Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 14 din 141

Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL

Capitolul 1. Întreprinderile mici și mijlocii – aspecte teoretice 1.1. Definirea întreprinderilor și caracteristicile generale ale IMM-urilor Întreprinderea este definită drept o organizaţie formată din una sau mai multe persoane și este cea mai răspândită formă organizatorică ce realizează activităţi economice,... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistem informatic pentru informare-documentare în cadrul ING Bank

Introducere ING Bank este o instituție financiară care oferă servicii bancare, de asigurări și de management al activelor. Tehnologia este pe cale de a deveni nucleul companiei, ceea ce m-a ajutat foarte mult la consolidarea competențelor teoretice deținute în domeniul informaticii, la găsirea tehnologiilor... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sstemul bancar din Rusia

Tipuri de instituţii : Sistemul bancar al Rusiei este unul dualist : Banca Centrală şi băncile comerciale , inclusiv afiliaţii lor şi a altor intituţii de creditare. Banca Centrală caracteristici : - Nu depinde de alte instituţii guvernamentale - Organizată ca societate pe acţiuni - Capitalul său aparţine... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Analiza indicatorilor din bilanțul contabil pentru banca Erste Bank Hungary pentru anii 2006-2012

Capitolul 1 Sistemul bancar ungar şi evoluţia elementelor bilanţiere din bilanţul băncii ERSTE BANK 1.1. Scurt istoric Ungaria are un sistem bancar pe două niveluri, ceea ce înseamnă că funcţiile de bancă centrală şi băncile specializate (băncile comerciale şi instituţiile specializate) sunt separate. Sistemul... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Riscul valutar

Riscul bancar Piața financiară este extrem de volatilă datorită influenței unui număr mare de factori obiectivi și subiectivi. Din această cauză, în lupta lor pentru maximizarea profitului, instituțiile de credit se confruntă în permanență cu tot felul de riscuri. În general, riscul (industrial, comercial,... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Orientări bancare contemporane

Introducere Într-o economie de piață, banca este “actorul” principal pe piaţa capitalurilor și are un rol dublu. În primul rând, banca garantează depozitele celor care doresc să economisească iar cealaltă sarcină a băncii este de a acorda împrumuturi celor care doresc să investească. În plus, banca poate converti... citește mai departe

26 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Riscul de lichiditate

1. Aspecte conceptuale 1.1 Riscul în general În economie, activitățile desfășurate au la bază legătura dintre două sisteme; al trebuințelor și al resurselor, care se modifică permanent sub influența unui cumul de factori. Orice influență determină schimbări în cadrul activităților economice, dând naștere atât... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza pieței imobiliare din Franța

1. Prezentarea generală a țării 1.1 Prezentarea mediului economic al Franței Franța, țară situată în Europa de Vest, cuprinde diverse teritorii și insule situate în diferite părți ale lumii. Aceasta reprezintă unul dintre cele mai vechi state din Europa, construită în jurul unui domeniu regal, organizat inițial în... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Extras Preview

Inginerie financiară Sydbank

I. Prezentarea Sydbank A/S Sydbank A / S ( Sydbank ) este o societate comercială pe acțiuni și este una dintre cele mai mari bănci în Danemarca. Compania oferă consultanță în aproximativ 100 de sucursale și o gamă de soluții de e - banking atât clienților persone fizice cât și întreprinderilor. Gama de produse... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Interrelația lichiditate - profitabilitate în activitatea bancară

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE DESPRE LICHIDITATEA BANCARĂ 1.1. Lichiditatea bancară. Concept și caracteristici În cadrul unei societăți bancare, o sarcină importantă de îndeplinit este estimarea și acoperirea nevoilor de lichiditate bancară. În realitate, pentru atingerea și menținerea acestui obiectiv este... citește mai departe

51 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fundamentarea deciziei de finanțare a activității curente a societății SC Avatti Industries SRL

Introducere Realizarea unei operaţiuni de finanţare a IMM-urilor prin intermediul creditării,se concretizează printr-o decizie de acordare sau de refuz din partea instituţiilor care oferă împrumutul.Astfel în prealabil,societăţile vor fi supuse unor analize amănunţite atât din punct de vedere cantitativ,cât şi din... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul riscului bancar - BancPost

CAPITOLUL 1 Riscul de creditare în activitatea bancară Activitatea bancară, angajează şi asumarea unui anumit grad de risc. Acesta poate fi asumat din dorinţa de obţinere a unor avantaje viitoare, prin intermediul operaţiunilor speculative efectuate pe pieţele financiare sau de schimb. Pe de altă parte,... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Optimizarea performanței bancare

Capitolul 1. Teorii privind performanța bancară Încă de la începutul reformei, dar şi ulterior, consolidarea băncilor a apărut că un obiectiv fără de care nu ar fi posibilă dezvoltarea sistemului bancar şi îndeplinirea rolului pe care acesta îl joacă într-o economie de piaţă. În prezent, acest obiectiv s-a... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția procesului inflaționist în România și provocări actuale

Introducere Încă de la bun început, de când au apărut banii, inflaţia a parcurs diverse etape până şi-a atins punctul culminant în secolul XX, creşterea generalizată a preţurilor în situaţia în care puterea de cumpărare scade din cadrul pieţei. Această teorie tumultoasă, de-a lungul timpului a atras atenţia... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Guvernanță corporativă Banca Transilvania

INTRODUCERE Guvernanţa corporativă reprezintă setul de responsabilităţi şi practici ale conducerii, având drept scop oferirea unei direcţii strategice şi a unei asigurări că obiectivele acesteia vor fi atinse, respectiv asigurarea că riscurile sunt gestionate corespunzător şi că resursele companiei sunt utilizate... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Independența băncilor centrale și rolul sau în creșterea eficienței politicii monetare

Capitolul 1. Aspecte privind independența unei bănci centrale 1.1 Conceptul de independență al băncii centrale Acest concept de independență al băncii centrale exprimă competența acesteia de a lua deciziile privind elaborarea și implementarea politicii monetare fără vreo influență din partea factorului politic.... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Activitatea bancară de retail din SUA

Capitolul 1. Noțiuni generale privind sectorul bancar american Sistemul bancar american prezintă o serie de caracteristici, printre care se numără și descentralizarea și specializarea. Descentralizarea a fost provocată de structura federală a țării și Constituția federației, lucru care se referă la faptul că tot... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu comparativ Internet Banking - Mobile Banking pe piața românească

Capitolul 1.Serviciul de Internet Banking folosită în România 1.1 Apariția conceptului de internet banking Apariția conceptul de Internet banking a fost o data cu dezvoltarea word wide web. În cursul anilor 1980, programatorii care munceau în domeniul serviciilor bancare , dar și în baz de date a băncilor, au... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Trilema stabilității financiare și relevanța sa în contextual integrării europene

Capitolul 1. Trilema financiară din perspectiva lui Dirk Schoenmaker Progresele Uniunii Europene cu privire la integrarea financiară europeană și la libreralizarea circulației capitalurilor ce sunt într-o corelație cu o relativă rămânere în urmă cu privire la suprevegherea financiară, au stârnit curiozitatea cu... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza pieței produselor și serviciilor de internet banking pentru persoane fizice în România

Capitolul I. Serviciul de internet banking oferit persoanelor fizice În zilele noastre se vorbește despre internet ca fiind un fenomen care a căpătat mari proporții, omul modern fiind dependent de multitudinea de servicii oferite prin intermediul internetului. Întreaga societate a devenit dependentă de internet,... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Produse de creditare bancară pe termen mediu și lung pentru clienți corporate în România - studiu comparativ

1. Noțiuni generale privind produsele de creditare bancară corporate pe termen mediu și lung Creditul reprezintă o operațiune economică prin intermediul căreia, o persoană fizică sau juridică (creditor), acordă un împrumut (bani ori alte valori) unei alte persoane (debitor); debitorul urmează să restituie... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Produse și servicii bancare pe piața românească

Іntrоduϲеrе Νumărul firmеlοr ϲarе ϲarе apеlеază la bănϲi pеntru ϲrеditе a ѕϲăzut fοartе mult. A ϲrеѕϲut fοartе mult prοϲеntul firmеlοr ϲarе ѕе autοfinanțеază, 93% în 2014, și a ѕϲăzut fοartе mult prοϲеntul firmеlοr ϲarе apеlеază la bănϲi, mai еxaϲt 22%, pοtrivit rеzultatеlοr οbținutе în urma intеrviеvării unui... citește mai departe

59 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Practică BRD

I.Prezentare generală BRD Groupe Société Générale BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele bancare şi deţine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucureşti. BRD - Groupe Société Générale este prezentă în toate judeţele României printr-o reţea de 937 de agenţii . La 31 decembrie... citește mai departe

76 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza ofertelor de creditare pentru nevoi personale

1.Analiza ofertelor de credite pentru nevoi personale Creditul de nevoi personale reprezintă un împrumut la care clientul nu trebuie să justifice băncii modul în care foloseşte banii. Pentru a obţine sume mai mari, solicitanţii trebuie să garanteze împrumutul cu un imobil. Băncile cărora le-am analizat ofertele de... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Internet Banking pe piața din România - evoluții și perspective

Capitolul 1 Aspecte generale privind Internet Banking-ul 1.1.Conceptul de Internet Banking „Internet-bankingul este un instrument de plată la distanţă care se bazează pe tehnologia internet (world wide web) şi pe sistemele informatice ale emitentului.” Internet Banking-ul este prietenul cel mai bun al omului... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview