Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 46 din 141

Operațiunile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Țările Europei Centrale și de Est

Cap 1 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 1.1. Prezentare generală Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a luat naştere în anul 1991 în contextul transformărilor profunde care au marcat climatul politic şi economic din ţările Europei Centrale şi de Est. În 1989, Consiliul Europei a... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Orientări Bancare Contemporane

Capitolul 1. Sistemul bancar românesc în perioada de tranziţie la economia de piaţă Începând cu anul 1990, după schimbarea regimului politic de origine socialist-comunistă, s-au pus bazele schimbărilor şi în economia românească, condusă până atunci după directivele planului naţional unic. Evenimentele din decembrie... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Banca Centrală a Canadei

Scurt istoric În timpul primilor 50 de ani ai Confederaţiei, Canada a arătat un interes scăzut pentru înfiinţarea unei bănci centrale. Prim-ministrul RL Borden a văzut "nici o necesitate prezentă" pentru o astfel de bancă. Cu toate acestea la începutul anilor 1930 climatul politic s-a schimbat. Ca urmare a unei... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă

CAPITOLUL I PIAŢA BURSIERĂ – PARTE INTEGRANTĂ A PIEŢEI DE CAPITAL 1. Caracteristici ale pieţei de capital Sunt greu de imaginat astăzi vremurile când nu existau bănci, burse, pieţe de valori, pieţe monetare, datorii publice, vremuri când averea unei persoane se măsura doar prin suprafaţa pământului deţinut, a... citește mai departe

123 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza pieței produselor și serviciilor de plăți pentru persoanele fizice în România

Capitolul I Caracteristicile sistemelor de plaţi, produselor si serviciilor bancare Sistemul de plaţi Sistemul de plăţi este indisolubil legat de monedă iar evoluţia acesteia a determinat apariţia si perfecţionarea sistemului de plăţi ca un cadru organizat al transferurilor monetare în scopul finalizării... citește mai departe

36 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Mecanismului Schemelor Ponzi

1. Fraude financiare piramidale Schemele piramidale (sau jocurile financiare piramidale) sunt nişte proceduri ilegale de câştig, construite virtual sub forma unei piramide sau a unei structuri piramidale, în care straturile (nivelurile) piramidei sunt alcătuite din persoane care plătesc o anumită sumă la intrarea... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Activitatea Bancară de Retail în Marea Britanie

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR BRITANIC- caracterizare generală Sistemul bancar britanic s-a dezvoltat puternic, începând cu secolul al XIX-lea, concomitent cu amplificarea relațiilor de producție. Odată cu abolirea Legii cerealelor (Corn Laws) din anul 1846 (care a ruinat agricultura tradiţională, dar a eliberat o... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Aspecte actuale ale creditării bancare

1. Caracteristici ale creditului bancar Creditul bancar apare ca un sistem de relații între bănci si agenții economici, în cadrul cărora mijloacele bănesti aflate temporar disponibile în conturile bancare, la care se adaugă disponibilitățile sistemului financiar-bancar, devin resurse de creditare, în sensul că sunt... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Cardul - produs bancar modern la Banca Transilvania

Introducere Banca Transilvania reprezinta una dintre cele mai atractive actiuni listate la bursa datorita ritmului de crestere inregistrat de la infiintare si pana in prezent. Pentru investitorul pe termen mediu si lung intrebarea care se pune la acest moment este in ce masura acest ritm se va pastra si in anii... citește mai departe

55 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Control Financiar Bancar

1. Controlul operativ curent în întreprinderi și instituții Controlul operativ curent sau concomitent, atât la nivelul întreprinderilor cât și la nivelul instituțiilor, se suprapune aproape în totalitate, în timp şi spaţiu, cu conţinutul activităţii nemijlocite de conducere la diferite niveluri ale acestora. Acest... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Zona euro - extindere restructurare dizolvare

Abstract In this scientific research, I will outline the characteristics of the euro currency, its benefits, and also details about the euro area. I will analyse three main ideas regarding the euro area: expansion, restructuring and dissolution.The scientific research includes details about the crisis in the euro... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Impactul inovațiilor financiare asupra poiliticii financiare

Cap.1.Inovaţia financiara - trăsătură caracteristică a sistemelor financiare contemporane 1.1.Istoricul apariţiei inovaţiei financiare Sistemele financiare ale ţărilor cu economie de piată dezvoltate au cunoscut in ultimile decenii mutaţii esenţiale, atat ca proces cât şi ca diversificare a instrumentelor.... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza unui Produs Bancar

Ca produs inovativ adus pe piata bancara din Romania, m-am orientat asupra unui produs bancar combinat care are in compozitia sa urmatoarele: - Credit Auto-pentru achizitionarea de autoturisme noi este produsul perfect daca v-ati saturat de multimea de zi cu zi din autobuze sau metrou sau daca doriti sa va bucurati... citește mai departe

