Cursurile din domeniul Bănci - pagina 8 din 11

Curs PCB

NIVELUL 0: nu au nici un ban pentru investitii; cheltuielile sunt mai mari decat veniturile; in aceasta categ intra 50% din populatie NIVELUL 1: cei care iau bani cu imprumut; sunt atrasi de urmatorul slogan: “Avans mic, rate lunare mici”; cumpara barci, vacante etc; placerea lor cea mai mare este de a face... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Bursa - curs 1

1.1. DEFINIŢIA BURSEI Pornind de la limbajul comun, denumirea de bursă reprezintă o alocaţie, iar din punct de vedere etimologic această denumire provine din grecescul “bursă”, semnificând săculeţ cu bani. Denumirea de „bursă" provine de la oraşul Bruges, unde aceste adunări se ţineau la Hotel des Bourses, numit... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale

CAPITOLUL I NORMALIZAREA CONTABILITĂŢII ŞI EFECTELE EI ASUPRA REFLECTĂRII OBLIGAŢIILOR FISCALE 1.1 Scopul normalizării şi tipurile de abordări normalizatoare În majoritatea ţărilor, contabilitatea este supusă procesului de normalizare. Prin aceasta se garantează utilizatorilor externi o informare financiara de... citește mai departe

102 pagini Gratis Extras Preview

Mecanismul Rezervelor Minime Obligatorii

1) Definiţie şi scop. Rezervele minime reprezintă o obligaţie de utilizare a monedei băncii centrale şi are drept scop principal acela de a permite autorităţii monetare să acţioneze asupra creaţiei monetare prin influenţarea comportamentului băncilor în materie de credite. 2) Remunerarea rezervei minime... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Strategii de Plasament

Capitolul 1. Strategii şi tactici în investiţiile pe pieţele financiare 1.1. Conţinutul pieţei financiare şi investiţiilor pe această piaţă Piaţa financiară reprezintă ansamblul mijloacelor de comunicaţii sau locul bine definit care permit tranzacţionarea activelor financiare admise la cotare la un anumit preţ... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul Financiar-Bancar

1. Sistem informatic bancar 1.1. Obiectivele S.I.B. SIB are obiective manageriale şi funcţionale pentru următoarele activităţi principale: - deschiderea de conturi bancare; - constituirea şi actualizarea depozitelor bancare; - plăţi şi decontări în lei sau valută; - acordarea şi rambursarea creditelor bancare;... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Prețuri și tarife

1. Mecanismul preturilor 1.1 Mecanismul autonom al preturilor Continutul pretului Existenta preturilor este legata de procesul schimbului, piata fiind conditia sine qua non a formarii preturilor. Esentiale pentru categoria economica de piata sunt : existenta unor unitati economice autonome, independente unele... citește mai departe

63 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Marketing Bancar

1. STRUCTURI BANCARE. ORGANIZAREA ACTIVITĂłII · Angajate tot mai profund în viata economică si financiară, în ultimii 20-30 de ani, băncile au fost supuse unui puternic proces de schimbare, determinat de modificările survenite în economia si structurile geopolitice ale lumii, a sistemului monetar international,... citește mai departe

66 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Politici și Instituții financiar-bancare

I. Contextul financiar international Componenta a stiintei economice, economia financiara abordeaza alocarea resurselor în timp, distingându-se, în plus, de alte ramuri ale economiei prin concentrarea ei asupra activitatilor monetare, în care moneda, de un tip sau altul, se manifesta în ambele faze ale... citește mai departe

57 pagini Gratis Extras Preview

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de intermediere bancară, băncile comerciale îndeplinesc următoarele funcţii (operaţiuni) tradiţionale1 consacrate prin lege: a)acceptarea de depozite; b)contractarea de credite,... citește mai departe

59 pagini Gratis Extras Preview

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii bancare, precum si în formarea deprinderilor practice si abilitatilor de utilizare a acestei oferte de produse din partea bancilor. Acest scop se concretizeaza în... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Gestiune bancară

TEMA 1. Esenţa şi tendinţa dezvoltării gestiunii bancare 1. Conceptul, conţinutul şi principii ale gestiunii bancare. 2. Particularităţi şi scopul gestiunii bancare. 3. Direcţiile principale ale gestiunii bancare: gestiunea finanţelor şi gestiunea personalului. 1. Gestiunea este câmpul în care se interpătrund... citește mai departe

63 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate Bancară

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE CREDIT Activitatea bancară în România se desfăşoară prin instituţii de credit autorizate, în condiţiile legii. În conformitate cu legea 58/1998 privind activitatea bancare, republicată în M. Of. partea I nr. 78/24.01.2005, instituţia de credit reprezintă: a) entitatea... citește mai departe

170 pagini Gratis Extras Preview

Piețe capital

INTRODUCERE Orice economie este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate în tranzacţionarea de active financiare. Circuitul activelor financiare, de la ofertanţii de fonduri (investitorii) la utilizatorii de fonduri, are drept obiectiv satisfacerea nevoilor economice, scopul final fiind... citește mai departe

157 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Eficiența investițiilor

Eficienta investitiilor C2 Rolul investitiilor in dezvoltarea economiei. Clasificarea investitiilor dupa natura proiectelor de investitii Investitii = acele cheltuieli efectuate de o firma pentru a obtine o crestere a masei sale de profit. Aceste cheltuieli sunt efectuate atat pentru construirea unor noi... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Numerarul ca instrument de plată - operațiunile de casierie la bănci

4.1. Numerarul ca instrument de plată 4.1.1. Structura şi caracteristicile numerarului Numerarul în circulaţie este constituit din bancnotele şi monedele metalice aflate la agenţii economici şi persoane fizice. Bancnotele sunt titluri de credit emise de Băncile Centrale prin care acestea se obligă să restituie la... citește mai departe

4 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Management Bancar

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII BANCARE 1.1. NORME DE DISPERSIE A RISCURILOR Expunerea, conform legislaţiei bancare, reprezintă orice angajament asumat de bancă faţă de un debitor, indiferent dacă angajamentul este potenţial sau efectiv, evidenţiat deci în afara bilanţului sau în bilanţ. Aceşti indicatori... citește mai departe

84 pagini Gratis Extras Preview

Tipologia Băncilor

CAPITOLUL 3 3.1. Băncile comerciale: rol şi operaţiuni 3.1.1. Rolul şi locul băncilor comerciale (universale) în cadrul sistemului bancar După cum s-a prezentat în capitolul „Sisteme bancare”, în perioada actuală, acestea se caracterizează printr-o mare diversitate a instituţiilor bancare şi de credit, care pot... citește mai departe

32 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Riscurile Bancare

-cunoaşterea principalelor riscuri ale activităţii bancare şi a măsurilor de gestionare a acestora. -înţelegerea necesităţii controlului bancar intern şi a normelor prudenţiale bancare naţionale şi internaţionale. -cunoaşterea mecanismului de limitare a riscurilor prin impunerea unor norme prudenţiale;... citește mai departe

35 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Achiziții Publice

Este AUTORITATE CONTRACTANTĂ: a) oricare organism al statului – autoritate publică sau instituţie publică care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local; b) oricare organism de drept public (altul decât cele de la a) cu personalitate juridică, care a fost ânfiinţat pentru a satisface nevoi de... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Creditare bancară

1. Aspecte generale privind creditarea organizaţiilor Riscul de credit este definit în linii generale ca fiind acel risc de pierderi financiare cauzat de neîndeplinirea totală sau parţială de către contrapartidă a obligaţiilor care îi revin. Efectul său este măsurat prin costul de înlocuire al fluxurilor... citește mai departe

95 pagini Gratis Extras Preview

Audit Intern

Pentru citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Audit Financiar Bancar

Capitolul I . CONCEPTUL DE AUDIT FINANCIAR. 1.1 Introducere Pe masura ce societatea devine mai complexa , factorii de decizie se confrunta cu dificultati citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Monedă și credit

Functiile monedei Etimologia cuvantului: zeita romana, Juvon Moneta, in templul careia romanii confectionau ateliere de batere a menedei. Moneda – orice bun care poate fi utilizat pentru achizitia de bunuri sau servicii pentru plata datoriilor; o creanta a celui ce o detine asupra celui care a emis-o; este o marfa... citește mai departe

130 pagini Gratis Extras Preview

Gestiunea Riscurilor Bancare - Cadru General

Riscurile au facut dintotdeauna obiectul studiilor societatilor bancare. Activitatea bancara privita ca o activitate organizata in scopul obtinerii de profit nu se poate delimita de existenta unor factori de risc. Noutatea in gestiunea riscurilor vizeaza intensificarea activitatii de prevenire a pierderilor si... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview