Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 104 din 253

SC Fraher Distribution SRL - stat de plată pe luna mai 2009

1 Balacian I. Alexandra 192814 600,00 20 600,00 600,00 0 600,00 63 3 33 501,00 80,16 99 420,84 2 Bibu T. N. Monica Gabriela 165594 600,00 20 600,00 600,00 0 600,00 63 3 33 501,00 80,16 99 420,84 3 Bilea N. Ilie 152600 780,00 20 780,00 780,00 0 780,00 81,9 3,9 42,9 651,30 104,21 128,7 547,09 4 Birladeanu A.V.... citește mai departe

1 pagini Gratis Extras

Sisteme Expert în Contabilitate

1. RECENZIE Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems (2nd Edition) Author: Michael Negnevitsky Publisher: Addison Wesley; 2nd edition (12 November 2004) ISBN: 978-0321204660 The author of the book Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems is Michael Negnevitsky. He is a Professor in... citește mai departe

29 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Suport curs bazele contabilității

CONCEPTE DE BAZĂ REGĂSITE PE PARCURSUL PREZENTULUI MODUL A) contabilitatea – ca ştiinţă, artă, tehnică de gestiune, limbaj de comunicare, sistem de informare, joc social; B) patrimoniu – ca ansamblu al drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică care aparţin unui subiect de drepturi şi obligaţii şi a... citește mai departe

138 pagini Gratis Extras Preview

Rapoarte Financiare

Capitolul 13. Rapoartele financiare ale agenţilor economici 13.1. Caracteristica generală, componenţa şi modul de întocmire a rapoartelor financiare Rapoartele financiare reprezintă un sistem reglementat de indicatori financiari generalizatori care caracterizează situaţia patrimonială şi financiară a... citește mai departe

46 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA

Introducere Într-o lume a afacerilor extrem de dinamică, întreprinderile trebuie să aibă în vedere investiţii cât mai avantajoase a capitalului pe care îl deţin, în general, şi ale investiţiilor nemateriale, în special. În prezent, unul dintre principalele scopuri ale cumpărării unor întreprinderi este de a... citește mai departe

41 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea în tranziție - România, Cehia, Ungaria, Polonia

1. Introducere Schimbarea sistemului politic al fostelor ţări socialiste din Europa Centrală şi de Est, după 1990, tranziţia de la o economie excesiv centralizată spre o economie de piaţă, au însemnat evenimente ce au determinat începutul unor reforme profunde şi a sistemului lor contabil. Acesta trebuia să... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Preview

Teorie și practici contabile privind întocmirea și prezentarea situațiilor financiare

1. Introducere Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare este reglementata prin standardul international de contabilitate IAS 1, prin directivele Comunitatii Economice Europene a IV-a si a VII-a. In tara noastra referentialul contabil este reprezentat de OMFP 1752/2005 in care sunt aprobate reglementarile... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza Echilibrului Financiar la SC Galacta SA

INTRODUCERE ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR Analiza financiară este activitatea de diagnosticare a “stării de sănătate financiară” a întreprinderii, la încheierea exerciţiului contabil. În sens larg, analiza financiară este un instrument managerial care ajută conducerea întreprinderii să înţeleagă trecutul şi... citește mai departe

87 pagini 10 puncte Extras Preview

Contabilitate bancară

Organizarea contabilitatii in societatile bancare Bancile comerciale sunt personae fizice autorizate sa desfasoare in principal activitati de atragere de depozite si de acordare de credite in nume si in cont propriu. Bancile comerciale indeplinesc urmatoarele functii: -de mobilizare a activelor monetare disponibile... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Relevanță și-sau fiabilitate - către ce ne îndreptam

INTRODUCERE: In aceasta lucrare s-a incercat gasirea de argumente si contraargumente care sa determine relevanta si fiabilitatea evaluarii la cost istoric sau la valoare justa. In ceea ce priveste evaluarea la cost istoric, este folosita din cele mai vechi timpuri, inca de la inceputul conturarii notiunii de... citește mai departe

34 pagini 5 puncte Extras Preview

Metoda standard cost

Aplicaţie privind metoda standard cost O societate comercială previzionează o producţie de 700 buc. pentru produsul A. Pentru obţinerea acestui produs sunt necesare 1.085 ore. Rezolvare: Etapa 1: Elaborarea cu anticipaţie a calculaţiilor standard pe produs Pe baza standardelor fizice de materiale şi manoperă... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea rezultatelor financiare și repartizării profitului pe baza materialelor SRL Larimar-Plus

INTRODUCERE Actualitatea temei: În condiţiile economiei de piaţă elementul principal al activităţii economico- financiară este profitul, deoarece orice entitate (cu excepţia organizaţiilor nonprofit), prin activitatea sa urmăreşte scopul de a obţine un beneficiu. De aceea, întrucît profitul este parte componentă a... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Bilanțul contabil și analiza poziției financiare a întreprinderii

1. NOŢIUNEA DE BILANT SI FUNCTIILE ACESTUIA Bilantul contabil este un document oficial de sinteza privind informatiile generate de conturi si de calcule contabile. El reflecta o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului si a rezultatelor financiare obtinute de o societate comerciala. Conform Legii 31/1990... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Extras Preview

Aspecte teoretice și practice privind organizarea contabilității manageriale

1. Conceptia de organizare a contabilitatii manageriale În literatura de specialitate contabilitatea de gestiune mai este denumită şi contabilitate managerială, contabilitate internă, analitică sau contabilitatea exploatării. Informaţiile oferite de contabilitatea de gestiune sunt destinate în exclusivitate celor... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Creditare bancară

.1 Fundamentele creditării bancare 1.1 Cadrul juridic al creditării bancare 1.2 Rolul şi locul activităţii de creditare în activitatea băncilor 1.3 Principalii determinanţi ai creditului bancar 1.4 Reguli generale şi principii de creditare 1.1 Cadrul juridic al creditării bancare 1. Legea bancară nr. 58/1998... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate financiară

Capitalurile se clasifica F Cheltuielile de desfacere F Contul 4111 „Clienti” F Contul 4426 „TVA F Din compararea F Din compararea F Evidenta profitului F Imobilizarile necorporale F Imobilizarile necorporale F Utilizatorii de situatii. F MULTIPLE CHOICE Alegenti formula ce reprezinta . B Alegeti... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras

Misiune de Audit de Bază Asupra Situațiilor Financiare Anuale ale SC Silvana SA Targu Mures Aferente Exercițiului Financiar 2008

În ţara noastră, obiectivul fundamental al sistemului informaţional contabil este acela de a reflecta imaginea fidelă a patrimoniului unei entităţi economice, a poziţiei şi a performanţelor entitătii. Activitatea de audit urmăreşte asigurarea respectării metodelor şi procedurilor de înregistrare şi evaluare, precum... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Elemente Teoretice privind Costurile

1. Elemente teoretice privind costurile 1.1 Delimitări şi structuri privind cheltuielile de producţie Potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002, persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din lege au obligaţia... citește mai departe

52 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional

CAPITOLUL 1 DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND TREZORERIA ÎNTREPRINDERII Deşi conceptual de trezorerie este considerat un element determinant în gestiunea firmei, nu există un consens în ce priveşte definirea şi elementele constitutive ale trezoreriei întreprinderii. Pentru gestionarul afacerilor, trezoreria poate... citește mai departe

48 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Apariția și Dezvoltarea Pieței Obligațiunilor în România

Capitolul I 1. Privire generală asupra pieţelor de obligaţiuni Piaţa de capital, atât cea primară, cât şi cea secundară, înregistrează tranzacţii financiare nu numai prin intermediul titlurilor de proprietate, ci şi prin emisiuni de titluri de credit, destinate atragerii de fonduri băneşti sub formă de... citește mai departe

114 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Metodologia de realizare a topului firmelor, membre CCI Cluj, pentru anul 2006 - Ediția XIV

Topul Firmelor Membre CCI Cluj, este organizat de Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) Cluj în scopul promovării firmelor cu rezultate remarcabile la nivel de judeţ. In acest an, evenimentul este la cea de a XIV-a ediţie. Evaluarea nivelului de performanţă şi stabilirea clasamentelor pe domenii, grupe de activitate... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Practică la Rompetrol

1. Prezentarea de ansamblu a unitatii economice Rafinaria Petromidia este una dintre cele mai mari si mai complexe rafinarii din Europa Centrala si de Est. Rafinaria Petromidia este singura unitate de profil situata la Marea Neagra, avand astfel un avantaj competitiv datorita accesului imediat la rutele de... citește mai departe

35 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Cursuri Contabilitate

CAPITOLUL I OBIECTUL CONTABILITĂŢII definirea obiectului contabilităţii; entităţi patrimoniale, obiect de studiu al contabilităţii; conceptele de exerciţiu financiar şi independenţa exerciţiului; utilizatorii interni şi externi ai informaţiei contabile. Accepţiunile CONTABILITĂŢII ARTĂ TEHNICĂ DE GESTIUNE... citește mai departe

220 pagini Gratis Cuprins Extras

Contractul Comercial de Mandat

CAPITOLUL 1 DEFINITIA SI CARACTERISTICILE CONTRACTULUI DE MANDAT COMERCIAL 1.1. Reglementare legală. Noţiunea de mandat comercial Contractul de mandat comercial este reglementat de Codul comercial, in Titlul XI, capitolul I, sectiunea I ( art. 374 - 391 ), intitulat ,, Despre mandatul comercial si despre comision... citește mai departe

68 pagini 12 puncte Extras Preview

Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA COMERŢULUI EXTERIOR NECESITATE ŞI SPECIFICITATE 1.1.COMERŢUL EXTERIOR – DEFINIRE, FUNDAMENTARE, ROL Comerţul exterior este una din ramurile principale ale economiei naţionale şi cuprinde atât operaţiile de import/export cu bunuri şi servicii, cât şi activităţile de cooperare... citește mai departe

79 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview