Toate documentele din Biblioteca RegieLive - pagina 13 din 5990

Tipuri de economie de piață

CAPITOLUL 1 Economia de piață 1.1 Definirea economiei de piață Economia de piață este un sistem economic în care producția și distribuția de bunuri sunt influențate în principal de cerere și ofertă, ceea ce conduce la stabilirea prețurilor pentru bunuri și servicii. O caracteristică distinctivă a economiei de... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Administrarea societăților pe acțiuni

Introducere Societățile pe acțiuni sunt societăți comerciale și care funcționează conform regulilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, care a fost republicată în urma modificărilor și completărilor. Aceștia se remarcă prin faptul că capitalul este compus din acțiuni, iar acționarii sunt obligați să... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Statutul Consilierului Juridic

STATUTUL PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC 1. Definiție. Aspecte introductive Consilierul juridic este acea persoană fizică, cu studii juridice superioare și având cetățenia română sau a unui stat membru al Uniunii Europene (sau al Spațiului Economic European) care asigură apărarea drepturilor și intereselor... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Răspunderea juridică a magistratului

Introducere Magistrații, fie ei judecători sau procurori, au obligația să asigure supremația legii și să respecte drepturile și libertățile persoanelor, precum și egalitatea acestora în fața legii. Este imperativ ca, prin întreaga lor activitate, să ofere un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor... citește mai departe

25 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Avocatul Poporului

Motivarea alegerii temei Am ales să abordez această temă deoarece consider că este extrem de important să evidențiez existența unei instituție relativ recent înființată în țara noastră, această instituție neputând funcționa pe timpul regimului comunist unde majoritatea drepturile și libertățile cetățenești erau... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Drepturile și obligațiile avocaților și notarilor publici

Deontologia cadrelor militare se referă la un set de principii etice și reguli de conduită care guvernează comportamentul membrilor forțelor armate. Aceste reguli au scopul de a asigura integritatea, onoarea și respectarea drepturilor omului în cadrul activităților militare. Iată câteva aspecte cheie ale... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Statutul Polițistului

Introducere Statutul polițistului se referă la ansamblul normelor și regulilor care guvernează activitatea și comportamentul polițiștilor în exercitarea funcțiilor lor. Aceste norme sunt concepute pentru a asigura integritatea, responsabilitatea și eficacitatea poliției în îndeplinirea misiunilor lor de menținere a... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Curtea Constituțională a Turciei

Dispoziții generale Curtea Constituțională a Turciei se află în Ankara, capitala țării. Este localizată în cartierul Çankaya, la adresa Atatürk Bulvarı nr. 36. Aceasta este o clădire impresionantă și reprezentativă pentru importanța și rolul Curții Constituționale în sistemul juridic al Turciei. Este un organ... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Prezumția de paternitate

1. Noțiuni introductive cu privire la instituția filiației În dreptul internațional, Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, prevede în art. 1 că „prin copil se înțelege orice ființă umană sub vârsta de 18 ani”. Această definiție juridică a noțiunii de copil este utilizată și în Europa. În dreptul UE, nu... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza indicatorilor macroeconomici în Japonia

INTRODUCERE În contextul global actual, economia Japoniei reprezintă un subiect de mare relevanță și interes. Această țară, cu o istorie economică bogată și inovații constante, continuă să fie un actor major pe scena economică mondială. Scopul acestei lucrări este să exploreze evoluția și caracteristicile... citește mai departe

13 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Buna reputație a cadrului didactic versus buna credință în drept

Conceptul temei În contextul situației pandemice provocate de Covid 19, etica și valorile academice au avut de suferit în ceea ce privește informarea, promovarea și diseminarea normelor de conduită academică și profesională. Toate instituțiile publice au la bază fie codul de etică și deontologie, fie regulamente... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Studiu privind influența pozitivă a șahului în formarea și educarea tinerei generații

Problema tratată. Apariția șahului în lume datează încă din antichitate.În prezent originea șahului este foarte controversată însă teoria comun acceptată de majoritatea cercetătorilor consideră că șahul a luat ființă în zona India,China,Persia sub numele “ciaturanga”.Cuvintele “șah” și “mat”au ca limbă de... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Analiză geomorfometrică județul Gorj

1. Recenzie Recenzor: Macriș Robert-Constantin Articol recenzat: Vedrine, L., Li, X., Gaume, J., Detrainment and braking of snow avalanches interacting with forests, published by Copernicus Publications on behalf of the European Geosciences Union. 1. Rezumat articol Articolul prezent pune în discuție problema... citește mai departe

22 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Implementarea și utilizarea unei aplicații mobile în monitorizarea transportului public de pe teritoriul județului Gorj

ABSTRACT Studiul de față prezintă crearea unei aplicații mobile ce vine în ajutorul locuitorilor județului Gorj pentru a primi informații referitoare la transportul public din județul Gorj în ceea ce privesc traseele curselor, legăturile dintre acestea, durata și tariful unei călătorii în funcție de distanță și... citește mai departe

97 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tipologia așezărilor din judetul Arad

ABSTRACT Aspectele geografice ale așezărilor umane au fost esențiale în evoluția lor istorică, oamenii creând un mediu artificial pentru a se adapta la variabilitatea naturii, uneori generoasă, alteori ostilă. Prin organizarea teritorială a locuințelor și stabilirea unor modele specifice de conviețuire socială,... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Lubrifierea organelor de mașini

ARGUMENT Progresul tehnic din ultimele două decenii, care a determinat creșterea performanțelor mașinilor și utilajelor, a impus găsirea unor lubrifianți care să asigure funcționarea acestora în condiții severe de lucru, cum ar fi: temperaturi și presiuni ridicate, viteze mari, șocuri, contaminare cu apa, cu abur... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea potențialului turistic al unei zone geografice Transilvania - Comuna Viscri

I.Introducere Am ales Transilvania pentru că aici se găsește satul Viscri(Figura 1), un caz de poveste. Înainte de revoluție aproape toată populația țarii nu știa de existenta acestei localități. Odată cu venirea(din anii 90), aproape anuală, a Regelui Charles al 3-lea, încă de pe vremea pe când era doar Prinț de... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Metodele și tehnicile manageriale în domeniul militar - Stilul de conducere

1. METODELE ȘI TEHNICILE MANAGERIALE ÎN DOMENIUL MILITAR - în procesul managerial managerul utilizează variate metode și tehnici care să ducă la întrebuințarea eficientă și rațională a resurselor umane și materiale în vederea realizării obiectivelor propuse; - elementul de bază este metoda; - metoda - ansamblu de... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Analiza brandului Fares SA Orăștie

1. INTRODUCERE Într-un ținut plin de arome și tradiții, unde ceaiul devine o poveste a gusturilor autentice și a rădăcinilor profunde, Fares Orăștie se remarcă ca o prezență emblematică în peisajul consumului de ceai din România. Cu o istorie bogată ce se întinde pe mai mult de nouă decenii și un angajament... citește mai departe

20 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ambalajul ciocolatei Heidi

INTRODUCERE Ambalajul joacă un rol esențial în industria alimentară, devenind adesea cartea de vizită a unui produs, care atrage atenția și influențează decizia consumatorilor. Un exemplu elocvent în acest sens îl reprezintă ciocolata Heidi, un produs cunoscut nu doar pentru savoarea sa delicioasă, ci și pentru... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Uciderea din culpă

INTRODUCERE Încă de la începutul timpului omul a fost un creator dezavarsit, el a creeat uneltele necesare pentru liniștea și ordinea în societate, transmițându-le din generație în generație Aceste valori create de om, au ajutat la siguranță și progresul continuu al societății. Doar omul, spre deosebire de toate... citește mai departe

49 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

What do you like about the hospitality industry

The concept of "hospitality" comes from the English word hospitality and refers to the set of principles and services in the hospitality sector, which have as their ultimate goal the satisfaction of tourism customers. The experience gained in the hospitality sector in certain countries with a tradition of tourism... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Direcția SAL și procedura extrajudiciară de soluționare a litigiilor naționale și transfrontaliere

Ce înseamnă soluționarea alternativa a litigiilor (SAL)? SAL reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu privind impactul practicării scrimei ca activitate extracuriculară pe categorii de vârstă

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Motivul principal pentru care am ales să studiez tema „Studiu privind impactul practicării scrimei ca activitate extracuriculară pe categorii de vârstă” este generat în primul rând de interesul personal pe care îl manifest în ceea ce privește cunoașterea avantajelor ce rezultă... citește mai departe

39 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiect Mana Mecanica Cu Mecanism Cu Cama

1. Tema de proiectare Să se proiecteze o mână mecanică cu mecanism cu camă plană de translație și acționare pneumatica cu motor liniar cu următoarele date: - Presiunea de alimentare a motorului liniar: - Elementele dimensionale ale mecanismului - Unghiul bacului de prindere - Date privitoare la obiectul... citește mai departe

26 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview