Toate documentele din domeniul Agronomie - pagina 64 din 114

Aparate de Măsură și Control

1. OBIECTUL APARATELOR DE MÃSURÃ ŞI CONTROL ŞI SISTEMELOR DE MÃSURARE 1.1. Generalitãţi Aparatele de mãsurã şi control şi sistemele de mãsurare (AMCSM) reprezintã o ramurã a tehnicii care care se ocupã cu totalitatea sistemelor tehnice care au capacitatea de a compara cu un anumit scop una sau mai multe mãrimi... citește mai departe

82 pagini Gratis Extras Preview

Siguranță Alimentară

1.Siguranţa Alimentelor = Asigurarea că alimentele nu vor dăuna consumatorului în momentul preparării şi/sau consumului. 2. a) Hazard = Un agent biologic, chimic sau fizic aflat în aliment sau legat de acesta, având potenţialul de a provoca reacţii adverse asupra sănătăţii. 2. b) Risc = Un parametru ce descrie... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Cercetare operațională

METODE Dimensiunea optimă a exploataţiilor agricole este dată de suprafaţa de teren sau de numărul de animale care permit realizarea unor venituri maxime la suprafaţa de teren sau cap de animal, cu minimum de costuri pe unitatea de produs. Pentru stabilirea dimensiunii optime se folosesc următoarele metode:... citește mai departe

80 pagini Gratis Extras

Politici Agroalimentare

Capitolul 1 Politici agroalimentare– delimitări, conţinut, obiective 1.1 Definiţii Politica, în sens general, este definită ca o intervenţie a statului în economia de piaţă. Astfel, prin termenul de politică se înţelege “cursul acţiunii alese de guvern în ceea ce priveşte un aspect al economiei (ex. industria,... citește mai departe

51 pagini Gratis Extras Preview

Conținutul și Dinamica Politicilor de Mediu

Politica de mediu poate fi definită ca un ansamblu coerent de măsuri şi mijloace prin care se urmăreşte conservarea capacităţii de suport a sistemelor naturale. Considerăm necesare câteva nuanţări ale definiţiei propuse: • optăm pentru un “ansamblu coerent” şi nu pentru un “sistem” de măsuri şi mijloace deoarece... citește mai departe

5 pagini 8 puncte Extras Preview

Agroturismul în Europa

1 APARIŢIA TURISMULUI RURAL ŞI AGROTURISMULUI EUROPEAN Turismul în mediu rural are o lungă istorie în Europa. De când lumea călătoreşte, există o tradiţie a celor care trăiesc în zonele rurale de a asigura turiştilor hrană şi adăpost în drumul lor spre diferite destinaţii. În era turismului modern, dezvoltarea... citește mai departe

6 pagini 8 puncte Extras Preview

Comerțul în Contextul Economiei de Piață

Conţinutul şi structura mecanismului de piaţă Economia de piaţă, liberă şi democratică prin conţinutul său se prezintă ca un mod de organizare, în care raportul dintre cerere şi ofertă determină principiile de proprietate în realizarea bunurilor şi serviciilor, metodele de producţie şi de organizare a producţiei,... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Agricultură - ecologie aplicată

Agrosistemele diferă de ecosistemele naturale printr-un număr mare de trăsături fundamentale şi anume: - o omogenitate spaţială foarte mare; - o reducere a abundenţei specifice; - o reducere a diversităţii genetice a speciilor; - o dependenţă totală de factorul om (antropic). Acest lucru le conferă proprietăţi... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Fonduri structurale și fonduri complementare pentru perioada 2007-2013. prezentare generală

Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. Fondurile Structurale nu constituie o sursă unică de finanţare în cadrul bugetul Uniunii, ci fiecare fond... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Transferul de Embrioni

O atenţie deosebită va fi acordată femelelor receptoare, întrucât condiţionează în mare parte rezultatele după transfer. Condiţiile de mediu în care receptoarele sunt întreţinute trebuie să corespundă unui microclimat optim de igienă şi de statut sanitar. Aşa cum s-a menţionat în capitolul anterior, receptoarele... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Asigurări agricole

1.1. NECESITATEA ASIGURĂRILOR AGRICOLE Predominarea riscului în agricultură nu este nou şi din generaţie în generaţie atât ţăranii, cât şi instituţiile rurale şi de creditare au căutat şi dezvoltat căi de reducere a daunelor, cum este sistemul de asigurări în agricultură. Majoritatea bunurilor materiale pe care... citește mai departe

36 pagini 10 puncte Extras Preview

Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie

1. ÎNCADRAREA SISTEMATICĂ A ALBINEI MELIFERE Albina face parte din Ordinul Hymenoptera, care cuprinde insecte cu aripi membranoase. Dintre Hymenoptere, aculeatele se caracterizează prin prezenţa acului la femele, iar în cadrul acestora mai importante sunt trei suprafamilii: Formicoidea (furnicile), Vespoidea... citește mai departe

416 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Principii de Ameliorare Genetică a Populațiilor de Animale

CAP.1 NOtIUNI INTRODUCTIVE 1.1 DEFINIREA sI IMPORTANtA AMELIORÃRII GENETICE Ameliorarea animalelor este stiinta care se ocupã cu studiul factorilor, sistemelor si metodelor de modificare a structurii genetice a populatiilor de animale de la o generatie la alta în directii utile omului. Ameliorarea geneticã a... citește mai departe

93 pagini Gratis Extras Preview

Noțiuni Semiologice Generale

CAPITOLUL I NOŢIUNI SEMIOLOGICE GENERALE Semiologia este ramura medicinii care se ocupă cu prezentarea şi deprinderea metodelor clinice şi paraclinice utilizate în descoperirea semnelor de boală şi respectiv, cu definirea şi explicaţia semnificaţiei acestora într-un anumit context medical. 1.1. Categorii... citește mai departe

110 pagini Gratis Extras Preview

Calitatea Produselor Alimentare

Valoarea alimentară Condiţiile principale pe care trebuie să le îndeplinească un produs pentru a fi aliment sunt următoarele: să fie salubru (să prezinte inocuitate), să aibă valoare nutritivă şi să posede calităţi senzoriale corespunzătoare. Toate aceste trei elemente definesc valoarea alimentară. Valoarea... citește mai departe

61 pagini Gratis Extras Preview

Caracterizarea Tehnologică și Fizico-chimică a Pâinii

Prin denumirea de pâine se înţelege, în general, produsul obţinut prin coacerea unui aluat dospit, preparat din făină de grâu sau secară eventual amestec cu alte făinuri de cereale, de leguminoase sau de cartofi. Pâinea şi produsele de panificaţie după indicii de calitate trebuie să corespundă condiţiilor minime... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Cursuri dezvoltare rurală și regională

Fiecare ţară, indiferent de gradul de dezvoltare economică şi socială, se confruntă cu probleme în dezvoltarea economică echilibrată a teritoriului, determinate de o serie de factori obiective şi subiectivi care determină dezvoltarea inegală a zonelor economice. Inegalităţile dintre nivelurile de dezvoltare ale... citește mai departe

120 pagini Gratis Extras

Economie rurală

CAP. 1 AGRICULTURA, RAMURĂ A PRODUCŢIEI MATERIALE 1. Importanta agriculturii deriva din: a. ramura de producţie capabila sa acumuleze energie cu ajutorul muncii b. produsele agroalimentare au o desfacere sigura pe piaţa mondiala c. ramura secundara a producţiei agricole d. pondere ridicata a bunurilor si... citește mai departe

25 pagini 4 puncte Extras Preview

Ecomarketing

1. Date generale despre Intreprinderea 3 Echipa de conducere Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere care decide asupra activitatii societatii si adopta politica economica si comerciala. Societatea este administrata de Consiliul de Administratie, compus din 7 persoane alese de Adunarea... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza situației financiar-patrimoniale la SC Pantip SRL

CAPITOLUL I S.C. PANTIPS.R.L. -Prezentare generala- PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE 1.1 Scurt istoric Societatea S.C. PANTIPS.R.L. a fost infiintata in anul 1991 de catre inginerul Bulibasa Valerie, un inginer agronom cu o experienta in agricultura de 18 ani, avand ca obiect de activitate fabricarea... citește mai departe

64 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Agroturism

Turismul in Banat Cercetătorii din mai multe domenii ale ştiinţei au acordat Munţilor Banatului o importanţă deosebită; geologia zonei muntoase bănăţene e binecunoscută astăzi, ceea ce nu surprinde, întrucît ştim cît de bogat e subsolul său în elemente de primă importanţă pentru economia ţării; speologii au depus... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Preview

Plan de afaceri al unei exploatații agricole

Cap.1. Fundamentele teoretico-metodologice ale planului de afaceri Conceptul unei afaceri reprezinta o idee intangibila. Dar cand afacerea se concretizeaza intr-un plan de afaceri scris, ideile, conceptele, previziunile si cercetarile devin tangibile, pot fi vazute si examinate. Planul de afaceri apropie ideea de... citește mai departe

24 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Politica Agricolă Comună a UE

Introducere Politica Agricolă Comună (PAC) este un sistem de subsidii şi programe agricole al Uniunii Europene. Deţine 48% din bugetul UE. PAC combină subsidiile pentru recolte şi pământ, ce poate fi cultivat prin intermediul mecanismelor de susţinere a preţului, incluzând preţuri minime garantate, tarife de import... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură - APIA

Agentia a fost infiintata si functioneaza in baza Legii 1/2004, iar rolul sau consta in aplicarea masurilor de sprijin pentru producatorii agricoli, masuri finantate atat de catre bugetul Uniunii Europene, cat si de bugetul de stat al Romaniei. Principalele atributii ale APIA sunt: - De autorizare - De efectuare... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Preview