Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 22 din 25

Sisteme informaționale geografice în Administrația Publică

1. Obiectul studiului (cu explicitarea titlului şi situarea temei în contextul proiectului) şi scopul urmărit Sistemele Informaţionale Geografice (Geographical Information System - GIS) reprezintă o tehnică de lucru tot mai utilizată în lumea contemporană, atât în domeniul cercetărilor teoretice, cât şi în foarte... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Deontologie

Modulul I MODELAREA EXERCIŢIULUI FUNCŢIEI PUBLICE 1. Cuprins 2. Obiectiv general 3. Obiective operaţionale 4. Timpul necesar studiului capitolului 5. Dezvoltarea temei 6. Bibliografie selectivă Cuprins U.I.1 Demersuri ideologice, Şcoala subiectivistă, Şcoala obiectivistă ,Doctrina individualistă, Doctrina... citește mai departe

129 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Relația de comunicare asistent social-client

Introducere Importanța temei pentru domeniul asistenței sociale Această lucrare își propune să abordeze problematica relației de comunicare între asistentul social și beneficiarii de asistență socială. În lucrarea de față s-a pornit de la ideea că pentru o reușită a intervenției, asistentul social trebuie să... citește mai departe

67 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Obstacole în stabilirea criteriilor și metologiei de evaluare a performanței profesionale

Evaluarea performanţelor este considerată o acţiune, un proces sau un anumit tip de activitate cognitivă prin care un evaluator apreciază sau estimează performanţa unei persoane în raport cu standardele stabilite, precum şi cu reprezentarea sa mentală, propriul său sistem de valori sau cu propria sa concepţie... citește mai departe

26 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul mediatorului european

Lucrarea abordează tema „Rolul Mediatorului European” pornind de la considerentul că rolul său în Uniunea Europeană dezvoltă cel mai mare interes pentru apărarea drepturilor cetăţenilor europeni. Tema mea doreşte să prezinte noţiuni legate despre Mediatorul/Ombudsmanul European, Mediatorul Republicii, Defensor del... citește mai departe

51 pagini 15 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional

Am ales această temă deoarece pe parcursul acestor ani de Master în domeniul Ştiinţelor Administrative, materia faţă de care am dezvoltat cel mai mare interes a fost Drepturile Cetăţenilor Europeni. „Sisteme de protecţie a drepturilor omului în plan european şi internaţional” doreşte să prezinte noţiuni ale... citește mai departe

55 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Efectele discriminării salariale în funcție de sex asupra vieții femeilor

1. Introducere Această cercetare reprezintă o analiză pentru unele studii care se axează pe sublinierea discriminării salariale dintre femei și bărbați. Studiile prezintă metode de colectare a datelor precum chestionare și interviuri. Toate studiile au demonstrat ca discriminarea salarială impotriva femeilor încă... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Alternative electronice de administrare a procesului electoral sau de legiferare

I – Alternative electronice de administrare a procesului electoral Odată cu trecerea de la democraţia directă la democraţia reprezentativă, votul a devenit cel mai important mecanism prin care cetăţeniipot să îşi exercite dreptul de a infuenţa politicile publice şi direcţia generală a ţării. De aceea, modalităţile... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Importanța și istoricul uniunii europene - Principalii piloni ai uniunii europene

1. Ideea de uniune europeana Ideea este foarte veche. Dante Alighieri in „Divina comedie” isi imagina o Europa unificata, aflata subconducerea unui suveran aflat deasupra celorlalti suverani. Limba comuna urma sa fie latina, iar moneda comuna florinul care avea o circulatie larga in Europa ca urmare a... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Macroregiunea centru - Economie regională

1.2Caracteristicile demografice În ceea ce privește demografia, Regiunea Centru cuprinde mai multe aspecte, și anume - Numărul populației în anul 2009 era de 2 524 491 locuitori, ce reprezintă 11,8% din totalul populației României, iar densitatea înregistrată în regiune a fost de 74,0 loc/ km2, situată ușor sub... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Preview

Principiul subsidiarității în statele Uniunii Europene

Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007, Articolul 5, aliniatul 3: (3) În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Politica agricolă comună a statelor uniunii europene

”Poate oare o specie capabilă să formuleze o teorie care să reflecte nașterea universului, să implementeze o strategie pentru construirea unui sistem economic durabil din punct de vedere al mediului?” se intreba Lester Brown în lucrarea sa „Probleme globale ale omenirii”.1) În contextul în care progresul în... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Achizițiile publice în dreptul romanesc

ACHIZIȚIILE PUBLICE și modul de realizare a acestora reprezintă un punct de importanță majoră pentru dezvoltarea României, datorită faptului că o bună administrare a fondurilor destinate achizițiilor publice poate duce la un salt rapid în dezvoltarea imediată a țării. Ca în oricare altă entitate economică și... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Drepturile și obligațiile funcționarului public european

Odată cu apariția primelor instituții europene, Comunitatea economică europeană, Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului şi Comunitatea europeană a energiei atomice, au apărut și funcțiile publice europene și implicit funcționarii publici europeni, ocupanți ai acestora. Fiecare dintre aceste instituții avea... citește mai departe

11 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Statutul primarului în România comparativ cu alt stat membru al Uniunii Europene

Un primar (din latina vulgară primarius, însemnând "primul, principalul") este un politician care are rolul de autoritate executivă oficială din cadrul Consiliului Local al municipalității. În lume există o varietate de legi locale și obiceiuri în ceea ce privește puterile și responsabilitățile primarului, cât și în... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sisteme și standarde de calitate în uniunea europeană

Cap 1. Introducere Termenul „calitate provine din limba latină, de la cuvântul „qualis”, care poate fi tradus prin expresia „fel de a fi”. Conform ISO 9000:2000 calitatea este gradul în care totalitatea caracteristicilor definite îndeplinesc cerinţele faţă de produs, proces sau sistem. Literatura de specialitate... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras

Depolitizarea funcției publice în contextul reformei administrației publice centrale din Republica Moldova

În iunie 2014, Republica Moldova și Uniunea Europeană au semnat Acordul de Asociere, inclusiv Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). Prin semnarea acestor documente, Republica Moldova și-a luat angajamentul să dezvolte instituții democratice, în conformitate cu standardele și regulile Uniunii... citește mai departe

23 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Reforma administrație publice

INTRODUCERE Tranziţia la economia de piaţă, destrămarea fostului sistem administrativ şi alte fenomene care au derulat o dată cu obţinerea independenţei Republicii Moldova sînt procese care afectează diverse domenii de activitate ale societăţii. Funcţionarea statului de drept, edificarea societăţii civile,... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti ce are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Am ales ca temă, pentru lucrarea de licenţă “Guvernul României şi Cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord” fiind abordată în patru capitole, fiecare relatând aspecte concrete cu tema aleasă. Cel dintâi capitol intitulat “Actele constituţionale ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei... citește mai departe

77 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția PNL

Partidul Național Liberal (PNL) este unul din principalele partide din România și totodată cea mai veche formațiune politică din țară. A fost înființat sub acest nume la 24 mai 1875. Din cele 87 de guverne ale României, 30 au fost conduse de premieri liberali. De numele și istoria Partidului Național Liberal se... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența perioadei de programare 2007-2013, este necesară sprijinirea autorităților publice locale care vor implementa strategii integrate de dezvoltare în contextul art. 7 al... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Administrarea restaurantului Pizza Hut Dorobanți și siguranța alimentelor

Piaţa restaurantelor din România, care în anul 2016 însumă 5267 de firme cu activităţi în domeniu a atins în anul 2017 voloarea de un miliard de euro, iar până în anul 2020 este estimată dublarea acestora, potrivit unui studiu realizat de grupul Daedalus. În baza unei cercetări de piaţă legate de motivul pentru... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul public

Introducere Managementul public studiază procesele şi relaţiile de management stabilite în cadrul sectorului public, în vederea formulării de concepte, princiipii şi legalităţi care să asigure organizarea şi funcţionarea eficace a componentelor sale, în regim de putere publică şi pentru satisfacerea interesului... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

BCAP

1.STATUL Elementele esenţiale ale definirii statului:forma de organizare politică a unei colectivităţi umane constituite istoric; localizarea geografică; existenţa unui grup conducător învestit şi atribuţii de guvernare şi de exercitare a autorităţii publice în numele poporului; prerogativa grupului conducător de a... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview