Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 96 din 141

Operațiuni bancare europene

.1 Scopul şi funcţiile Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi dezvoltare (BERD) a fost creată în anul 1991 în contextul transformărilor profunde care au marcat climatul politic şi economic din ţările Europei centrale şi răsăritene. Consiliul Europei a lansat la o... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Monografie Primăria Târgu Frumos

Capitolul 1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMǍRIEI TÂRGU FRUMOS 1.1 Scurt istoric Primăria oraş Tg. Frumos este o autoritate locală cu putere executivă având ca scop satisfacerea cerinţelor colectivităţilor pentru care înfiinţează instituţii, regii autonome, societăţi comerciale şi alte servicii publice care să... citește mai departe

45 pagini 7 puncte Extras Preview

Acordarea împrumuturilor și garanțiile oferite de BIRD

Cap 1. Acordarea împrumuturilor şi garanţiile oferite de Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare 1.1 Resursele BIRD Principala activitate a Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care reflectă raţiunea înfiinţării sale este de a acorda împrumuturi ţărilor membre. BIRD şi-a fixat ca... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Controalele Aplicațiilor

NECESITATEA CONTROALELOR APLICAŢIILOR Controalele aplicaţiilor privesc atât datele cât şi prelucrările legate de acestea, fiind specifice fiecărei aplicaţii. Indiferent că sunt manuale sau automate controalele aplicaţiilor au rolul de a asigura completitudinea şi acurateţea înregistrărilor şi prelucrărilor.... citește mai departe

26 pagini 5 puncte Extras Preview

Evoluția comunităților europene - Tratatul de la Maastricht

Uniunea Economica si Monetara U.E.M. a fost foarte repede considerata de statele membre ale Comunitatii drept un obiectiv realizabil. Dar a fost necesar un esec si realizari partiale înainte ca realizarea sa sa culmineze cu instaurarea unei monede unice pentru 11 state membre. A. Esec initial si realizari partiale... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Extras Preview

Sistemul monetar european - geneză, esență și evoluție

CAP.I.Sistemul Monetar European: I.1.Etape premergatoare Inceputurile procesului de integrare europeana se plaseaza in deceniul al VI-lea, cand sunt semnate doua tratate esentiale in crearea unei comunitati economice: -anul 1951, cand se semneaza, la Paris: Tratatul cu privire la Comunitatea Economica a... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Băncile și Sistemul Bancar

BĂNCILE ŞI SISTEMUL BANCAR 1. Rolul băncilor în economie. Sistemele bancare 2. Banca Centrală 3. Băncile Comerciale 4. Instituţiile financiare 5. Sistemul Bancar Românesc 1. ROLUL BĂNCILOR ÎN ECONOMIE. SISTEMELE BANCARE Economia modernă nu poate fi concepută fără instituţii financiare, în cadrul cărora o... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul Monetar în Străinătate

Dezvoltarea fenomenului financiar-monetar sub forma activităţilor economice de repartiţie si monetare a impus structurarea acestuia si completarea sa cu instituţii si idei, punându-se, la un moment dat, baza pentru apariţia si funcţionarea unui sistem financiar-monetar internaţional. Existenţa naţiunilor suverane si... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Preview

Piața valutară - cererea și oferta de valută

Schimburile valutare se deruleaza pretutindeni in lume, piaţa valutara implicand schimbarea sistematica a monedelor nationale intre ele. Piata valutara reprezinta totalitatea tranzactiilor de vanzare-cumparare a monedelor convertibile ce apartin diverselor tari. Aceasta piata se realizeaza oriunde se intalnesc... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Masa monetară

În anul 2000, masa monetară (M2) a crescut cu 38%, într-un ritm mediu lunar de 2,7 %, ajungând la 31 decembrie la 185 060 miliarde lei. Pe fondul unei creşteri nominale sub nivelul inflaţiei s-a produs comprimarea cu 1,9% a stocului real de bani. Masa monetară în sens retrâns (M1) a însumat 46331 miliarde lei, cu... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Practică tehnică bancară - Raiffeisen Bank România

SCURT ISTORIC Raiffeisen Bank România, una din primele trei banci ale României, este o subsidiara a Raiffeisen International Bank-Holding AG (Raiffeisen International), o unitate consolidata în întregime de grupul RZB (Raiffeisen Zentralbank Österreich AG) care reprezinta institutia centrala a Grupului Bancar... citește mai departe

40 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurări

Capitolul 1 TIPOLOGIA RISCURILOR ŞI FORME DE PROTECŢIE Tipologia riscurilor Riscul este definit în general ca un pericol potenţial sau ca o pierdere posibilă. Natura acestor pericole sau pierderi se referă la: - viaţa sau integritatea corporală a oamenilor; - pierderi materiale ale persoanelor fizice sau... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Transformări în Reglementarea Pieței de Capital din România în Contextul Integrării Europene

Cap. 1. Consideraţii generale Procesul complex al integrării României în Uniunea Europeană presupune, printre altele, şi integrarea pieţei de capital româneşti în noua piaţă europeană fără frontiere. Piaţa de capital este promotorul transformării economiei unui stat într-una progresistă. Piaţă românească de... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Rezerva Minimă Obligatorie și Rolul ei în Activitatea Bancară

CAP.1. REZERVA MINIMĂ OBLIGATORIE. ASPECTE GENERALE 1.1. Principalele caracteristici ale rezervelor minime obligatorii Rezervele minime obligatorii au fost instituite pentru a asigura lichiditatea minimă în sistemul bancar, şi constă în obligaţia băncilor, care colectează depozite, de a consemna, în conturile lor... citește mai departe

33 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Strategii de Politică Monetară

Introducere Politica monetară reprezintă un ansamblu de acţiuni prin care autorităţile monetare (banca centrală, trezoreria etc.) influenţează asupra cantităţii de monedă în circulaţie, nivelul ratelor dobânzii, cursurile de schimb valutar şi alţi indicatori economico-monetari în vederea realizării obiectivelor... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Piața Imobiliară din Canada

Imobiliarele au fost, sunt si vor fi întodeauna obiectul unei pieţe distincte şi bine reprezentată în angrenajul economic. Imobiliarele, ca bunuri tranzacţionabile, dezvoltă numeroase pieţe conexe. Termenul imobiliare se referă la bunurile imobile în ansamblul lor aflate în circuitul civil, adică acele bunuri... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Bancar în România

CAPITOLUL 1 SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA 1.1 SCURT ISTORIC AL BĂNCILOR Babilon, cu aproape patru milenii în urmă; temple, palate, ziduri gigantice se înfăţişau privirii, împreună cu pietre pe care a fost dăltuită legiunea. Sus, purtător al însemnelor puterii şi stând pe tron, apare întruchipat însuşi divinul... citește mai departe

104 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Funcțiile de Bază ale Băncilor Comerciale

INTRODUCERE Băncile sunt instituţii specializate care au apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare şi organizare socială, al căror rol şi funcţii au evoluat o dată cu viaţa economico-socială în ansamblul său. Spre sfârşitul Evului Mediu, activitatea bancară s-a dezvoltat cu deosebire în Italia, atât în ceea ce... citește mai departe

42 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Econometrie și previziune economică

Progresul continuu al societatii contemporane este strâns legat de realizarea a numeroase obiective în diferite sectoare de activitate. Metodele traditionale fac fata cu greu complexitatii mereu crescânde a proiectelor, a cerintelor sporite privind obtinerea unor parametri economici corespunzatori. Din aceasta... citește mai departe

49 pagini Gratis Extras Preview

Dezvoltarea operațiunilor cu instrumente de plată fără numerar pe suport hârtie în România

PREZENTAREA GENERALĂ A INSTRUMENTELOR DE PLATĂ PE SUPORT HÂRTIE. Exista mai multe căi de a ne achita diversele obligaţii băneşti pe care le avem unii faţa de ceilalţi. Numerarul este modul tradiţional şi, înca, cel mai utilizat în ţară noastră. Atunci când folosim numerarul, plata se face individual, imediat şi... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

Monografie asupra Sistemului Bancar din Rusia

Introducere Termenul de “Bancă” provine de la cuvantul “banca” care din italiană inseamnă “masă de bani”, ceea ce înseamnă locul unde, în evul mediu, italienii îsi păstrau banii. Banca poate fi definită ca fiind o organizatie financiară, care are rolul de a atrage resusrsele bănesti sub forma de depozite, de a... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Produse și Servicii Oferite de Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Băncile au un impact major asupra funcţionalităţii şi performanţelor unei economii. De aceea, o dată cu trecerea la sistemul economiei de piaţă, s-a făcut simţită nevoia înfiinţării şi apoi a consolidării unui sistem bancar eficient, care să poată susţine dezvoltarea economică a ţării. Acesta s-a... citește mai departe

45 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Produse și Servicii Bancare - Analiză Comparativă a 3 Produse Bancare

Prezentare bănci BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR) Banca Comerciala Romana isi inscrie numele pe lista bancilor comerciale nou create si reorganizate dupa 1989. B.C.R. este o institutie speciala, ce poate fi considerata o banca noua pentru ca actul sau de nastere poarta data de 1decembrie 1990, dar in acelasi timp ,... citește mai departe

8 pagini 8 puncte Extras Preview

Strategii Bancare în Domeniul Lichidității

I.1. Stabilirea obiectivelor pe termen scurt şi, respectiv, termen mediu şi lung în piaţa financiar-bancară internă Pe baza efectuării analizelor de lichiditate s-a identificat şi cuantificat riscul de lichiditate al instituţiei financiar-bancare pe baza datelor cunoscute in prezent. În concordanţă cu obiectivele... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Produse și Servicii Bancare

1 CONCEPTUL DE PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE OPERAŢIUNI BANCARE 1.1 CARACTERISTICILE PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE Intr-o formă arhaică dar pragmatică, băncile erau cunoscute ca instituţii de credit care fac comerţ cu bani, atrăgând resursele disponibile şi plasându-le sub formă de produse şi servicii,... citește mai departe

203 pagini Gratis Extras Preview