Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 64 din 141

Evaluarea Întreprinderii

TEMA I. CONCEPTELE FUNDAMENTALE ALE EVALUĂRII. SITUAŢIILE CARE IMPUN EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 1.1. Valoarea întreprinderii şi evaluarea 1.2. Categoriile de valoare asociate întreprinderii 1.3. Structura valorii întreprinderii 1.4. Relaţia fundamentală a valorii întreprinderii 1.5. Conceptele fundamentale de... citește mai departe

136 pagini Gratis Extras Preview

Creditul

Creditul reprezintă o relaţie economică realizată prin bani dintre o persoană fizică sau juridică, care acordă un împrumut în bani sau care vinde mărfuri şi servicii pe datorie (creditor) cu încrederea rambursării valorii acestora la scadenţă, şi o altă persoană fizică sau juridică, care primeşte împrumutul sau... citește mai departe

29 pagini 6 puncte Cuprins Extras

Convertibilitatea Monetară

I. CONVERTIBILITATEA-NOŢIUNI GENERALE Convertibilitatea reprezintă dreptul rezidenţilor şi al nerezidenţilor de a schimba moneda naţională cu altă monedă străină, prin vînzare-cumpărare pe piaţă, fără nici o restricţie din punct de vedere al sumei schimbate şi al calităţii celui care efectuează operaţiunea.... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Cambia bancară în sistemul bancar din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei se caracterizează prin cercetarea acestui instrument de plată,care nu este utilizat în practica băncilor comerciale din sistemul bancar autohton şi de determinat cauzele acesteia, chiar dacă se consider că oferă securitate utilizatorilor săi. Scopul cercetării oglindeşte avantajele... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Banca Agricole - Franța

CAPITOLUL I ISTORICUL APARIȚIEI BĂNCII CRĖDIT AGRICOLE-FRANȚA La sfârşitul secolului al – XIX – lea, în Franţa, agricultura are dificultăţi în a găsi credite adaptate, adică pe termen lung, flexibile şi ieftine. Cele mai multe încercări de a crea bănci de agricultură,inclusiv în 1861 sub egida creditulu funciar,au... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Bancar din Norvegia

Capitolul 1. Sistemul bancar norvegian 1.1 Istoric În Norvegia, prima bancă universală a fost instituită în 1857 sub denumirea Credit Bank. Băncile universale, aşa cum sugerează şi numele, înglobează mai multe întreprinderi sub un singur acoperiş. Ele combină atragerea de credite pe termen scurt şi pe termen lung... citește mai departe

17 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Monografie BRD

Capitolul 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE 1.1. Scurt istoric al Băncii Române pentru Dezvoltare- Groupe Société Générale În anul 1923, se înfiinţează Societatea Naţională de Credit Industrial, strămoşul BRD-Groupe Société Générale, ca instituţie publică. Statul deţinea 20% din capitalul... citește mai departe

56 pagini 8 puncte Extras Preview

Bazele activității bancare

Tema. Elementele de baza ale circulatiei de marfuri si venituri 1.Elementele de circulatie de marfuri si venituri 2.Economiile si investiitiile in circuitul de venit 3.Activitatea statului in circuitul de venit 4.Legatura ec.nationale cu ec.mondiala 5.Obiectl si sarcinile cursului Elementele de circulatie de... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Managementul și Organizarea FMI

Introducere Fondul Monetar Internaţional (FMI) este o organizaţie internaţională, din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, creată în urma Conferinţei Monetare de la Bretton Woods în 1944. FMI-ul are în componenţa sa 186 de ţări membre, promovează cooperarea monetară internaţională, asigurarea stabilităţii... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Eficientizarea Costurilor și Sistemul Informațional Bancar

CAPITOLUL I EFICIENTIZAREA COSTURILOR BANCARE 1.1 Tipuri de costuri prezente în activitatea bancară Îndeplinind funcţia de intermediere, băncile suportă în cadrul desfaşurării activităţii lor, două categorii de costuri: - costul resurselor; - costul de funcţionare, distribuire şi recuperare a... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Strategii și Politici Privind Lichiditatea în Băncile Comerciale

1.- REGLEMENTĂRI PRIVIND LICHIDITATEA B ĂNCILR COMERCIALE - Actele normative care stau la baza desfăşurării activităţii bancare, şi în special în ceea ce priveşte lichiditatea bancară sunt:  Legea bancară nr. 58/1998 cu modificările şi completările ulterioare;  Normele nr. 1/2001 ale B.N.R. privind lichiditatea... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Monografia Sistemului Bancar din Austria

Cap. 1 Descrierea sistemului bancar din Austria 1.1 Introducere Situată în centrul Europei, Austria este o ţară cu peisaje impresionante, începând cu munţii Alpi, cu dealurile acoperite de viţă de vie şi terminând cu lacurile de munte. Considerată ca fiind “inima” bătrânului continent, Austria te cuprinde cu vraja... citește mai departe

37 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Monografie sistemul bancar din Marea Britanie

Cap. 1. Caracteristici ale sistemului bancar britanic 1.1. Scurt istoric Dezvoltarea economică a Marii Britanii a fost determinată atât de activitatea comercială cât şi de împletirea acesteia cu activitatea bancară. Instituţiile financiare britanice (bănci de depozite, bănci de afaceri, societăţi de asigurări,... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Eficiența în activitatea bancară

CAP.1. SPECIFICUL EFICIENŢEI ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ Obiectivul managementului bancar este maximizarea valorii investiţiei proprietarilor în bancă.După cum se ştie, băncile operează cu resurse împrumutate care sunt un multiplu substanţial al capitalului propriu.Acest lucru impune atingerea unei rentabilităţi mari... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Monografie BRD

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în cadrul sistemului bancar românesc BRD - Groupe Société Générale este o societate pe acţiuni. Ea funcţionează conform Legii nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale şi Legii... citește mai departe

41 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Bancar al Turciei

1. Sistemul bancar din Turcia 1.1. Istoric Activitatea bancară din Turcia a început în 1800 prin apariţia cămătarilor şi a bancherilor Galata, minorităţi etnice din Istanbul, care desfăşurau toate activităţile cvasi-bancare din acea perioadă. După Războiul Crimeei, situaţia financiară a Imperiului Otoman s-a... citește mai departe

21 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Politici fiscale de creștere economică și eficiența lor

1. Politica fiscală: concept, obiective şi rol 1.1 Conceptul de politică fiscală În abordarea politicii fiscale trebuie stabilit mai întâi, conceptul de politică fiscală, sfera politicii fiscale, obiectivele şi rolul acesteia. Politica fiscală reprezintă o componentă esenţială a politicii bugetare considerată ca... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Euro-moneda internațională

Cap 1. Moneda Euro-introducere 1.1 Euro: fundament, design, paşi importanţi ce au pus bazele euro Revoluţia monetară întruchipată de euro implică mai mult decât eliminarea a 11 monede naţionale şi distribuirea unor bancnote colorate şi monede în întreaga Europă. Aceasta atrage după sine unificarea pieţei comune de... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Creditarea negarantată la Raiffeisen Bank în condițiile crizei financiare globale

I. PREZENTARE RAIFFEISEN BANK. Istoricul Băncii Raiffeisen Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818 - 1888), fost primar al mai multor oraşe germane, a întemeiat în 1862 prima uniune de credit în Anhausen, Germania. În 1886, apare prima uniune bancară Raiffeisen în Mühldorf, Austria. Grupul Raiffeisen este în prezent... citește mai departe

44 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Activitatea bancară de retail din SUA

CAPITOLUL I Consideraţii generale privind activitatea de retail 1.1.Abordări conceptuale privind retail banking-ul Retail Banking-ul se caracterizează printr-un număr mare de clienţi, conturi şi tranzacţii, o mare varietate de produse şi servicii, o dependenţă strânsă faţă de evoluţia noilor tehnologii, precum şi... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza unui produs bancar - Cardul Maestro și Visa Electron al BRD-GSG

BRD a fost înfiinţată prin hotarârea guvernului în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie 1991 ca societate pe acţiuni, cu capital social deţinut de statul român. În martie 1999, Societe Generale a cumpărat un pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al BRD, prin intermediul unei achiziţii de la... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Crearea unui Produs Bancar de Economisire - Depozitul Crescendo

Avand in vedere orientarea clientilor in principal catre plasamentele in lei, pentru atragerea de resurse atat lei cat si in valuta este necesara oferirea de conditii atractive, atat in ceea ce priveste rata dobanzii cat si functionalitatile/flexibilitatea instrumentelor de economisire. Astfel, garantarea ratei... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Contribuții privind Evaluarea Riscului de Creditare a Firmelor Creditate de Către Băncile Comerciale din România

Băncile încadrează agenţii economici, care apelează la credite într-o categorie de bonitate, în funcţie de punctajul obţinut la criteriile cuantificabile, coroborat cu rezultatul analizei criteriilor necuantificabile. Rezultatul obţinut prin adunarea punctelor acordate fiecărui criteriu cuantificabil, determină... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Preview

Diversificarea Produselor Privind Creditarea Bancară

1.-Necesitatea promovării unor noi produse bancare Necesitatea implemantării de către bănci a noilor produse şi servicii bancare devine tot mai evidentă pe măsură ce relaţiile si conjuncturile interne şi internaţionale atrag această măsură. Pentru asigurarea unei competitivităţi în domeniul bancar, care devine din... citește mai departe

36 pagini 6 puncte Extras Preview