Toate documentele din Biblioteca RegieLive - pagina 8 din 5977

Echipamente pentru agitarea soluțiilor și suspensiilor

I. Soluții și suspensii 1. Soluții O soluție (Fig.1.1.) este un amestec omogen format din doi sau mai mulți componenți. Soluțiile pot fi saturate sau nesaturate (după cantitatea de substanță dizolvată). Orice soluție conține un solvent (substanța în care se dizolvă) și un solvat (substanța care se dizolvă). În... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru sistemul bancar din Slovacia

Capitolul 1. Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru Tatra Banka A.S 1.1 Istoric sistem bancar În anul 1993 când a avut loc înființarea Republici Slovace, Slovacia a trecut de la o economie planificată la o economie de piață liberă, dar acest proces a fost încetinit din cauza unor... citește mai departe

16 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Vitaminele liposolubile și hidrosolubile

Vitaminele sunt substanțe cu structură complexă (compuși organici) care: nu pot fi sintetizate de către organism, însă a căror prezență în corpul uman este absolut obligatorie pentru îndeplinirea unor funcții esențiale ale acestuia; spre deosebire de proteine, lipide sau glucide - nu reprezintă surse de calorii;... citește mai departe

16 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Analiză comparativă - sistemele educaționale preuniversitare

INTRODUCERE Acest proiect prezinta analiză comparativă a sistemului de învățământ din România și Bulgaria. Scopul acestui proiect este de a examina și de a compara principalele caracteristici ale acestor două sisteme de învățământ. Învățământul reprezintă o prioritate pentru orice societate, deoarece educarea... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Plagiatul

La origine cuvântul „plagiat“ vine din latinescul „plagarius “ al cărui sens inițial era de răpitor, seducător‘ sau tâlhar. Acest cuvânt ulterior se regăsește și în limba engleză sub forma „plagiary”, cu înțelesul de persoană care ia în mod abuziv cuvintele sau ideile altuia . Nu există o definiție standard a... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Preview

Raportul juridic civil

Introducere Pornind de la ideea că fiecare știință studiază în materie anumite fenomene, dreptul la rîndul său studiază fenomenele juridice, care implică realități. Legiuitorul prin normele juridice adaptează faptele umane și le legiferează din punct de vedere juridic. Astfel, relațiile și conexiunea indivizilor... citește mai departe

51 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior

REZUMAT Prezenta lucrare este formată din două părți, o parte tehnică și o parte economico-managerială. În partea tehnică a lucrării, intitulată „Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului „Suport inferior”, nr. desen 2231-253”, s-a prezentat tehnologia de prelucrare a piesei, realizată... citește mai departe

200 pagini 15 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Prototipare rapidă

1. Ce este prototiparea rapidă? Prototiparea rapidă (Rapid Prototiping - RP) este fabricarea rapidă a unei părți, a unui model sau a unui ansamblu fizic, folosind un proiect CAD (asistat de computer 3D). Crearea piesei, modelului sau ansamblului este de obicei finalizată folosind fabricarea aditivată sau mai des... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Milton Friedman - Libertatea Economică și Impactul asupra Politicii

I. Introducere Milton Friedman, economistul celebru și promotorul fervent al economiei de piață liberă, a fost o figură iconică în lumea economiei și politicii publice din secolul al XX-lea. Cu o carieră remarcabilă și o influență durabilă, Friedman a marcat istoria gândirii economice și a modelat politica... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Lucrare individuală statistică

Etapele cercetarii statistice:observare,prelucrarea,analiza și interpretarea datelor. Observarea statistică este condiționată de scopul cercetării, de particularitățile obiectului studiat și de tehnica de calcul folosită în procesul de prelucrare ulterioară a datelor observării. De aceea, planul observării... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Plan individualizat de Asistență socială și îngrijire a unei persoane vârstnice

I. Identificarea clientului: 1. Numele și prenumele beneficiarului: B.M. 2. Data nașterii: 16.03.1944 3. Vârsta: 72 ani 4. Sex: feminin 5. Stare civilă: căsătorită 6. CNP: ... 7. Diagnostic medical: demență mixtă II. Evaluarea individuală și a familiei: Doamna B. M. a lucrat ca și contabilă în orașul Roman... citește mai departe

13 pagini 5 puncte Extras Preview

Proiect didactic DOS - Omul de zapadă - grupa mijlocie

ADE - Activități pe domenii experiențiale - DOS DATA : 25.01.2022 GRUPA: Mijlocie “Buburuzele” EDUCATOARE: TEMA ANUALĂ: Cand,cum si de ce se intampla? TEMA PROIECTULUI: “Calatori prin anotimpuri” TEMA SĂPTĂMÂNII: “Jocurile copiilor iarna” TEMA ACTIVITĂȚII: “Omul nostru de zăpadă” TIPUL ACTIVITĂȚII:... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Proiect SPSS

1.Introducere Programul SPSS este unul dintre cele mai utilizate în analiza statistică a datelor, mai ales pentru cei începători de a lucre cu datele. Cu ajutorul acestui program am realizat analiza datelor din baza de date insurance_claims.sav. 2.Descrierea bazei de date și a variabilelor analizate Va voi... citește mai departe

30 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Inflația în statele Uniunii Europene post-pandemie

1. Introducere Inflația este o creștere generalizată a nivelului prețurilor pentru bunuri și servicii într-o economie, ceea ce duce la pierderea puterii de cumpărare a banilor. În termeni simpli, inflația reprezintă creșterea prețurilor, ceea ce face ca aceeași sumă de bani să poată cumpăra mai puține bunuri și... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Mortalitatea infantilă în statele membre ale Uniunii Europene

1.Definirea fenomenului studiat Mortalitatea infantilă este un fenomen de mare importanță în sănătatea publică și reprezintă numărul de decese care apar în rândul copiilor cu vârsta sub un an, raportat la numărul total de nașteri vii în aceeași populație sau regiune. Această măsură este un indicator al stării de... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii activului întreprinderii - Teraplast

Capitolul 1 - Prezentarea generală a întreprinderii TeraPlast SA 1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității A. Obiect de activitate Grupul TeraPlast este cel mai mare procesator de polimeri din estul Uniunii Europene, se află și printre cei mai importanți producători de materiale pentru... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tipuri de culturi și civilizație - Italia

Prezentare generala Republica Italiana Forma de guvernamant: republica Suprafata: 300.000 kmp Populatia: 58.600.000 locuitori Limba oficiala: italiana Religie: 95% catolicism, protestantism, ortodoxism Capitala: Roma Moneda: euro Ziua nationala: 2 iunie Așezare geografică Italia este situata în sudul... citește mai departe

63 pagini Gratis Extras Preview

Noțiunea de domeniu public al statului

.1.1. Consideratii introductive. Cercetarea domeniului public si a domeniului privat, prin raportare la notiunile de proprietate publica si proprietate privata, ocupa un loc aparte intre subiectele in permanenta divergenta intre autorii de drept civil si cei de drept administrativ, care au contribuit la formarea... citește mai departe

6 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiect sunetul o și literele o, O

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMN. NR. 11, BUZĂU CADRU DIDACTIC: DATA: 13 decembrie 2022 CLASA: Pregătitoare C ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare DISCIPLINA: Comunicare în limba română UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ”Oul haios” SUBIECTUL LECTIEI: Sunetul ”o” și literele ”O” și ”o” TIPUL LECȚIEI: Formare de... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Sisteme europene de plăți

Introducere Acest proiect a fost realizat cu scopul de a analiza sistemele europene de plăți deoarece în era globalizării și a digitalizării, sistemele de plăți reprezintă o parte importantă a economiei moderne, întrucât acestea facilitează comerțul, stimulează inovarea și asigură stabilitatea financiară.... citește mai departe

15 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Determinarea experimentală a forței axiale de prestrângere

A. Scopul Lucrării 1. Determinarea experimentală a forței axiale F0 din șurub la strângerea piuliței cu cheia dinamometrică; 2. Calculul coeficienților de frecare dintre spire si dintre piuliță și suprafața de reazem. B. Descrierea standului și a experimentului Am folosit o un stand dotat cu un comparator cu... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Accidents caused by the compass malfunction

History The first liquid compasses specifically made for aircraft were introduced in 1909 but, although practical, were very rudimentary. It was only until the 1930s when liquid compasses made for aircraft became practical, with the compass only requiring four seconds to settle compared to over 30 seconds of... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Aplicații ale polinoamelor

INTRODUCERE Matematica zilelor noastre este un instrument de cultură generală, indispensabil în orice domeniu de activitate. Ea este necesară pentru înțelegerea celorlalte științe fundamentale ce se studiază în școală: fizică, chimie, biologie, etc. Acest adevăr indubitabil a fost enunțat de marele matematician Gr.... citește mai departe

70 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Abandonul de familie

Neglijarea este definită în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (art. 94, alin. 2) ca omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea creșterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură pe care o presupune îndeplinirea acestei... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Comunicare interpersonală

Introducere Comunicarea interpersonală, ca formă distinctă și complexă de interacțiune umană, este un pilon esențial în construirea relațiilor personale, profesionale și sociale. În timp ce această abilitate fundamentală stă la baza conexiunilor umane, devine evident că există provocări semnificative care pot... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview