Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 69 din 141

Sistemul Bancar al Italiei

I. Sistemul bancar din Italia. Caracteristici Sistemul bancar contemporan, ansamblul insistuţiilor financiar-bancare şi reglementările care veghează şi guvernează întreaga activitate bancară nu au apărut peste noapte, ca o creaţie a unui singur individ sau a unui popor, ci dimpotrivă, au fost rezultatul evoluţiei... citește mai departe

28 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Tendințe Privind Alternativa Bănci Universale - Bănci Specializate

Cap 1. Organizarea sistemului bancar românesc 1.1. Rolul şi funcţiile băncilor în economia românească În România, activitatea bancară şi-a făcut apariţia la jumătatea secolului al XIX-lea, fiind ajutată atât prin contribuţia capitalului român, cât şi a celui străin. Imediat după unire, au apărut: Casa de Depuneri... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Tehnici și instrumente de plată utilizatate în activitatea bancară

INTRODUCERE Un moment important în desfășurarea schimburilor economice îl constituie încasarea contravalorii bunurilor economice care fac obiectul schimbului. Realizarea încasării sumelor astfel rezultate se efectuează printr-o modalitate de plată sau de decontare convenită între parteneri și stipulată în... citește mai departe

101 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare - studiu de caz efectuat la BRD, Banca Transilvania și ING Bank

CREDITLUL IPOTECAR Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare. In mod normal, returnarea acestor resurse se face insotita de plata unei dobanzi ce remunereaza pe imprumutator. In ceea ce priveste natura... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza Riscului de Creditare la BRD

INTRODUCERE Riscul se regăseşte astăzi în centrul afacerilor bancare. Gestionarea riscurilor reprezintă funcţia cheie a băncilor moderne axate pe activitatea de piaţă. Problemele care apar în sistemele bancare în urma unei gestionări nereuşite a resurselor şi plasamentelor se regăsesc în toate economiile.... citește mai departe

32 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Finanțarea dezvoltărilor imobiliare în Italia

DESCRIERE PIAŢA IMOBILIARĂ REZIDENŢIALĂ DIN ITALIA În ţările cu o economie de piaţă dezvoltată există o mare varietate de sisteme de finanţare imobiliare, acestea constituind un segment important al pieţelor financiare. Cele mai cunoscute sisteme de finanţare sunt : - Modelul Sud European caracterizat prin rate... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Audit Bancar

Capitolul 1 Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI NOTIUNII DE AUDIT Originile cuvantului audit se găsesc în latinescul auditus, care înseamnă a asculta, a audia. Acest termen avea chiar o conotaţie financiară, în Roma... citește mai departe

78 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Cadrul politicii monetare unice - instrumentele de politică monetară ale BCE - analiza politicii monetare unice din perioada 1999-2010

Cap 1. Cadrul politicii monetare unice 1.1. Uniunea Economică şi Monetară La data de 7 februarie 1992, se semnează Tratatul de la Maastricht, de către toate ţările europene participante la Sistemul Monetar European II, tratat care cuprindea prevederi de politică monetară şi instituţionalizarea acesteia. Prin acest... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Card live checking multiaccount

Apariţia cardurilor a avut un rol esenţial în relaţia băncilor cu persoanele fizice întărind şi mai mult această legătură prin beneficiile pe care acestea le-au adus oamenilor. Cardurile de credit şi de debit sunt cu siguranţă o necesitate în societatea modernă. Acestea au ajuns să înlocuiască tot mai mult banii... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Prețul și Mecanismul Prețurilor

PREŢUL Conceptul de preţ Definit în termenii cei mai generali, preţul reprezintă o sumă de bani primită sau plătită pentru cedarea, respectiv obţinerea unui bun sau serviciu. Sub aspect economic, preţul este expresia bănească a valorii bunurilor sau serviciilor care fac obiectul schimbului şi constituie o... citește mai departe

34 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Operațiunile Pasive ale Instituțiilor de Credit

OPERAŢIUNILE PASIVE ALE INSTITUŢIILOR DE CREDIT În anii 90, băncile din România efectuau toate tipurile de operaţiuni bancare, erau practic universal banking.Mai târziu, principalele domernii în care s-au specializat băncile au fost: • Retail banking; • Corporate banking; • Private banking; • Investment... citește mai departe

29 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Particularități ale Activității Birourilor de Credit în Lume

Introducere Numeroase studii privind rolul registrelor de credit, fie ele teoretice sau empirice, arată că, prin difuzarea de informaţii privind debitorii către un birou de credit, băncile contribuie la reducerea efectelor selecţiei adverse şi a hazardului moral, ajută la evaluarea mai judicioasă a riscului de... citește mai departe

35 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect de practică BRD

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE Denumirea şi sigla: Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română Adresa – Centrală Turn BRD – B-dul. Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 Bucuresti tel. 4021-301.61.00 fax. 4021.30166.36 htpp//www.brd.ro Capital social 696 901 518 RON Cod fiscal R361579/1992... citește mai departe

57 pagini 8 puncte Extras Preview

Riscul de Credit în Băncile Comerciale

Capitolul I Tipologia riscurilor bancare 1.1 Semnificaţia riscurilor în activitatea bancară Abordarea riscurilor bancare este îndreptăţită să urmeze întrebări de genul: “Care sunt evenimentele generatoare de risc bancar?”, “Pot fi riscurile bancare gestionate?”, sau “Cum afectează riscurile bancare eficienţa şi... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Piața Cardurilor în România

1. Aparitia cardurilor 1.1. Istoria cardului Cardul este o inovatie revolutionară care a putut fi aplicată datorită progreselor deosebite în domeniile informatic și electronic în măsura să faciliteze schimbul de fonduri prin tehnici electronice între partenerii de tranzactii prin intermediul băncilor. Cardul a... citește mai departe

26 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Instrumente de plată folosite în decontările internaționale - acreditivul documentar

În domeniul valutar-financiar, plăţile internaţionale reprezintă componenta care asigură finalizarea tranzacţiilor economice sau satisfacerea unor cerinţe individuale ca urmare a relaţiilor care se stabilesc între parteneri. Rolul plăţilor internaţionale este de a stimula schimburile comerciale şi de a promova... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras

Acreditivul Documentar

REZUMAT In the area of financial exchange, international payments is the component which provides complete economic transactions meet individual requirements as a result of relations established between partners. Attached to international trade, international payments recorded an upward dynamic which led to their... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Produse și Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice

Introducere O bancă este o instituţie căreia i se acordă permisiunea de a efectua tranzacţii cu bani. Potrivit reglementărilor care guvernează activitatea bancară din ţara noastră, “Societăţile bancare sunt persoane juridice al căror obiect principal de activitate îl constituie atragerea de fonduri de la persoane... citește mai departe

73 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Prezentarea Băncii Românești

CAPITOLUL 1 : PREZENTAREA BĂNCII ROMÂNEŞTI 1.1. Scurt istoric şi prezentare generală a băncii Banca Românească SA este o bancă de dezvoltare şi o bancă comercială – societate pe acţiuni – organizată pe principiile legislaţiei în vigoare în România, având un caracter de persoană juridică. Cu o experienţă de 17 ani... citește mai departe

76 pagini Gratis Extras Preview

Dosar de practică - BCR - Agenția Carol, Craiova

Organigrama unitatii bancare de tip C – Agentia Carol, Craiova Director Judetean Retail Director Executiv Retail Consiler Client Retail Consilier Client Retail Consilier Client Zona rapida ATIBUTIILE PRINCIPALE SPECIFICE UNITATILOR TERITORIALE ALE BANCII COMERCIALE ROMANE Activitatea retail in BCR se... citește mai departe

37 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Credite de consum pentru populație

Creditele de consum sunt destinate persoanelor fizice care lucreaza pe baza unui contract de munca si a caror principala sursa de venit o reprezinta salariul, fiind de asemenea acceptate si alte tipuri de venituri : dividende, chirii, etc. Bancile acorda mai multe tipuri de credite de consum, cele mai des intalnite... citește mai departe

29 pagini 6 puncte Extras Preview

Comunicare financiar-bancară - banca virtuală

Prezentare generala OrientBank a fost infiintata in 2003 ca banca universala, comerciala si de economii, avand un capipal social de 300.000.012,00 RON (capital subscris si integral varsat), iar valoarea nominala a unei actiuni era de 0,35 RON. Actionarul principal al bancii noastre este Mitsubishi Tokyo Financial... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Preview

Structura sistemelor financiare contemporane

Necesitatea si specificul institutiilor de credit: functii si rol Institutiile de credit reprezinta denumirea generala a bancilor, deoarece sunt intreprinderi care prin obiectul lor de activitate desfasoara tranzactii pe piata monetara si de capital. In institutiile de credit se colecteaza banii din depozitele... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Pactul de Stabilitate și Creștere

1. ADOPTAREA PACTULUI DE STABILITATE ŞI CREŞTERE Pactul de Stabilitate şi Creştere reprezintă un acord între statele membre, prin care acestea aderă la o disciplină specială în domeniul fiscal şi bugetar, ca parte a obiectivelor lor economice pe termen mediu. Pactul este important ca şi garant al unei administrări... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza creditului ipotecar în România și structura acestuia la BRD

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CREDITUL IPOTECAR Creditul ipotecar este principala formă de finanţare a proprietăţilor imobiliare alături de sursele proprii ale investitorilor. Acordarea creditelor ipotecare se face pe baza unor condiţii generale de acordare, care se refera la: condiţiile de remunerare şi... citește mai departe

36 pagini 6 puncte Extras Preview