7 pagini 7 puncte Extras Preview

POS mediu românia

Prin aderarea la Uniunea Europeană, România beneficiază de fonduri structurale şi de coeziune, instrumente financiare menite si contribuie la reducerea decalajelor economice şi sociale dintre Statele Membre UE. Pentru dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de mediu, România beneficiază de Fondul European de... citește mai departe

32 pagini 6 puncte Extras Preview

Monedă Electronică

INTRODUCERE De-a lungul timpului, numerarul a suferit schimbări radicale, iar băncile care încearcă mereu să-şi reducă costurile operaţionale, au dezvoltat conceptul de moneda electronică. Aceasta este destinată micilor tranzacţii zilnice, reducând astfel utilizarea monedelor şi a bancnotelor de valoare mică.... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Managementul Costurilor Bancare

Capitolul 1. Eficientizarea costurilor bancare 1.1. Prezentare generală Evoluţiile tehnice, manageriale, economice cat si informationale de o complexitate uluitoare si intr-o continua schimbare si dinamism reflecta inovarea accelerata care are loc pe mai multe planuri ale unei organizaţii. Pentru ca o ţară sa... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Forme ale Fraudei Fiscale și Premise ale Producerii Acesteia

Prefaţă Mijloacele de finanţare şi de susţinere a activităţilor statului sunt formate în mare parte din venituri fiscale, respectiv din impozite şi taxe. Numărul tot mai mare de impozite şi taxe cuprinse în obligaţia fiscală şi numărul mare de persoane asupra cărora se resfrâng nu a făcut decât să stimuleze în... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu de Caz al Impactului Inovațiilor Financiare asupra Politicii Monetare Conduse de FED

Perspectivele politicii monetare sunt un motor important al activității pe piețele derivatelor financiare. Deşi băncile centrale de obicei controlează doar o singură rată a dobânzii specifică, cea pe termen scurt, acţiunile lor au un impact asupra întregului spectrului de randamente şi asupra altor clauze. Acest... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Factori de Influență Caracteristici Mediului Bancar de Retail în Italia

Mediul bancar în care băncile italiene își desfășoară activitatea de retail este marcat de o serie de influențe ale căror dimensiune și coordonate au evoluat de-a lungul timpului, impunându-se o adaptare continuă și o flexibilitate ridicată. Acești factori determinanți pentru activitatea de retail din Italia, se pot... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Ratingul de Credite

Ratingul este un cuvânt a cărui traducere literală semnifică „evaluare", desemnând în acelaşi timp un proces (analiza riscului), cât şi rezultatul final al acestuia (nota). Ratingurile reprezintă scoruri (ranguri) care cuantifică riscul datorat pierderilor în eventualitatea intrării în incapacitate de plată a unui... citește mai departe

26 pagini 6 puncte Extras Preview

Raiffeisen Bank - SERVQUAL

CAPITOLUL I PREZENTAREA BANCII RAIFFEISEN Raiffeisen Bank este o banca universala de top pe piata romaneasca, oferind o gama completa de produse si servicii de calitate superioara persoanelor fizice, IMM-urilor si corporatiilor mari, prin multiple canale de distributie: unitati bancare, retele de ATM si EPOS,... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Extras Preview

Asigurări de Viață

INTRODUCERE Oricine are nevoie de protecţie, indiferent dacă ne gândim la persoane fizice sau persoane juridice. În timpul unei vieţi întregi se acumulează o serie de bunuri, de valori, agonisite cu multă trudă, care pot dispărea într-o clipă în urma unui incendiu, a unui cutremur, a unui furt sau a unui alt motiv.... citește mai departe

75 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Bancar Australian

INTRODUCERE. Când am ales tema referatului, am căutat să aleg un stat dezvoltat al lumii, pentru că numai într-un stat dezvoltat se poate vorbi despre un sistem bancar cât de cât complex, cu o experineță și, de ce nu, interesant pentru cei din jur. Australia pare să corespundă cerințelor menționate. În plus, este... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza instrumentelor de politică monetară în noile țări membre ale UE

Capitolul 1 Instrumentele politicii monetare Politica monetară constituie alături de politica fiscală una din modalităţile prin care autorităţile guvernamentale influenţează, într-o economie de piaţă, ritmul şi direcţia activităţii economice, având consecinţe nu doar asupra nivelului şi variaţiei produsului intern... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Particularități ale activității instituțiilor financiare nebancare specializate pe oferirea de produse și servicii financiar-nebancare populației

Cap.1 Sistemul financiar al României Sistemul financiar constituie un domeniu ce are o importanţă deosebită în desfăşurarea operaţiunilor economice şi financiare în economia de piaţă, principalele sale componente fiind relaţiile financiare, instrumentele şi tehnicile de plată. Evoluţiile în domeniu au fost... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview