Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 6 din 141

Evaluarea riscului de țară de către agențiile de rating - abordare comparativă

CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE SPECIFICE RISCULUI DE ȚARĂ Riscul de țară reprezintă un concept complex și controversat, întrucât nu se poate vorbi de o abordare metodologică unitară. Apariția și dezvoltarea acestuia s-a realizat ca urmare a intensificării, după perioada celui de-al doilea război mondial, a... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Factori de influență al ratei creditelor neperformante

INTRODUCERE Definiția creditelor neperformante diferă de la o țară la alta, iar inexistența unui standard general acceptat reprezintă o problemă în cazul comparațiilor la nivel internațional. Unele dintre cele mai frecvent utilizate definiții sunt cele ale Fondul Monetar Internațional. Conform Ghidului de compilare... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Transformări în sistemul financiar-bancar și în politica monetară în contextul integrării europene

1. Momentele inițiale ale sistemului bancar românesc În perioada actuală, străduința pentru înființarea unei bănci s-a inițiat încă de la debutul secolului al XIX lea.Înainte de apariția Băncii Naționale Române, s-au pus bazele întemeierii Casei de Depuneri și Consemnațiuni -1864, ce avea ca scop emisiunea... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impactul euro asupra piețelor financiare europene

Introducere Euro este moneda națională comună pentru majoritatea statelor din Uniunea Europeană , adică 19 țări din 28 de state membre . Moneda euro a emisă în anul 1999 când aceasta a fost lansată oficial , ca monedă de cont intrând în circulație ca și bancnotă abia la data de 1 ianuarie 2002. 1. Structura ,... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Așezarea și perceperea impozitului pe venituri din salarii în cadrul SC Multibrand Service SRL

Cap 1. Așezarea impozitului pe venit din salarii 1.1. Cadrul juridic și elementele tehnice utilizate în așezarea impozitului pe slarii Conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal care a fost aplicabil de la data de 1 ianuarie 2007, art. 55, sunt definite veniturile din salarii astfel: „Sunt considerate... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Creditarea și garanțiile Băncii Europene de Investiții

Introducere Banca Europeană de Investiții, este una dintre cele mai dezvoltate entități de unde se pot acorda împrumuturi pentru finanțarea unor proiecte atât pe termen scurt cât și pe termen lung din Uniunea Europeană. De asemenea, Banca Europeană de Investiții este așa cum afirmă și numeroase legi, cea mai mare... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern

Capitolul I: Cadrul de organizare și funcționare a activității de audit public Obiectivul general al auditului public intern în entitățile publice este reprezentat de îmbunătățirea managementului acestora și poate fi atins, în principal, prin: - Activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Finanțarea imobiliară rezidențială din Austria

CAPITOLUL I: TENDINȚE ȘI CONCEPTE ALE FINANȚĂRII IMOBILIARE REZIDENȚIALE ÎN AUSTRIA Economia din Austria a început să se reducă încă din anul 2008, produsul intern brut s-a majorat în termeni reali cu 1,8%. Având în vedere mai mulți factori negativi, economia Austriei s-a comportat mai bine decât celelalte țări din... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Instituții ale Uniunii Europene - Atribuții financiare și modul de înfăptuire a acestora

CAPITOLUL I: INSTITUȚIILE PRINCIPALE ALE UNIUNII EUROPENE 1.1. Parlamentul Uniunii Europene La data de 10 septembrie 1952, ca și celelalte instituții publice, Parlamentul nu a fost alcătuit în forma lui prezentă. Una dintre cele mai vechi instituții comune a început ca CECO (Comunitatea Europeană a Cărbunelui și... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania

INTRODUCERE Lucrarea Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania dorește să evidențieze progresele ce au fost realizate în activitatea bancară și de credit. Sistemul bancar, într-o economie de piață, îndeplinește funcția de atragere precum și cea de concentrare a... citește mai departe

58 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Monografie Sistemului Bancar din Austria

Capitolul 1. Sistemul bancar din Austria 1.1.Indroducere Austria este o țară situată în Europa Centrală având o populație de 8,47 milioane de locuitori. Nu are ieșire la mare și este învecinată de Cehia, Germania, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Italia, Elveția și Liechtenstein. Teritoriul țării acoperă 83.879 km2,... citește mai departe

26 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru Ceska exportni banka

1. Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru banca Českî exportní banka din Cehia 1.1 Istoric Českî exportní banka (Banca Cehă de Export, "ČEB" ) a fost înființată în anul 1995. A fost înființată ca bancă în conformitate cu Legea nr. 21/1991. În baza autorizării de a începe activitatea... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Operațiunile Băncii Europene pentru reconstrucție și dezvoltare în România

CAPITOLUL 1 Prezentarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare 1.1. Crearea și conducerea BERD Președintele Franței, François Mitterrand, în anul 1989 a prezentat prima idee de înființare a unei bănci europene de devoltare, idee ce a fost materializată peste 18 luni prin deschiderea acesteia în anul... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tendința în evoluția datoriei publice a României după anul 1989

INTRODUCERE O caracteristică a bugetelor publice actuale din multe țări ale lumii, care s-a repetat, o constituie întocmirea și încheierea acestora cu deficite. Cauzele și nivelul deficitului cunosc diferențieri importante, datorită gradului diferit de dezvoltare economică, astfel întâlnim: țări dezvoltate, țări... citește mai departe

43 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Despre monedă, credit, bănci în religie și istorie

Înainte de apariția banilor exista trocul, un sistem destul de complicat de folosit pentru schimburile comerciale ce aveau loc între oameni. Putem afirma faptul că primii ”banii” ai omenirii au fost sarea, ceaiul, vitele, cochiliile de scoici, condimentele, grânele sau orice alt obiect cu care se putea realiza un... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Organizarea și funcționarea pieței financiare în Grecia

1. BANCA NAȚIONALᾸ A GRECIEI Banca Națională a Greciei S.A. a fost fondată in anul 1841, iar la bursă a fost listată în anul 1880, în Atena. În cei peste 160 ani de funcționare bună, această Bancă s-a extins într-un grup financiar destul de diversificat, iar în același timp și modern. Ca și urmare a acestei... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Internet banking pe piața din România - evoluții și perspective

Capitolul 1: Aspecte generale ale Internetului Banking 1.1. Conceptul de Internet Banking De-a lungul anilor s-a constatat că Intenet Banking a devenit din ce în ce mai utilizat de către români. Deseori acesta este denumit și un serviciu bancar online pentru că internetul este văzut ca un canal de distribuție cu... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Creditele neperformante - Cauze și posibilități de prevenire

Capitolul 1. Aspecte generale cu privire la creditele neperformante Un credit bancar este considerat neperformant atunci când trec mai mult de 90 de zile fără ca debitorul să achite ratele și dobânda convenite. Creditele neperformante sunt denumite, de asemenea, „creanțe dubioase” . Creditele neperformante derivă... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Viitorul criptomonedelor în sistemul financiar

În acest eseu voi trata subiectul referitor la “Viitorul criptomonedelor în cadrul sistemului financiar”. Pentru a înțelege mai bine contextul eseului și esența acestuia, voi detalia informații referitoare la sensul cuvântului “criptomonedă”, diferența dintre acestea și monedele electronice și care anume este... citește mai departe

3 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Ce este o dobândă și cum se stabilește nivelul ratei dobânzii la o bancă centrală și la nivelul băncilor comerciale

Dobânda este acea sumă de bani pe care debitorul o plătește creditorului, ca preț pentru folosirea disponibilităților bănești, până la data scadenței. Creditorul poate fi o instituție bancară în cazul creditului, sau o persoană fizică sau juridică în cazul depozitelor. De regulă, rata dobânzii pe care debitorul... citește mai departe

4 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Riscul de credit

Introducere Riscul de creditare, cunoscut ca si si risc de insolvabilitate al debitorilor, este caracterizat riscul ca dobanda,creditul sau ambele sa nu poata fi restituite la termen sau sa nu fie restituite in totalitate si este caracteristic institutiilor de credit a caror functie principala in economie este... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Riscul de rată a dobânzii

Instituțiile Financiare în timp ce își exercită funcțiile de transformare a activelor, nu corespund adesea maturității activelor și pasivelor lor. Făcând asta, se expun riscului de rată a dobânzii. Toate Instituțiile Financiare au tendința să-și contracareze scadențele bilanțului. Cu toate acestea, măsurarea... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Bugetul general consolidat al Bulgariei în perioada 2004-2008

Rezumat: Bugetul reprezintă una dintre cele mai importante instrumente administrative utilizabile de către autorități, întrucât servește ca plan de acțiune pentru atingerea obiectivelor stabilite, ca standard de măsurare a performanței, și în cele din urmă poate deveni un dispozitiv pentru a face față unor situații... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Situații financiare - Banca Comercială Română

Situațiile financiare Situațiile financiare anuale, reprezintă documentul de sinteză cel mai important, care asigură centralizarea și generalizarea datelor agenților economici și instituțiilor publice într-o formă sistematică și unitară, care permite o prezentare de ansamblu, o analiză detaliată a rezultatelor... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul investițiilor în dezvoltarea economică a Republicii Moldova

INTRODUCERE Investițiile sunt considerate ca fiind unul dintre cei mai importanți stimulatori ai activităților economice, dar și ai celor extraeconomice. În orice activitate economică, indiferent de dimensiunea ei, investiția joacă rolul de impuls, de element generator, care face ca respectiva activitate să ia... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview