Toate documentele din Biblioteca RegieLive - pagina 18 din 5977

Abuzuri și neglijența în familie

Introducere Abuzul și neglijarea copilului reprezintă fenomene sociale complexe, care afectează nu doar individul, ci și societatea ca întreg. Un copil abuzat este un copil al cărui viitor este pus sub semnul întrebării, un copil care își pierde încrederea în sine și care nu se mai poate bucura pe deplin de dreptul... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impactul mecanismelor de guvernanță corporativă asupra performanțelor financiare ale instituțiilor financiare și de credit din Europa

Rezumat Scopul acestei lucrări este de a explora și compara impactul mecanismelor de guvernanță corporativă asupra performanțelor financiare ale instituțiilor financiare și de credit din Europa. Datele au fost colectate din baza de date Eikon Thomson Reuters pentru perioada 2018-2021. Ca metodologie de lucru s-au... citește mai departe

40 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Controlul de constituționalitate din România și controlul de constituționalitate din Franța

Controlul constituționalității legilor reprezintă o garanție specifică necesară asigurării supremației constituției. Totodată, având în vedere că întreaga procedură, respectiv, organele competente a efectua controlul, modalitatea de sesizare, operațiunile ce intră în procedura efectivă de verificare, sancțiunile... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Modificări ale turismului la nivel mondial

INTRODUCERE Industria turismului și a călătoriilor reprezintă, pe plan mondial, cel mai dinamic sector de activitate și, în același timp, un foarte important generator de locuri de muncă. Din punct de vedere economic turismul se constituie și ca o sursă principală de redresare a economiilor naționale pentru țările... citește mai departe

58 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Costuri și beneficii ale integrării țărilor din centrul și estul Europei în Uniunea Europeană - Cazul României

Integrarea tarilor estice in Uniunea Europeana este vazuta ca un proces care va conduce la cresterea bunastarii atat in randul tarilor candidate, cat si in cel al actualilor membri. In conditiile actuale este foarte posibil ca jocul integrarii va fi unul cu suma pozitiva , dar este incert ca procesul va fi unul de... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras

Consecințele crizei economice dintre 1929-1933

INTRODUCERE Ultimele zile ale lunii octombrie 1929 marchează începutul crizei economice care a afectat întreaga lume modernă a timpului. Criza a fost intens discutată în literatura economică, având în vedere dimensiunile si consecințele acesteia. Criza economică de supraproducție dintre anii 1929-1930, declanșată... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici de ocupare a forței de muncă în România

Strategia Europa 2020 Situația forței de muncă este caracterizată de diferențe între statele membre ale Uniunii Europene si obiectivele Strategiei Europa 2020. Aceste diferențe sunt cu adevărat semnificative, mai ales dacă analizăm situația pornind de la structura sa, folosind variabile precum regiunea sau... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Bibliografie

Strategii de influență socială la locul de muncă - efecte asupra resursei umane în organizațiile moderne

INTRODUCERE Am ales tema de disertație “Strategii de influență socială la locul de muncă: efecte asupra resursei umane în organizațiile moderne” deoarece consider că este foarte important să înțelegem și să aplicăm în calitate de lider într-o organizație noțiunea de influențare socială. Totodată, un alt factor... citește mai departe

52 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Inițierea în domeniul hairstyle

1. SCOPUL CURSULUI Dacă .ii la imaginea ta, nu te încăpă.âna să faci experimente .i să î.i vopse.ti părul acasă. În prea pu.ine cazuri rezultatul este cel dorit. De aceea, lasă-te pe mâna specialistului care .tie să jongleze cu propor.iile .i .tie ce îi trebuie mai exact părului tău, pentru a ob.ine nuan.a dorită.... citește mai departe

49 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu de caz privind bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial și contul de execuție bugetară al Primăriei Comunei Maia, județul Ialomița

1. CONTABILITATEA PUBLICĂ Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea instituțiilor publice, trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică,... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Misiune de audit intern

1. ROLUL AUDITULUI 1.1 Definiția auditului Auditul, în sens larg se definește ca fiind activitatea de examinare, de către o persoană independentă, competentă, a fidelității reprezentărilor în documente a unor activități umane în scopul emiterii unei opinii independente. Această activitate de verificare a evoluat... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dezvoltarea lecturii și a gândirii critice în cadrul orelor de limbă și comunicare de la ciclul primar

Importanța lecturii este evidentă și mereu actuală. Lectura este un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităților de gândire și limbaj. Lectura elevilor este un act intelectual esențial care trebuie îndrumat și supravegheat de școală și familie. Importanța... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Statistică pentru afaceri - Fast-Food

A. INTRODUCERE „Fast-food este termenul care se referă la mâncarea preparată rapid și care este servită în restaurantele de specialitate. În anul 2008, un studiu al cercetătorilor de la Universitatea McMaster din Canada arăta că alimentația de tip fast-food, bogată în grăsimi, sare și carne, este responsabilă... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Drept Penal al Afacerilor

CAPITOLUL 1 EVAZIUNEA FISCALĂ - Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale 1.1.Reglementarea constituționala a impozitelor Constituția României Art. 56 - Contribuții financiare (1) Cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile publice (2) Sistemul... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras Preview

Răspunderea judecătorilor pentru malpraxis - Răspunderea pentru erori judiciare

”Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege...” (Articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului) Malpraxisul în lumea juridică semnifică orice comportament... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Extras Preview

Eseu argumentativ - Organizația și relația de putere a managerului cu angajații

CAPITOLUL I . INTRODUCERE De-a lungul timpului relațiile dintre persoanele din conducerea unei organizații și angajații acesteia au variat în funcție de contextul economic, geografic, socio-politic , astfel se impune o întrebare: Există o relație de putere între managerul unei organizații cu angajații ? Da, există... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mineralogie

I. Introducere Mineralogia este o ramură a geologiei ce studiază geneza, proprietățile și clasificarea mineralelor din scoarța terestră. Astfel, se introduce în terminologia științifică conceptul de mineral, asupra definiției căruia nu s-a ajuns încă la un consens general. Mineralul, ca unitate fundamentală a... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Recenzie carte - Ideile nu costă

Alan G. ROBINSON -este un autor, educator, cercetător și consultant premiat. Specialitățile sale includ managementul îmbunătățirii continue, creativitatea, ideile și inovația. Dean M. SCHROEDER -este un autor, consultant și savant premiat, a cărui activitate de a ajuta organizațiile să îmbunătățească rezultatele... citește mai departe

34 pagini 5 puncte Cuprins Extras

Disputa comercială americano-japoneză

01 Ce este conflictul comercial? Conflictele în tranzacțiile comerciale au apărut odată cu comerțul. Conflictele comerciale dintre state, având ca obiect protecția producătorilor autohtoni, au luat amploare odată cu extinderea tranzacțiilor comerciale internaționale. 02 Cauzele aparitiei conflictelor comerciale... citește mai departe

44 pagini Gratis Extras Bibliografie

Contabilitate managerială avansată la SC NELIPROD SRL

Prezentarea generală a firmei Societatea S.C. NELIPROD S.R.L a fost înființată în anul 1993 și are ca principal obiect de activitate Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie - cod CAEN 1071. Firma se ocupă numai de fabricarea pâinii, alte produse de patiserie nu fac parte... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Fenomene de risc și hazard geomorfologic în arealul șoselei de centură a Sucevei

CAPITOLUL I. INTRODUCERE 1.1. Motivarea alegerii temei, scopul și finalitățile cercetării. Cercetările de teren din sectorul Suceava - Mihoveni - Pătrăuți (sectorul șoselei de centură din partea de sud și sud-vest a municipiului Suceava) au ca obiective punerea în evidență a unor fenomene de risc și hazard... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic Praznicele împărătești cu dată schimbătoare

Instituția de învățământ: Profesor: student practicant Clasa: a VIII-a A Arian curriculară: Om-societate Disciplina : Religie ortodoxă An școlar: 2022-2023 Data: Domeniul de conținut: Viața comunității și sărbătorile creștine Unitate de învățare: Icoana marilor sărbători creștine Tema lecției: Praznicele... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic - Săptămâna Sfintelor Patimiri ale Domnului

Instituția de învățământ: Profesor: Clasa: a VIII-a A Arian curriculară: Om-societate Disciplina : Religie ortodoxă An școlar: 2022-2023 Data: Domeniul de conținut: Viața comunității și sărbătorile creștine Unitate de învățare: Icoana marilor sărbători creștine Tema lecției: Saptamana Sfintelor Patimiri... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic - Arătările Domnului după Înviere

Instituția de învățământ Profesor: student practicant Clasa: a VIII-a A Arian curriculară: Om-societate Disciplina : Religie ortodoxă An școlar: 2022-2023 Data: Domeniul de conținut: Viața comunității și sărbătorile creștine Unitate de învățare: Icoana marilor sărbători creștine Tema lecției: Arătările... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Karma, dharma, moksa, samsara - concepte cheie în hinduism

Hindușii cred că viața oamenilor este ciclică: după moarte, sufletul părăsește corpul și se renaște/ reîncarnează în corpul altei persoane, a unui animal, etc. Această stare nesfârșită de activitate și renaștere este numită samsara. Calitatea noului născut, adică a reîncarnatului este determinată de succesul sau... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview