Toate documentele din Biblioteca RegieLive - pagina 15 din 5977

Biodiversitatea regiunilor de tundră și taiga

Introducere Motivația alegerii temei Tema ”Biodiversitatea zonelor de tundră și taiga” își propune să studieze și să analizeze modul în care biodiversitatea este distribuită în cele două areale geografice, a modului în care mediul geografic influențează flora și fauna din acel areal și adaptările pe care... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Teste recapitulative Dinamica Autovehiculelor

1. Enumerați principalele subansambluri din componența autovehiculului. 2. Cum se clasifică autovehiculele? 3. Cum este organizată transmisia autoturismelor? 4. Cum este organizată transmisia autobuzelor? 5. Cum este organizată transmisia autocamioanelor? 6. Definiți și indicați pe o schemă dimensiunile... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Libera circulație a persoanelor în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Primele dispoziții privind libera circulație a persoanelor apar în cadrul Tratatului de la Roma(1957), prin care s-a instituit Comunitatea Economică Europeană(CEE), unde s-a decis ,,eliminarea între statele membre a obstacolelor în calea liberei circulații a persoanelor, serviciului și capitalului”.... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Întrebări posibile examen grilă Studiul Materialelor

1. După proveniență, materialele se pot clasifica în: Materiale naturale,artificiale,sintetice 2. După criteriul ingineresc, materialele se pot clasifica în: Polimeri,semiconductori,metale si aliaje,ceramice,sticle 3. O categorie de materiale polimerice, după criteriul ingineresc este reprezentată de:... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Politică Publică românească din perioada pandemiei de Covid-19

1.Motivația alegerii temei studiului de caz : Sănătatea este o componentă esențială a capitalului uman, conferind oamenilor capacitatea de a-și desfășura activitățile profesionale, domestice și recreaționale, să își atingă țelurile propuse și să-și urmeze aspirațiile. O vorbă din popor spune că “sănătatea este mai... citește mai departe

8 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dimensiunile culturale ale Republicii Moldova

Profilul național cultural al societății în Republica Moldova conform modelului Hofstede Dimensiunea culturală Caracteristicile culturale naționale în RM 1 RM este o țară cu distanța mare față de putere - ierarhia este o inegalitate naturală; - majoritatea persoanelor din RM depind de alții; - superiorii sunt... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Preview

Procesul de marketing digital în cadrul companiei SC Octalex SRL

Introducere Tâmplăriile pentru case pasive sunt acum la mare căutare datorită eficienței termice pe care o oferă dar și pentru aspectul lor modern. O mare parte din timp este petrecut acasă și fără îndoială ne dorim mai mult confort, atât pentru noi cât și pentru familia noastră. De aceea, am ales să aprofundez... citește mai departe

87 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Acțiuni în justiție privind filiația față de tatăl din căsătorie

Capitolul 1: Filiația față de tată 1.1. Considerații introductive Filiația față de tată sau paternitatea constă în legătura juridică bazată pe faptul concepției, care există între tată și fiu. Deși sub aspectul statutului juridic copilul din afara căsătoriei are aceeași situație cu cel din căsătorie, Codul... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza pieței serviciilor de sănătate

INTRODUCERE În ultimii ani, serviciile au jucat un rol extrem de important în dezvoltarea economiei și a societății, aducând o contribuție covârșitoare la realizarea produsului intern brut și a ocupării forței de muncă, toate acestea conducând la dezvoltarea economică. Diversificarea și dezvoltarea serviciilor a... citește mai departe

25 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Calculul performanțelor dinamice ale unei autobasculante cu masa utilă 6,7 tone, echipată cu MAC de 170 kW 2350 rpm

1 CALCULUL PERFORMANTELOR DINAMICE ALE AUTOCAMIONULUI Stabilirea parametrilor geometrici generali Dimensiuni Ampatamentul (L) 4780 Ecartamentul fata(B1) 1790 Ecartamentul spate (B2) 1610 Lungime 8090 Latime 2550 Inaltime 3430 Greutate Greutatea utila (kg / N) 6700 65727 Greutatea proprie (kg / N) 6500... citește mai departe

30 pagini 7 puncte Extras Preview

Tehnici promoționale

Cerința: Analizați 4 reclame destinate pieței românești, 2 considerate bune, 2 considerate mai puțin bune. Analiza trebuie să vizeze: piața țintă, obiective, ax psihologic/motivație, elementele de conținut (text, culori, durată, dimensiune, mărime, scenariu, personaje etc.), propuneri de îmbunătățire. Reclamele... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Preview

Melanie Klein

1. Introducere Melanie Klein s-a născut pe data de 30 martie 1882, la Viena, într-o familie de evrei. A fost ultima dintre cei patru copii ai familiei, motiv pentru care a avut mereu sentimentul ca ar fi nedorită. Această trăire alimentând mai târziu dorința sa de a găsi o explicație pentru dezvoltarea și depresia... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tratatul de la Maastricht

1. Structura Tratatului de la Maastricht Formele de cooperare întemeiate prin Tratatul Uniunii Europene sunt configurate pe trei piloni: - primul pilon unde Comunitatea Europeană avea misiunea de a asigura buna funcționare a pieței unice, cu o dezvoltare bine conturată, echilbrată și de durată a activităților... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Caiet de practică - Serviciul Alocații și Indemnizații pentru copii

Obiectivele practicii de specialitate - Cunoașterea cadrului legislativ pe baza căruia funcționează Serviciul de Alocații și Indemnizații pentru Copii; - Observarea asistentului social la preluarea și monitorizarea cazului; - Familiarizarea cu structura instituției în care s-a efectuat practica; - Identificarea... citește mai departe

74 pagini 9 puncte Extras Preview

Cele 300 de capete despre făptuire, despre fire și despre cunoștință

Din câte se cunoaște până acum, nu există o biografie veche a lui Nichita Stithatul. O altă curiozitate este legată de faptul că acest părinte cu viață cuvioasă, este persoana care a scris Viața Sfântului Simeon. Anul 1022 este reprezentativ deoarece, la această dată, Cuviosul Nichita consemnează detalii nu doar... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview

Abuzuri și neglijența în familie

Introducere Abuzul și neglijarea copilului reprezintă fenomene sociale complexe, care afectează nu doar individul, ci și societatea ca întreg. Un copil abuzat este un copil al cărui viitor este pus sub semnul întrebării, un copil care își pierde încrederea în sine și care nu se mai poate bucura pe deplin de dreptul... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI

Introducere Un loc aparte în cadrul sistemului informațional al științelor economice îl ocupă contabilitatea, ea există pentru că este utilă prin informațiile multiple pe care le oferă pentru utilizatorii ei, este considerată “nucleul dur” al sistemului informațional economic. Contabilitatea asigură coerența... citește mai departe

51 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Formele de manifestare ale capacității motrice viteză si ale capacității motrice forță

MODELUL DEZVOLTARII CALITATILOR MOTRICE In definirea termenului de model o seama de oameni de stiinta, cercetatori din diferite ramuri si-au adus contributii, mai mari sau mai mici, in functie de domeniul lor de activitate. Astfel, Dictionarul de psihologie (1979) precizeaza ca modelul este un “obiect (sistemic)... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Sistemul administrativ din Germania

Sistemul administrativ din Germania este o republică federală caracterizată de o structură administrativă policentrică, un sistem de cooperare la nivel federal și o puternică poziție a Cancelarului Federal. 1. Statul Germania este o republică federală, formată din 16 state sau landuri. Landurile diferă... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Organele de Ocrotire a Normelor de Drept

TEMA: 1 CONCEPTUL ȘI SISTEMUL ORGANELOR DE OCROTIRE A NORMELOR DE DREPT 1. Noțiuni generale. Apariția și evoluția disciplinei OOND 2. Structura, sistemul și izvoarele OOND 3. Activitatea de ocrotire a dreptului și formele ei 4. Interacțiunea organelor de ocrotire a normelor de drept 1. Noțiuni generale.... citește mai departe

56 pagini Gratis Extras Preview

Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV

1.GENERALITĂȚI 1.1. Obiect Prezenta fișă tehnologică stabilește metodele și schemele de verificare, aparatajul și sculele necesare, ordinea de efectuare a operațiilor în cadrul verificărilor, corectarea și interpretarea datelor experimentale și condițiile specifice de protecție a muncii utilizate la executarea... citește mai departe

42 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Workaholism - Dependența față de muncă, definire, diagnosticare și abordare

1. Problema stiintifica abordata, scopul cercetarii, fundamentarea conceptualteoretica, metodologie si design al cercetarii 1.1. Problema stiintifica abordata si scopul cercetarii Problema științifica de cercetata abordata pe tema ,,Workaholism” este aceea a dependenței excesive de muncă și consecințele negative... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Programele de studii universitare prevăzute de legea educației naționale nr. 1 pe 2011

1. Învățământul superior Învățământul superior este organizat în universități, școli de studii universitare, academii de studii, institute, instituții de învățământ care au obținut autorizația de funcționare provizorie sau acreditarea. Instituțiile de învățământ superior furnizează educație ce desfășoară... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Ștanță cu acțiune succesivă

Calculul si etapele de proiectarea unei stante cu actiune succesiva pentru obtinerea piesei din schita de mai jos: 1. Analiza tehnologicitatii 1.1 Valorile minime a orificilor perforate dmin = 2 x (R5 - Ai) = 2 x (6-0) = 12 mm (1) din tab. 4.3 (pag35) => dmin per = 0.7 x g = 0.7 x 0.6= 0.42 mm (2) din (1) si... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Dimensiunile conceptului de securitate - Cazul României

CAPITOLUL I ABORDĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA SECURITATEA NAȚIONALĂ ȘI DIMENSIUNILE EI 1.1. Conceptul de securitate. Definiții, teorii și clarificări terminologice Noțiunea de securitate nu poate fi analizată fără a lua în considerare schimbările de perspectivă și apariția unor idei noi în disciplina relațiilor... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Extras Preview