Cursurile din domeniul Agronomie - pagina 7 din 13

Aristolochia clematitis - mărul lupului

Aristolochia clematitis L. Importanţă. Mărul lupului, denumit şi cucurbeţică (în sudul Moldovei), cucurbeţea, dalac, fasolea cioarei, lingura-frumoaselor, omag, păsulică, remf sau buruiană de remf (pe malul Dunării), boaşele popii, lăpădătoare, clocotici, fasolea calului, fasolea ciarei, fasolea dracului etc, este... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Cursuri Plante Medicinale

1. GENERALITĂŢI 1.1. IMPORTANŢA CULTIVĂRII PLANTELOR MEDICINALE Plantele medicinale sunt o categorie de specii vegetale care acumulează în unele părţi ale plantei diverse principii active utile în tratarea diferitelor afecţiuni ale corpului uman sau animal. Până în urmă cu un veac, aproape toate “leacurile”... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologii Agricole Comparate

Importanţa agriculturii (rol, funcţii) Factorii ecologici care acţionează în sistemul culturilor de câmp şi horticol Ecosistemul agricol → agroecosistem Influenţa antropică asupra ecosistemului agricol Factorii care contribuie la formarea solului Pretabilitatea solurilor pentru culturile de câmp Tipul de sol:... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras

Subproduse Vegetale

Ca produse secundare de bază de la vinificaţie se consideră următoarele: — tescovina, care rezultă de la presarea strugurilor în cazul preparării vinurilor albe şi roze şi a produselor fără alcool şi de la presarea boştinei fermentate, în cazul preparării vinurilor roşii; — ciorchinii, care obişnuit se separă... citește mai departe

54 pagini Gratis Extras

Designul Ambalajelor

Un ambalaj de calitate trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe tehnice, constructive, economice şi de durabilitate. La acestea s-a adăugat o nouă cerinţă: dimensiunea estetică a ambalajelor. În tratarea estetică a ambalajului trebuie să se ţină seama de existenţa unui complex senzorial, care determină o... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Oenologie

1. INTRODUCERE Oenologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul metodelor şi procedeelor de producere, maturare, stabilizare şi îmbuteliere a vinurilor şi a celorlalte produse obţinute pe bază de struguri, must şi vin, în scopul realizării unor produse finite care să corespundă exigenţelor consumatorului. Denumirea... citește mai departe

183 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Viticultură

CAPITOLUL. I. INTRODUCERE Termenul de Viticultură derivă din cuvintele latine „vitis“ (viţă de vie) şi „cultura“ (îngrijire, cultivare). Viticultura studiază însuşirile biologice, relaţiile viţei de vie cu factorii de mediu, tehnologiile de producere a materialului săditor, de înfiinţare şi întreţinere a... citește mai departe

229 pagini Gratis Extras Preview

Cursuri Bovine 2

Tehnologia reproducerii taurinelor Această tehnologie reprezintă ansamblul măsurilor cu caracter zootehnic şi managerial menit să ducă la obţinerea unui nr. maxim de produşi de la acelaşi animal. Importanţa reproducţiei taurinelor - influenţează ritmul de creştere al efectivului - nivelul producţiei economice... citește mai departe

46 pagini Gratis Extras Preview

Cursuri Bovine

Prin exploatarea bovinelor se intelege anasamblul de masuri tehnico-organizatorice menite sa asigure manifestarea potentialului productiv al acestora (hranire, crestere, reproductie, ameliorare). Importanta socio-economica a exploatarii bovinelor Exploatarea bovinelor influenteaza direct nivelul de trai al... citește mai departe

57 pagini Gratis Extras Preview

Managementul întreprinderilor agricole

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE MANAGEMENT 1.1. Etimologia şi definirea conceptului de management Managementul, sub aspectul elementelor sale de conţinut, a fost prezent în activitatea oamenilor încă din cele mai vechi timpuri. Managementul şi-a făcut simţită prezenţa odată cu debutul activităţii productive a omului,... citește mai departe

310 pagini Gratis Extras Preview

Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă

Capitolul 1 SPAŢIUL RURAL ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ DURABILĂ 1.1. Spaţiul rural: concept, noţiune, definiţie Termenul de spaţiu rural a fost şi este subiectul a numeroase definiţii şi interpretări. Astfel în literatura de specialitate numeroşi specialişti în domeniu au definit noţiunea de spaţiu rural şi dezvoltare... citește mai departe

270 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Utilizarea Instalațiilor de Muls în Fermele de Producere a Laptelui

NECESITATE ŞI CERINŢE Una din cele mai importante activităţi din fermele de creştere a animalelor o constituie obţinerea laptelui. Evacuarea laptelui din ugerul animalului este efectul unui proces neurohormonal cuprinzând două etape distincte şi anume: • sinteza laptelui din uger; • secreţia propriu-zisă ca... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Hibridarea somatică

Constă în fuzionarea (contopirea) a doi sau mai mulţi protoplaşti şi refacerea unei noi celule care conţine material genetic (nuclee, cromozomi, organite citoplasmatice) provenit din celule care aparţin aceleiaşi specii sau la specii diferite (fără a recurge la hibridarea sexuată). Cu alte cuvinte, hibridarea... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras

Cultură de protoplasti

Din sistematica vegetală şi animală se cunoaşte faptul că speciile sunt delimitate prin bariere de incompatibilitate sexuală, ceea ce reduce posibilităţile de încrucişări interspecifice. Creşterea variabilităţii genetice, atât de necesară în lucrările de ameliorare şi selecţie, implică găsirea unor metode de rupere... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras

Producerea de Plante Libere de Viroze

Speciile ornamentale care majoritatea se înmulţesc vegetativ sunt expuse contaminării cu virusuri care se transmit prin nematozi şi insecte. În acelaşi timp, virusurile sunt propagate prin toate procedeele de înmulţire vegetativă şi se pot acumula în cursul ciclurilor de înmulţire. Cormet (1987) a înregistrat 3... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Marketing în agricultură

1.1. Continutul si tipologia deciziilor de marketing Conducerea firmelor agricole este frecvent solicitata sa adopte decizii, urmarind o legatura cat mai perfecta intre activitatea firmei cu dinamica si cerintele pietei. Decizia, reprezinta cursul sau linia de actiune aleasa constient pentru realizarea unuia sau... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Igienizarea și controlul de laborator al stării de igienă în unitățile de industrie alimentară

În cursul operaţiilor de prelucrare a alimentelor contactul produselor cu suprafeţele de lucru şi ustensilele constituie una din principalele surse de contaminare cu microorganisme, mai ales dacă nu se asigură igienizarea corectă şi la momentul oportun a acestora. 6.1.Mijloace de spălare şi dezinfecţie Operaţiile... citește mai departe

53 pagini Gratis Cuprins Extras

Fundamentele organizaționale ale sistemelor

1.1. Organizaţia economică. Perspective actuale din punct de vedere managerial. O organizaţie este o structură socială formală, stabilă care primeşte resurse de la mediul socio-economic şi le prelucrează pentru a produce anumite ieşiri (produse sau servicii). Această definiţie tehnică presupune capitalul şi munca... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview

Strategii Financiare - Master Economie Agrară Europeană

Capitolul I. TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ALE CONDUCERII ÎNTREPRINDERILOR PERFORMANTE 1.1. Definirea conceptelor si a termenilor de bază privind managementul strategic si strategiile economice Conducerea performantă a unei întreprinderi presupune elaborarea unor strategii economice adecvate care sa asigure... citește mai departe

60 pagini Gratis Extras Preview

Agrotehnica Diferențiată

CURSUL NR.1 Cap.1. OBIECTIVELE ŞI ROLUL AGROTEHNICII ÎN DEZVOLTAREA AGRICULTURII 1.1.ISTORICUL ŞI ROLUL AGROTEHNICII ÎN DEZVOLTAREA AGRICULTURII Ştiinţele agricole româneşti, agronomia, au izvorât din practica agricolă perpetuă de-a lungul secolelor şi mileniilor. Pentru satisfacerea necesităţilor de hrană,... citește mai departe

153 pagini Gratis Extras Preview

Microbiologia Specifică Produselor Alimentare

Microbiologia produselor alimentare, ştiinţă cu caracter aplicativ, are drept obiect de studiu cunoaşterea naturii şi activităţii metabolice a microorganismelor care pot contamina materiile prime, semifabricatele, produsele finite, în scopul prevenirii alterării alimentelor sau a îmbolnăvirii populaţiei prin... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Informatică Agrară

Capitolul 1 INTRODUCERE ÎN INFORMATICA AGRARĂ 1.1. Definiţii şi noţiuni de bază Calculatorul a reuşit să preia multe sarcini pe care la început oamenii le rezolvau doar cu ajutorul minţii sau manual. De atunci au apărut, pe baza calculatorului, noi orizonturi de dezvoltare, cum ar fi stimularea reacţiilor... citește mai departe

83 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Silvicultură

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. Definirea silviculturii. Părţi componente După cum indică şi etimologia cuvântului, silvicultura se ocupă de cultura pădurii, fiind definită actualmente în Europa drept ştiinţa aplicativă care se ocupă cu îndrumarea ecosistemelor forestiere în scopul satisfacerii nevoilor... citește mai departe

101 pagini Gratis Extras Preview

Floricultură

Origine – Mexic şi Peru Etimologie, istoric - ,,geros” (gr.) = bătrâneţe - ,,a” = fără - ,,mexicanum’’ - originea plantei Planta adusă în Europa în sec. al XVIII-lea. Particularităţi morfologice • Tulpina - erectă, ramificată, păroasă, cu aspect de tufă compactă, înaltă de 15-60 cm. • Frunzele - opuse,... citește mai departe

160 pagini Gratis Extras Preview

Curs Agromarketing

1. Introducere Pentru republica noastră conceptul de marketing este o orientare nouă în activitatea social-economică, necesitatea implantării căruia este demonstrată şi cerută de aşa-numita tranziţie la economia de piaţă. Promovarea conceptului de marketing înseamnă, în primul rând, acceptarea ideii de orientare a... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview