Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 62 din 141

Riscul operațional în activitatea de creditare România-Moldova

CAPITOLUL 1 RISCUL OPERATIONAL. COMPONENTELE ACESTUIA Riscul operaţional reprezintă expunerea băncii la pierderile financiare potenţiale determinate de evenimente interne sau externe, ce nu au fost surprinse şi prevenite de gestiunea corporativă şi de controlul intern al băncii. Riscul operaţional nu este un tip... citește mai departe

37 pagini 8 puncte Extras Preview

Managementul Riscurilor Financiare al OPCVM

CAP 1 Organismele de Plasament Colectiv in Valori Mobiliare 1.1 Definitia Organismelor de Plasament Colectiv in Valori Mobiliare Organismele de plasament colectiv reprezintă vehicule investiţionale care realizează atragerea economiilor individuale prin ofertă publică sau apel privat şi plasarea colectivă a... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Angliei

CAPITOLUL I Principii generale ale politicii monetare Politica monetară reprezintă unul din instrumentele politicii economice, prin intermediul căreia se acţionează asupra cererii şi ofertei de monedă din economie. Importanţa politicii monetare rezultă din obiectivul fundamental al acesteia, respectiv stabilitatea... citește mai departe

29 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Finanțarea imobiliară comercială din Cehia

Introducere Piaţa imobiliară reprezintă totalitatea tranzacţiilor care implică drepturi de proprietate sau de folosinţă asupra terenurilor şi clădirilor. Tranzacţia imobiliară înseamnă transferul permanent sau temporar al unui drept de la o parte la cealaltă în schimbul unei recompense care, de obicei, este o sumă... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Activitatea Bancară la Nivel Internațional Întreprinsă de Băncile din Olanda

Introducere În epoca contemporană locul şi rolul băncilor în economie sunt strâns legate de calitatea lor de intermediar principal în relaţia economii-investiţii, relaţie hotărâtoare în creşterea economică. Locul şi rolul băncilor în economie, structură lor, sunt determinate şi de creaţia monetară, factor specific... citește mai departe

24 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Uniunea monetară europeană

In economie, o uniune monetara este o situatie in care mai multe tari au fost de acord sa imparta o singura moneda intre ele. Uniunea Economica si Monetara Europeana (UEM) se compune din trei etape care coordoneaza politica economica si care culmineaza in adoptarea monedei euro, moneda unica a U.E. Toate statele... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Extras Preview

Unificarea monetară europeană

INTRODUCERE Uniunea Economică şi Monetară Europeană (UEM), cunoscută şi sub denumirea de ”zona euro” sau „Euroland”, a luat fiinţă la 1 ianuarie 1999, odată cu apariţia monedei unice europene: euro. Această uniune este cea mai avansată formă de integrare economică cunoscută până în prezent în lume, realizată de... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și Funcționarea Fondurilor Suverane de Investiții

CAPITOLUL I - ORGANIZAREA FONDURILOR SUVERANE DE INVESTIŢII 1.1. FONDURILE SUVERANE DE INVESTIŢII Fondurile suverane de investiţii sunt instrumente de investiţii publice, care gestionează un portofoliu diversificat de active financiare interne şi internaţionale. Un Fond Suveran (Sovereign Wealth Fund - SWF) este... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene

CAP. 1 SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ÎN PERIOADA DE PREADERARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ Sistemul bancar românesc s-a realizat prin contribuţia statului, transformarea cămătarilor în bancheri şi prin participarea unor reprezentanţi ai capitalului străin. Până în 1989, sistemul bancar din ţara noastră a avut un caracter... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Extras Preview

Activitatea de Retail Banking - Corporate Banking

CAP. 1 RETAIL BANKING Activitatea de retail banking este definită de obicei ca activitatea desfăşurată de bancă cu persoanele fizice, persoane fizice autorizate şi microîntreprinderi. Retail bankingul se caracterizeză printr-un număr mare de clienţi, o varietate de produse şi servicii bancare şi un număr foarte... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Previzionarea Financiară ca Etapă în Elaborarea Planului de Afaceri

CAPITOLUL I PREVIZIUNEA ŞI PROGNOZA FINANCIARĂ 1.1. Ştiinţa previziunii Unul din atributele conducerii în condiţiile revoluţiei tehnico-ştiiţifice este de a coordona activitatea de cercetare tehnico-ştiinţifică şi de a promova în practica social-economică cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii moderne.... citește mai departe

105 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Resursele băncii

3.1 Resursele depozitare, noţiune de depozit bancar, clasificare, tipuri Resursele atrase ale băncii pot fi: -Depozitare – ele apar în rezultatul conlucrării cu clienţii; -Resurse ce apar în urma emisiunii de titluri (certificate bancare, cambii, obligaţiuni) -Resurse procurate de la alte bănci (credite... citește mai departe

10 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Capitalul Bancar

Tema 2: Capitalul bancar. I. Notiunea de capital bancar. Functiile si rolul lui. II. Fondurile care constituie capital bancar III. Suficienta capitalului Baza legislativă: I. Instrucţiunea privind particularităţile emisiunilor de acţiuni şi obligaţiuni ale băncilor şi modul de autorizare a lor de către Banca... citește mai departe

7 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Dosar de practică la BCR

Introducere Criteriile în baza cărora am ales sa efectuez stagiul de practica la Banca Comerciala Romana au tinut de faptul ca este una dintre cele mai mari banci din Romania, cu o larga retea teritoriala atat in tara, cat si in Slatina, fiind astfel una dintre bancile la care orice student se gandeste ca poate... citește mai departe

60 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Monografie a Sistemului Bancar din Suedia

I Monografie a sistemului bancar din Suedia Capitolul 1. Descrierea sistemului bancar din Suedia 1.1 Scurt istoric În secolele XVII-XVIII activitaea bancară începe să se dezvolte şi în Ţările nordice, în special în Suedia, Germania şi Anglia. La data de 30 noiembrie 1656 Karl X. Gustav a semnat la Marienburg... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Piața asigurărilor în România între anii 2007-2009 și strategii ale acestora pentru anii 2007-2011

Capitolul I I.1 Caracteristici Generale ale Pietelor de Asigurare Piata de asigurare reprezinta un cadru in care se desfasoara operatiuni de asigurare numai pe baze contractuale. Aici se intalnesc cererea de asigurare, venind din partea persoanelor fizice si juridice care doresc sa incheie diferite tipuri de... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Efectul Implementării Acordului Basel II

Acordul Basel II – privire de ansamblu Comitetul de la Basel pentru supravegherea bancară a fost înfiinţat la sfârşitul anului 1974, sub auspiciile Băncii Reglementărilor Internaţionale (BIS), având ca scop principal asigurarea stabilităţii financiare şi monetare în principalele 10 ţări cele mai dezvoltate.... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Extras Preview

Activitatea bancară internațională intreprinsă de băncile din Germania

CAPITOLUL 1. SCURT ISTORIC AL SISTEMULUI BANCAR GERMAN Sistemul bancar german ia naştere odată cu apariţia în 1619 a Băncii din Hamburg, constituită după modelul Băncii din Amsterdam. Iniţial aceasta a fost doar o bancă de depozite, ca apoi să efectueze şi operaţiuni de virament. Ceea ce i-a dat însă o notorietate... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare din Slovenia

CAPITOLUL 1. PIAŢA BANCARĂ DIN SLOVENIA Piaţa financiară, mai mult sau mai puţin dezvoltată, există în orice economie de piaţă şi reprezintă locul unde se întâlneşte oferta cu cererea de fonduri financiare. Piaţa financiară este formată din următoarele componente: piaţa bancară, piaţa titlurilor financiare şi... citește mai departe

18 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Evoluția sistemului bancar în România

Sistemul bancar romanesc Introducere Datorita evolutiei istorice si particularitatilor tranzitiei catre o economie de piata, sistemul bancar romanesc prezinta unele probleme si aspecte commune cu situatia sistemelor bancare din alte tari est si central europene. Luand in considerare modelul structurii unui... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Practică BRD agenția Fălticeni

Cap 1. Prezentare generală BRD – Groupe Société Générale 1.1. Caracteristici generale Din multitudinea de societăţi bancare şi instituţii financiare şi de credit care funcţionează în cadrul sistemului bancar românesc Banca Română pentru Dezvoltare S.A. – Groupe Société Générale are o importanţă deosebită.... citește mai departe

93 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Identificarea și Gestionarea Riscurilor în Mediul Bancar

Riscurile sunt definite ca pierderi asociate unor evoluţii adverse ale rezultatelor. Gestiunea riscurilor nu este altceva decat ansamblul instrumentelor, tehnicilor şi dispozitivelor organizatorice necesare băncii pentru a reuşi. În activitatea pe care o desfăşoară, în special în legătură cu angajarea resurselor,... citește mai departe

15 pagini 9 puncte Cuprins Extras

Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank

Capitolul 1. Preliminarii. Cadru. Mediul, în continuă schimbare, în care operează băncile, generează noi oportunităţi de afaceri, dar acestea presupun, totodată, riscuri tot mai mari şi mai complexe care, la rândul lor, se constituie într-o provocare, pe cât de reală, pe atât de ameninţătoare pentru abordările... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Plan de Afaceri - SC Construct-Expert SRL

PLAN AFACERI A. DATE DE IDENTIFICARE ALE COMPANIEI 1.Numele complet al companiei: S.C. Construct-Expert.S.R.L. 2.Numele prescurtat al companiei: S.C. ConsXp. S.R.L 3.Coordonatele companiei: Sediul social: ROMÂNIA, judeţul TIMIŞ, localitatea LUGOJ, strada SALCÂMILOR, nr. 121B Punct de lucru: pentru activităţi... citește mai departe

25 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods

Introducere Această lucrare prezintă, după cum sugerează şi numele, modul de funcţionare a primului sistem monetar internaţional, creat în anul 1944, în urma Conferinţei de la Bretton Woods. Lucrarea este structurată în trei capitole şi cuprinde toate etapele pe care acest sistem le-a parcurs, de al apariţie şi... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview