Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 61 din 141

Analiza Produsului Bancar Mastercard Gold

1. Prezentarea societătii si produselor oferite de BRD-GSG 1.1. Prezentarea societătii BRD-GSG Banca Română pentru Dezvoltare se constituie ca societate pe acţiuni şi funcţionează ca persoană juridică română în conformitate cu legislaţia privind societăţile comerciale, Legea bancară, reglementările Băncii... citește mai departe

21 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Restructurări și privatizări bancare - privatizarea bancară în România

INTRODUCERE Privatizarea bancara reprezintă „modalitatea cea mai rapidă de a induce modificări de comportament şi strategie, asigurând astfel băncilor independenţa faţă de Guvern şi sectorul public” Deoarece băncile de stat domină sectorul bancar din toate statele foste socialiste, privatizarea lor poate fi... citește mai departe

22 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Efectele consolidării sistemelor bancare prin fuziuni și achiziții

UNICREDIT TIRIAC BANK UniCredit Tiriac Bank este membra a Grupului UniCredit, o importanta institutie financiara internationala, cu o retea de peste 10.000 sucursale in 27 de tari. Aflata in top 5 jucatori pe piata romaneasca, UniCredit Tiriac Bank ofera clientilor sai, prin intermediul celor peste 240 sucursale... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Proiect practică OTP Bank

INTRODUCERE Economia de piață presupune în mod necesar existența unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităților monetare ale economiei și orientarea lor temporară în desfășurarea de activități economice eficiente. Prin activitatea desfășurată de bănci, de colectare de resurse financiare... citește mai departe

51 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Tipuri de credite bancare

INTRODUCERE Creditul este o categorie economico-financiară, creată pentru a servi la rezolvarea unor probleme economice, sociale sau legate de procesul de schimb. Primele operaţiuni cu caracter economic, înfăptuite de indivizi care au trecut de la viaţa izolată la o formă de viaţă socială, a fost schimbul în... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Proiect practică la Alpha Bank

Capitolul 1: Prezentarea entităţii 1.1 Înfiinţare, denumire, capital Alpha Bank a fost fondată în 1879 de către John F. Costopoulos, care a înfiinţat o societate comercială de mici dimensiuni în oraşul Kalamata. În 1918 departamentul de banking al firmei "J.F. Costopoulos" a fost denumit "Bank of Kalamata". În... citește mai departe

36 pagini 8 puncte Extras Preview

Pragul de Rentabilitate

Pragul de rentabilitate Problema 1 Explicatii CA 200.000 - CV 160.000 = MCV - CF 10.000 = Rezultat a) Care este CA pentru care Rezultatul = 0? * 100 = * 100  CV = 80% * 100 = * 100  MCV = 20% CA - CV = MCV  CA = 100 % CA = = * 100  CA = 50.000 CV =  CV = 40.000 CA – CV = MCV  MCV = 50.000 –... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul Monetar Internațional

INTRODUCERE În literatura de specialitate, sistemul monetar este definit ca un anumit mod de organizare şi reglementare a circulaţiei monetare dintr-o ţară, pe baza unor legi speciale ale statului respectiv. Cu aceeaşi semnificaţie este utilizată definiţia dată de academicianul Costin Kiriţescu după care sistemul... citește mai departe

37 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Structura sistemelor bancare contemporane

1 Sistemul financiar O economie prospera necesita un sistem financiar care sa faca posibila migrarea banilor de la persoanele care detin economii, la persoanele care au nevoie de capital pentru a investi. Sistemul financiar are o structura complexa si o functie importanta la nivelul mapamondului. Acesta include mai... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Produse Bancare de Economisire

oferite de o bancă comercială Aspecte minime de abordat: - caracteristicile şi modul de funcţionare pentru contul de economii, depozitul la vedere, depozitul la termen, certificatul de depozit, - exemple de produse de economisire de la 3 bănci şi comparaţii, - exemple de determinare a randamentelor perioadei pe... citește mai departe

17 pagini 9 puncte Extras Preview

Analiza Creditării pe Termen Scurt

CAPITOLUL 1 CREDITUL BANCAR ÎN ROMÂNIA 1.1. Evoluţia creditului de-a lungul anilor Cu 20 de secole î.e.n., în Codul regelui Hmurabbi din regatul Babilonului existau prevederi cu privire la acordarea şi primirea de împrumuturi cu “înscrisuri” pe tăbliţe din lut, care dovedeau asemenea operaţuni, dobânzile... citește mai departe

86 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Riscurile Activelor Eligibile la Nivelul Eurosistemului

Capitolul 1. Obiectivele Eurosistemului Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) a fost creat în conformitate cu Tratatul de la Maastricht și Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene Este format din Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naţionale (BCN) ale... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Banca Cooperatistă Creditul Onestean Onesti

Capitolul 1. Descrierea, forma juridică, sediul, durata şi constituirea băncii cooperatiste ‘ Creditul Onestean‘ Denumirea organizaţiei cooperatiste de credit este Banca Cooperatistă CREDITUL ONESTEAN Onesti, cu număr de ordine în Registrul comerţului de pe lângă Tribunalul Bacau J04/261 /1992 , Cod Unic de... citește mai departe

51 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect practică Bancpost

Cap 1. Introducere Bancpost ofera, prin reteaua extinsa de sucursale proprii si prin diverse canale alternative de distributie, o gama extinsa de produse si servicii clientilor corporativi, de retail si persoanelor fizice cu statut financiar ridicat din Romania. Bancpost a fost infiinţată in 1991, ca bancă... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Riscul operațional în activitatea de creditare România-Moldova

CAPITOLUL 1 RISCUL OPERATIONAL. COMPONENTELE ACESTUIA Riscul operaţional reprezintă expunerea băncii la pierderile financiare potenţiale determinate de evenimente interne sau externe, ce nu au fost surprinse şi prevenite de gestiunea corporativă şi de controlul intern al băncii. Riscul operaţional nu este un tip... citește mai departe

37 pagini 8 puncte Extras Preview

Managementul Riscurilor Financiare al OPCVM

CAP 1 Organismele de Plasament Colectiv in Valori Mobiliare 1.1 Definitia Organismelor de Plasament Colectiv in Valori Mobiliare Organismele de plasament colectiv reprezintă vehicule investiţionale care realizează atragerea economiilor individuale prin ofertă publică sau apel privat şi plasarea colectivă a... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Angliei

CAPITOLUL I Principii generale ale politicii monetare Politica monetară reprezintă unul din instrumentele politicii economice, prin intermediul căreia se acţionează asupra cererii şi ofertei de monedă din economie. Importanţa politicii monetare rezultă din obiectivul fundamental al acesteia, respectiv stabilitatea... citește mai departe

29 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Finanțarea imobiliară comercială din Cehia

Introducere Piaţa imobiliară reprezintă totalitatea tranzacţiilor care implică drepturi de proprietate sau de folosinţă asupra terenurilor şi clădirilor. Tranzacţia imobiliară înseamnă transferul permanent sau temporar al unui drept de la o parte la cealaltă în schimbul unei recompense care, de obicei, este o sumă... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Activitatea Bancară la Nivel Internațional Întreprinsă de Băncile din Olanda

Introducere În epoca contemporană locul şi rolul băncilor în economie sunt strâns legate de calitatea lor de intermediar principal în relaţia economii-investiţii, relaţie hotărâtoare în creşterea economică. Locul şi rolul băncilor în economie, structură lor, sunt determinate şi de creaţia monetară, factor specific... citește mai departe

24 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Uniunea monetară europeană

In economie, o uniune monetara este o situatie in care mai multe tari au fost de acord sa imparta o singura moneda intre ele. Uniunea Economica si Monetara Europeana (UEM) se compune din trei etape care coordoneaza politica economica si care culmineaza in adoptarea monedei euro, moneda unica a U.E. Toate statele... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Extras Preview

Unificarea monetară europeană

INTRODUCERE Uniunea Economică şi Monetară Europeană (UEM), cunoscută şi sub denumirea de ”zona euro” sau „Euroland”, a luat fiinţă la 1 ianuarie 1999, odată cu apariţia monedei unice europene: euro. Această uniune este cea mai avansată formă de integrare economică cunoscută până în prezent în lume, realizată de... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și Funcționarea Fondurilor Suverane de Investiții

CAPITOLUL I - ORGANIZAREA FONDURILOR SUVERANE DE INVESTIŢII 1.1. FONDURILE SUVERANE DE INVESTIŢII Fondurile suverane de investiţii sunt instrumente de investiţii publice, care gestionează un portofoliu diversificat de active financiare interne şi internaţionale. Un Fond Suveran (Sovereign Wealth Fund - SWF) este... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene

CAP. 1 SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ÎN PERIOADA DE PREADERARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ Sistemul bancar românesc s-a realizat prin contribuţia statului, transformarea cămătarilor în bancheri şi prin participarea unor reprezentanţi ai capitalului străin. Până în 1989, sistemul bancar din ţara noastră a avut un caracter... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Extras Preview

Activitatea de Retail Banking - Corporate Banking

CAP. 1 RETAIL BANKING Activitatea de retail banking este definită de obicei ca activitatea desfăşurată de bancă cu persoanele fizice, persoane fizice autorizate şi microîntreprinderi. Retail bankingul se caracterizeză printr-un număr mare de clienţi, o varietate de produse şi servicii bancare şi un număr foarte... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Previzionarea Financiară ca Etapă în Elaborarea Planului de Afaceri

CAPITOLUL I PREVIZIUNEA ŞI PROGNOZA FINANCIARĂ 1.1. Ştiinţa previziunii Unul din atributele conducerii în condiţiile revoluţiei tehnico-ştiiţifice este de a coordona activitatea de cercetare tehnico-ştiinţifică şi de a promova în practica social-economică cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii moderne.... citește mai departe

105 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview