Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 98 din 141

Banca Italo Romena

1. Istoric Banca Italo Romena a fost înfiintată în anul 1980 ca un prim exemplu de joint-venture între Italia si România în sectorul bancar, iar în anul 2000 a fost achizitionată de către grupul bancar Veneto Banca. Prin achizitionarea Băncii Italo Romena s-a dorit crearea unui punct de sprijin bancar pentru... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Organizarea societății bancare - sistemul informațional bancar

Centrala băncii Volksbank Este structurată în departamente, direcţii şi asimilate acestora, servicii şi compartimente. Pe lângă structurile din centrală pot funcţiona diverse comitete/comisii, impuse de legislaţia în vigoare sau create pentru activităţi specifice, care funcţionează după regulamente sau instrucţiuni... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Extras Preview

Practică de specialitate - BancPost

Scurt istoric al societăţii Banc Post S.A S.C Banc Post S.A a fost înfiinţată la 1 iulie1991, Hotărâre de Guvern, ca societate pe acţiuni cu capital de stat , prin preluarea unei parţi din activele companieii publice “Rom Post Telecom”, fiind autorizată de BNR să funcţionezeca o banca de tip universal, commercial... citește mai departe

50 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Strategii de Marketing în Turism

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE MARKETING 1.1 Etape în evolutia conceptului de marketing 1.2 Notiuni fundamentale în marketing 1.1 Etape în evolutia conceptului de marketing Termenul marketing este de origine anglo-saxona si provine din verbul to market care înseamna a desfasura tranzactii de piata, a cumpara si a... citește mai departe

78 pagini Gratis Extras Preview

Practică - Alpha Bank

1.PREZENTAREA DE ANSAMBLU A 1.1 Profilul de activitate,statutul juridic,dimensiune si complexitatea activitatii Alpha Bank S.A este o societeate publica pe actiuni infiintata in Romania in 1993,inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J40/28415/1993,avand codul de identificare fiscala 5062063. Banca are... citește mai departe

40 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Impactul monedei electronice asupra sistemului bancar din Republica Moldova

INTRODUCERE Procesul de dezvoltare economică și implimentare a noilor tehnologii în Republica Moldova este mereu în continuă creștere, sistemul bancar tinînd pasul mereu cu acest proces, cu dorinta de a introduce pe piata din Moldova produse și servicii noi, însă pe primul loc au ca scop de a asigura banilor:... citește mai departe

73 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Managementul riscului de credit - Unicredit Țiriac Bank

INTRODUCERE Analiza şi managementul riscurilor în domeniul bancar sunt două probleme mereu actuale şi extrem de importante. Inovaţiile apărute pe piaţa financiară, internaţionalizarea operaţiilor specifice, creşterea presiunii competiţiei reprezintă numai câteva argumente care impun realizarea unei supravegheri... citește mai departe

43 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Lucrare de Practică Privind Creditarea Persoanelor Fizice

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente. Prin activitatea pe care o desfăşoară, de colectare de resurse financiare concomitent cu... citește mai departe

44 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Lucrare de practică - sisteme de plăți la Raiffeisen Bank - Agenția Gheorghe Lazăr Timișoara

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, de-a lungul diverselor forme de organizare şi mai ales într-o economie de piaţă, tranzacţiile sunt foarte numeroase şi se desfăşoară fie la iniţiativa persoanelor fizice, a persoanelor autorizate sau a agenţiilor economici. Pentru bunurile şi serviciile cumpărate, inclusiv... citește mai departe

57 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Uniunea Economica și Monetară Europeană

”Prietenia este ca si banul, usor de realizat dar greu de pastrat!” Samuel Butler Introducere Uniunea Economica şi Monetară Europeană (UEM), cunoscută şi sub denumirea de “zonă euro” sau “Euroland”, reprezintă o etapă superioară a integrării multinaţionale, care presupune: - politică monetară comună - strânsă... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Banca Centrală

Apariţia banilor în economie a impus crearea unei instituţii care să asigure emisiunea, dar şi supravegherea circulaţiei în bune condiţii a acestora. Pe de altă parte, funcţionarea instituţiilor statului, a condus la nevoia acoperirii cheltuielilor suplimentare prin emisiunea monetară. Ca urmare, crearea autorităţii... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Unificarea monetară europeană

Introducere De-a lungul timpului au existat numeroase preocupări pentru o unificare monetară în Europa, fiecare înregistrând succese sau eşecuri. Încercarea de introducere a unei monede comune nu este deci o noutate. De altfel, şarpele monetar şi apoi Sistemul Monetar European reprezintă dovezi în acest sens.... citește mai departe

37 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza situației firmei ING Bank

ISTORIA FIRMEI ING GROUP ING GROUP are o istorie care se intinde pe multi ani in urma. Firma de astazi este rezultatul unor fuziuni si achizitii de mare importanta pentru ceea ce avea sa devina mai tarziu ING GROUP. Nationale - Netderlanden era cea mai puternica societate de asigurari in momentul alcatuirii... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Extras Preview

Sistemul bancar al Statelor Unite ale Americii

CAPITOLUL I - Caracteristici generale ale sistemului bancar al Statelor Unite ale Americii Sistemul bancar al Statelor Unite ale Americii este caracterizat prin descentralizare şi specializare. Descentralizarea a fost determinată de structura federală a ţării şi de constituţia Statelor Unite, care specific faptul... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Riscul în Activitatea de Creditare Bancară a Persoanelor Fizice

I. Tipuri de risc întâlnite în activitatea bancară cu populaţia Creditul reprezintă o categorie economică, ce exprimă relaţii de repartiţie a unei părţi din PIB sau din venitul naţional, prin care se mobilizează şi se distribuie disponibilităţile din economie şi se creează noi mijloace de plată, în scopul... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Instrumente moderne de plată la BRD

Instrumente moderne de plată Instrumentele moderne de plată aflate în oferta BRD sunt: - Carduri (ANEXA 1) - Produse asociate cardurilor: Vocalis, Mobilis şi Internet Banking (BRD – NET) Cardurile sunt instrumente moderne de plată care permit deţinătorilor obţinerea de bunuri sau servicii de la comercianţii... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Produse și Servicii Bancare Moderne

Băncile, ca instituţii financiare, au rol de intermediari în economie. Principalele atribuţii, funcţii ale băncilor în general sunt: - să accepte depozite de la cei care au exces de numerar; - să transfere fondurile obţinute din depozite către cei care au nevoie de ele; - să faciliteze anumite tranzacţii între... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Riscuri în activitatea instituțiilor de credit

CAP.1 RISCURI IN ACTIVITATEA INSTITUTIILOR DE CREDIT 1.1.Riscuri bancare: abordări conceptuale Mediul în schimbare în care se află băncile generează noi oportunităţi de afaceri, dar presupune totodată şi riscuri mai complexe şi mai diverse, care sunt o provocare pentru abordările tradiţionale ale managementului... citește mai departe

36 pagini 7 puncte Extras Preview

Mari operatori pe piața auditului - Ernst and Young

BIG FOUR- aceasta e denumirea sub care este cunoscut grupul celor patru mari firme de audit din lume alcătuit din PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst and Young şi Deloitte Touche Tohmatsu. Cele patru companii asigură auditul pentru marea majoritate a companiilor publice şi pentru o bună parte din companiile private... citește mai departe

11 pagini 8 puncte Extras Preview

Modelul IS-LM

Modelul IS – LM arată legăturile existente intre sectorul bunurilor şi serviciilor şi sectorul monetar, legătura ce există intre pieţele bunurilor şi cea a activelor financiare. In figura 3.4 este prezentată structura modelului. Variabilele de bază ce fac legătura dintre pieţe sunt PIB / PNB şi rata dobanzii.Teoria... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Bank Risk

Risk of credit banks In general, the risk is an future and probable event, whose occurrence would produce loss. The bank risk is the phenomenon that could appear on the course of running the bank operations and which produce negative effects on bank activity and profit. The bank credit implicitly involves the... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Prezentarea societăților de asigurare

1. Prezentarea modulelor de organizare, funcţionarea societăţilor de asigurare în România în ultimii 3 ani Despre organizaţii se poate spune că sunt de mai multe feluri, şi anume: - Organizaţii de asigurare de tip mutual - Tontinele - Societăţile cooperatiste - Organizaţiile frăţeşti - Alte societăţi de... citește mai departe

33 pagini 6 puncte Extras Preview

Evoluția Sistemului Bancar din România

Sistemul bancar românesc este un sistem viabil, un proces de restructurare şi asanare, fiind încheiat în linii genrale. Este deasemenea un ansamblu de bănci diferit organizat în jurul şi sub conducerea băncii centrale în vederea coordonării operaţiunilor de scont şi re-scont de credite, de plasamente şi de... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Strategii de Marketing Utilizate în Cadrul BRD

INTRODUCERE Marketingul în industria financiar-bancarã surprinde prin noile forme de manifestare sub impactul schimbãrilor rapide de mediu, unde societatea de consum şi producţia de masã stimuleazã competiţia şi conduce la extinderea utilizãrii produselor şi serviciilor financiar-bancare în toate mediile sociale.... citește mai departe

59 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Buget și Trezorerie

4.2.2. Metoda Managementului prin obiective Este o metodă de dimensionare a indicatorilor bugetari, ce reprezintă rezultatul încercărilor de perfecţionare şi adaptare a metodei PPBS la cerinţele momentului (perioada 1970-1975) şi care se inspiră din politica de management promovată de marile companii private... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview