Toate documentele din domeniul Chimie Generală - pagina 40 din 58

Proprietăți chimice - proprietăți acido-bazice

Caracterul acido-bazic = raportul intre ionii de hidrogen si ionii hidroxil din solutia solului, formati in urma proceselor de hidroliza si disociere la care participa compusii de natura organica, minerala sau organo-minerala. Solul = caracter acid, bazic sau neutru (limite pH=3,5(5)–12(8) in functie de tipul si... citește mai departe

37 pagini 6 puncte Extras

Fertilitatea Solului

Definitie: Fertilitatea solului este capacitatea solului de a pune la dispozitia plantelor verzi in tot timpul vegetatiei, in mod permanent si simultan, substantele nutritive si apa, in cantitate indestulatoare, fata de nevoile acestora si de a sigura conditiile chimice si biochimice necesare cresterii si... citește mai departe

45 pagini 9 puncte Extras

Aerul din Sol

Aerul are rol in participarea la reactii chimice, intretinerea vietii microorganismelor si plantelor, descompunerea resturilor organice, oxidarea compusilor minerali. Aerul provine din aerul atmosferic, cu compozitie modificata in timp. 10–20% oxigen, 78,5–80% azot, 0,2–3,5% dioxid de carbon, cantitati importante... citește mai departe

34 pagini 7 puncte Extras

Compoziția solului

-  faza solida = specii anorganice (minerale, saruri) si specii organice (materie organica vie si materie organica moarta); -  faza lichida sau solutia solului = o solutie complexa in care sunt dizolvati o serie de compusi anorganici, organici si gaze; -  faza gazoasa = se gaseste in porii solului si contine in... citește mai departe

24 pagini 6 puncte Extras

Adsorbția

Adsorbţia este un proces mai nou decât sedimentarea sau filtrarea şi au fost utilizate pentru prima dată în tratarea apelor la sfârşitul sec. XIX pentru îndepărtarea culorii şi a gustului. Apele reziduale conţin cantităţi apreciabile de compuşi organici care sunt toxici, dar şi nedoriţi datorită mirosului, gustului... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Extras Preview

Enzimologie Specială

BIOSENZORI Un biosenzor este un instrument analitic care transforma un raspuns biologic intr-un semnal electric. Termenul de „biosenzor“ este adesea utilizat pentru a ingloba dispozitivele utilizate in scopul determinarii concentratiilor unor substante sau a altor parametri de interes biologic, chiar daca acestea... citește mai departe

85 pagini Gratis Extras Preview

Studiu Bibliografic Privind Valorificarea Cromului

PARTEA I STUDIU BIBLIOGRAFIC PRIVIND VALORIFICAREA CROMULUI DIN APELE REZIDUALE DIN INDUSTRIA PIELĂRIEI PRIN ÎNGHEŢARE 1. RĂSPÂNDIREA CROMULUI ÎN NATURĂ 1.1. CROMUL.CARACTERIZARE GENERALA Cromul se găseşte în natură sub formă de cromit [1, 2] care este un oxid de fier bivalent şi oxid de crom trivalent,... citește mai departe

74 pagini 9 puncte Extras Preview

Chimie Curs

Legea proportiilor definite=orice substanta este compusa din aceleasi elemente combinate in acelasi raport de masa. Cu alte cuvinte compozitia unei substante este constanta si bine definita. Exemplu este sulfura de fier care se obtine in reactia directa dintre Fe si S. S-a putut constata ca intotdeauna raportul... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Molibdenul

I.Capitol special-descrierea elementului Molibdenul Mo Z=42 A=95.94 Valenţa(II,III,IV,V),VI Sarcina(2+,3+,4+,5+), 6+ Numarul de masa al izotopilor naturali sunt:98,96,95,92,94,100,97 Structura electronica a atomului de Mo este: K*L*M*4s2 4p64d55s1 Structura electronica a atomului de molibden şi a cationului... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Fierul

I.Capitol special-descrierea elementului Nume: Fier Simbol: Fe Numar atomic: 26 Masa atomica: 55.845 uam Punctul de topire: 1535.0 °C (1808.15 °K, 2795.0 °F) Punctul de fierbere: 2750.0 °C (3023.15 °K, 4982.0 °F) Numarul de protoni/electroni: 26 Numarul de neutroni: 30 Clasificare: metal de tranzitie... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Biosorbtia în Monitorizarea Mediului

I.INTRODUCERE Termenul de monitorizare este întalnit de relativ scurt timp în limba română şi, în sens larg, semnifică supravegherea evoluţiei în timp a unui sistem prin măsurarea, estimarea sau semnalarea depăşirii valorilor limită a unor indicatori sau parametri definitorii ai sistemului, diagnoza stării prezente... citește mai departe

24 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Metoda conductometrică, potențiometrică, voltametria, electroforeza

Se bazeaza pe masurarea conductantei electrice a solutiilor. Conductanta (W) unui mediu e valoarea inversa rezistentei (R) acelui mediu. R=ρ*L/S ρ – rezistivitatea specifica Rezistivitatea e rezistenta unui volum cilindric din solutia cu substanta de analizat de lungime 1 cm si suprafata 1 cm2. Conductivitatea... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Chimie generală

1.Aflatoxina Aflatoxina este o substanţă toxică produsă de anumite tipuri de mucegaiuri. Prima dată aflatoxina a fost identificată in 1961 la Aspergillus flavus, mucegai de la care i s-a dat şi denumirea (A.flavus - aflatoxina). Aflatoxinele sunt produşi de metabolizare ai mai multor specii de mucegaiuri având... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Studiul Termodinamic al Reacției de Reducere a Oxidului de Argint

I. Notiuni introductive Clasificarea fenomenelor fizice si chimice are doar importanta didactica, deoarece in realitate fenomenele naturale sau cele prelevate implica totdeauna concomitent modificarile fizice si chimice ale sistemului. „Chimia fizica” a aparut astfel din necesitatea studierii fenomenelor complexe,... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Biotehnologii de Valorificare a Deșeurilor Urbane

Introducere. ASPECTE PRIVIND „PRODUCŢIA” DE DEŞEURI SOLIDE URBANE LA NIVEL MONDIAL În prezent, la scară globală, volumul deşeurilor menajere (şi periculoase) este enorm. Cauzele acestei „maree” de deşeuri au la bază atât creşterea populaţiei mondiale şi intensificarea procesului de urbanizare, cât şi ritmul înalt... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Extras Preview

Obținerea, prelucrarea și utilizările maselor plastice

I. Mase plastice din produşi naturali În sectorul maselor plastice sunt importanţi următorii produşi naturali: - polizaharidele şi derivaţii lor ( în special celuloza şi derivaţii ei ), albuminele ( în special caseina ) şi poliizoprenii ( în special cauciucul ). a) Celuloza şi derivaţii de celuloză Pentru... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Extras Preview

Plan de lecție - practică tehnologică - polizaharide

Elemente esenţiale de conţinut ştiinţific: - Definirea noţiunii de polizaharide - Exemple esenţiale de polizaharide - Structura polizaharidelor, în special a celulozei - Importanţa polizaharidelor în viaţa oamenilor Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: - Să definească... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Proiect Fenomene de Transfer - Amestec Binar Benzen - Toluen

Tema de proiect Să se proiecteze o instalaţie de rectificare a unui amestec binar cunoscâd datele: - amestecul supus rectificarii: BENZEN – TOLUEN; - debitul de alimentare: F = 90+5∙n [kmol/h], (n=13); - compoziţia alimentarii: xF =0,6-0,01∙n; - fracţiile molare ale distilatului şi rezidului: xD =0,93, xW... citește mai departe

52 pagini 8 puncte Extras Preview

Operații Unitare

SCHIMBĂTOARE DE CALDURĂ Aparatele termice folosite în industria chimică servesc la realizarea unor operaţii însoţite de trecerea căldurii de la un loc la altul, de la o materie la alta: ele sunt schimbătoare de caldură. Denumirea aparatului Scheme de principiu Scopul Schimbător de căldură propriu-zis sau... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Determinarea Vitezei Medii de Infiltrație a Apei în Solurile Nisipoase

solurile nisipoase 1. Infiltrabilitatea şi infiltraţia totală Intre sol si atmosferă au loc schimburi regulate sub formă de : - aporturi intermitente datorate precipitaţiilor şi irigaţiilor; - evaporaţie şi evapotranspiraţie (acestea au un regim variabil în funcţie de intensitatea radiaţiilor, temperatură şi... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Sinteza unor Materiale Termoplastice cu Microstructură Controlată Utilizând Catalizatori Metaloceni Combinați Selectiv pe un Sistem Suport

1. Introducere Pentru a putea concura în actualul mediu competitiv, societăţile comerciale depun un efort crescut în diferenţierea produselor menţinând în acelaşi timp proprietăţile excelente şi preţul de cost scăzut al acestora. Această diferenţă constă în design, aspect sau dezvoltarea unor noi funcţionalităţi ce... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Modelul Numeric al Transportului Ionic în Electrodializa Continuă și Discontinuă

ABSTRACT We describe the transport of ions and dissociation of a single salt and a solvent solution in an electrodialysis (ED) stack. An ED stack basic unit is made of a two-compartment cell: dilute and concentrate. We use the fundamental principles of electrochemistry, transport phenomena, and thermodynamics to... citește mai departe

36 pagini 7 puncte Extras Preview

Densificarea și dezvoltarea microstructurală a reacției de șlefuire a niobatului, strontiu, bariu

SrNb2O6 si BaNb2O6 au fost selectate ca pudre precursoare pentru reactia de slefuire a niobatului de strontiu si bariu a compozitiei SrxBa1-xNb2O6 (x= 0.5 si 0.6)(SBN). Comparand comportamentul la densificare al reactiei de slefuire si timpul normal de slefuire a SBN, am observat ca ritmul de densificare a celei din... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

O Mică Istorie a Poluării și a Organizațiilor Antipoluare

O mică istorie a poluării şi a organizaţiilor antipoluare Este interesant de remarcat că atitudinea oamenilor fată de mediu nu s-a schimbat semnificativ de-a lungul existentei umanitătii. O multime de documente atestă exploatarea iratională a pădurilor (Grecia, China), degradarea solurilor, distrugerea unor specii... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Preview

Prevenirea poluării și protecția mediului - valorificarea deșeurilor lemnoase

MEMORIU JUSTIFICATIV Protecţia mediului, sănătatea populaţiei, starea capitalului fizic şi natural, menţinerea diversităţii biologice şi a echilibrului ecosistemelor fragile sunt câteva din problemele actuale cu care se confrunta omenirea. Poluarea a apărut odată cu dezvoltarea primelor aşezări urbane, sub... citește mai departe

72 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview