Toate documentele din Biblioteca RegieLive - pagina 20 din 5987

Aplicații ale polinoamelor

INTRODUCERE Matematica zilelor noastre este un instrument de cultură generală, indispensabil în orice domeniu de activitate. Ea este necesară pentru înțelegerea celorlalte științe fundamentale ce se studiază în școală: fizică, chimie, biologie, etc. Acest adevăr indubitabil a fost enunțat de marele matematician Gr.... citește mai departe

70 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Abandonul de familie

Neglijarea este definită în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (art. 94, alin. 2) ca omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea creșterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură pe care o presupune îndeplinirea acestei... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Comunicare interpersonală

Introducere Comunicarea interpersonală, ca formă distinctă și complexă de interacțiune umană, este un pilon esențial în construirea relațiilor personale, profesionale și sociale. În timp ce această abilitate fundamentală stă la baza conexiunilor umane, devine evident că există provocări semnificative care pot... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Cercetări tehnice și de marketing privind extinderea sezonului turistic în Poiana Brașov pe toată perioada anului

1. INTRODUCERE Industria turismului din România are că specific important turismul montan. Analiza turismului montan presupune soluționarea problemelor tehnice ținând cont de condițiile geoclimatice și pedologice, dar și de cele sociale ale zonei de munte. Investițiile, infrastructura, transporturile, tehnicile de... citește mai departe

70 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizarea și etica profesiilor juridice

A) Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor. Organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, prin Institutul Național al Magistraturii. Soluții din practica judiciară; B) Independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Aplicare legi în spațiu și timp

Aplicare legi in spatiu si timp Aplicarea legii penale în spațiu constă în activitatea de traducere în viață a prescripțiilor sancționatoare ale legii penale în raport cu locul comiterii diferitelor infracțiuni (în țară sau în străinătate) de către cetățeni români sau străini ori de persoane fără cetățenie. Pentru... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Percepția copilului instituționalizat cu privire la fenomenul abuzului

Introducere Am ales ca temă abuzul asupra copiilor, întrucât consider că este o problemă serioasă în zilele noastre și este crucial să se acorde atenție acestei chestiuni pentru a proteja drepturile și siguranța copiilor. Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, pe care România a adoptat-o în 1989,... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Comisia Europeană

CAPITOLUL I ABORDĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA COMISIA EUROPEANĂ 1.1. Istoricul Comisiei Europene. Considerații preliminare. Comisia Europeană a fost la origine Înalta Autoritate, înființată prin Tratatele de la Paris privind constituirea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, C.E.C.A. /C.E.C.O. În... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Extras Preview

Coloniile grecești din Pontul Stâng

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE ALE COLONIZĂRII GRECEȘTI ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE 1.1. Trăsături ale colonizării grecești În marea colonizare greacă, există un proces de „expresie a cetății la începuturile ei” , iar acest proces trebuie înțeles într-un mod specific prin care are loc practic o multiplicare de state... citește mai departe

38 pagini 10 puncte Extras Preview

Caracteristici ale relației angajat-organizație în organizații

INTRODUCERE Angajații pot avea diverse valori, credințe, priorități, experiențe, precum și perspective și idei diferite despre probleme critice ale organizației. În mod evident, dacă oamenii din cadrul unei organizații simt că nu-și pot exprima deschis punctele de vedere și, ca atare nu o fac, organizația nu... citește mai departe

49 pagini 13 puncte Extras Bibliografie Preview

Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL

INTRODUCERE Conceperea acestei lucrări a fost motivată de reflectarea a modului în care o entitate, la nivel de întreprindere, tratează și utiliează situațiile financiare, precum și capacitatea acestora de a reliefa microclimatul economico-financiar, efectele procesului decizional, în vederea conturării unei... citește mai departe

59 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Structura organelor locale din administrația publică

INTRODUCERE: După cum vă puteți da seama și din titlu, în această lucrare voi încerca să tratez cât mai concis un subiect foarte dezbătut în ultimii ani, întrucât știința administrației este o disciplină nouă și se dorește a fi aprofundată mult mai mult pentru a se găsi o structură cât mai eficientă pe baza unor... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tipuri de comunicare în sistemul unei organizații

Comunicarea -Noțiuni generale Este dificil de a da o definiție pentru un lucru atât de simplu despre care toți „știm” atât de multe lucruri. Sunt foarte multe definiții date de experții în domeniu, dar nici una nu este unanim acceptată. Câteva exemple: „Comunicarea este procesul prin care o parte (numită... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza cheltuielilor cu acțiuni general economice, comerciale și de muncă

1 Cheltuielile publice-Noțiuni generale Cheltuielile publice reprezintă mijloacele prin care statul intervine în viața socială economică a întregii societăți pentru a susține finanțarea obiectivelor și acțiunilor de interes general, considerate prin programele bugetare anuale de strictă necesitate și prioritare... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bandă transportoare lapte

1 CONSIDERAȚII GENERALE 1.1 Introducere Laptele este un fluid cu o culoare albicioasă-gălbuie, acesta este secretat de glandele mamare , obținându-se de la animale domestice precum ovine, bivolițe etc.Laptele care este obținut de la animale sănatoase trebuie să aibă un gust dulce, iar mirosul său să fie unul... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Moară de grâu

Să se proiecteze și să se stabilească schema tehnică pentru o moară de grâu cu capacitatea de 193t/h pentru făină albă, cu extracția 73%, masa hectolitrică a grâului fiind de 78kg/hectolitru 1. Grâul și caracteristicile sale Grâul este cereala care ocupă primul loc ca materie primă la fabricația făinii. Grâul... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Zara - Strategii de achiziții și desfacere

Scurtă prezentare a companiei Zara reprezintă un lanț de magazine aparținând grupului Inditex, deținut de Amancio Ortega, ce are în portofoliul său și alte branduri renumite: Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius, Uterqüe și Berska. Grupul are sediul în A Coruña, Galicia, Spania, unde în anul 1975 s-a... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Percepția modernă a textului folcloric

1. Nota de prezentare Acest opțional se adresează elevilor din clasele a VI-a și a VII-a, desfășurându-se pe o perioadă de doi ani, câte o oră pe săptămână și își propune cunoașterea și valorificarea creațiilor folclorice românești într-un sistem organizat de învățare. Folclorul reprezintă totalitatea tradițiilor,... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Cum să reduci nivelul de stres și anxietate al elevilor.

Rezumat. De cele mai multe ori, stresul și anxietate sunt termeni asociați mediul academic, care pe termen lung pot afecta intr-un mod negativ performanța școlară, capacitatea de concentrare, gandirea, sau chiar sănătatea fizică a elevului. Analizarea și rezolvarea problemei este fundamentală, pentru sănătatea... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Albatros Beach Club Abu Soma Resort 4 stele din Egipt

I. Introducere Pentru acest proiect am ales ca și unitate de cazare Albatros Beach Club Abu Soma Resort 4* din Egipt - Safaga deoarece am fost cazată la acest hotel în urmă cu un an iar ca și locație este situat la 48 km de aeroport, la 55 km de centrul orașului Hurghada chiar pe malul mării. II. Safaga -... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Motivația intrisecă și extrinsecă în contextul școlar

I. Introducere: - În sens larg, motivația reprezintă „ansamblul factorilor dinamici care determină conduita unui individ.” (Sillamy, 1996) - În sens restrâns prin motivație „înțelegem totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, fie că sunt înnăscute sau dobândite, conștientizate sau neconștientizate,simple... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Stresul în Comunitatea Școlară

I.INTRODUCERE Stresul este o problemă majoră pentru mulți elevi și profesori din comunitatea școlară. În timp ce unii stres sunt inevitabili și chiar benefici, stresul excesiv poate avea efecte negative asupra sănătății fizice și mentale. Acesta poate fi cauzat de o varietate de factori, cum ar fi presiunea... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politica de clemență

Libera concurență este un element-cheie al unei economii de piață deschise. Aceasta stimulează performanțele economice și oferă consumatorilor o paletă mai largă de produse și servicii de mai bună calitate la prețuri mai competitive. Politica Uniunii Europene în domeniul concurenței este menită să asigure că nu... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Corupție și politică în România contemporană

Corupția este un aspect mondial care se identifică la toate nivelurile societății și în toate domeniile de activitate. Aceasta are un caracter relativ din punct de vedere social, ceea ce într-o societate poate constitui act de corupție, în alta poate fi acceptat și permis. Din acest considerent, actele de corupție... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Infracțiuni contra patrimoniului

Constituția României, prin art. 136 alin. (1), spcifică în mod expres faptul că proprietatea este publică sau privată. În teorie orice bun, mobil sau imobil, poate forma obiect al dreptului de proprietate publică sau privată. În același articol, în alin. (3) sunt catalogate bunurile care fac obiectul exclusiv al... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview