Toate documentele din Biblioteca RegieLive - pagina 8 din 5987

Concurența pe piața criptomonedelor

Rezumat: Criptomonedele sunt valute digitale sau virtuale care folosesc criptografia pentru securitate și funcționează independent de o bancă centrală. Acestea permit tranzacții securizate și anonime și au câștigat popularitate în ultimii ani ca alternativă la formele tradiționale de monedă. Unele dintre cele mai... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Fecundația in vitro, clonarea, transgeneza

Introducere Reproducția asistată (așa cum este denumită în termenii de specialitate în limba engleză) a ajuns să reprezinte, atât prin trecerea timpului cât și datorită minții iscoditoare a omului, o multitudine de tehnici care au drept scop suprem crearea unor noi vieți. Contribuția omului este covârșitoare și... citește mai departe

108 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Concurența și manifestarea acesteia în economia de piață - Manifestarea concurenței în România, rolul statului

1. Introducere Concurența reprezintă un pilon esențial al economiei de piață, un motor al inovației și al îmbunătățirii constante a serviciilor și produselor oferite consumatorilor. De-a lungul secolelor, economiile bazate pe concurență au prosperat, contribuind la creșterea nivelului de trai și la dezvoltarea... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Relațiile comerciale ale Uniunii Europene cu un stat terț - S.U.A.

Relațiile euro-americane se preocupă în primul rând de politica comercială. UE este un bloc comercial aproape complet unificat și acesta, împreună cu politica de concurență , sunt principalele chestiuni de fond între UE și SUA în prezent. Cele două ,împreună reprezintă 60% din PIB-ul global, 33% din comerțul mondial... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Brexit

1.Definitie Prin fenomenologie și implicațiile regionale și globale putem defini Brexitul drept un risc geopolitic care a pus Uniunea Europeană în fața unei posibile reconfigurări geopolitice și geoeconomice regionale, cu implicații mai largi, globale. 2.Context Sintagma Brexit, reprezintă abrevierea termenilor... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Patru exemple de proiecte finanțate cu fonduri nerambursabile care au fost implementate cu succes într-un stat membru al Uniunii Europene

1. Introducere Fondurile Europene Structurale și de Investiții (fondurile ESI) sunt instrumente financiare, administrate de către Comisia Europeană, al căror scop este să acorde sprijin la nivel structural. Sprijinul financiar din fondurile ESI este destinat, în principal, regiunilor mai puțin dezvoltate, în scopul... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Gen Y vs. Gen Z as bank market segments - a comparison

I. Introduction The horizon of banking has been suffering many alterations in the recent years, all due to technological advancements, and other social, economic and even political factors such as the appearance of the COVID-19 pandemic, changing demographics and geopolitical tension. Overall, these factors have... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Comentariu autoportret și biografie de Lucian Blaga

Expresionismul este un curent artistic modernist, apărut ca un apel de salvare al valențelor sufletești raportate la etern. Desigur, în literatura română expresionismul nu a generat plenar structurile estetice originale. Autenticitatea culturii noastre și-a spus cuvântul prin ecourile vii ale operelor celor mai... citește mai departe

2 pagini 4 puncte Extras Preview

Cercetare privind impactul pandemiei Covid asupra pieței comerțului electronic din România

1. Fundamentarea teoretică De când a fost identificat în China la sfârșitul anului 2019, coronavirus a pus stăpânire asupra întregii planete. A primit statutul de pandemie în luna martie, întrucât s-a răspândit pe toate continentele, îmbolnăvind peste 500.000 de oameni până în prezent. Țări întregi și-au oprit... citește mai departe

22 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Tehnici de vânzări

Motivatia alegerii Prin comercializarea și vânzarea kiturilor de fotbal, ne propunem să aducem o schimbare semnificativă în felul în care privim și trăim sportul. Considerăm că fiecare activitate sportivă, în special fotbalul, reprezintă un pilon esențial al sănătății fizice și mentale. Oferind chituri de... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Supply

Industria energiei eoliene a cunoscut o dezvoltare rapidă și s-a îndreptat treptat către maturitate în China. Cu toate acestea, au apărut unele probleme ascunse care amenință dezvoltarea sa durabilă. În acest articol, utilizăm cadru lanțului de aprovizionare pentru a prezenta o revizuire cuprinzătoare a industriei... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Extras Preview

Managementul investițiilor

I. De unde am plecat? De unde a pornit ideea? Povestea noastră începe cu pasiunea pentru mediul înconjurător și cu dorința de a contribui la reducerea impactului negativ al industriei textile asupra planetei noastre. Am observat creșterea alarmantă a poluării și a consumului excesiv în industria modei, fapt care... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Analiză de marketing Agri-Rom SRL

1. Situația actuală Firma a fost înființată în anu 2020, luna ianuarie, aceasta având ca obiect de activitate distribuția și comercializarea utilajelor agricole de ultimă generație. Firma deține un capital românesc în proporție de 100%, fiind condusă sub supravegherea celor trei acționari majoritari. Sediul social... citește mai departe

27 pagini 6 puncte Extras Preview

Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț

Introducere Fără îndoială, favorabilitatea cadrului natural și antropic ocupă un loc extrem de important în turism. Așa cum însuși Ion Preda afirmă în anul 1981, „mirajul muntelui, unde frumusețea dăinuie pură și înălțătoare, fie că-i iarnă, primăvară sau toamnă, atrage oricând oamenii spre înălțimi” (I. Preda... citește mai departe

52 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Atitudinea clienților asupra companiei Zara.

1. Cunoașterea brand-ului Zara. N Valid 11 Missing 0 Mean 1,00 Median 1,00 1.Cunoașterea brand-ului Zara. Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid DA 11 100,0 100,0 100,0 Interpretare : 100 % dintre respondenți cunosc brand-ul Zara . 2. Metode de aflare a brand-ului Zara N Valid 11 Missing... citește mai departe

25 pagini 5 puncte Extras Preview

Analiza companiei Î M Becor SRL - Managementul și mediul ce o influențează

Introducere Termenul de management este în prezent utilizat atât în cadrul organizațiilor, cât și în discuțiile cotidiene pentru a descrie procesul complex de planificare, organizare, coordonare și control al resurselor, cu scopul de a atinge obiectivele stabilite de o întreprindere. Această lucrare se va concentra... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza diferitelor forme de promovare a vânzărilor BOMBA

Introducere Într-o piață comercială marcată de concurență intensă și schimbări rapide în preferințele consumatorilor, analiza detaliată a strategiilor de promovare adoptate de o prezență de referință în Moldova, precum compania "BOMBA", devine esențială. Cu un portofoliu diversificat ce acoperă segmente precum... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Istoria și evoluția banilor încă de la apariția omului - Perspective ale banilor în timp

1. Introducere “Un om înțelept ar trebui să aibă bani în cap, dar nu în inimă.” (Jonathan Swift) În societatea actuala, puțini mai sunt cei care se gândesc care e semnificația primară a banilor, semnificația din primele organizații de oameni, sau chiar și mai îndepărtată, de la apariția omului. Astăzi, mulți sunt... citește mai departe

39 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza descriptivă și comparată a domeniilor de programare ORIE

INTRODUCERE În era digitală în care trăim, dezvoltarea software-ului reprezintă un aspect esențial al progresului tehnologic. Două paradigme majore în lumea programării, și anume programarea orientată pe obiecte și programarea logică, au evoluat semnificativ de-a lungul timpului, oferind abordări distincte pentru... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Gestiunea riscului de preț al energiei electrice prin intermediul derivatelor energetice

Introducere Energia este motorul societății de astăzi, fără de care existența noastră ar duce către un nivel similar perioadei medievale, dar totodată, producerea acesteia reprezintă una dintre principalele surse de poluare și chiar fiind o cauză a încălzirii globale. Prioritatea persoanei este accesul la energia... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Funcții specifice auditului intern

Introducere În cadrul lucrării de față sunt prezentate principalele funcții ale auditului intern. Totodată, în cadrul fondului complexității crescânde a sarcinilor și misiunilor entităților publice cât și al extinderii domeniului normativ, realități ce determină promovarea pe scară largă a principiului managerial... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Finanțarea imobiliară rezidențială din Rusia

Introducere Lucrarea de față este structurată sub forma a trei capitole unde rezumă finanțarea imobiliară din Federația Rusă, astfel că, în cadrul primului capitol, am relatat câteva date informative cu privire la Rusia precum și politica imobiliară de care aceasta dispune dar și de resursele naturale ce sunt... citește mai departe

26 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Caracteristici ale fondurilor structurale ale Uniunii Europene

Capitolul 1. Fonduri Structurale Fondurile structurale ale Uniunii Europene sunt instrumente financiare ce sunt create pentru a ajuta la reducerea disparităților economice și socile dintre regiunile UE. Acestea sunt finanțate din bugetul UE și sunt gestionate de către Comisia Europeană. Fondurile structurale sunt... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Instituții ale Uniunii Europene - atribuții financiare și modul de înfăptuire a acestora

Capitolul 1. Carcateristici ale sistemului financiar al Uniunii Europene Uniunea Europeană a fost fondată în 1957 prin semnarea Tratatului de la Roma de către Franța, Germania, Italia, Belgia, Olanda și Luxemburg. Scopul inițial al Uniunii Europene a fost de a stabili o piață comună și de a promova cooperarea... citește mai departe

25 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Concepte fundamentale în Relații Publice

ARGUMENT “Toata lumea vorbește despre relații publice, dar se pare că foarte puțini cunosc semnificația acestui termen”. (Rex F. Harlow) Activitatea de relații publice se evidențiază ca o funcție operativă și se realizează printr-un flux continuu de acțiuni care, pentru fiecare obiectiv specific urmărit de către... citește mai departe

88 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview