Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 21 din 24

Structura și actele emise de Banca Central Europeană

INTRODUCERE Banca Central Europeana a aparut ca urmare a dorintei , liderilor politici ce au contribuit la fondarea Uniunii Europene, de a institui o uniune economica si monetara. Astfel in 1970, s-a incercat pentru prima data instituirea Uniunii Economice, prin raportul Werner, insa din cauza recesiunii... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul african de protecție a drepturilor omului - curtea africană și jurisprudența sa

1. Uniunea Africana - cadrul institutional de promovare si aparare a drepturilor omului si ale popoarelor In cadrul Organizatiei pentru Unitate Africana, o organizatie regional interguvernamentala, a fost implementata Sistemul african al drepturilor omului si ale popoarelor, dupa adoptarea Cartei africane privind... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Lupta împotriva corupției - raportul MCV

1. Integrarea Romaniei in UE – Scurt istoric Integrarea Romaniei in Uniunea Eurpeana, incepe in iunie 1995, cand aceasta a trimis prima solicitare de a deveni membra. Dupa 4 ani, Comisia Europeana a considerat ca se pot incepe negocierile de aderare impunand , de inceput doua conditii, si anume : situatia copiilor... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Acțiunile în fata curții europene de justiție

INTRODUCERE Institutiile si puterile Uniunii Europene au fost dezvoltate pas cu pas, mergând pe increderea dobandita prin sucesul pasilor precedenti abordand chestiuni care s-au dovedit a fi cel mai bine gestionate prin actiuni commune. Prin hotararile care se iau Uniunea Europeana implica propria responsabilitate... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnici de documentare, redactare și comunicare

Ce este informatia? Element de cunoastere care poate fi transmis si conservat datorita unui suport si unui cod. Mesaj folosit pentru a reprezenta un fapt sau o notiune în procesul de comunicare. Informatia implica o interactiune, reala sau virtuala, de tip comunicational, între o sursa emitatoare si un... citește mai departe

72 pagini Gratis Extras Preview

Tipuri de corupție la nivelul administrației publice

Subiectul corupţiei la nivelul administraţiei publice reprezintă una dintre problemele principale cu care societatea românească se confruntă în ultimii ani. Deşi există anumite legi ce reglementează oarecum domeniul, legea ambiguă, ce nu acoperă toate contextele şi ce lasă loc de interpretări naşte anumite erori ale... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Polonia

Politica poloneză se desfășoară în contextul unei republicii democretice, în care prim-ministrul este liderul guvernului, iar șeful statului este președeintele. Astăzi, este al șaselea stat după populație în Uniunea Europeană.  Polonia este membră a NATO, ONU, OECD, Organizației Mondiale a Comerțului și a Uniunii... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie

Politică de dezvoltare urbană în România

În prezenta lucrare îmi propun să prezint situaţia dezvoltării urbane, atăt la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivelul naţional şi local. Am ales să studiez această temă, deoarece consider că doar prin dezvoltare urbană România poate atinge nivelul necesar de maturitate socială, culturală şi economică pentru a... citește mai departe

90 pagini 15 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluții și tendințe în politici public

INTRODUCERE POLITICI PUBLICE. DEFINIŢIE La modul general, politicile publice reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate de administraţia publică centrală de specialitate în scopul soluţionării problemelor de politici publice identificate. „O anumită soluţie poate fi implementată prin intermediul unuia sau... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în cadrul cărora omul a făcut și face modificări. Preocuparea pentru mediu a apărut, pe agenda europeană, la începutul anilor 1970. Politica de mediu a Uniunii Europene a fost... citește mai departe

105 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Parlamentul Republicii Moldova

1. Structura parlamentelor După structura parlamentelor conform modul de concentrare şi divizare a puterii legislative, putem clasifica parlamentele în unicamerale şi bicamerale. Unicameralismul este parlamentul format dintr-o singură adunare reprezentativă, fiind specifică pentru statele unitare şi mici. In R.M.... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Sisteme informaționale geografice în Administrația Publică

1. Obiectul studiului (cu explicitarea titlului şi situarea temei în contextul proiectului) şi scopul urmărit Sistemele Informaţionale Geografice (Geographical Information System - GIS) reprezintă o tehnică de lucru tot mai utilizată în lumea contemporană, atât în domeniul cercetărilor teoretice, cât şi în foarte... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Deontologie

Modulul I MODELAREA EXERCIŢIULUI FUNCŢIEI PUBLICE 1. Cuprins 2. Obiectiv general 3. Obiective operaţionale 4. Timpul necesar studiului capitolului 5. Dezvoltarea temei 6. Bibliografie selectivă Cuprins U.I.1 Demersuri ideologice, Şcoala subiectivistă, Şcoala obiectivistă ,Doctrina individualistă, Doctrina... citește mai departe

129 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Relația de comunicare asistent social-client

Introducere Importanța temei pentru domeniul asistenței sociale Această lucrare își propune să abordeze problematica relației de comunicare între asistentul social și beneficiarii de asistență socială. În lucrarea de față s-a pornit de la ideea că pentru o reușită a intervenției, asistentul social trebuie să... citește mai departe

67 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Obstacole în stabilirea criteriilor și metologiei de evaluare a performanței profesionale

Evaluarea performanţelor este considerată o acţiune, un proces sau un anumit tip de activitate cognitivă prin care un evaluator apreciază sau estimează performanţa unei persoane în raport cu standardele stabilite, precum şi cu reprezentarea sa mentală, propriul său sistem de valori sau cu propria sa concepţie... citește mai departe

26 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul mediatorului european

Lucrarea abordează tema „Rolul Mediatorului European” pornind de la considerentul că rolul său în Uniunea Europeană dezvoltă cel mai mare interes pentru apărarea drepturilor cetăţenilor europeni. Tema mea doreşte să prezinte noţiuni legate despre Mediatorul/Ombudsmanul European, Mediatorul Republicii, Defensor del... citește mai departe

51 pagini 15 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional

Am ales această temă deoarece pe parcursul acestor ani de Master în domeniul Ştiinţelor Administrative, materia faţă de care am dezvoltat cel mai mare interes a fost Drepturile Cetăţenilor Europeni. „Sisteme de protecţie a drepturilor omului în plan european şi internaţional” doreşte să prezinte noţiuni ale... citește mai departe

55 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Efectele discriminării salariale în funcție de sex asupra vieții femeilor

1. Introducere Această cercetare reprezintă o analiză pentru unele studii care se axează pe sublinierea discriminării salariale dintre femei și bărbați. Studiile prezintă metode de colectare a datelor precum chestionare și interviuri. Toate studiile au demonstrat ca discriminarea salarială impotriva femeilor încă... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Alternative electronice de administrare a procesului electoral sau de legiferare

I – Alternative electronice de administrare a procesului electoral Odată cu trecerea de la democraţia directă la democraţia reprezentativă, votul a devenit cel mai important mecanism prin care cetăţeniipot să îşi exercite dreptul de a infuenţa politicile publice şi direcţia generală a ţării. De aceea, modalităţile... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Importanța și istoricul uniunii europene - Principalii piloni ai uniunii europene

1. Ideea de uniune europeana Ideea este foarte veche. Dante Alighieri in „Divina comedie” isi imagina o Europa unificata, aflata subconducerea unui suveran aflat deasupra celorlalti suverani. Limba comuna urma sa fie latina, iar moneda comuna florinul care avea o circulatie larga in Europa ca urmare a... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Macroregiunea centru - Economie regională

1.2Caracteristicile demografice În ceea ce privește demografia, Regiunea Centru cuprinde mai multe aspecte, și anume - Numărul populației în anul 2009 era de 2 524 491 locuitori, ce reprezintă 11,8% din totalul populației României, iar densitatea înregistrată în regiune a fost de 74,0 loc/ km2, situată ușor sub... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Preview

Principiul subsidiarității în statele Uniunii Europene

Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007, Articolul 5, aliniatul 3: (3) În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Politica agricolă comună a statelor uniunii europene

”Poate oare o specie capabilă să formuleze o teorie care să reflecte nașterea universului, să implementeze o strategie pentru construirea unui sistem economic durabil din punct de vedere al mediului?” se intreba Lester Brown în lucrarea sa „Probleme globale ale omenirii”.1) În contextul în care progresul în... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Achizițiile publice în dreptul romanesc

ACHIZIȚIILE PUBLICE și modul de realizare a acestora reprezintă un punct de importanță majoră pentru dezvoltarea României, datorită faptului că o bună administrare a fondurilor destinate achizițiilor publice poate duce la un salt rapid în dezvoltarea imediată a țării. Ca în oricare altă entitate economică și... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Drepturile și obligațiile funcționarului public european

Odată cu apariția primelor instituții europene, Comunitatea economică europeană, Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului şi Comunitatea europeană a energiei atomice, au apărut și funcțiile publice europene și implicit funcționarii publici europeni, ocupanți ai acestora. Fiecare dintre aceste instituții avea... citește mai departe

11 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview