistem cu o importantă influență mondială cea cunoscut cele mai surprinzătoare evoluții este sistemul bancar din Statele Unite ale Americii. După cum se stie, sistemul bancar al Statelor Unite... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cauze și consecințe ale evoluției creditelor corporate neperformante

Capitolul 1. Creditele corporate neperformante 1.1. Notiuni introductive Prin definiție, un credit acordat unei persoane fizice sau persoane juridice prin este considerat a fi neperformant, atunci când debitorul se află în incapacitate de plată, iar plata principalului și a dobânzii este restantî mai mult de 90 de... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview