Toate documentele din domeniul Bănci - pagina 3 din 141

Banca Națională a Moldovei

1. Banca Națională a Moldovei (BNM) Banca Națională a Moldovei (BNM) este banca centrală din Republica Moldova. Banca Națională a Moldovei este instituția legală, publică și autonomă responsabilă față de Parlamentul Republicii Moldova. Principalul obiectiv al BNM este asigurarea și menținerea stabilității... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Gestiune bancară

Curs 1. 16.02.2021 Gestiune bancară Managementul unei bănci consta în coordonarea și concilierea funcțiilor sau activităților diferite desfășurate respectând anumite echilibre menite să asigure perenitatea instituției. Managementul bancar este esențial în administrarea și conducerea unei bănci în asigurarea... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Le role de la relation avec la clientele bancaire

CHAPITRE 1. ASPECTS GENERALES CONCERNANT LA RELATION BANQUE-CLIENTELE 1.1 Le système bancaire Le système bancaire est un ensemble d'établissements de crédit différents, organisés autour et sous la direction de la banque centrale qui supervise et contrôle l'activité des banques, conduit les politiques monétaires,... citește mai departe

53 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru o bancă din Brazilia

INTRODUCERE În cadrul analizei de față intitulată “Analiza evoluției indicatorilor contului de profit și pierdere” vom începe prin prezentarea băncii Itaú pentru o perioadă de 7 ani începând cu anul 2013, astfel că analiza va fi efectuată pentru perioada 2013-2019. Analiza va fi desfășurată cu ajutorul... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fondul Monetar Internațional

Introducere Este un organism interstatal autonom specializat, din sistemul ONU, care a fost creat pe baza acordului din 1944 al Conferinței Monetare și Financiare Internaționale de la Bretton Woods, când a fost adoptat statutul său (22 iulie 1944) și a intrat în vigoare la 27 decembrie 1945. Și-a început... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul Băncilor Comerciale din Republica Moldova

Capitolul I. Aspecte teoretice referitoare la Bancile Comerciale 1.1 Evoluția sistemului bancar moldovenesc În data de 4 iunie 1991 prin Decretul Președintelui Republicii Moldova, Banca Republicană din Moldova a Băncii de Stat a URSS este reorganizată în Banca Națională a Moldovei. Prin Legea cu privire la bănci... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizarea și funcționarea Băncii Centrale Europene

Capitolul I. Organizarea și funcțiile Băncii Centrale Europene Banca Centrală Europeană este cea mai nouă instituție a Uniunii Europene, reperezentând totodată și cea mai înaltă autoritate din zona euro, acesta fiind emitentul si paznicul constitutional al monedei unice . A fost înființată la data de 01.06.1998.... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Formele integrării economice

Introducere Integrarea economică internațională reprezintă procesul complex al dezvoltării economiei mondiale, bazat pe intensificarea interdependențelor între economiile mai multor state, țintind constituirea unor ansambluri economice puternice într-o anumită concepție a lumii. Procesul integraționist în mare... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Angliei

Introducere În cadrul acestei lucrări, am cuprins informațiile de bază ale instrumentelor de politică utilizate de către Banca Angliei, structurate pe trei capitole, împărțite mai apoi în subcapitole. În primul capitol, am cuprins informații generale despre politica monetară, obiectivele acesteia, respectiv... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme

INTRODUCERE Strategia națională de dezvoltare a României pe termen mediu și lung, are ca obiectiv principal crearea și consolidarea unei economii de piață funcționale, în strânsă legătură cu normele, directivele, mecanismele și instituțiile UNIUNII EUROPENE; vizează asigurarea unei creșteri economice durabile,... citește mai departe

85 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Administrarea creditelor restante ale clienților corporate

Capitolul 1. Creditele neperformante - componentă inevitabilă în activitatea de creditare a băncilor comerciale 1.1. Aspecte generale privind creditarea corporate Economia de piață actuală a atins un nivel de dezvoltare destul de înalt, iar diversificarea acțiunilor economice (și implicit a riscurilor) este... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Activitatea de atragere a depozitelor și acordare a creditelor de către băncile din Republica Moldova

Capitolul I Activitatea de atragere a depozitelor a băncilor din RepublicaMoldova 2014 -2016 1.1 Condițiile de atragere a depozitelor în cadrul BC ,,Comerțbank” În VERNISAJUL depozitelor de la Comerțbank sunt expuse depozite în stilul GOTIC, RENAISSANCE, BAROCCO și MODERN. Diferitele modalități de acumulare a... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Evoluția creditului acordat gospodăriilor populației 2007-2019

I. CREDITUL. ASPECTE ȘI NOȚIUNI INTRODUCTIVE Prezenta lucrare urmărește evoluția creditelor acordate gospodăriilor populației în perioada 2007-2019. Prima parte a lucrării este concentrată pe prezentarea conceptului de credit, modul de desfășurare și acordare a creditului populației, tipurile de credite acordate... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Activități bancare

Tema 1. Organizarea activității bancare. 1. Definirea și specificul activității băncii în economia de piață Economia de piață presupune existența unui sistem bancar care trebuie să asigure mobilizarea disponibilităților monetare ale economiei și orientarea lor spre desfășurarea unor activități economice... citește mai departe

52 pagini 4 puncte Extras Preview

Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă

INTRODUCERE Am ales această temă pentru lucrarea de licență deoarece băncile au un rol deosebit de important în economie, iar acesta sporește pe măsura amplificării fluxurilor financiare naționale și mondiale, ca o consecință a dezvoltării generale a societății omenești. Cardul a evoluat de la plăcuțele metalice... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza formelor creditului în România

1. Teorii asupra creditului Relațiile de credit au existat încă în economiile premonetare, când au apărut și s-au dezvoltat raporturile marfă-bani. Creditul a apărut pe baza dezvoltării producției de mărfuri. Apariția creditului se leagă de un anumit stadiu de dezvoltare al schimbului, când vânzătorul preda valori... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Creditele neperformante - cauze și posibilități de prevenire

CAPITOLUL 1: GENERALITĂȚI PRIVIND CREDITELE NEPERFORMANTE Un credit bancar poate fi numit neperformant din momentul în care au trecut 90 de zile de când persoana fizică/juridică nu a mai plătit ratele la credit și dobânda aferentă acestuia. De obicei, acest lucru se întâmplă atunci când o persoană fizică își pierde... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Activitatea bancară la nivel internațional întreprinsă de băncile din Italia

CAPITOLUL 1: SISTEMUL BANCAR AL ITALIEI 1.1 Particularitățile activității bancare italiene Un sistem bancar este format din ansamblul diferitelor categorii de bănci, atât cu capital autohton, cât și străin și combinații între acestea, care își desfășoară activitatea în interiorul unei țări. În Italia se află... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluții ale activității bancare de retail în România de la origini până în prezent

CAPITOLUL 1: EVOLUȚIA ACTIVITĂȚII DE RETAIL BANKING ÎN ROMÂNIA 1.1 Începuturile activității de retail banking în România Termenul de ”retail banking” provine din limba engleză și poate fi tradus ca ”activitatea bancară cu amănuntul”. Noțiunea de retail banking are numeroase abordări, care îi conferă termenului... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Stabilitatea prețurilor vs Stabilitatea financiară

CAPITOLUL 1: STABILITATEA PREȚURILOR ȘI STABILITATEA FINANCIARĂ - NOȚIUNI GENERALE 1.1 Definirea conceptelor de stabilitate a prețurilor și stabilitate financiară Cele 2 concepte - stabilitatea prețurilor și stabilitatea financiară - sunt întâlnite foarte des în strategiile de politică monetară ale băncilor... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul riscului valutar ING Bank

CAPITOLUL 1: PARTICULARITĂȚI ALE RISCULUI VALUTAR 1.1. Scurtă descriere a ING Bank ING Bank România face parte din Grupul ING, o instituție financiară internațională de origine olandeză. ING Group oferă servicii bancare și de management al activelor pentru clienți persoane fizice, clienți corporate și instituții... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Activitatea bancară la nivel internațional intreprinsă de băncile din Grecia

CAPITOLUL 1: ACTIVITATEA BANCARĂ LA NIVEL INTERNAȚIONAL ÎNTREPRINSĂ DE BĂNCILE DIN GRECIA 1.1. Băncile de renume din Grecia Băncile cele mai importante supravegheate direct de către Banca Centrală a Greciei (Bank Of Greece) sunt: - Alpha Bank S.A. - Eurobank Ergasias S.A. - National Bank of Greece S.A. -... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Finanțarea imobiliară comercială din Irlanda

CAPITOLUL 1: PIAȚA IMOBILIARĂ DIN IRLANDA În anii 1990 și în prima jumătate a anului 2000, piața imobiliară din Irlanda a înregistrat unul dintre cele mai lungi boomuri ale proprietăților. Între 1996 și 2006, prețul mediu al locuințelor vechi a crescut cu peste 300%, iar prețul mediu al caselor noi a crescut cu... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza evoluției creditării persoanelor juridice pe sectoare de activitate în perioada 2008 - 2018

Creditul este una dintre sursele de finanțare cele mai utilizate de către persoanele juridice deoarece acestea îl pot obține relativ ușor și pot avea sumele de care au nevoie într-un timp foarte scurt. În continuare am analizat evoluția creditelor acordate persoanelor juridice pe sectoare de activitate în perioada... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda

Capitolul I. Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru Allied Irish Banks 1.1 Scurt istoric Allied Irish Banks a fost înființată în anul 1966 ca fiind o nouă companie care a achiziționat trei bănci irlandeze și anume: Provincial Bank of Ireland (înființată în anul 1825), Royal Bank of... citește mai departe

22 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview