Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 67 din 141

Monografie BNP Paribas

1. Istoric La originea BNP se găseşte Banque de Paris care a fost fondată în 1869 din iniţiativa unui grup de bancheri şi investitori format din Adrien Delahante, Edmond Joubert şi Henri Cernuschi, şi care îşi are sediul în apropierea operei pe strada d’Antin, Paris După sfârşitul celui de-al doilea război... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Concept, Essence and Role of Prices în The Economy

1.1. The prices denote a multidimensional concept, which in its economic and psychological basis appears as a macroeconomic and a microeconomic instrument that a company may use as the basic element in making its strategic and tactical decisions. In activity of any company that produces goods and services, the price... citește mai departe

7 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Analiza activității de creditare a BC Moldova Agroindbank

Capitolul I. Tipologia creditelor acordate de BC “Moldova-AgroindBank” SA. Dacă ceea ce îţi doreşti se poate cumpăra - cumpără! Dacă nu ai suma de bani necesară - ia credit de la Moldova Agroindbank! Moldova Agroindbank îţi oferă finanţare pentru orice cheltuieli personale, planificate sau neprevăzute, ale tale... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Extras Preview

Creditare Bancare

1. Structura organizatorică a administrării activităţii de creditare. Veriga principală a structurii instituţionale a sistemului de credit sunt băncile, însă este evident faptul că sistemul de credit exprimă o noţiune mai largă şi mai complexă decât sistemul bancar. Analizând sensul noţiunii de „sistem de credit"... citește mai departe

70 pagini Gratis Extras Preview

Analiza economică financiară

Bazele analizei economico financiare 1. Tipuri de analiza economico financiara Analiza reprez o met de cercetare care consta in descompunerea sau desfacerea unui intreg (obiect, fen sau proces) in elem componente procedand la identificarea factorilor cauzelor si conditiilor care l-au generat respectiv l-au... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul Plăților Interbancare

7.1 SISTEMUL DE PLĂŢI Prin natura lor, relaţiile in cadrul unui sistem de plăţi sunt relaţii pecuniare, exprimate prin monedă şi se consideră îndeplinite numai când plata a devenit definitivă şi irevocabilă. Relaţiile din cadrul sistemului de plăţi au şi o importanţă juridică deosebită întrucât asigură transferul... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Gestiunea Riscurilor Valutare în România

Introducere Tranziţia la economia de piaţă împreună cu schimbările din societate au dus la reconsiderarea tuturor aspectelor vieţii economice a întreprinderii. Necesitatea creşterii economice, relansării economiei naţionale a impus o abordare nouă a teoriilor economice existente şi evidenţierea, în primul rând a... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Specificul organizării activității bancare

1.1. Esenţa si particularităţile acţivităţii bancii ca instituţie financiară Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care trebuie să asigure mobilizarea disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor spre desfăşurarea unor activităţi economice eficiente şi rentabile. Banca poate fi... citește mai departe

11 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Studiu de Caz privind Managementul Carierei în Cadrul Bancii Fortuna

CAP.I. CONTEXTUL MACROECONOMIC AL TRANZIŢIEI 1.1. DESCRIEREA CONTEXTULUI MACROECONOMIC Până în 1989 economia românească era una de tip centralizat; totul funcţiona după nişte mecanisme şi reguli clar stabilite, aparent fără probleme.Ca o trăsătură specifică acestui tip de economie, noţiunea de risc în accepţiune... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Extras Preview

Piața Mondială a Asigurărilor

I. Piata de asigurari-concepte generale I.1. Definitia pietei de asigurari Cadrul organizatoric si metodologic în care se realizeaza operatiile de asigurare, respectiv activitate de asigurare constituie piata asigurarilor 1. Cresterea si diversificarea activitatii econ omice si implicit a schimburilor... citește mai departe

28 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Riscurile în Activitatea de Creditare și Gestionarea Lor

Riscurile în activitatea de creditare şi gestionarea lor Riscul de credit este specific băncilor a căror funcţie importantă în economie este creditarea. El poate fi definit ca riscul de dobandă, creditul sau ambele să nu fie rambursate la scadenţă sau să fie rambursate parţial. Riscul de credit exprimă... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Studiu monografic la BCR Iași

CAPITOLUL I.Banca Comercială Română-Gândim la fel! Moment istoric BCR Banca Comercială Română , membră a Grupului Erste, este o bancă universală fiind cea mai importantă instituţie bancară din România şi gestionând active de peste 16,5 miliarde de EUR. Banca oferă întreaga gamă de produse şi servicii, având în... citește mai departe

46 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Monografia Sistemului Bancar din Letonia

Cap.1. Sistemul bancar din Letonia 1.1. Istoricul sistemului bancar din Letonia Sistemul bancar leton şi a crizei sale: atunci când economia planificată din Uniunea Sovietică s-a destrămat şi spiritului antreprenorial a început să apară, necesitatea unui sistem bancar autonom în Letonia a devenit evident, şi un... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii privați ai programului SAPARD

Cap. I. - PREVEDERI GENERALE 1. Cofinanţarea din fonduri publice in cadrul Programului SAPARD se acorda pentru toate contractele de achiziţii, lucrări, bunuri si servicii, încheiate de beneficiarii Programului, care îndeplinesc următoarele condiţii: a. Obiectul unui contract de achizitii - achizitie de servicii,... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Locul și rolul băncilor mutuale și cooperatiste în economie

Introducere Fiind un fenomen de o deosebită amploare şi complexitate, şi în acelaşi timp dispunând de un potenţial uman şi material valoros, activitatea cooperatistă are importante valenţe sociale care o individualizează în peisajul societăţii contemporane, în primul rând prin doctrina sa, în al doilea rând prin... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Gestionarea Capitalului Bancar

INTRODUCERE Capitalul bancar joaca un rol important începând cu constituirea bancii si continuând cu perioada de functionare pâna la lichidare. Datorita acestui rol în ultimii ani capitalul a devenit punctul esential al managementului bancar. Reglementările elaborate de Banca Naţională a României sunt aliniate la... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Marketingul Serviciilor Financiar-Bancare - Mixul de Marketing în Sectorul Bancar

Capitolul 1. Marketingul Financiar Bancar .Delimitări Conceptuale Civilizaţia financiară a ultimelor doua decenii ne-a pus in fata unei avalanşe crescânde de servicii financiar bancare, servicii care au cunoscut pe plan internaţional o creştere şi o diversificare permanentă, piaţa acestora fiind din ce in ce mai... citește mai departe

38 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Bază de date a băncii BRD

1. Cunoasterea firmei si a sectorului de activitate a) Scurt istoric al firmei: In anul1923 se înfiinţează Societatea Naţională de Credit Industrial, ca instituţie publică, iar cadrul careia statul deţinea 20% din capitalul social, Banca Naţională a României 30%, iar restul era deţinut de particulari, dintre care... citește mai departe

29 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Sistem Expert pentru Limite de Expunere la Riscul de Credit

INTRODUCERE Inteligenta si gândirea umană au constituit din cele mai vechi timpuri un domeniu de studiu fascinant, silogismele lui Aristotel si dezvoltarea ulterioară a logicii, logicii matematice, psihologiei, teoriei cunoasterii si a altor stiinte fiind o bună dovadă. Și tot de multă vreme omul caută răspuns la... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Prezentarea Unicredit Țiriac Bank

I. Prezentarea entitatii UniCredit Tiriac Bank SA In anul 2006 la sfarsitul lunii mai, s-a finalizat tranzactia care a dus la fuziunea prin absorbtie dintre Banca Comerciala HVB Tiriac Bank S.A.- banca absorbanta si UniCredit Romania S.A. – banca absorbita. Forma juridica a entitatii este Societatea pe acţiuni... citește mai departe

29 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Instrumentele de plată și de credit internaționale utilizate în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Caracteristica generala a instrumentelor de plată şi de credit utilizate în sistemului bancar al Republicii Moldova reprezintă o importanţă majoră în comerţul internaţional, care, implică fluxuri masive de mărfuri şi de bani, fapt ce justifică importanţa unei bune... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Dinamica indicatorului. Gradul de acoperire a importului prin export în perioada trimestrului I al anilor 2005-2010

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Caracteristica generala a indicatorului gradul de acoperire a importului prin export utilizat in economia Republicii Moldova reprezinta o importanţa majora in comertul international, care, implica fluxuri masive de marfuri si de bani, fapt ce justifica importanta unei... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Internationalisation des Banques Francaises

INTRODUCTION Ces dernières années ont été marquées par le développement des échanges internationaux de biens et de services entre les pays du monde. L’essor du commerce international a déterminé l’abolition des contrôles des changes, l’ouverture des systèmes financiers vers l’international et l’internationalisation... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Piața Asigurărilor în Uniunea Europeană

PIAŢA ASIGURĂRILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ CAP I. CADRUL GENERAL AL PIEŢEI ASIGURĂRILOR ÎN UE (PIAŢĂ UNICĂ) Piaţă asigurărilor reprezintă locul unde au loc tranzacţiile de asigurare, efectuate conform unui contract. În acest cadru se regăsesc cererea de asigurare ce e reprezentată de persoanele fizice şi juridice... citește mai departe

29 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Referat BRD

CAP I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE 1.1. Momentul istoric al înfiinţării Banca Romană pentru Dezvoltare-SA (BRD) şi-a început activitatea în 1990 conform Hotarararii de Guvern nr 1178/2.11.1990 apărută în Monitorul Oficial nr 132. Banca, ca şi societate pe acţiuni, îşi desfăşoară... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Extras Preview